Lokal læreplan i spansk 10. trinn - Minskole.no

Eleven forstår og kan bruke diftongering av verb samt bøying av verb i futurum i egne setninger. Page 4. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse.

Lokal læreplan i spansk 10. trinn - Minskole.no- Relaterede dokumenter

Lokal læreplan i spansk 10. trinn - Minskole.no

Eleven forstår og kan bruke diftongering av verb samt bøying av verb i futurum i egne setninger. Page 4. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse.

LÆREPLAN SPANSK 9. trinn SKOLEÅRET 2018 ... - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 9. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 – Faglærer Margrethe ... Bøying av HABER i alle personer. 17. 1,2,5,6,11,12,13. ,16,15,18. X X X 10B: ...

Lokal læreplan – KRLE 6. trinn - Minskole.no

Du skal kunne beskrive kristne høytider og sentrale ritualer. Vurdering og egenvurdering: (VFL). Prosjekt i kombinasjon med samfunnsfag som skal fremføres i ...

Lokal læreplan i engelsk 1. trinn - Minskole.no

lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. - lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. Læringsmål.

Lokal læreplan i Engelsk , 3. trinn - Minskole.no

Jeg kan delta i framføring av engelske rim/ regler og sanger. Jeg kan bruke navnet på fem nye frukter og bær. Jeg kan bruke flertalls-s når jeg snakker om ...

Lokal læreplan – Engelsk 7. trinn - Minskole.no

vite hvordan vi bruker apostrof i genitiv. - vite navnet på noen geometriske figurer på engelsk (billedkort). - skrive en ”persuasive text”, der du gir uttrykk for egne ...

Lokal læreplan – tysk 8. trinn - Minskole.no

Læringsmål. Lære ord for famile/familiemedlemmer. Kunne fortelle om egen familie (på tysk). Lære stor bokstav i substantiv. Lære personlige pronomen.

Lokal læreplan i tysk 10. trinn - Minskole.no

Behersker bruken av presens perfektum. Vet forskjellen på svake og sterke verb, og behersker bøyningsmønster. Finner relevant info i ulike kilder om en berømt ...

Lokal læreplan – samfunnsfag 5. trinn - Minskole.no

forklare sammenhenger mellom natur-ressurser, næringer, bosetning og levemåte. Læringsmål. 1. Du skal kunne plassere elvene Eufrat, Tigris og Nilen på ...

Lokal læreplan i Engelsk 5. Trinn - Minskole.no

Kan lese en kort beskrivelse av et dyr og, med støtte i hjelpeordene, finne fram til riktig dyr. - Kan oversette de personlige pronomenene fra norsk til engelsk.

Fagplan Spansk 10. trinn - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 10. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 Faglærer: Margrethe ... Kunne lese et brev på spansk. Stille og svare på spørsmål om teksten. 49-51. 4.

Lokal læreplan engelsk 9. trinn - Gol kommune

Film. The Princess Diaries. Bøker. The Illustrated Mum,. Jaqueline Wilson. Bruke digitale verktøy. Stages 9 Elevressurs. Muntlig. En kort tale. Deklamere dikt.

LOKAL LÆREPLAN KRLE 8.trinn - Gol kommune

-Vite noe om symboler i hinduistisk kunst. -Kjenne til noen hinduistiske tekster. -Fordjupe seg i og presentere digitalt munnleg framføring ein hinduistisk gud.

Lokal læreplan engelsk 4.klasse - Minskole.no

2a) bruke enkle lytte- og talestrategier. 2d) forstå hovedinnholdet i rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. 2h) forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til priser, ...

lokal læreplan i samfunnsfag – 7. trinn rye skole 2018/2019

denne tidsinndelinga . Begreper: oppdagelsesreise, krydder, indianere, Kristoffer Columbus, Fernando Cortez, aztekere, urbefolkning, slavehandel,. Muntlige.

Fagplan spansk - Minskole.no

Påpekende pronomen: éste, ésta. Prøve: Fremtidsform og presens av verb med diftongering. Fagstoff om Argentina Cap.5 og Cuba Cap.19 på norsk og spansk.

fagplan, spansk, 10. trinn - Froland kommune

spansk i dagligtale. Alfabetet. (bokstavering.) Repetisjon av høflighetsfraser. ... Imperativ. Muntlige og skriftlige oppgaver. Lytteoppgaver. Oppgaver på PC.

fagplan, spansk, 9. trinn - Froland kommune

(futurum) og estar. Øvingsoppgaver ... om spansk jul, og. Ord som ... perfektum på spansk. Tekstforståelse. Samtale. Lytteøvinger. Skriftlige og muntlige øvinger.

5. trinn Uke 35 - Minskole.no

Matematikk. Fysisk. Engelsk. Kroppsøving. Sam/Nat. Lunsj. Langfri. 10.55-. 11.45 ... fregner. KRLE. Jeg forteller om kristendommens historie: -. Kristendommens ...

halvårsplan spansk 8 høst 2019 - Minskole.no

FAG: Spansk. FAGLÆRERE: Else Christine ... Litt spansk og latinamerikansk geografi. 1A. Hola me llamo Felipe. ... Skriv et brev på spansk. Ukeplaner / lekser,.

Engelsk 2. trinn - Minskole.no

Finne transparente ord i myldrebildet. Muntlig kommunikasjon. • Forstå og bruke noen skoleord, ord for klesplagg, farger og frukt. • Kunne hilse og forstå og ...

boktips – 2.trinn - Minskole.no

Morgenthaler, Anders. Dyrefabler; Hallo! Hvem slukket lyset? 2011. Humor. Fabler. Denne boka inneholder fire dyrefabler, blant annet om hva neshornbiller gjør ...

UKEPLAN UKE 4 for 7. trinn - Minskole.no

Jeg kan lage forord, innholds- og kildeliste. Jeg kan bruke ordbok til å sjekke ... Fokusord: elektromagnet - dynamo/generator - spole. Globus side 118-120.

tysk 9. trinn - Minskole.no

Kan og forstår bruken av modale hjelpeverb og løst sammensatte verb. Vet alle gjenstandene. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse. Kan alfabetet.

Krle 2.trinn - Minskole.no

Samtale om religiøs praksis i hinduismen Se lærerveiledningen s. Page 3. Karl Johans Minne skole kunne. •Fortelle om en av hinduismens guder og gudinner.

boktips 6. og 7. trinn - Minskole.no

Gregor i Underlandet. 2013. Fantasy. 11 år gamle Gregor bor i en leiegård i. New York sammen med lillesøsteren. En dag forsvinner lillesøsteren i en åpning i.

Ukeplan 2. trinn uke 49 - Minskole.no

Fargelegg eller sett kryss i togvognene når du har nådd målet. ØV muntlig ... Du har fått teksten på eget ark. ... våre lykter» og «En stjerne skinner i natt» også.

Årsplan i samfunnsfag for 3. trinn - Minskole.no

trinn > samfunnsfag > historie. > istiden og steinalderen. Mylder 2, s 108-121. Mylder 2 arbeidsbok. Gaia 3, side 44 - 65. 9. Barns rettigheter.

Begrepsforklaring Vår 2015 1.trinn - Minskole.no

Regnetegn: Pluss . Sum: 5 4. Verdien av summen: 9. Ledd (tall i en sum): 5 4 første ledd andre ledd. • Subtraksjon: 4- 2 = 2. Regnetegn: Minus -. Differanse:.

Arbeidsuka - PRYO - for 10. trinn – uke 47/19 - Minskole.no

Søren Kristensen Bageri. 1. Dronningensgt. 65 http://soren.no/ ... Coop Mega Lund ... Kiwi Lund. 1. Torsgt. 32 https://kiwi.no/. Meny Rona. 1. Gamle Strømmevei 3 ... Frisør. Komponisten. 1. Kjøita 19 https://www.ledigtime.no/Komponisten/step1.

Matematikk på hjemmebane 6. trinn - Minskole.no

Måleenhetene for volum. Når vi skal måle hvor mye noe rommer, bruker vi måleenhetene liter (l), desiliter (dl), centiliter (cl) eller milliliter (ml). 1 liter = 10 desiliter ...

Forslag til årsplan for 5. trinn - Minskole.no

bank, gyldendal. no/explore ... bank, gyldendal. no/explore ... work, know, us, their, down. 19–25. 7 UK,. Here We. Come! Setningsmønstre. The capital city of ...

Matematikk på hjemmebane 4. trinn - Minskole.no

www.matematikk.org – her er det flere muligheter. Geometri. Måling. Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?

Årsplan Spansk 2019/2020 Amigos dos Lærer - Minskole.no

Repetere ukedagene og klokkeslett. Nye ord og uttrykk. Forelesing. Oppgaveløsing. Samtale i grupper. Dialoger. Glosebingo. Muntlig deltakelse. Test i futurum.

Gjennomgående plan i tysk for 8.-10. trinn ved ... - Minskole.no

-Sanger. Høsttermin. 3-4 uker. Lektion 1: Wer bist du? Kompetansemål:1-8,18,19. Delmål: -presentere seg. -hilse. -fakta om Tyskland. -alfabetet. -spørreord.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2019/20 ... - Minskole.no

addisjon og subtraksjon. - multiplikasjon. Multi 4a bgrunnbok. Udir.no. Nettoppgaver www.gyldendal.no/. Multi. Grubliser. Multi 5a .kap 1. Undervisning klassevis.