Behandling af Blærecancer - skaccd.org - SKA

af tumor stadie. Efter lokal fjernelse af en blæretumor er der risiko for recidiv, enten lokalt recidiv eller en ny tumor et helt andet sted i blæren, i urethra, i de øvre ...

Behandling af Blærecancer - skaccd.org - SKA- Relaterede dokumenter

Behandling af Blærecancer - skaccd.org - SKA

af tumor stadie. Efter lokal fjernelse af en blæretumor er der risiko for recidiv, enten lokalt recidiv eller en ny tumor et helt andet sted i blæren, i urethra, i de øvre ...

Behandling af Nyrecancer - skaccd.org - SKA

Flankesmerter er næsthyppigste symptom. • Den ”klassiske triate” – hæmaturi, smerter og palpabel udfyldning – forekommer kun i 10% af tilfældene og er ofte ...

Behandling af Prostatacancer - skaccd.org - SKA

behandling (primært kastrationsbehandling) fandtes ikke nogen forlænget overlevelse for patienter med metastatisk sygdom, men tidlig behandling medførte ...

Behandling af lunge cancer - skaccd.org - SKA

1. mar 2005 ... FEV1 <40% så vel som DLCO <40% udelukker pneumonektomi og. FEV1 <30% udelukker thorakotomi. Der kan suppleres med trappetest til ...

Hudtoxicitet ved targeteret behandling - skaccd.org - SKA

2. nov 2011 ... Revner, tørhed, infektionstegn, rødme, hævelse, ømhed og varme. Paranychion: ... også sidde på siden af eller under tungen. Der kan være ...

Behandling af Thyreoidea cancer - skaccd.org - SKA

De anamnestiske oplysninger skal omfatte familiære dispositioner til syg- domme og ... under samtidig kontrol af ioniseret calcium og parathyreoideahormon.

Behandling af sarkomer og aggressive, benigne ... - skaccd.org - SKA

Sarkomer er en heterogen gruppe af tumorer med forskellige undergrupper. Den vigtigste inddeling er i knogle- og bløddelssarkomer. De intraabdominale og de ...

behandling af ukendt primær tumor - skaccd.org - SKA

2. apr 2012 ... Den eneste kurative behandling af pancreas cancer er fortsat radikal operation. Resekta- bel sygdom findes hos ca. 10 % af patienterne. I ...

Blærecancer - Patobank

16. jul 2017 ... M80702 planocellulært karcinom in situ ... Anvendes kun for rent planocellulært karcinom. M80823 ... inverteret urotelialt papillom. Skal ikke ...

BLÆRECANCER Definition og diagnostiske ... - Arbejdsmedicin

Tre gange så mange mænd som kvinder får blærekræft (1421 vs. 513 pr år i ... faktorer. Der ses, som for andre cancere, dårligst prognose jo højere TNM stadie.

Vis - skaccd.org - SKA

9. jun 2012 ... Author(s): John Robert Zibert, Maria Helena Hoeyer-Hansen, Andre Huss ... Author(s): Edith A. Perez, Jose Manuel Lopez-Vega, Lucia Del Mastro, ... mest almindelige bivirkninger, såsom træthed, diaré, kvalme, vægttab og.

Koagulationsforstyrrelser - skaccd.org - SKA

2. maj 2012 ... akvisitte tilstande med tromboser og hæmoragisk diatese: DIC, TTP/HUS, HELLP syndrom, fedtemboli syndrom, ARDS, sepsis, AML-M3.

Kræftsår - skaccd.org - SKA

Hvis patientens hud ikke tåler klæb, kan en beskyttende barrierefilm forsøges. Ellers anvendes skum uden klæb, som fikseres med tubegaze eller nettrusser. 5.

Rigshospitalet - skaccd.org - SKA

14. nov 2017 ... ... uanset hvor i systemet vi befinder os. Praktiserende læge,. Åbylægerne, Grenaa. Medlem af DSAM's vejlednings- gruppe for kræftopfølgning.

Hypomagnesiæmi - skaccd.org - SKA

2. jul 2011 ... Mablet x 3 idet dosisreduktion må accepteres ved ... Cisplatin behandlede patienter lige som alvorlige kardielle bivirkninger synes yderst.

Dyspnø - skaccd.org - SKA

Dyspnø er et symptom, som forekommer hos ca. 30-40 % af alle palliative patienter. Blandt lungecancer patienter er der en forekomst på over 70 %, og generelt ...

Hyponatriæmi - skaccd.org - SKA

2. jun 2011 ... Ved udtalt, symptomatisk hyponatriæmi bør s.a. ikke behandles med isotonisk saltvand, men se-natrium kan øges ved tilførsel af hyperton ...

Stråleinduceret diarré - skaccd.org - SKA

Loperamid (Imodium, Imolope, Propiden). Peristaltikhæmmende med antisekretorisk virkning. Dosis: 4 mg initialt. Herefter 2 mg hver 4. time, eller 2 mg for hver ...

Malign hypercalcaemi - skaccd.org - SKA

Patienter med solide tumorer og malign hypercalcæmi har en dårlig prognose. Diagnosen stilles ved måling af forhøjet Se-Ca. 2 . , lavt PTH og evt. forhøjet PTH- ...

Cancer mammae - skaccd.org - SKA

1. apr 2011 ... 2.0 Strålebehandling ved invasiv cancer mammae og DCIS .................................... ... 2. duktalt karcinom anaplasigrad II-III eller lobulært karcinom.

Malign Ascites - skaccd.org - SKA

2. jul 2011 ... Diagnostisk ascites punktur supplerer den kliniske og ... Ascitespunktur er ofte effektiv og den bedst validerede behandling til palliation. 3.

Malignt pleuraexudat - skaccd.org - SKA

Trendelenburgs leje i to timer. Herefter tilsluttes suget igen (30 mm HG), og patienten skal ligge med sug på i to døgn, hvorefter drænet fjernes, og der tages igen ...

Kemoinduceret diarré - skaccd.org - SKA

II. Symptomatisk. Loperamid (Imodium, Imolope, Propiden). Peristaltikhæmmende med antisekretorisk virkning. Dosis: 4 mg initialt. Herefter 2 mg ...

Malignt melanom - skaccd.org - SKA

10. jul 2013 ... træne hunde til at lugte sig frem til pt. med øget risiko for colon – can- ... Statiner og hudkræft. Forskningslektor, overlæge, cand.med., ph.d.

Meningeal carcinose - skaccd.org - SKA

2. okt 2010 ... Ætiologi. De hyppigste solide tumorformer, der giver anledning til meningeal carcinomatose er bryst- og lungecancer. Autopsistudier angiver ...

Thrombophlebitis/ thromboembolia - skaccd.org - SKA

2. maj 2012 ... IMiD´terapi, inkompenseret hjertelidelse, myeloproliferativt ... hæmatomer, fibersprængning, artritis/artrose, morbus cordis incompensatus,.

Nyt fra FYO: Arbejdsmiljø, formandsskifte og ... - skaccd.org - SKA

4. jul 2007 ... inducere en konformationsændring, der gør p53 i stand til at binde DNA. Det resulterer i transkription af en række targetgener og efterfølgende.

Sundhedscenter for Kræftramte - skaccd.org - SKA

4. okt 2007 ... Hajbrusk produkter er blevet markedsført som en alternativ medicinsk 'kur', der virker ved at blokere dannelsen af de blodkar, som fører næring til ...

Cellebaseret immunterapi af kræft - skaccd.org - SKA

6. mar 2009 ... peritoneal karcinose. 10. Barnløshed hos kvinder i kemoterapi. 13. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. 13. Årsrapport 2008: 2nd opinion udvalget. 14.

Usikkerheder ved tumor- indtegning til ... - skaccd.org - SKA

3. okt 2011 ... Elektrokemoterapi gives i enten lokal eller fuld bedøvelse – afhængig af størrelsen og antallet af metastaser, der skal behandles. Bleomycin gives.

Smertebehandling ved avanceret cancer - skaccd.org - SKA

2. apr 2012 ... 10 % har smerter relateret til cancer og/eller afkræftelse ... Udover at reducere smerteintensitet stiles mod at øge funktionsevne og ... (amitriptylin 10-50 mg) til natten og stimulerende (imipramin, nortriptylin 10 mg x 3).

Hoved-hals-cancer - skaccd.org - SKA

De hyppigste er mundhule-, svælg- og strubekræft, men også kræftsvulster ... C. laryngis: Den sygdomsspecifikke 5-års overlevelse for alle tumorer er over 80%.

instruks for palliativ strålebehandling af ... - skaccd.org - SKA

2. okt 2012 ... Ekstravasation (da), extravasation (eng), paravasation (ty). Inddeling. Cytostatika kan groft opdeles i 3 grupper efter deres vævstoksicitet.

Vena Cava Superior Syndrom - skaccd.org - SKA

2. dec 2012 ... Quincke ødem, inkompenseret morbus cordis, pericardieexcudat eller konstriktiv pericardit. Behandling. Afhænger af ætiologi - og af ...

Lovende resultater, men ingen kioskbaskere ... - skaccd.org - SKA

16. jan 2019 ... Maria Torp. Larsen mener dog, at det lige så godt kunne have været inden for onkologien. – eksempelvis brystkræft, hvor der også er en del ...

MikroRNA's betydning for patienter med kræft i ... - skaccd.org - SKA

6. sep 2011 ... vedr. kræft i bugspytkirtlen (pancreas ... Frederiksen BL, Jørgensen T, Brasso K, Holten I, Osler M. ... E-mail: [email protected]