KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering - BFA Industri

201-069-1. Citronsyre. Xi;R36. Øjenirrit. 2; H319. 15. OPLYSNINGER OM REGULERING. Faremærkning. Indeholder: 1,2-Ethandiol. H302 Farlig ved indtagelse.

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering - BFA Industri- Relaterede dokumenter

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering - BFA Industri

201-069-1. Citronsyre. Xi;R36. Øjenirrit. 2; H319. 15. OPLYSNINGER OM REGULERING. Faremærkning. Indeholder: 1,2-Ethandiol. H302 Farlig ved indtagelse.

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering - bfa-i

GHS består af såkaldte byggeblokke, hvor hver byggeblok fx kan bestå af en bestemt ... EU´s implementering af GHS hedder CLP (Classification, Labelling and ... en række data om de kemiske stoffer, som kan bruges til at vurdere, hvordan.

Opmåling og klassificering

Definitionen på 1 rm flis er følgende: Den mængde, der kan rummes i en kasse med et indvendigt rummål på nøjagtig 1 m3. Udtryk som løskubikmeter eller blot ...

Klassificering af kommuneveje i Svendborg Kommune

17. jun 2008 ... amtsvejene Rute 163, Svendborg œ Nyborg, Svendborg œ Ørbæk, Snarup œ Slæbæk, og ... Lokalveje med bus/skoleveje. Alle veje i ...

Del 2 Klassificering - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

SPRÆNGSTOF, TYPE B: UN-numrene: 0082; 0331. Stoffer ... SPRÆNGSTOF, TYPE C: UN-nummer: 0083 ... (kulbrinte) C4 andrager mindst 5 volumen-%, samt.

Klassificering af grønlistet affald under ... - Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen (tidligere Miljøcenter Århus), Ulla Seerup,. • Rigspolitiet, Freddy Agerskov,. • Miljøstyrelsen, Dorte S. Jacobsen,. • Miljøstyrelsen, Maria Lauesen,.

10 Slagtning, nedkøling, klassificering og modning af kød

... om fødevarehygiejne"31 skal slagtekroppens kernetemperatur holdes på højst. 7oC efter ... Det gælder eksempelvis de fleste specialproducerede grise.

Faktablad om klassificering och märkning enligt CLP

Ämne B. 500 ml. Kemi AB. Kemivägen 32. 142 11 Stockholm. 08-123456. Exempel på en etikett med märkning. ... https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-.

Bilag B Oversigt over klassificering af ... - Naturstyrelsen

100 m. N. for Gl. Løgten Strandkro. / /. / / / / - / . 964. Ugelbølle Strand ... 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. 764. Vemmingbund. / / -.

• Foreningsportalen o Forening o Skytter o Klassificering

Her kan skytten klassificeres (se forklaring længere nede). Page 14. Vejledning - Foreningsportalen opdateret 18-12-2017. [14]. Opret en ny skytte: Det er altid en ...

Kemikalier og sundhed - Sundhedsstyrelsen

tøj kan give hudallergi. ... Der er ikke relateret bestemte kemiske stoffer til MCS, som heller ikke er ... Der kan være tale om hypersensitiv lugtesans, men MCS-.

Kemikalier og fertilitet - Miljøstyrelsen

jo dårligere kvalitet sæden har. ... Det kan være i form af IVF behandling, hvor æg og sædceller bringes sammen ... I sjældne tilfælde findes overhovedet ingen.

Policy för lagring av kemikalier.pdf

Vid mindre lantbruk kan säkerheten höjas genom att dra fram spilltråg vid tankning om krav på tät platta inte kan anses vara skäligt. På objekt där bedömningen ...

Kemikalier i tekstiler - Miljøstyrelsen

6. jun 2000 ... Vejledning i Risikovurdering. De kemikalier, der vurderes at udgøre en miljø- og/eller sundhedsmæssig risiko er oplistet og umiddelbare ...

Farlige kemikalier - Arbejdstilsynet

414. 68476-33-5 *FUEL OIL, RESIDUAL. K. 10 1.469.949. 108-24-7 ETHANSYREANHYDRID. C. 9. 7.343. 10377-66-9 MANGAN(II)NITRAT. 9. 333. 111-27-3 1- ...

Kemikalier i textilier - Kemikalieinspektionen

kläder, handdukar, mattor, möbler och gardiner är exempel på textilier som kan ha ... 83 Luongo, G., G. Thorsen, and C. Ostman, Quinolines in clothing textiles-a ...

Kemikalier i politik og hverdag

Eksempler på produkter: husholdningssprit, neglelakfjerner og motorbrændstof. ... heriblandt Matas og COOP, som har udfaset stofferne fra deres egne ...

Klassificering af affald – set i et juridisk perspektiv - DAKOFA

2. nov 2016 ... Bræddestierne skulle understøttes af en struktur bestående af gamle telefonpæle, som med henblik på deres tidligere anvendelse var blevet ...

Bilag C Klassificering af badevandsstationer efter ... - Naturstyrelsen

1. 4. 776. Vrinners Strand. -. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 4. 934. 100 m. N. for Gl. Løgten Strandkro ... 763. Gammelmark Camping øst. -. 2. 4. 3. 4. 1. 1. 1. 764. Vemmingbund.

Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med ...

27. maj 2010 ... diskusprolaps, som kan give arm og nakkesmerter. ... nakken. De testes positivt med hovedpine ved tryk på de involverede ... oftest involveret (45-60 %) efterfulgt af C5/C6 med 20-25 % mens C8/T1 og C4/C5 ligger på 10. %.

Vejledning i klassificering af farligt affald - Miljøstyrelsen

1. apr 2017 ... organ toxicity, som i autoriseret dansk oversættelse er blevet til 'Specifik ... kende anvendes salpetersyre (HNO3) som oplukningsmiddel.

Belysning i vådrum IP-klassificering - Casa Shop

IP-klassificering af lamper og andre el artikler indikerer tæthedsgraden, hvor første ciffer er beskyttelse mod berøring eller indtrængen af støv og andet ciffer ...

Vejledning om klassificering mv af kemiske stoffer og ... - Miljøstyrelsen

elser, der skal bruges ved mærkning. Tabel 3.1. Fareklasser, faresymboler og farebetegnelser. Fareklasse. Faresymbol. (forkortelse). Farebetegnelse. Eksplosiv.

Vejledende udtalelse om klassificering af brugte og ... - Miljøstyrelsen

20. jun 2016 ... ... af brugte og udtjente kunstgræsbaner blevet opmærksom på, at klassificeringen af banerne og ... Den brugte bane kan dog være affald, alene som følge af den stand, den er i. Når ... kunstgræsbane på det samme anlæg.

Vejledning i klassificering af farligt affald_april 2017 - DAKOFA

1. apr 2017 ... 13656:2002, at oplukningen med kongevand for de fleste miljømæssige anvendelser og til karakterisering af affald vil være tilstrækkelig til at ...

Teknisk Isolering - Klassificering af termiske anlæg – jf. DS452 - 3

31. dec 2015 ... Krav til isolering af installationer af hensyn til energitab opdelt efter ... Den gruppe af ingeniører og energirådgivere der har stået bag den nye ...

Dynamiske facader i praksis. Klassificering og projektering - Elforsk

1. mar 2019 ... Ventilationsvinduet kan også benyttes som fraluftsventil ved almindelig tværventilation af bygnin- gen. Indsamlede erfaringer. Elementet er det ...

Miljøvenlige hårfarver fri for farlige kemikalier - Miljøstyrelsen

skal være sammenlignelig med eksisterende alternative hårfarver, såsom Elumen, ... erfaringer, som faglærerne har med de farvekort, der anvendes i branchen.

VEJLEDNING Håndtering af kemikalier og farligt gods på SDU

11. sep 2018 ... Campusvej 55, 5230 Odense M, Tlf. 45 6550 1000, www.sdu.dk. Ansvarlig for vejledning: ... Institutterne afhenter selv kemikalier fra lokale opbevaringsteder med rullebord ... Find vedkommende i SDU- net under ”Isotoper”:.

Leksakskemi - plastleksaker, kemikalier och regelverk - Tekniska ...

Anmälan öppnar i maj. www.allkemi.nu. • Ungdomsmagasin som tar upp ny kemi/bioteknik-forskning. • Lärare ...

Kemikalier og radioaktive materialer - Unge Forskere

Knaldkviksølv. □ Klorkviksølv. □ Iodkvælstof. □ Organiske peroxider. □ Persyrer. Stoffer, som kun må bruges i lukkede anlæg. En række stoffer og materialer ...

Opbevaring af olier og kemikalier - Rudersdal Kommune

Tom emballage til farligt affald kan købes hos I/S Nordforbrænding i Hørsholm, telefon 45 16 05 00. Indendørs opbevaring. Beholdere med olie og kemikalier ...

Miljøgodkendelse til oplag af kemikalier hos DLG Terminal Taulov ...

20. dec 2019 ... Miljøgodkendelse til oplag af kemikalier hos DLG Terminal Taulov, ... skovrejsningsområde ved. Erritsø. (ved boliger i området). 55. 45. 40. 55.

Utfasning av farliga kemikalier - Diva-portal.org

egenskaperna i en kemisk struktur bestämmer vilka möjligheter en kemikalie har att ... Nafta: Nafta kallas den näst lättkokade fraktionen i petroleum vilken består till ... Är ett kolväte i form av en alkan och har den kemiska formeln C4H10. För att ...

Vaskemidler og kemikalier på offentlige og private ... - Miljøstyrelsen

fordi vasketiden på en industrivask er for kort til at ud- nytte den enzymatiske virkning tilstrækkeligt. 2.1.4 Vandforbrug. Undersøgelsen viste, at vaskerierne i ...

Vurdering af potentielle kemikalier og stoffer i hydraulisk ... - DTU Orbit

2. jan 2016 ... Tankvogne og lastbiler placeres side om side, og slanger leder vand, kemikalier og sand fra nogle ... Magnesiumnitrat. NO3. -. 0,0096. 27. 50.