Spansk grammatik - RetteGuiden

Spansk grammatik. Indhold. Bydeform (imperativ) . ... Fremtid (futurum) . ... Que = konjuktion (betydning at, kan ikke udelades på spansk). Dice que es mi padre.

Spansk grammatik - RetteGuiden- Relaterede dokumenter

Spansk grammatik - RetteGuiden

Spansk grammatik. Indhold. Bydeform (imperativ) . ... Fremtid (futurum) . ... Que = konjuktion (betydning at, kan ikke udelades på spansk). Dice que es mi padre.

225 Gunnar Fält: Spansk grammatik för universitet och ... - Tidsskrift.dk

Det er noget af en begivenhed når der udkommer en større spansk grammatik i et af de skandinaviske lande, og det sker her med Gunnar Fält: Spansk ...

Islam - RetteGuiden

Mashallah = det er guds vilje. Allahu alam = gud ved besked. De islamistiske søjler er faste ritualer der bekræfter offentligt troen på gud gennem lovprisning og.

Drivhuset - RetteGuiden

Det er en følelse, vi alle kender, men på hver vores måde. ... dig til vores notebibliotek, hvor der er en skabelon til en litterær artikel – derudover vil jeg anbefale.

Bjergarterne - RetteGuiden

Mineralsammensætningen varierer; Bjergarter med højt SiO2 ... Magmatiske bjergart; granit → granit over 200g → Gnejs (Giver systematik i det sorte, så de ...

At skulle - RetteGuiden

At skulle er svær at oversætte til spansk! Her er en ... Vi skal se en spansk film. ... Her anvendes deber de infinitiv, futurum eller konditionalis (konditionalis om ...

Indhold - RetteGuiden

Refleksionsloven .......................................................................................................................................................................... 8. Total refleksion .

Bølger og lyd - RetteGuiden

Lys opfattes som transversalbølger - sinuskurver = harmoniske bølger. Både en stedsbølge: Her hedder fra bølgetop til bølgetop = lambda (bølge til bølge) og.

Lys og brydning - RetteGuiden

Lys opfattes som transversalbølger - sinuskurver = harmoniske bølger Både en stedsbølge: Her hedder fra bølgetop til bølgetop = lambda (bølge til bølge) og ...

Buddisme - RetteGuiden

4 tegn: en oldning, en syg, et lig og en munk ... Dette er en modsætning til den traditionelle buddhisme (Theravada) hvor man mener, at nirvana er det eneste.

Indhold Kristendom - RetteGuiden

Vi lever i en engangsverden. Gud er både helligånden, Gud og Guds søn. Man mener, at verden har en ende! En såkaldt éngangsverden,. Trosbekendelsen.

Termisk energi - RetteGuiden

Opvarmning af en kedel vand på en kogeplade. Beregn den energi der ... Den tilførte energi pr masse for at smelte et stof, kaldes for stoffets smeltevarme, Z.

Historiefaget arbejder - RetteGuiden

Normalt har en førstehåndskilde størst værdi (størst udsagnsevne). 5) Hvad står der i kilden: opdel i hovedpunkter og find det væsentlige. Dette handler om at.

Elektriske kredsløb - RetteGuiden

og parallelkobling af resistorer, elektrisk effekt. Fortælle noget generelt om elektricitet: • Alting under normale omstændigheder indeholder elektroner og protoner ...

Adjektiver (tillægsord) - RetteGuiden

Ein junger Mann, der junge Mann, ein kleines Kind. Ved sidste nævnte skal man være opmærksom på om der skal bruges en stærk eller en svag bøjning.

Indhold Aztekerne - RetteGuiden

Man anvendte to kalendersystemer ved siden af hinanden. Man inddelte året i 18 måneder af 20 dage og 5 overskydende dage. Månederne blev opkaldt efter en ...

Formelsamling Fysik - RetteGuiden

Elektrisk energi og effekt . ... N: antal radioaktive kerner til tiden t Uden enhed. ½ = ln (2). ... Q-værdi ved en kerneproces er tilvæksten i kinetisk energi.

Bjergprædiken Matthæusevangeliet kap. 5-7 ... - RetteGuiden

5,3-12), de seks antiteser, der er Jesu udlægning af Moseloven (5,21-48), bønnen Fadervor (6,9-13) og den gyldne regel (7,12: "Alt, hvad I vil, at mennesker skal ...

Historisk metode/kildekritik - RetteGuiden

Tilbagevisende stedord – refleksive pronominer . ... Henførende stedord – relative pronominer . ... Spørgende stedord – interrogative pronominer .

Da Danmark blev et rige - RetteGuiden

Historikeren Aksel E. Christensen siger hertil, at: ”Trelleborgene vidner først og fremmest om, at den danske konge har rådet over en vældig militærmagt, der må ...

Den demografiske (læren om befolkningen ... - RetteGuiden

Alderspyramide/befolkningspyramide: Progressiv pyramide. Sider der buer ind mod y-aksen. Enkelte fattige lande er i dag i fase 2. Dog er langt de fleste i fase 3, ...

Regler Småadverbier (fx rarely, rather, soon, really ... - RetteGuiden

efter 1. hjælpeverbum. Mådesadverbier (fx quietly, slowly, carefully, calmly, politely etc.) placeres bedst: • efter (hoved)verbet. • efter (hoved)verbet objekt (man ...

Rettenøgle til skriftlig engelsk - RetteGuiden

Ental/flertal. Du har skrevet et ord i ental selvom du mener flertal, eller omvendt. Tegnsætning. Komma tommelfingerregler: Opremsningskomma, komma i ...

Hoved- og bisætning på tysk - RetteGuiden

Henførende stedord indleder altid en bisætning. Ydermere er der en række ord, som altid indleder en bisætning. Dette er en række bindeord: At. Dass. Da.

Indef. Pronomener (ubestemte stedord) - RetteGuiden

Pronomener (ubestemte stedord). Alguien = nogen KUN pers. Substantivisk. Alguno/a = nogen, noget, nogle pers. ting substantivisk adjektivisk.

Første verdenskrig Årsager til krigen - RetteGuiden

krævedes østrig-ungarsk deltagelse i opklaringsarbejdet på serbisk jord. Ultimatummet skulle bane vej for det opgør med Serbien, som den østrig-ungarske ...

Sammensatte udsagnsord På dansk er der en række ... - RetteGuiden

På dansk er der en række ord, der består af et forled og et udsagnsord. Det findes også på tysk. ... Pluskvamperfektum. Hatte überholt. Løst sammensat verbum.

Verdensskabelse og 1. mosebog Verdens skabelse ... - RetteGuiden

Antropogoni; Fortælling om hvordan mennesket bliver skabt. Teogoni; Fortælling om gudens skabelse. På 7 dage skabte gud jorden. Den var til at begynde med ...

Gode råd til skriftlig eksamen i matematik - RetteGuiden

Når du skal til skriftlig eksamen i matematik, kan du selv gøre en del for at forberede dig. Mange synes opgaverne uden hjælpemidler er svære, da de kræver, ...

Den geologiske cyklus • De exogene processer - RetteGuiden

Jordens overflade; Erosion, transport og aflejring. • Erosion = Nedbrydning. • Aflejring = opbygning af geologisk materiale. • F.eks. Eroderede materiale fra de ...

Indhold Præsens Nutid Imperfektum – datid - RetteGuiden

Futurum – fremtid . ... Der er tre bøjningsformer på spansk; ar-verber, er-verber og ir- verber. Hvis verbet er regelmæssigt, bøjes det herefter. Hablar - ar. Hablo.

Pladetektonik • Alfred Wegener fremsatte i 1912 en ... - RetteGuiden

Bevarende pladegrænse. - Når to pladegrænser bevæger sig langs hinanden og der ikke sker en kollision kaldes det en bevarede pladegrænse. Der vil opstå ...

GRAMMATIK 2

51–54 Eignarfornöfn = Possessive pronominer. 55–59 Töluorð = ... planter i parken. 17. Den gamle politiker har giftet sig med (ung, fransk) ______ ______ ...

GRAMMATIK 1

Jeg har været til skolepsykolog, og vi har også talt med en familiepsykolog. ... finder man Den lille havefrue? ❒ Odense. ❒ Århus. ❒ København. ❒ Køge. 7.

Grammatik

“igår” dåtid. Jag åkte futurum. Framtid. Jag ska åka ... She reads a book. It is my book. He has a book. ... You read a book. You have a ball. 3:e person pluralis.

Latinsk grammatik for AP v

- Adverbialled (lokativ): Skal man f. eks. fortælle hvor noget foregår, og stedet er en by eller lille ø, sættes det i genitiv: Hauniae, 'i København'. DATIV angiver ...