DI Overenskomst II - Dansk El-Forbund

DI Overenskomst ll og. Dansk Metal. Dansk El-Forbund. DI nr. 794525. Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. 2017 – 2020 ...

DI Overenskomst II - Dansk El-Forbund- Relaterede dokumenter

overenskomst - Dansk El-Forbund

Såfremt medarbejderen ikke har mu- lighed for at modtage feriekort via e-boks, skal dette meddeles arbejdsgiver inden årets udgang, hvorefter papirferiekort ...

DI Overenskomst II - Dansk El-Forbund

DI Overenskomst ll og. Dansk Metal. Dansk El-Forbund. DI nr. 794525. Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. 2017 – 2020 ...

Håndværkere 2017 - 2020 Overenskomst ... - Dansk El-Forbund

2017 - 2020. Overenskomst mellem ... Overenskomsten omfatter de i Haven ansatte håndværkere samt disses medhjælpere og ... pr. medarbejder for tømrere.

Endelig overenskomst 2017-2020 - Dansk El-Forbund

DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og ... Lønnen følger den mellem parterne indgåede overenskomst. § 4. ... Definition af udearbejde.

Dansk El-Forbund – kongres 2018 Referat fra Dansk El-Forbund ...

18. jun 2018 ... Det vil blive en stor gevinst med et ”Tillidsvalgt intranet”, hvor de valgte kan ... AMR Lindpro / afd. sikkerhedsudvalg. 24. ... Bravida Danmark A/S.

Dansk El-Forbund Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund ...

20. dec 2017 ... Beslutningsreferat fra Dansk El-Forbund Midtjylland generalforsamling ... for der forsat er to kontorer i henholdsvis Holstebro og Randers.

Overenskomst 2018-2021 Dansk Teater* og Dansk Musikerforbund ...

1. apr 2019 ... *Overenskomsten omfatter: Odense, Aalborg og Aarhus Teater, Folketeatret, Østerbro Teater, Betty Nansen Teatret, Nørrebro ... Kr. 39.464,38.

Nordisk Trap Regler Dansk - Dansk Flugtskydnings forbund

9. jun 2011 ... Geværer med magasin skal have magasinet blokeret på en sådan måde, at det kun kan indeholde een (1) patron. 9.4.2.3. Det er ikke tilladt at ...

Overenskomst - Dansk Friskoleforening

mellem. Aftaleenheden for Frie Grundskoler og Fagligt Fælles Forbund (3F). Løn- og ansættelsesvilkår for ... 20 Graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage .

HK-overenskomst - Dansk Friskoleforening

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier eller Dansk Friskoleforening og HK/Privat. 2019. 2021. OVERENSKOMST. 1. april 2019 til 31. marts 2021 ...

overenskomst - Dansk Byggeri

1. jul 2017 ... 56. Bilag 4 Ansættelse som servicemedarbejder . ... på bestemmelserne i denne paragraf, eller eventuelle mangler og fejl har påført ...

overenskomst - Dansk Metal

1. jan 2018 ... Marts 2017-2020 ... 1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 ... Holdes en virksomhed lukket på hverdage mellem jul og nytår, har arbejds-.

Overenskomst - Dansk Skuespillerforbund

måneders varsel til en 1. januar, dog tidligst den 1. januar 2012. København, den /8 2009. A se. На до. For Dansk Skuespillerforbund. For Grønnegårdsteatret.

overenskomst - Dansk Journalistforbund

17. aug 2018 ... JOURNALIST OVERENSKOMST GÆLDENDE FOR 2017-2019 ... gældende for alle andre medarbejdere i Fødevareforbundet NNF. § 4:.

overenskomst - Dansk Industri

1. mar 2019 ... Fast dag- eller nattjeneste kan aftales mellem vognmand og chauffør. Æn- ... Senest den 10. i den efterfølgende måned efterreguleres løn og ...

overenskomst First Alliance - Dansk Sygeplejeråd

Den til enhver tid gældende Brancheoverenskomst mellem Vikarbureauernes Brancheforening og. Dansk sygeplejeråd for sygeplejersker, radiografer og ...

2017 OVERENSKOMST mellem DR og DANSK ...

24. jan 2018 ... og. DANSK JOURNALISTFORBUND ... lem DR og Dansk Journalistforbund. ... dere) eller interne kurser, der helt eller delvis arrangeres af DR, ...

OVERENSKOMST DR DANSK SKUESPILLERFORBUND 2013

1. jan 2013 ... andel af filmlejen fratrukket distributørafgift og P&A). DR betaler 3 måneder efter filmens premiere et royaltyforskud på 70.000 kr. til.

tilsynsfunktionærer- overenskomst - Dansk Industri

Præstationsløn. 138,56 141,06. 143,56. Tilsynsfkt.tillæg. 16,95. 16,95. 16,95. Anciennitetstillæg efter. 1 år o. 15 t. 3,45. 3,45. 3,45. Tilsynsfunktionær anciennitets ...

overenskomst for trikinsøgere - Dansk Industri

modtager ydelser fra en a-kasse eller en kommune, skal a- kassen eller ... overenskomsten mellem Dansk Funktionærforbund og DIO I v/DI. Undtaget for ...

Overenskomst for journalister - Dansk Journalistforbund

ter 8 års beskæftigelse som journalist efter endt journalistuddannelse ydes et ... Sundkrogsgade 4, 2100 København ø, månedsvis bagud samtidig med ...

Gældende overenskomst - Dansk Jernbaneforbund

stedet et beløb fra frivalgskonto eller det konverterede pensionsbidrag. For fuldtids- beskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling ...

O.15 - 34.01 Overenskomst for journalister - Dansk Journalistforbund

de, at medarbejdere, der ikke er uddannet på Danmarks Medie- og Journalist- højskole (DMJX), men som ansættes til arbejde, som af Dansk Journalistfor-.

BPA-handicaphjælper-overenskomst - Dansk Erhverv

2017/2020 mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA/. 3F Privat Service,. Hotel og Restauration. BPA-HANDICAPHJÆLPER-OVERENSKOMST ...

Overenskomst for socialrådgivere og socialpædagoger - Dansk ...

1. mar 2017 ... Den Sociale Udviklingsfond indbetaler et pensionsbidrag på 16 % for medarbejdere omfattet af overenskomstens afsnit 2. Pensionsbidraget ...

LB2 - Dansk Ride Forbund

Formål: At bekræfte at hesten foruden at opfylde de krav der blev stillet i LC klasserne, yderligere har forbedret sin balance, sin smidighed og sit afskub, samtidig ...

Dansk El-Forbund Afd. vestsjælland

Dansk El-Forbund afdeling Vestsjælland har lyttet til efterspørgslen for tilstedeværelse i. Kalundborg-området og åbner op for en ”mini-afdeling”, der hver anden ...

LC3 - Dansk Ride Forbund

Dommer: Hest: ... Hesten/ponyen skal gå energiskt fremad i god balance med rentaktede og naturlige gangarter, og den skal være i stand til at gå korrekt på de ...

Vejen til Go - Dansk Go Forbund

de enkle regler. Hidtil har det været ... Elektronisk produceret af Bob Felic ... Go er et spil på viden og evner, hvor der på ingen måde involveres elementer af ...

LB3 - B - Dansk Ride Forbund

2 schenkelvigninger umiddelbart efter hinanden. Parade. KARAKTER. GRUPPE. ØVELSER. POINT KOEF. 1. AC. Indridning ...

O - Dansk Orienterings-Forbund

fra løbet i Gedhus Plantage. De er der dog, men hvor lang tid vil ... B&U Hornbæk Plantage. 6/6 2004. D. Højen ... Uhrehøj/Myrhøj. 15/9 2004 B&U Ravneholm.

RETTIGHEDER? - Dansk El-Forbund

Elektrikeroverenskomsten er forhandlet af Dansk El-Forbund og arbejdsgiverorganisa- tionen, TEKNIQ. Næsten alle lærlinge er omfattet af denne overenskomst.

Dansk Håndbold Forbund - DHF

Dansk Håndbold Forbund. Af: Morten Kronborg. Træningsprogram DHF styrketræning U 18-19 med styrketræningserfaring. Øvelse. Illustration. Træningsfokus.

dansk orienterings-forbund dansk orienterings-forbund

I forbindelse med leasing aftalen med. Kontorforsyningen indgår et sponsorat ... lærer fra Vordingborg Statsseminarium i. 1998 og har siden arbejdet på en ...

Dansk Backgammon Forbund

DBgF er medlem af Danmarks Tankesports Forbund sammen med blandt andre Danmarks ... Backgammon er en tankesport på linie med bridge og skak.

LA 4 - B - Dansk Ride Forbund

LA 4 – B. BANE B. STILDRESSUR. Vejledende tid: 4 min. 30 sek. Ponyer: 5 min. ... Højre om. Energi - takt - bæring – smidighed. 4. (B)F. Versade, bøjet til højre.