besparelser i dieselforbrug - Økologisk Landsforening

hvor store skader dækkene påfører jorden, ved forskel- lige dæktryk og belastninger. › FAKTAARK. At køre med lavt lufttryk har stor betydning for dieselforbrug og spor i ... af lastbil frem for traktor. TRANSPORT/ ... er langt mere energieffektive.

besparelser i dieselforbrug - Økologisk Landsforening- Relaterede dokumenter

besparelser i dieselforbrug - Økologisk Landsforening

hvor store skader dækkene påfører jorden, ved forskel- lige dæktryk og belastninger. › FAKTAARK. At køre med lavt lufttryk har stor betydning for dieselforbrug og spor i ... af lastbil frem for traktor. TRANSPORT/ ... er langt mere energieffektive.

godt økologisk håndværk 2018 - Økologisk Landsforening

9. mar 2018 ... Michael Meyer, Vilhelmshøj, Eskebjerg ... ølandshvede og spelt til konsum. Jeg kan dels ... Hos Michael Meyer er kompost ikke bare kompost.

godt økologisk håndværk 2017 - Økologisk Landsforening

gårdbutik, hvor man kan købe gårdens grøntsager, og ... skind og uld kunne købes i Trine Bechs gårdbutik. ... fra Viborg, Ans, Børkop, Millinge og København.

Sortsudvikling i økologisk jordbrug - Økologisk Landsforening

I dag er der i Danmark kun privat kommerciel forædling af byg, hvede, græs, kløver, kartofler, samt nogle mindre initiativer ... utilsigtede bivirkninger. Man afstår ...

økologisk ægproduktion i mobilt hus - Økologisk Landsforening

Mobilt hønsehold på Stensbølgård, ØL. 2015. Andet. Fjerpilningsnøgle, 2013. PROJEKTETS MATERIALER. Denne folder er del af en elektronisk driftshåndbog.

Økologisk dyrkning af energipil - Økologisk Landsforening

Derfor er der i projektets første år sat to forsøg i gang med forskellige blandinger af grøngødningsplanter, blandt andet hvid-, rød- og blodkløver og kællingetand.

Økologisk Engkalv - Økologisk Landsforening

sig godt til alle økologiske landmænd, ko- græsserlaug og andre med adgang til eng- arealer. Erfaringer fra tre produktioner. Denne pjece er baseret på ...

økologisk markedsnotat - Økologisk Landsforening

at kun halvdelen af den økologiske mælk kunne sælges som økologisk. Situationen vendte i ... Pålæg af kød og fjerkræ. 124247 ... Øvrige Sjælland. 8,0%. 8,7%.

økologisk græsningslaug - Økologisk Landsforening

Det støtter Økologisk Landsforening op om i projektet Guide til afsætning af kød fra økologiske græsningslaug, som er støttet af Fonden for. Økologisk Landbrug ...

Æg - Økologisk Landsforening

9. mar 2019 ... proteindrik, biodynamiske æg, fitness æg. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleant. Der skal vælges 3 udvalgsmedlemmer for 2 år samt 1 ...

ØKOLOGISK LANDSFORENING

27. jan 2017 ... forening, samtidig med at vi øn- ... 16.50 - 18.00 Debat: Udvikling af økologi så det kan mærkes! Vil du også videre med økologi? Har du også ...

brancheaftale - Økologisk Landsforening

Tilslutningsaftale. Virksomheden tilslutter sig. Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer.

FarmTest - Økologisk Landsforening

3.1 Høtørringsanlægget til rundballer . ... 3.2 Høtørringsanlægget til løst hø . ... Der er en del landmænd, som har etableret høtørringsanlæg. Det gælder især ...

den nye økologi - Økologisk Landsforening

er der gennem et større fremtidsstudie identificeret, hvad der skal drive økologien ... Men økologi er ikke ligetil. ... Forbruget af økologi opleves som sundere.

grøntsagskursus - Økologisk Landsforening

Æbler og most: Tolstrup Æbler, Horsens. Chokolade: Mølle Skovly Chokolade, Knebel. Gedeost: Tebstrup Gedeosteri, Tebstrup. Jordbær: Holtgaard, Odder.

Biogas - Økologisk Landsforening

det på Bondegårdens Økologi ved. Fuglebjerg på Sjælland. De havde taget imod invitationen til et bedrifts- besøg på gården, hvor et helt nyt bio- gasanlæg blev ...

Randzonekatalog - Økologisk Landsforening

Den fondsejede Grantoftegård ved Ballerup driver. 785 ha. Heraf er en stor del vedvarende græs og by- nære arealer i forpagtning hos de omkringliggende.

Mød de dygtigste - Økologisk Landsforening

FakTa OM SkIFTekær ØkOlOgI. Marken. • 150 ha. • Heraf 115 ha salgsafgrøder med mellem- afgrøder som kløver og vintervikke. • Specialiseret i kartoffel- og ...

anbefalinger - Økologisk Landsforening

1. maj 2018 ... ANBEFALINGER for at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer ...

et inspirationskatalog - Økologisk Landsforening

Marianne Fisker. Ivan Kristensen. Lis Roborg. Harry Storgaard. Stine Pagel Hansen. Morten Pihler. Per Pedersen. Mads Ebdrup Mortensen. Søren Pedersen.

13. Projektbeskrivelse - Økologisk Landsforening

15 % kaliumsalte(sæbe) til bekæmpelse af bladlus, trips og spindemider. Anvendes løbende igennem sæsonen. Spruzit ECO NEU. Består af naturligt udvundet ...

GRÆS - Økologisk Landsforening

22. aug 2018 ... duktion Augustin Øko Plus,”. Med ovenstående tekst på ... SG-kæderne Bilka, Føtex og Netto er ifølge ... Farsen er i køledisken i Føtex og. Bilka.

EcoServe - Økologisk Landsforening

6 Blåhat. 7 Purløg. 8 Døvnælde. 9 Esparsette. 10 Honningurt. Blanding 1 ... Cikorie. Andre gode bi-planter i græsmarken. Mælkebøtte. Blåhat. Honningurt. Fig 3.

Kalvekød med ko - Økologisk Landsforening

Selv om koen har ladet kalvene patte i en boks i stalden, tillader ... en sjælden gang har vi sat fire kalve til en ko. Køer som skal ... veskjulet indrettes i et hjørne.

Bæredygtighed - Økologisk Landsforening

Bilag 7: Skabelon til arbejdsplan for køkkenøvelsen. 4. Køkkenøvelse ... Græskar. Fennikel. Rødløg. Citron. Julesalat. Kantareller. Kartofler. Persille. Kolonial:.

Untitled - Økologisk Landsforening

31. dec 2017 ... Biofach 2017. Omlægnings- og udviklingstjek 2017. Økologisk Høstmarked 2017. Økodag 2017. Forretningsmæssig succes med økologi på ...

Rødkløver-får får lam - Økologisk Landsforening

6. feb 2015 ... hos Torben Kousgaard, Varde Ådal Lam. Det gælder også for ti moderfår, der i ef- teråret har afgræsset en mark med mas- ser af rødkløver.

solceller - Økologisk Landsforening

riere for etablereingen af solceller. REGLER VEDR. ØKONOMI,. TILSKUD, SKAT. Skat: Al indtægt ved el-produktion er skattepligtig, herunder privat forbrugt el.

dyrevelfærd - Økologisk Landsforening

stald- og pasningssystem, de lever i, samt den måde, landmanden varetager ansvaret for ... Et sejl udspændt mellem pæle er en flytbar løsning, der sikrer, at udegående dyr har ... plads i sengestalden. Overskudskvier kan sælges til levebrug.

Fjerkræ - Økologisk Landsforening

28. sep 2018 ... tet af Jens Peter Hermansen, der er ... Dyrlæge Randi Worm er sikker på, at holistisk planlægningen holder dyrlæ- gen borte fra staldene.

kompost - Økologisk Landsforening

Lugter det ligefrem råddent er det tegn på at der er forrådnelses-processer og ikke opbyggende komposterende ... udflåd fra komposten. Dette perkolat er ...

husstandsmøller - Økologisk Landsforening

Investering: Husstandsvindmøller fås i forskellige pris- lag, afhængig af type, størrelse og kvalitet. Prisniveauet ligger for en 6 kW mølle på 2-300.000 kr og for en ...

Fjerpilningsnøgle - Økologisk Landsforening

Tildel lidt grovfoder (10-20 g/høne/dag) og frisk strøelse hver dag. Sæt hønerne på ... Mulige årsager. Hårdhændet behandling af dyrene under indfangning og læsning. ... Høner med bleg kam, og der kan ses blodmider på æg. Indvoldsorm ...

køkkenhaven - Økologisk Landsforening

Hvor mange liter mælk giver en ko hver dag? 5. Hvilke grøntsager kan man dyrke i en køkkenhave? 6. Hvordan dyrker man kartofler? 7. Hvilke blomster kan ...

Økologisk Landsforening Årsrapport 2018

4. mar 2019 ... Med fokus på udvikling af Økologisk Landsforening i retning af en økonomisk bæredygtig forening, der har muskler til at løfte foreningens vision ...

økologiske efterafgrøder - Økologisk Landsforening

der eksempelvis er fire arter i blandingen, vil de hver indgå med 25 pct. af deres normale ... En blanding med 2 kg hvidkløver og 8 kg alm. rajgræs indeholder ca.