fagplan, spansk, 9. trinn - Froland kommune

(futurum) og estar. Øvingsoppgaver ... om spansk jul, og. Ord som ... perfektum på spansk. Tekstforståelse. Samtale. Lytteøvinger. Skriftlige og muntlige øvinger.

fagplan, spansk, 9. trinn - Froland kommune- Relaterede dokumenter

fagplan, spansk, 10. trinn - Froland kommune

spansk i dagligtale. Alfabetet. (bokstavering.) Repetisjon av høflighetsfraser. ... Imperativ. Muntlige og skriftlige oppgaver. Lytteoppgaver. Oppgaver på PC.

fagplan, spansk, 9. trinn - Froland kommune

(futurum) og estar. Øvingsoppgaver ... om spansk jul, og. Ord som ... perfektum på spansk. Tekstforståelse. Samtale. Lytteøvinger. Skriftlige og muntlige øvinger.

FAGPLAN, TYSK 9.TRINN Lærebok: Auf ... - Froland kommune

presens. • Kunne tyske ord om ferie/reise-situasjoner. Lese og oversette tekst C s. 14 - jobbe to og to. Lære gloser fra teksten. Jobbe med presens; oppgaver på.

FAGPLAN ENGELSK FORDYPNING 8-10 trinn ... - Froland kommune

Side 1 av 10. FAGPLAN ENGELSK FORDYPNING 8-10 trinn. 8.trinn. MÅNED. UK. E. TEMA. LÆREMIDLER. KOMPETANSEMÅL. ARBEIDSMÅTER.

Fagplan Spansk 10. trinn - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 10. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 Faglærer: Margrethe ... Kunne lese et brev på spansk. Stille og svare på spørsmål om teksten. 49-51. 4.

HALVÅRSPLAN, TYSK 10.TRINN HØST 2019 ... - Froland kommune

og gjennomføre feriereiser. Kunne utforme og framføre et skuespill på tysk. Kunne bøye svake verb og et utvalg av sterke verb i presens og presens perfektum.

Fagplan spansk - Minskole.no

Påpekende pronomen: éste, ésta. Prøve: Fremtidsform og presens av verb med diftongering. Fagstoff om Argentina Cap.5 og Cuba Cap.19 på norsk og spansk.

FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK – 6. trinn - Minskole.no

bruke egenskygge og slagskygge i tegning. • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer ...

Lokal læreplan i spansk 10. trinn - Minskole.no

Eleven forstår og kan bruke diftongering av verb samt bøying av verb i futurum i egne setninger. Page 4. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse.

LÆREPLAN SPANSK 9. trinn SKOLEÅRET 2018 ... - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 9. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 – Faglærer Margrethe ... Bøying av HABER i alle personer. 17. 1,2,5,6,11,12,13. ,16,15,18. X X X 10B: ...

engelsk 1.-10. trinn matematikk 1.-10. trinn norsk ... - Tromsø kommune

I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i engelsk er å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket. Det betyr å ...

Grunnleggende ferdigheter - Froland kommune

g: enkeltbinding, dobbeltbinding og trippelbinding. Vurdering av: • Lekser. • Muntlig aktivitet i timene. • Lekseprøver. • Kapittelprøver. Muntlige presentasjoner ...

Årsplan 2019/2010 Samfunnsfag – MIDGARD 7 - Froland kommune

Kameratvurdering. Tommel opp/ned. 36 De store oppdagelses- reisene. Intro. Refleksjonsgrupper. Tavleundervisning. Arbeid på nettressurser. Faktasetninger.

fagplan gol skule - Gol kommune

engelske rim/dikt. Uke 42 og 43. Tema: The Year. • Kunne navnene på de tolv månedene på engelsk. • Vite hvilken årstid hver måned hører til. • Vite at navnene ...

fagplan messing - Arendal kommune

Trumpet konsert (Haydn) for trompet. ✓ Konsert i Ess dur (Mozart) for horn. ✓ Morceau Symphonique (Guillmant) for trombone. ✓ Konsert (E.Gregson) for tuba.

fagplan i musikk for 8. klasse - Nordre Follo kommune

Lytte til musikkeksempler, tavleundervisning, oppgaver, bass-spill, tromme-spill. 8. Grafisk notasjon og komposisjon. 4 uker. Knyttes sammen med komponering ...

FAGPLAN VISUELL KUNST Tegning & maling - Frogn kommune

I kurset TEGNING OG MALING får elevene muligheten til å være skapende og kreative. Kurset gir tilstrekkelig handlingsrom til egen utforskning, undring og ...

Spansk - Nordre Follo kommune

14. nov 2016 ... o De compras (Handle). • Spansk juletradisjoner. • Grammatikk: Repetisjon 8. Trinn, perfektum, futurum, refleksive verb, forskjell mellom ser og ...

periodeplan 3.trinn - Sandefjord kommune

Religiøs praksis i hinduismen og religiøse symboler. NATURFAG ... beskrive noen hinduistiske symboler. SAMFUNNS-. FAG. ➢ kjenne igjen historiske spor i ...

periodeplan 2.trinn - Sandefjord kommune

Multi: www.gyldendal.no/multi Velg nettoppgaver 1-4. God trening! Explore: www.gyldendal.no/explore. Velg øverom 2: Back to school og meet my family.

årsplan 3. trinn - Sandefjord kommune

Årsplan for 3. trinn Ormestad skole – side 2. Forklaring til forkortelser i ... tegne bilder som forteller en historie fra noe du har opplevd. PALS. Jeg henger klærne ...

Årsplan i tysk 8. trinn - Gol kommune

Lære en tysk sang. ▻ Klassenarbeit – Lektion 1 und 2. • zu sein i presens. • den ubestemte og bestemte artikkelen i nominativ. • personlig pronomen i nominativ.

Leseplan 5.- 7. trinn - Larvik kommune

2. mai 2019 ... Resiprok undervisning. Samtalene kan struktureres ved at elevene får bestemte roller, slik som i resiprok undervisning. I resiprok undervis-.

IKT-plan for Li skole 1. trinn - Bergen kommune

Multi (matematikk). Matematikk_org ... Elevene skal kunne bruke digitale verktøy i matematikk i spill, utforsking, visualisering og ... www.matematikk.org.

mail til foreldre i 5 trinn - Bergen kommune

internt og gå gjennom forslag til arbeidsliste/plan og evt justere dette iht evt egne innspill ... rundstykker, grillspyd, vestlandslefser, canapeer, tapas, snitter etc).

LOKAL LÆREPLAN KRLE 8.trinn - Gol kommune

-Vite noe om symboler i hinduistisk kunst. -Kjenne til noen hinduistiske tekster. -Fordjupe seg i og presentere digitalt munnleg framføring ein hinduistisk gud.

årsplan i engelsk – 5. trinn - Trondheim kommune

-Uttrykke seg på en kreativ måte inspirert av ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra forskjellige kilder. Page 7. engelsk og eget morsmål. Begreper. Songs: ...

Årsplan i Naturfag 2.trinn - Bergen kommune

13. aug 2018 ... Vite hvilke sanser vi har. Mylder s. 27 – 35. Kapitteloppgaver s. 37. Mylder oppgavebok s. 9, 14 - 15. Uteskole: Vi går på jakt etter sopp og bær.

Årsplan i samfunnsfag 2. trinn - Bergen kommune

13. aug 2018 ... 29. - Mylder s. 98 – 99 (kap. 6). - Mylder oppgavebok s. 74. - Cumulus s. 68 – 71. - Mylder s. 96 – 97 og s. 100 –. Muntlig og skriftlig arbeid.

Lokal læreplan engelsk 9. trinn - Gol kommune

Film. The Princess Diaries. Bøker. The Illustrated Mum,. Jaqueline Wilson. Bruke digitale verktøy. Stages 9 Elevressurs. Muntlig. En kort tale. Deklamere dikt.

KRLE 6.trinn År 2017/2018 - Bergen kommune

Kunne samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde ... Kunne forklare utgangspunktet for islamsk tidsregning og beskrive islamske ...

Årsplan i Naturfag – 5.trinn 2019-20 - Bergen kommune

forskerspire. Uke 34-35. Små dyr med store oppgaver. Uke 36-38. Landskapet blir forandret formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå ...

Årsplan i musikk 2. trinn 2018 - 2019 - Bergen kommune

13. aug 2018 ... Luciasangen (uke 50). Komponere og skrive ned en rytme i fellesskap med hele elevgruppen. Elevene komponerer og eventuelt skriver ned ...

Årsplan musikk 3. trinn 2019/ 2020 - Bergen kommune

30. aug 2019 ... Spille enkle ostinater og melodier etter gehør. Lytte: -. Lytte til et karakteristisk utvalg av klassisk musikk, folkemusikk, samtidsmusikk og rytmisk.

Årsplan naturfag 5.trinn 2018-2019 - Trondheim kommune

forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering. Begreper: ​Lungeblære, arterier, kapillærer, ...

Årsplan i engelsk 2. trinn. 2018 - 2019 - Bergen kommune

13. aug 2018 ... det kan være nyttig å kunne engelsk. Finne ord og uttrykk som ... Forstå og bruke noen engelske ord, ... om antall dyr av hvert slag. I'm wearing ...