events 2017 - Odense Kommune

13. mar 2018 ... 5000 Odense C. Fotografer: Helena Kristiansson, Odincon. Jonathan Notlev, Tinderbox. Odense Kommune, NBA3X. Starke, Karrusel ...

events 2017 - Odense Kommune- Relaterede dokumenter

events 2017 - Odense Kommune

13. mar 2018 ... 5000 Odense C. Fotografer: Helena Kristiansson, Odincon. Jonathan Notlev, Tinderbox. Odense Kommune, NBA3X. Starke, Karrusel ...

events 2018 - Odense Kommune

12. mar 2019 ... højest trods et fald fra 2017 til 2018. Odense Blomsterfestival samt. Generator (tidligere Karrusel) er de to events, der har den laveste. PR-effekt.

Teknisk Årsberetning 2017 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

19. maj 2018 ... 1. Projekter. Store projekter ved Odense Bys Museer: • Det nye H.C. Andersens Hus. • From Central Space to Urban Place. • Møntergården 3.0.

Årsopsamling Odense Hjemmepleje 2017 - Odense Kommune

Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen. Leverandør af hjemmepleje og praktisk bistand. Samt borgere i § § § 94, 95 og 96 ordning. Uanmeldte ...

Årsrapport 2017 Odense Børnekohorte - Odense Kommune

har også deltaget i konkurrencen ”Et Sundere Fyn” med projektet om D-vitamins betydning for børns mo- toriske udvikling. Projektet og Odense Børnekohorte fik ...

DET GØR VI 2017 - Odense Kommune

28. mar 2017 ... Virksomhedsplan for Odense Bibliotekerne. Odense Bibliotekerne. Østre Stationsvej 15. 5000 Odense C odensebib.dk [email protected] ...

Sundhedsberedskabsplan Odense Kommune 2017

7. dec 2017 ... m.m.. •. Krisestaben kontakter Borgmesterforvaltningen om nødgeneratorer. •. Akut behov for medicin. Vagthavende døgnapotek Ørnen, ...

Opfølgningsanalyse 2017 - Odense Kommune

Beskatningsgrundlaget pr. indbygger er steget med 1 pct. fra 2016 til 2017. Dette er på niveau ... samt i resultaterne i de nationale tests i de årlige kvalitetssamtaler mellem ... medborgerskab, klubber og naboskab, men der er også fællesskaber, som ... selvfølgelig i et mere beskedent omfang, har fået gratis i forbindelse med.

Boligstrategi 2017 - Odense Kommune

tætte by betyder ikke, at kommu- ... rencer, dog varierer vægtningen af de enkelte præferencer, heriblandt hvad angår ønsket om kvalitet i ... eller -lån. Derfor bor de helt unge ofte i en mindre lejlighed alene eller i en større, delevenlig lejlighed.

Foreningspakken 2017 - Odense Kommune

9. feb 2017 ... 2017. FORENINGSPAKKEN. Foreningslivets indgang til rådgivning og ... fra 1/1 – 31/5 og igen fra 1/9 – 31/12 dog ikke i skoleferier i perioden.

integrationsstrategi 2017 — 2018 - Odense Kommune

ODENSE HAR BRUGFOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET. BESKÆFTIGELSES– OG ... betyder, at nye borgere hurtigt skal lære dansk og komme i job.

Borgerne Bestemmer 2017 - Odense Kommune

Ansøgningsrunden til Borgerne Bestemmer 2017 viste, at Odense Kommune emmer af stærke ... juletræstænding, fastelavn og en årlig affaldsindsamling. Der er ...

Kapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet - Odense Kommune

5. dec 2017 ... Forslag om vuggestuepladser i et nyt integreret børnehus i 2020 ... planlægningsgrundlaget af pladser hos Klostergården Børnehuset, Lillelund.

SSP Odenses Årsrapport 2017 - Odense Kommune

19. jun 2018 ... Foruden indsatserne i SSP-samarbejdet findes der en lang række indsatser i partnerorganisationerne (Odense Kom- mune, Fyns Politi og det ...

odense kommune co2 regnskab 2017 - Danmarks ...

VandCenter Syd har en egenproduktion af el og varme på deres renseanlæg, samt på solceller på flere af deres adresser. Egenproduktionen er regnet CO2- ...

Årsrapport for 2016 og handleplan for 2017 - Odense Kommune

Jul og ensomhed, et projekt under værdighedsmidlerne, havde til formål at knække ensomheden ... komme ud i skånejob, mens den sidste vil forblive frivillig. 3 ...

BUDGETANALYSER BUDGET 2017 Børn- og ... - Odense Kommune

Deltagelse er frivillig, og un- dervisningen afvikles som hold, workshops, i weekenden, i skoleferier osv. I Odense Kommune har ungdomsskolerne endvidere ...

Priser Vand og afløb 2017 Takstblad - Odense Kommune

1. jan 2017 ... Gebyr for brug af Betalingsservice (fra 1. april 2016). 5,82. 7,28. Gebyr for udskrift af regningskopi. 40,00. 50,00. Gebyr for skønnet aflæsning.

Optimering af Udvalgets ramme budget 2017 - Odense Kommune

Budget 2017-2020. 1 ... 2017. 2018. 2019. 2020. Symfoniorkester - Forøgelse af egenindtægterne. -266 ... Odense/torsdagskoncerter i Kongens Have. -200.

turismestrategi 2018-2022 odense kommune - Invest in Odense

Odense er midt en historisk transformation. ... Denne turismestrategi for 2018-2022 sætter retningen for, hvordan Odense ... F oto g ra f: Jo n ata n. N oth le v. 9 ...

Teknisk Årsberetning 2018 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

29. maj 2018 ... Store Claus er en både barsk og dramatisk historie med en morale, der ... I år er det ”Kejserens nye Klæder”, der opføres lørdage og søndage ...

Teknisk Årsberetning 2016 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

Koncerten er en del af konservatoriets Forårsfestival – et nyt tiltag for at give de stude- rende mere koncerterfaring i ... Saxo Instituttet, KU. 03.03: Forelæsning.

årsplan 2012 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

5. feb 2012 ... ... Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Nyborg og Faaborg-Midtfyn. For ... Når man i dag arbejder i sten bruger man ofte en vinkelsliber, men i 1800-tallet ... Dahl over C.W. Eckersberg, til Harald Moltke, J.F. Willumsen, Carl ...

Lokalplan nr. 0-760 Odense Letbane 1. etape - Odense Kommune

Området er centralt placeret i Odense i H.C. Andersen-kvarteret og om- fatter Lotzes Have samt omkringliggende bebyggelse på Bangs Boder og Hans Jensens ...

velkommen til odense anno 2020 - Odense Kommune

Bygningerne rummer bl.a. en vinterhave, kaldet Orangeriet, Event-. House, et turistkontor og en cafe. Vi går indenfor og sætter os i ca- feen. Herfra er ... ny husrække, så vejen ikke længere er en “kant” ud mod jernba- nen, men en bygade med ...

Odense Fjords fugleliv i krise Odense Kommune

MEN FUGLEFOREKOMSTERNE UDGØR I DAG. KUN BRØKDELE AF DET DE GJORDE TIDLIGERE – bare for 20-25 år siden. Page 2. Den første store nedgang i.

Årsberetning 2016 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

I 2016 rundede Den Fynske Landsby et skarpt hjørne, da det ... Da 2016 gik på hæld, blev der mulighed for at ... gende til det årlige H.C. Andersen Julemarked,.

vedtægter for lindø port of odense a/s - Odense Kommune

9. nov 2016 ... Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal ...

Endelig strategi for Odense Symfoniorkester - Odense Kommune

Symfoniorkester, Syddansk Musikkonservatorium og MGK Fyn. Akademiet er vært for Odense. Symfoniorkesters Carl Nielsen Internationale Konkurrencer, som ...

Årsplan 2010 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

1. nov 2008 ... Året 2010 tegner til at blive præget af tre særlige forhold som på forskellig vis sætter tiden i per- ... Før grisen slagtes holdes et kort ... elementer: Revitalisering af MUS:Udvikling af nye samtaleskemaer og skabeloner,.

Årsberetning 2015 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

Romerrigets fald med Christopher Plummer og. Sophia Loren. ... de ensemble Carl Nielsen Folk Band med Harald Haugaard i spidsen koncert. Undervejs satte ...

Strategi for nyt alment byggeri i Odense - Odense Kommune

8. nov 2016 ... Bent Bøllingtoft, Direktør Fyns almennyttige Boligselskab. 12 som bygherre. Projekterne vil sjældent have be- tydning i forhold til byudviklingen.

Skolefællesskabet Odense Nord - Odense Kommune

26. sep 2017 ... korupskole.skoleporten.dk ... Skt. Klemens Skolens bestyrelse har følgende kommentarer: Kapitel 1. ... Skolebestyrelsen, Skt. Klemen skolen ...

Tilsynsrapport for TUBA Odense - Odense Kommune

21. aug 2018 ... Denne tilsynsrapport tager dels udgangspunkt i driftsaftalen mellem TUBA. Odense og Odense Kommune samt dels i det senest gennemførte ...

Sorter-Mere-Odense - Odense Kommune

25. jan 2018 ... Odense Renovation A/S · Snapindvej 21 · 5200 Odense V ... spand til madaffald, pose til køkkenaffald, sorteringstasker, sms-ordning, skiltning.

odense nord miljøcenter - Odense Kommune

4. jun 2019 ... effektiv genbrug, genanvendelse, behandling og deponering af affaldet. ... Støvgenerne fra sortering, nedbrydning, flytning med mere vil blive.