Årsplan Spansk 2019/2020 Amigos dos Lærer - Minskole.no

Repetere ukedagene og klokkeslett. Nye ord og uttrykk. Forelesing. Oppgaveløsing. Samtale i grupper. Dialoger. Glosebingo. Muntlig deltakelse. Test i futurum.

Årsplan Spansk 2019/2020 Amigos dos Lærer - Minskole.no- Relaterede dokumenter

Årsplan Spansk 2019/2020 Amigos dos Lærer - Minskole.no

Repetere ukedagene og klokkeslett. Nye ord og uttrykk. Forelesing. Oppgaveløsing. Samtale i grupper. Dialoger. Glosebingo. Muntlig deltakelse. Test i futurum.

Årsplan i engelsk 7.trinn 2019/2020 - Minskole.no

stasjonsarbeid, spill, sanger, rollespill, kapitteltest, bruke digitale verktøy. 41 ... australsk dyr, leserinnlegg. ○ Lese og lytte​: leserinnlegg, nyheter fra ulike.

Årsplan i musikk 3.trinn 2019 – 2020 - Minskole.no

Lære ostinater etter gehør: - kunne synge. - kunne finne og spille på ulike instrumenter. Lytte og lære ostinater på øret. - spille enkle ostinater og melodier.

Årsplan 2019/2020 NORSK 4. TRINN - Minskole.no

Jeg kan lage spørsmål til en faktatekst. NB: Bruke gode eksempelekster på faktatekster som utgangspunkt for egenskriving. Aktuelle læringsstrategier 4.trinn: • Vi ...

halvårsplan spansk 8 høst 2019 - Minskole.no

FAG: Spansk. FAGLÆRERE: Else Christine ... Litt spansk og latinamerikansk geografi. 1A. Hola me llamo Felipe. ... Skriv et brev på spansk. Ukeplaner / lekser,.

Aalborg HK årsplan 2019-2020 Årsplan 2019/2020 Alle gule felter ...

30. nov 2019 ... 16.30-. 20.00. December. Julefrokost. Seniorudvalg. SU, mad, drikke, billetter, pynt mm. Se drejebogen. JS damer 4 personer og serie 2 damer.

Årsplan i samfunnsfag 2019/20 - Minskole.no

Matematikk:​Årstall/ historiske perioder, tidslinje. Vurdering: Faglig bidrag i timene ... imperialisme (og gje døme på avkolonisering). Kosmos 9 s. 124-137.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2019/20 ... - Minskole.no

addisjon og subtraksjon. - multiplikasjon. Multi 4a bgrunnbok. Udir.no. Nettoppgaver www.gyldendal.no/. Multi. Grubliser. Multi 5a .kap 1. Undervisning klassevis.

Årsplan KRLE 2.trinn 2018-2019 - Minskole.no

Kristendom- men. Lucia forestilling. * fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamentet. * fortelle om innholdet i sentrale tekster ...

Årsplan KRLE 6.trinn 2018 / 2019 Tema - Minskole.no

Islam. -. Forklare hva Koranen og hadith er og samtale om sentrale islamske fortellinger ... islamsk tidsregning, og beskrive ... Kristendom og Islam som vurderes ...

Fagplan spansk - Minskole.no

Påpekende pronomen: éste, ésta. Prøve: Fremtidsform og presens av verb med diftongering. Fagstoff om Argentina Cap.5 og Cuba Cap.19 på norsk og spansk.

Fagplan Spansk 10. trinn - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 10. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 Faglærer: Margrethe ... Kunne lese et brev på spansk. Stille og svare på spørsmål om teksten. 49-51. 4.

Lokal læreplan i spansk 10. trinn - Minskole.no

Eleven forstår og kan bruke diftongering av verb samt bøying av verb i futurum i egne setninger. Page 4. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse.

LÆREPLAN SPANSK 9. trinn SKOLEÅRET 2018 ... - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 9. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 – Faglærer Margrethe ... Bøying av HABER i alle personer. 17. 1,2,5,6,11,12,13. ,16,15,18. X X X 10B: ...

Årsplan 2019 og 2020

Astrid Lindgren vil være den ” røde tråden” med språk og ... I bøkenes verden – Astrid Lingren ... Dette er et tilbud som er gitt til alle barnehagene i kommunen.

Årsplan Samfunnsfag - Minskole.no

tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid,. Læresamtale. Bruke digital læringsressurs fra. Redd barna Individuell- og felleslesing. Bruk av forskjellige.

Årsplan naturfag - Minskole.no

Periode. Kompetansemål. Innhold. Arbeidsmåte. Vurdering. 34-36. • Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og.

Årsplan engelsk 7 - Minskole.no

bank, gyldendal.no/ explore. Grammatikk ... side 34. Språklæring. • Beskrive eget arbeid med å lære engelsk. ... frekvente ord fra 5–7 trinn. 210. EXPLORE 7.

Årsplan i svømming - Minskole.no

Svømmedyktig = «Falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutt ...

Årsplan matematikk - Minskole.no

1 og 2 https://campus.inkrement.no/90530. Salaby 5-7 - Kasparia. Multi 5-7 Kopiperm ... Multi nettoppgaver: http://podium.gyldendal.no/multi- nettoppgaver. 4.

Årsplan engelsk - Minskole.no

Årsplan 2019/2020 Engelsk 5. trinn. Uke Tema. Kompetansemål ... å utvide egne ferdigheter i engelsk. ... Jeg kan bruke enderim som virkemiddel. Textbook ...

årsplan tysk - Minskole.no

morgenrutiner. Jeg kjenner objektsformen av personlige pronomen. ... subjekt, verbal og direkte objekt. Jeg kjenner til eiendoms- pronomenene på tysk . Forsøk ...

Årsplan KRLE - Minskole.no

fortelle om en ov hinduismens guder og gudinner o somtole om hinduismen og hvordon religiøs proksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, pujo, motregler ...

Årsplan KRLE 5. - Minskole.no

Tidslinje der temaet plasseres i tidsriktig epoke. ... likheter og motsetninger i jødedom, kristendom, Islam, hinduisme, buddhisme og livssynshumanisme.

Årsplan, matematikk - Minskole.no

Rabatt, Tilbud,. Renteregning,. Avbetaling ... fra formler, tekster og tabeller. Kan fremstille ... Kan bruke tallet i ulike beregninger der formel er oppgitt. 4. Kan finne ...

Årsplan norsk - Minskole.no

Skrivemål Mestrer dobbeltkonsonant, og forenkling av denne. Kan skrive ord som staves lydstridig: (skj, sj, kj, ki, hv, j, gi, gj). Kan bygge opp en tekst, og er en ...

Årsplan kroppsøving - Minskole.no

Ulike dansetyper. • Om hvordan kan vi lage en dans sammen. Jevnlig vurdering og observasjon av:.

Årsplan 2019 – 2020 - Ry Højskole

11/8 – 14/12. 2019. 12/1 - 13/6. 2020. 28/6-04/7. 2020. 05/7 - 11/7. 2020. 12/7 - 18/7. 2020. 25/7 - 31/7. 2020. Musik i Ry. Ry for familier. Ry uden Filter. Dok nr.

Årsplan i norsk 7.klasse - Minskole.no

Direkte objekt, indirekte objekt. Predikativ. Adverbial. Helsetninger og leddsetninger. Fortelling. Skrive mange fortellinger som blir lest opp og positivt vurdert av ...

Forslag til årsplan for 5. trinn - Minskole.no

bank, gyldendal. no/explore ... bank, gyldendal. no/explore ... work, know, us, their, down. 19–25. 7 UK,. Here We. Come! Setningsmønstre. The capital city of ...

Årsplan i samfunnsfag for 3. trinn - Minskole.no

trinn > samfunnsfag > historie. > istiden og steinalderen. Mylder 2, s 108-121. Mylder 2 arbeidsbok. Gaia 3, side 44 - 65. 9. Barns rettigheter.

Årsplan for matematik i 0. klasse 2019/2020

kontextplus.dk. Fase 3: Opgaver i elevbogen side 4-9. Arbejdsark 20-25. Fase 4: Aktiviteter. -Spil Tre af det samme (arbejdsark 26). -Tæl på dig selv (arbejdsark ...

Årsplan 2019-2020 - Eidsvoll Kommune

korte perioder. 2-3- ordsytringer med forståelig artikulasjon. Lytte til og ... Bli kjent med noen julesanger og julefortellinger. Formingsaktiviteter tilpasset barnas ...

ÅRSPLAN FOR BYFJORDPARKEN BARNEHAGE 2019 – 2020

Vi arbeider med konsentrasjon, lytting, turtaking og meddelelse, samt motoriske- og sanseaktiviteter. Dette er en viktig del av barnas sosiale utvikling og ...

Ladelund Efterskole årsplan 2019-2020

Skolens vedtægtsgodkendte navn: Ladelund Efterskole. Skolekode: 575306. Godkendt af bestyrelsen den: 16-09-2019. Godkendelsen fremgår af bestyrelsens ...

Årsplan 2019 - 2020 - Trondheim kommune

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG uke 31. 1. 2 ... Bruker sin erfaring med sang og sangtekster i lek og samspill. Får erfaring ...