Årgang 1996.pdf - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

år og slidt fem biler op<<. ... En søn er Jens Chr. Vangsgaard, Svankjær). ... 3. række Eigil Plejdrup, Gustav Vangsgaard, Niels Nordentoft, Niels Due Frostholm,.

Årgang 1996.pdf - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune- Relaterede dokumenter

Årgang 1996.pdf - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

år og slidt fem biler op<<. ... En søn er Jens Chr. Vangsgaard, Svankjær). ... 3. række Eigil Plejdrup, Gustav Vangsgaard, Niels Nordentoft, Niels Due Frostholm,.

70. årgang 70. årgang - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Af Jørgen Miltersen og journalist Ann Kerol, Thisted Dagblad . ... MØLLEGÅRDENS. CAMPING. Fremtidens Valg v/ Jacob Yde Pedersen. Ålborgvej 12 .

75. årgang - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

række: Karen. Jensen, Ellen Kanstrup, Stinne Ibsen, Louise Boesen, Karen Poulsen, Ajda Jensen, Karen Thorsted, Gunnar Mikkelsen, Jørgen Jørgensen,.

Årgang 1991.pdf - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

FDF og især betød en masse for min store bror, og en anden engang for mine øjne fangede en fis inde i butikken og fik den til at brænde. Men på grund af.

Årgang 2005.pdf - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

række: Karen. Jensen, Ellen Kanstrup, Stinne Ibsen, Louise Boesen, Karen Poulsen, Ajda Jensen, Karen Thorsted, Gunnar Mikkelsen, Jørgen Jørgensen,.

Årgang 2004.pdf - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

han til Århus, kom på Købmandsskolen og sluttede med at ... Da jeg en aften var ude at gå en tur i Århus, så jeg pludselig et ... store lampebutik .. . . - ~._.... •. ~ •.

7700 Thisted - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Ejeren af Hundborg Bageri, Karl Jensen, står i baggrunden med stråhat på. ... ke: Anders Jensen, Skalborg, Knud Hedegaard, Snedsted, Gerald Christensen, ...

Batten al - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Redigeret af Jørgen Mil tersen, Hanstholmvej 185, Tved, 7700 Thisted. Tif. 97 98 15 85 ... Knud var udlært som frisør i Thisted hos Svend ... Fra venstre mester Eberhardt Lynge, frisørsvend Svend Busted, lærling Bent Sønder- gaard, som var to ...

Skatte - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

14 Arbm. Anton Kr. Krag-h. 16 Arbm. Alfred ,J. Jensen ... Harry C. Kragh 1018. Fhv. Snedkcrm. Fr. Michelsen. O ... FISKERIARTIKLER. Sygepl.elev Tove G.

1945-12-1 - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

ogsas al løfte Betonlladcn bort. 588 den dræbte Mand kunde befries. Men da havde han sid· det f86tklemt I en halv Times Tid. En Hestevogn førle ad den smalle.

Johannes Yde - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

en stald bag ved bager Madsens bageri. Hver morgen gik han ... 65. Hundborg mose. Hundborg Mose strakte sig fra Todbøl i øst til Årup i vest, en strækning på.

1944-5-2 - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Arbejdl'r, dl'r J.{l'Ilt'l'edc rorhipu~lit' rrndl' pan (;arlf'l1. lfull lur imH br- al ~JJiritug)lrl1vl' ikh ... Flytning fra Sindal til Sæby faar. N ol"dj ylIalld en ringere Katastl'o-.

Untitled - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Da Morup Mølle kro genåbnede d. 14. september, var det med tidli- gere socialudvalgsformand Kaja Hansen bag kødgryderne. * 64 passagerer blev evakueret ...

1940-1-1 - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

I,,, BI'rlll': Tyskland begynder stor· lysk Side med Hensyn lil det no,· a polilisk scl det nye ... og en Tønde Olie ind under. Bovbjerg. ... Kamin, men en belgisk allicer.

biblioteksvæsenet - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Statstilskud, for Eks. Fjerritslev, Hørdum og. Søndbjerg, hvorom ingen Oplysninger haves. Rær Bibliotek er oprettet 1811 (?) og derefter drevet for Renterne af et ...

Hillerslev Herred - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. 759 ... DANSKE tANDMÆND bG DERES INDSAts ... by:gget 1938 O•g ov•en·t'aglet af Hvidberg sømme Aar.

historisk årbog - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

... HANHERRED. 2010. UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR THY OG VESTER HANHERRED ... befinder sig en del kopier og afskrifter af breve fra amtmand Faye i Thisted til Christian Jür- gensen Thomsen ... omkreds,« skrev avisen efter branden. Møllen ... i Vestervig Kirke troner Kristus i en mandorla. Hans højre ...

Knockout-konge fra Thy - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

af de første danske professionelle boksere, hvis popularitet kan sammenlignes med en senere tids. Brian Nielsen. Einar Agerholm med sejrens blomster.

Provst Hilden-Petersen - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Halfdan Henrik Jørgensen (1864-1909), der også studerede teologi. Hans far ... sognepræst i Harring-Stagstrup og Heinriks studiekammerat, og som havde ...

Vejviser - Hanstholm 1982 - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

PRIS KR. 38,- EXCLUSIVE MOMS. Løssalg af vejviserne kun gennem boghandelen. Udgiver: Mostrups Forlag A/S. Hestemøllestræde 6 ...

Hald, PL 'Gader og Veje i Thisted' - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

HVOR THISTED BY LIGGER, fandtes oprindelig en. Landtange af Grus, som Fjorden havde skyllet op og derved lukkede for en smal Fjord, der strakte sig mod.

Kommunalreformen i Thisted Amt - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

1970. Artiklen tegner baggrunden for den reform, der nu har 20 år på bagen. Den 1. april ... Hanstholm Sogneråd på sit første møde i oktober 1968 vedtog at ...

under tyskernes besættelse - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

sidste Aar dukkede en stor og slagkraftig Modstandsbevægelse op, men blev ... som Krigen skred frem - jordedes mangen en Soldat fjernt fra Hjemlandet, men ...

Fra de gamle Sognearkiver. - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

geant, til Peder Bertelsen for. Feltskiæren og ... Slagter Hillers var ikke fra Politicorpset. ... "Slagter Hillertz foregiver, at hans blev tilkjendt en Ducør af 2 Rbd. for.

Sindrup-Labyrinten Vølunds hus - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

angelsakser. Gav navnet Nidud mening på angelsaksisk? Jeg var netop blevet den lykkelige indehaver af en antikvarisk udgave af det angelsaksiske kvad.

Elværkshistorie 1882-2000 ub - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

Driftsbestyrer, Bolet fra Brønderslev elværk udtrykte meget klart i en artikel i ... gårde foretaget elektrisk installation, før nu derude i Øster Assels og Emb, en egn, der jo ... glashus. Hr. Fuglsang udtalte på mødet, at det var samfundsøkonomisk ...

Skatte- og adressebog 1957-58 - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

10-12,:~0. Tlf. 241. MØdrehjælpen, Administrationsbygningen: Aaben hver Torsdag Kl. 13,30-. 14,30. Tlf. 789. ... Rolighedsvej. 2 Rentier Kirsten M. Oddershede ...

Minepløjningen i Agger genoptaget. - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

3.!Bj om AH ... n!'Il. .n)f FIk. 110-. Tnk"rnf'? g"n$Jwr~"r ,"ar i n,,)j,~rnr"II. ug li!'1. 'r.: nl' k~m ... tot'- bug. '. In/lif-. ,. ,. Lavede Illstallationsarbejde for. T yskørnø for 308,000 I(r. ... Nykøbing F. Omkring 1. Maj hu ... d hall. k'-Jlnme m~d paa Hot(!l.

Danmarks Titanic og Thisted-matrosen - Lokalhistorisk Arkiv for ...

Historien om Titanics forlis i 1912 kender de fleste. ... bøger om Titanic-mytologien har fundet vej til læsere over ... søsterskib Danmark var forlist. Ulykken med ...

Rundt omkring i Hillerslev sogn - Lokalhistorisk Arkiv for Thisted ...

apoteket. Det var i årene 1932-33. Derudover gik hun ud og syede for folk - det var efter, at Poul Boysen ... flyttet til den store centralskole i Kristrup, en forstad til.

Lokalhistorisk Forening og Arkiv - Tønder Kommune

Kontakt e-mail: [email protected] Skærbæk: Lokalhistorisk Arkiv for Skærbæk og Omegn, Storegade 51, 6780 Skærbæk. (indgang via hovedindgangen og derfra ...

Vårst - Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Sejlflod Kommune

25. maj 2018 ... Gudum Kirke er en kirke i Gudum Sogn i Aalborg Kommune; indtil ... Stationerne Gudumholm , Vårst, Louisendal Trinbræt og Solbjerg Station.

Lokalhistorisk Nyhedsbrev nummer 39 - Lokalhistorisk arkiv Stenlille

2. apr 2015 ... Antvorskov Ruin. P-pladsen ved det tidligere Hunsballe, kl. 13.00. Torben Hansen og. Carsten Egø Nielsen www.slaglosia.dk. 13.06.15 Guidet ...

Arkivinstruks for Thisted Kommune - Arkiv Thy

tilgængeliggørelse af arkivalier fra Thisted Kommune for at sikre dækkende ... for arkivinstruksen og kan løbende foretage faglige og tekniske justeringer. Større ... Udgifter i forbindelse med aflevering afholdes af den afleverende forvaltning,.

Årgang 1996

Bækager 7. Skøn Valborgs Vej 12. Højstrupvej 5. Viemosevej 31. Fuglebakken 11. Nyboesgade 30 a, st.th. Lille Eje 18. Mindegade 14, 3., tv. Hovertoften 21.

Jan/feb 1996 Nr. 1/2 55. ÅRGANG - Sundby Sejlforening

1. feb 1996 ... lange underbukser, trusser, undertrøjer osv.fra vores. Hollanske og tyske naboer som ligger til læ for os, alt imedens vi bjærger alt, hvad vi kan, ...