Ynglende fugle 2018 Ramsø Mose, Lejre Kommune

18. sep 2018 ... Tabel 2: Fakta om sortterne i Ramsødalen 1: Grell 1998. ... 103 (Snoldelev og Gammel Havdrup Mose) og 104 (Ramsø Mose), med bidrag til ...

Ynglende fugle 2018 Ramsø Mose, Lejre Kommune- Relaterede dokumenter

Ynglende fugle 2018 Ramsø Mose, Lejre Kommune

18. sep 2018 ... Tabel 2: Fakta om sortterne i Ramsødalen 1: Grell 1998. ... 103 (Snoldelev og Gammel Havdrup Mose) og 104 (Ramsø Mose), med bidrag til ...

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2017 - Lejre Kommune

18. jan 2018 ... Frederikssund. PAH. 25 Svaleø. 1978-2017. Roskilde. PAH. 26 Selsø Sø. 1978-2017. Frederikssund. EMJ. 27 Bløden. 2007. Roskilde.

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2019 - Lejre Kommune

5. sep 2019 ... Siden 2018 har også Nationalpark Skjoldungernes Land medvirket i overvågningen og formidlin- gen af dens resultater. Nationalparken ligger ...

Ynglende fugle i Porsemosen 2018 - Egedal Kommune

9. jul 2018 ... mosens nordøstlige enge, hvor en han og hun også opholdte sig i maj måned ... de, husskade, skovspurv, bogfinke, grønirisk, stillits, tornirisk, ...

Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2018 - Aage V. Jensen ...

Bedes citeret: Nielsen, H.H. & Clausen, P. 2019. Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2018. Aarhus. Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, ...

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015 - Egedal Kommune

21. okt 2015 ... Skovspurv. 4. 4. Grønirisk. 10. 10. Stillits. 2. 2 ... 1 hun R. 1-2 par. 0-1 par. 0-2 par. Skeand. 0. 0-2 par. 0-2 par. 0-3 par. Rørhøg. 1 han FU. 2 par.

ynglende og rastende fugle i vejlerne - Aage V. Jensen Naturfond

18. feb 2019 ... Thy og Hanherred som Vejlerne ligger i, jf. Kort- og Matrikelstyrelsen 2005). Aflæsningerne er blevet foretaget en gang om måneden, og ...

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Lejre - Lejre Kommune

Jobcenter Lejres primære opgave er at bidrage til, at borgerne kommer i uddannelse og beskæftigelse samt at yde virksomhedsservice. Dette med henblik på, at.

Januar 2018 NR. 1 - Lejre Kommune

1. jan 2018 ... dig tovlig, så han var én af dem, det var ekstra sjovt at drille, selv- om det næsten var for spændende. Jeg kan huske engang, jeg ikke kom med ...

Oktober 2018 NR. 10 - Lejre Kommune

1. okt 2018 ... søde og rare frivillige personer, som måske kunne tænke sig, at komme og ... Det var Agnetes syv års fødselsdag, og vi skulle have ... kring 50 tamilske asyl-sager. På trods af ... Derfor har jeg skrevet denne sang på 3 vers, som kan synges pa: ”I en kælder sort som kul", (eller "Højt fra træets grønne top").

Ældrerådet i Lejre Kommune 1 16. september 2018. Referat af ...

16. sep 2018 ... på Allerslev Rådhus, lokale 5. Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC), Birgit Skov Olsen (BSO), Kurt Erik Larsen. (KEL), Per Frandsen (PF), ...

Oversigt 28-08-2018 alle ean numre.xlsx - Lejre Kommune

13. sep 2018 ... Center for Borgerservice & Digitalisering (CBD). Borgerservice. 5798008028717. Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. 46464646. Helbredstillæg Eg ...

Ældrerådet i Lejre Kommune 1 27. august 2018. Referat af møde i ...

27. aug 2018 ... Høringssvar til genudbud af kateterhjælpemidler – fortroligt (BBC). 6. Fremtidig plejeboligkapacitet i Lejre Kommune. Ældrerådets indledende ...

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet - Lejre Kommune

Lille Karleby Vandværk har problemer med at overholder grænseværdierne. Anbefalinger. Vandværket bør overveje mulighederne for permanent forsyning fra ...

Visionskommune Lejre Bevæg dig for livet - Lejre Kommune

Børn og voksne med handicap. Borgere som skal fastholde eller genskabe tilknytning til arbejds- markedet ... v. generalsekretær i DHF Morten Stig Christensen ...

Forslag til indsatsplan Lejre Vest - Lejre Kommune

23. apr 2019 ... Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Roskilde-Osted-området i Lejre ... 100 m sydvest for vandværket, lige ved siden af det gamle mejeri.

referat lejre billedkunstråd 09.12.15 (pdf) - Lejre Kommune

22. jan 2016 ... Fritid, Lejre Museum, DSI Hestebjerggård og Billedkunstrådet (Lene og Mogens). Billedkunstrådet besluttede, at Vibeke og Lene indgår i den ...

SAGNLANDET LEJRE - Lejre Kommune

14. aug 2013 ... D. Vinderbands fra Skru OP tager på miniturné. E. Ostedhallen: Besøg af danseskolen Dans med Joy. F. ISOBRO, en brancheorganisation for.

Lejre Kulturpakke - Lejre Kommune

I ugerne op til teaterforestillingen får alle børnehaver besøg af rytmiklærere fra Lejre. Musikskole, der vil undervise dem i rytmik. I disse forløb vil børnene blive ...

utterslev mose udviklingsplan 2018 - Itera

1. maj 2018 ... Se afgrænsning af fredningsområdet og områdenavne i bilag 1. 3.2 Kort rids af områdets historie. Det er sandsynligt, at mosen efter sidste istid ...

helhedsplan for utterslev mose - Københavns Kommune

som sikrer, at Utterslev Mose bliver til meget mere, end den allerede er. ... indenfor kort tid, kan en opfiskning af fisk sandsynligvis hjælpe effekten på vej.

motorsportsanlæg i kærby mose - Odense Kommune

Emner eller forslag, som er rejst af berørte myndigheder, må derfor antages at være ... Beslutningen om ikke at medtage Beldringe i den udarbejdede rapport.

Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose - Albertslund Kommune

ger Tueholm sø og Vallensbæk Sø samt to rensebassiner og et udløb på sydsiden af Vallensbæk Sø mod Tranegilde og Vallensbæk Moser. Af- grænsning af ...

Plejeplan for Gulstav Mose, Sydlangeland - Langeland Kommune

18. nov 2018 ... 40. Hygrotus parallelog- rammus. Hygrotus parallelog- rammus. Biller. 41. Hypulus bifasciatus. Hypulus bifasciatus. Biller. 42. Håret markløber.

Hostrup sø, Assenholm Mose og Felsted ... - Aabenraa Kommune

Titel: Natura 2000-handleplan 2016–2021, Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted ... Hostrup Sø bruges som fourageringsområde. ... En rasteplads skulle.

utterslev mose - Bispebjerg Lokaludvalg - Københavns Kommune

Der har ofte hersket tvivl, om mosen hedder Søborg Mose eller Utterslev Mose, for på ældre kort kan man se begge navne anført. De ældste kilder tilbage i ...

Fredning af Utterslev Mose, Københavns Kommune - Bispebjerg ...

og Emdrup/ der grænser til mosen. ... gere planteskole mellem Utterslev ... Fæstningskanalen, Utterslev Mose, Nordkanalen, Søborghus Rende og Emdrup Sø.

vand- og naturprojekt i karlstrup mose - Greve Kommune

Trylleskoven og boligerne i Solrød Strand. Fra st. 601-1420 er vandløbsbunden flisebelagt for at forøge vandføringsevnen. Vandløbsbunden er således kraftigt ...

fra Roms atlas og Fugle i farver til Fugle i felten og Gulls

Denne bog har ikke været nem at bestemme fugle efter. ... Roms Atlas over danske Fugle med tekst af Harry ... mødte på søndagsturen eller til daglig i haven.

Overvågning af aviær influenzavirus i vilde fugle 2018

9. okt 2019 ... FVST varetog udtagelse af prøver fra 394 fugle fra nedlagte ænder og gæs, der var indleveret på vildthåndteringsvirksomhederne Kivan Food, ...

Fugle 3 - Struer Kommune

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, Nørreport-Centret,. Postboks 1327, 7500 Holstebro, Tlf: 97405844. E-mail: [email protected] Dette regulativ er ...

Fugle- og hønsehold - Ringkøbing-Skjern Kommune

E-mail: [email protected] - Spørg efter formanden. Dette regulativ er udfærdiget af: Ringkøbing-Skjern Kommune. Land, By og Kultur. Smed Sørensens vej 1.

Infotavle om fugle i Østre Anlæg - Aalborg Kommune

Vidste du, at den maksimale levetid for de store fugle i Østre Anlæg i gennemsnit er 27 år! Fuglenes normale levetid er kun 13 år! Og vidste du, at hunnerne i ...

Regulativ for hold af fjerkræ og fugle - Skive Kommune

servitutter om fuglehold eller hønsehold, såfremt de er skærpende i forhold til dette regulativ. § 2 Regler og indretning og drift. Stk. 1 Fjerkræ- eller fugleholdets ...

Ramsø Spillemandslaug

Ramsø Spillemandslaug. Revideret version 01 – Den 28.01.2019 - MSP. Side 1 af 2. Type. Dans. RAMSØ SOMMERPROGRAM. 2019 - Titel: Nummer. "358".

Velkommen til Ramsø

i Dåstrup, rigeligt med halkapacitet ... DÅSTRUP GLAS A/S. EGSDAL ... Dåstrup. Lerhusvej. Ramsølille. Mogley. 131. Enggardsvej. K Maglegårdsvej.