Landsbyernes historie i al korthed - Solrød Lokalhistoriske Forening

Denne landsby er den ældste by i Havdrup sogn, og var i århundreder den eneste by i sognet. Med til byens område hørte den store ULVEMOSE mod vest.

Landsbyernes historie i al korthed - Solrød Lokalhistoriske Forening- Relaterede dokumenter

Landsbyernes historie i al korthed - Solrød Lokalhistoriske Forening

Denne landsby er den ældste by i Havdrup sogn, og var i århundreder den eneste by i sognet. Med til byens område hørte den store ULVEMOSE mod vest.

Landsbyernes tid - Solrød Lokalhistoriske Forening

Jersie, Havdrup og Karlstrup stod færdige før år 1200, og at Kr. Skensved ... byggede kirken i form af bomærker indridset i murværket : ... en sådan fin herre og.

En aktiv bonde i Solrød - Solrød Lokalhistoriske Forening

Senere blev det til en faglig uddannelse på Tune Landbrugsskole, så han var vel rustet til at overtage gården. Korsager i Solrød i 1887 for 26.724 kr. Sjovt nok ...

Brugsen i Solrød landsby - Solrød Lokalhistoriske Forening

På vor egn oprettedes tidligt brugsforeninger i Ørsted og i Havdrup, ... I 1894 ansættes Anders Toftkjær Jensen fra Ejby Brugs som uddeler, og hans løn ...

Solrød mejeri - Solrød Lokalhistoriske Forening

I Solrød og de omliggende byer Jersie, Karlstrup og Havdrup blev de første skridt taget ved en ... Indvielsen af fællesmejeriet i 1955 fik ikke for lidt i Dagbladet.

Solrød Landsbykirke - Solrød Lokalhistoriske Forening

forening til opførelse af en kirke i området og i 1938 rejstes en træbygning som midlertidig kirkesal. Denne blev i 1967 overtaget af Solrød menighedsråd og ...

til dato - Solrød Lokalhistoriske Forening

Indholdsfortegnelse over Solrød Lokalhistoriske ... Dannevirke ligger da i Solrød ... Solrød Gymnastik- og Motionsklubs historie af Mogens Carlsen og Bjarne ...

Landsbyerne sprænges - Solrød Lokalhistoriske Forening

Den østlige del af Jersie landsby ses i øverste venstre hjørne. Skensved Å er sognets grænse mod syd. Nu er en halv snes gårde flyttet ud i det åbne land.

Kirke og Skole - Solrød Lokalhistoriske Forening

Derimod fik Indre Mission lidt fat i befolkningen. Det så vi både i Havdrup og Jersie. Der blev tidligt dannet en Indre Missions kreds i Havdrup, og et gammelt hus ...

Stationsbyen på Ulvemosen - Solrød Lokalhistoriske Forening

23. apr 2013 ... for Havdrup og stationsbyen for Ulvemosen – de stednavne, der blev brugt ... en slagter, en læge, folk i handel og service, aftægtsfolk og rentier.

Faldet i borgerkrigen - Solrød Lokalhistoriske Forening

I Solrød landsbykirke hænger på nordvæggen en mindetavle for 3 unge mænd fra Solrød sogn, der faldt i den såkaldte "3 års-krig 1848- 50". Denne krig, som ...

Foreninger og græsrødder - Solrød Lokalhistoriske Forening

Solrød mejeri 1913. Bagerst til højre forsamlingshus, derefter forskole og mejeribestyrerbolig. I Havdrup oprettede man i år 1900 et andelsbageri. Billedet er fra ...

Underlige tegn og gerninger - Solrød Lokalhistoriske Forening

jord, og dem kan man altså sjakre med efter forgodtbefindende. Det mest sandsynlige er, at byen endnu i 1300-tallet har bestået af èn eller et par storgårde og et ...

Hvor blev møllerne af? - Solrød Lokalhistoriske Forening

I vore sogne var der fem af slagsen: I Navrbjerg, Jersie, Solrød, Gammel Havdrup og i Havdrup stationsby. Men i virkeligheden var de ikke ret gamle, og før de ...

Hørup, Alberti og Havdrup - Solrød Lokalhistoriske Forening

guldmineaktier. Han blev i 1908 tvunget til at gå ud af regeringen, men man pyntede lidt på sagen ved at udnævne ham til Gehejmekonferensråd. Til sidst havde ...

Folket bestemmer_words-hjside - Solrød Lokalhistoriske Forening

sogne sammen i samme pastorat og først i 1816 blev Havdrup og Solrød sogne ... lokalavisen et flot billede, hvor stiftamtmandens høje Ford A sprænger den ...

Gudernes stræde omkring Karlstrup - Solrød Lokalhistoriske Forening

Foto fra kalkgraven ca. 1920. Ruten går ikke forbi Karlstrup kirke, men en fortællestekst på rutens hjemmeside (det interaktive kort) fortæller om kirken, at den er ...

historie - Dragør Lokalhistoriske Forening

HISTORIE. Lokal. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening. Februar 2019. ISSN 2446-3469. 24. årgang. 2018. Amagers store jubilæums-år.

historie - Højby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

En del af dem er vel nok gået til grunde eller solgt til opkøbere; men både til Fyns stifts museum og ... I middelalderen kommer de første skoler i landet, men kun i købstæderne. Efter ... et naadetegn af guld og sætter ham så fast, at ingen hadets ...

Landsbyernes og vandmøllernes historie - NaturPark Mølleåens ...

man ty vester over, bort fra de store radiærveje, til Slagslunde og Ganløse, ... og Hestetangs mØlle (den nedre mØlle) i UggelØse sogn, to navne, der gang.

Klejtrup Lokalhistoriske Forening - Lokalhistorisk Forening

kommunen, da den nye Brattingsborgskole overflød. Ved handelen forpligtigede parret sig til at indrette e ske og Helge diakon, og de ville gerne etablere dere.

Arkivets historie - Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

... 338—o2—o1o28 kr. 6.548,38 legatets formue kr.12.043,3o. Tjele Kommune. Lokalhistorisk Arkiv. Erik Esbensen – 06-451277. Søgården - 8833 Ørum Sdrl.

Vallensbæk lokalhistoriske Forening

18. mar 2019 ... I Højrupgårds have er der i efteråret 2018 blev stillet en gammel plov og en gammel harve. De har tidligere stået i en nu nedrevet gård på ...

BRØDESKOV LOKALHISTORISKE FORENING

30. jun 2015 ... bank: Nordea, Slotsgade 44, 3400 Hillerød, konto nr. 2276 6881678274 eller kontant til kassereren eller formanden. Hans Peter Andreasen ...

Langeskov Lokalhistoriske Forening

4. okt 2015 ... sens brudekjole fra 1968. Designskolen Kolding viser deres afgangsudstilling 2019. Vi kan se udstilling af museets egne guld og sølvsamlinger ...

Ørum skoles historie - Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

På en bestemt ugedag blev der holdt skole i en af de ... Børnene fra Fårdal skulle fremover gå i skole i Ørum. ... i 1789 blev der tillagt skolen 4-6 tdr. land. Det er i ...

Kikkenborgen - Dragør Lokalhistoriske Forening

20. aug 2013 ... og nyt fra Dragør Lokalarkiv ... ”Kikkenborgen” er et fælles blad for Dragør Lokalhistoriske Forening og Dragør ... havnen, der nu er pizzeria.

Toftlund Lokalhistoriske Forening - SimpleSite.com

have den i gips i 6 uger. Lærer Bay og ... gelsen. Det kunne være tyveri af ”birkegrene”, ”småpenge” eller ”et arm- båndsur. ... overtrædelse af færdselsloven.

roskilde kro - Albertslund Lokalhistoriske Forening

fion ∙ Spejdergården ∙ Musik og dans. 7. FORENINGSHUSET ROSKILDE KRO (s. 98). Roskilde Kro fil salg ∙ Albertslund-ånden ∙ En forening for foreninger på ...

her skete det - Albertslund Lokalhistoriske Forening

Vestegnen samlede modstandsbevægelsen de mistænkte landssvigere på ... opholdet på Lerbækgård har Donald V. Smith i sine erindringer (”First Out Of Den-.

Nyvang - Skovbo Lokalhistoriske Forening

naturlig barriere – Slimminge Å. Den østlige del af Nyvang glider gennem et ... Lokale folk, der gik i Gørslev Skole for et par generationer siden, beskriver, hvor-.

Hejlsgården - Seest Lokalhistoriske Forening

Som kompensation for tabet af de kongerigske enklaver i syd blev de otte sogne sydøst for Kolding, som indtil 1864 hørte til Nørre Tyrstrup herred i Haderslev amt, ...

Om skudsmålsbøger - Karlebo Lokalhistoriske Forening

2017. Materiale til redaktøren modtages gerne elektronisk. Eftertryk er tilladt efter aftale med ... Kommandanten fra Kronborg havde ... Det årlige julemarked.

Vis hæftet - Bredballe Lokalhistoriske Forening

Lilly Worm-Laursens beretning om sin ... Lilly Worm-Laursen, der er født og opvokset i Bredballe, har skrevet denne ... kjole , samt - når jeg skulle ud - en frakke.

FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 6 ...

15. maj 2019 ... sendes til Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings ... Kovangen i Fredensborg Søpark gendøbt som “Dronningens Kovang” - lidt.

Månedens historie, februar 2019 - Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

hjørne, hvor Nørrehus i dag ligger. Frede Skaarup var en forlystelsesmand for Ringkøbing og iscenesatte dilettantkomedier på Højskole-Hotellet. Han deltog ...