Odense Teaters strategi 2016-20

For Odense Teater som landsdelsscene er det yderligere præciseret ... indsatsen er der kommet nye kulturtilbud til, bl.a. i form af festivalerne HCA og Karrusel, som ... Theatron, der afsluttes i 2017, og som har været til inspiration for og fortsat ...

Odense Teaters strategi 2016-20- Relaterede dokumenter

Odense Teaters strategi 2016-20

For Odense Teater som landsdelsscene er det yderligere præciseret ... indsatsen er der kommet nye kulturtilbud til, bl.a. i form af festivalerne HCA og Karrusel, som ... Theatron, der afsluttes i 2017, og som har været til inspiration for og fortsat ...

Odense Teaters strategi 2016-20 - Odense Teater

i sæson 2016/17. Den Fynske Opera er som opera-producent ikke en egentlig konkurrent. Fredericia Teater har i de seneste 5 år etableret sig som en meget ...

det kongelige teaters strategi 2016-2019 tværgående tænkning og ...

Strategien for Det Kongelige Teater blev godkendt af den tidligere bestyrelse ... os fra Gamle Scenes plys og historie ved at turnere til steder, der ikke.

Endelig strategi for Odense Symfoniorkester - Odense Kommune

Symfoniorkester, Syddansk Musikkonservatorium og MGK Fyn. Akademiet er vært for Odense. Symfoniorkesters Carl Nielsen Internationale Konkurrencer, som ...

Strategi for nyt alment byggeri i Odense - Odense Kommune

8. nov 2016 ... Bent Bøllingtoft, Direktør Fyns almennyttige Boligselskab. 12 som bygherre. Projekterne vil sjældent have be- tydning i forhold til byudviklingen.

strategi - Odense Kommune

Mad & Måltider er organiseret i Byens Køkken, Ernæringsfagligt Team, MåltidsAkademiet og. Caféerne. VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN – VI LØFTER BLIKKET FRA ...

Strategi for erstatningsbyggeri - Odense Kommune

De berørte boligorganisationer FAB og Civica har efterfølgende indgået en ... (huludfyldning generelt i byen samt i eksisterende afdelinger og ved projekter i.

Strategi for nytteindsats – Odense Kommune

Der er ikke som i øvrig virksomhedsrettet aktivering et krav om et formål for den ledige. Dog ønsker Odense Kommune, at nytteindsats også anvendes til at ...

Odense Strategi 2030 - VandCenter Syd

Højstrupskolen, Odense Socialpædagogiske seminarium, og evt. andre institutioner, samt. Fragtcentralen og Føtex, via faskiner på privat- parcel. • Forsinkelse af ...

Strategi for trafiksikkerhed - Odense Kommune

men” peger på, at gang, cykling og kollektiv trafik skal være reelle alternativer til ... På baggrund af planerne skaber vi en tilgængelig og sikker by for dig og for ... gistreret i alt 459 uheld med knallert-30 på kommunevejene i Odense Kommune.

Strategi FYN 2018-21 - Odense Kommune

Siden 2013 har ni fynske kommuner i regi af Byregion Fyn samarbejdet om fælles udvikling og vækst på Fyn og øerne. Middelfart kommune deltager i enkelte ...

Strategi for rehabilitering - Odense Kommune

8. okt 2019 ... vidensbaseret indsats. (Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet – Rehabilitering i Danmark, 2004). DEFINITION AF. REHABILITERING. 3. 2 ...

Teknisk Årsberetning 2016 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

Koncerten er en del af konservatoriets Forårsfestival – et nyt tiltag for at give de stude- rende mere koncerterfaring i ... Saxo Instituttet, KU. 03.03: Forelæsning.

Strategi 2018-2021 - Odense Kommune

koncerter og koncertturnéer uden for Odense og Fyn. ... 2018-2021 fremgår af et notat til kulturminister Mette Bock af 31. maj 2017 og er samlet under fem.

Strategi for mødet med borgeren - Odense Kommune

8. nov 2016 ... on mellem borger og Beskæftigelses– og Socialfor- valtningen. Den bliver grundlaget ... gen mange steder, bl.a. i jobcentret, på borgerservice.

Årsberetning 2016 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

I 2016 rundede Den Fynske Landsby et skarpt hjørne, da det ... Da 2016 gik på hæld, blev der mulighed for at ... gende til det årlige H.C. Andersen Julemarked,.

Strategi og bilag - samlet dokument til BKU ... - Odense Kommune

29. okt 2019 ... arslev. Skallebelle. Birkende. Distriktsinddeling me Over Holluf ... FKS-hallen, Tranehøjen 5 (haller, skydebaner, baseball, hundetræning etc.).

Udkast til opdateret Økonomisk Strategi for Odense Kommune

15. aug 2018 ... 5.4 Salg af udlejningsejendomme og grunde . ... Formålet med en økonomisk strategi er, at Odense Kommune både nu og i fremtiden skal ...

Strategi 2016-2020 - Geo Fyn

2. Indledning og baggrund. FOSAKO (Forum for samarbejde på geodata- og kortområdet) er et netværk mellem de kommunale geodatasamarbejder: •. Geo Fyn.

STRATEGI FOR BALLERUP BIBLIOTEKERNE 2016-19

Ballerup Bibliotekerne sikrer fri og lige adgang for alle borgere til viden og oplevelser. Vi huser tilbud der kan levere fundamentet for livslang læring, kulturel ...

Bæredygtighedspolitik og -strategi 2016 - Sønderborg Kommune

skoler og egen avis. Det giver en mangfoldighed, som er en styrke . Sønderborg Kommune er kendt for at have et bredt og meget stort kulturelt udbud.

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020

21. apr 2017 ... tiativer som Lammefestival og Filsø Fødevare Festival som foregår i regi af Sydvestjyske Smagsoplevelser. 1: værdier. Der er et stort behov for ...

Strategi 2016-20 - Gammel Hellerup Gymnasium

Siden 2006 har vi arbejdet med strategi på Gammel Hellerup Gymnasium. Arbejdet kan opdeles i følgende faser: • Strategiarbejder før 2006: To strategiske mål: ...

Strategi 2016-2020 - Distriktsskole Smørum

20. feb 2018 ... Strategi for Distriktsskole Smørum 2016-2019. 4. Strategiplanens tilblivelse. Siden primo 2016 har skolen arbejdet intenst med at få beskrevet ...

UTA-strategi 2016-2020 - Stevns Kommune

Samtidigt er Ungeguiden indgang til en række informationer og hjælpeforanstaltninger, som er rettet mod unge. • UUV udviklede i 2012 (efter Silkeborg model) ...

Strategi 2016 - Privatarkiver indsamling og bevaring

Strategi 2016 - Indsamling og bevaring af privatarkiver i Statens Arkiver. Privatarkiver og den danske kulturarv i det 21. århundrede. I løbet af det 20. århundrede ...

Strategi for udvikling af fjernvarme 2016-21 - Hedensted Kommune

De fem fjernvarme-fællesskaber forsyner næsten hver fjerde husstand i kommunen med varme. Selv om det lyder af meget, er det langt fra gennemsnittet for ...

Mål og strategi: Status 2015-2016 - Silkeborg Gymnasium

4. 2.1.1 Indsatsområder i 2015-16 med tilknytning til ”Synlig læring på SG” ............................... 7 ... til lærerne ved eksamensbordet. SG-elever i gang med ”Den store Bagedyst”, aktivitetsdagen 2015 ... Se også afsnit 2.6. SG-studenter danser om ...

Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk ønsker at sætte en retning for udviklingen af kommunens biblioteksvirksomhed, så vi også i fremtiden har et tilbud af ...

Strategi og Handleplan for Naturpark Maribosøerne 2012-2016

Jernbanestien, der forbinder Naturpark Maribosøerne med Rødby Havn; ... cykelrute fra Hamburg til Puttgarden, er på en strækning sammenfaldende med ”Spor i ... Motorvej og tog til/fra København/Sjælland – og færge/kommende fast ... Maribo; samt om koordinering af togenes ankomst- og afgangstider, så de passer ...

CB-strategi Roskilde Centralbibliotek 2016-2019 Mission og ...

Kulturstrøget og bymidten (bymidtestrategi). •. Den digitale borger (empowerment). •. IQ Roskilde (om viden og innovation). •. Litteraturen – en vej til viden, ...

Se Thy Teaters tre seneste ÅRSRAPPORTER her

forestilling, som var inspireret af Operettebåden fra Copenhagen Operafestival. Det var især ... planlægningsmæssige hensyn blev den først spillet i januar 2019.

DET GØR VI 2016 - Odense Kommune

1. mar 2016 ... centralbibliotek for endnu en fireårig periode fra 2016. Det giver et stærkt ... ske rum også kan benyttes udenfor betjent åbningstid. Det vil vi på ...

Ungeprofilundersøgelsen 2016 - Odense Kommune

Samtidig viser ungeprofilen, at unge drenge oftere er fysisk aktive, så de bliver svedige/forpustede, end unge piger. Alkohol. Alkoholkulturen er en fast forankret ...

version 2/5 2016 - Odense Kommune

2. maj 2016 ... Odense Kommune indeholder beløb, som svarer til den kommunale ... Driftsaftale 1/1 2015 – 31/12 2017 ... Torsdagskoncerter. TIPTOE ...

årsrapport 2016 - Odense Kommune

Harry Potter Festival. H. C. Andersen Festivals. Heartland. Odense Horse Festival. Karrusel. NBA 3X. Odense Film Festival. Odense Horse Show. Planet Shark.