Metal Maritime - Skibsassistenter/Skibsmekanikere - Danske Rederier

DIS-OVERENSKOMST. (BASISOVERENSKOMSTEN). 2017-2020 mellem. Rederiforeningen af 2010 og. METAL MARITIME. (skibsassistenter/skibsmekanikere).

Metal Maritime - Skibsassistenter/Skibsmekanikere - Danske Rederier- Relaterede dokumenter

Metal Maritime - Skibsassistenter/Skibsmekanikere - Danske Rederier

DIS-OVERENSKOMST. (BASISOVERENSKOMSTEN). 2017-2020 mellem. Rederiforeningen af 2010 og. METAL MARITIME. (skibsassistenter/skibsmekanikere).

Metal Maritime - Danske Rederier

Navigatøren, herefter benævnt officeren ansættes i rederiet og skal gøre ... navigatører, under hensyntagen til det gældende arbejdsmønster om bord. Stk. 3.

Skibsassistenter - Danske Rederier

1. mar 2017 ... udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kursus i de ... Afdeling indstilles til godkendelse som faglært skibsassistent/skibsmekaniker.

DIS Skibsassistenter 2017-2020, Metal Maritime - CO-SEA

for Dansk Søfart udstedte kompensationskort. Beløbet udbetales af rederiet samtidig ... Bilfærgernes Rederiforening) og Metal Maritime (tidligere Metal Søfart):.

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime ... - Danske Rederier

Kompetenceudviklingsfonden omfatter overenskom- ster indgået mellem en af rederiforeningerne og. 3F/Sømændene, 3F Privat Service Hotel og Restaura-.

Singapore og Danmark – maritime tvillinger - Danske Rederier

Således beskæftiger den maritime sektor 2,2 pct. af arbejds- styrken i Danmark, mens samme tal for. Singapore er 4,0 pct. Mens Singapores og. Danmarks ...

Danske Rederier, mobile havanlæg - Dansk Metal

1. mar 2018 ... Den ansatte skal inden for de senest forløbne 12 måneder have oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt (inkl. søn- og helligdage). 2.

overenskomst mellem danske rederier overenskomst ii og metal ...

1. apr 2019 ... mindst én gang årligt tage individuelt aflønnede officerens løn op til ... henviser parterne til ”Juniormaskinistaftalen” mellem rederiet Esvagt og.

The Danish Maritime Fund - Den Danske Maritime Fond

The Fund was established in 2005. • The Fund's objective is to offer financial support to initiatives that can serve to develop the Danish maritime industry.

Members of Danish Maritime - Danske Maritime

ScanTech Marine. Siemens Marine. SIMAC. Søby Værft. Thyborøn Shipyard. Tuco Marine. Vessel Performance Solutions. VIKING Life-Saving Equipment.

Overenskomst NCC og Metal Maritime - CO-SEA

Nærværende aftale mellem rederiet NCC Industry A/S og Metal Maritime er gældende for maskinchefer, maskinmænd, maskinister, skibsassistenter, ubefarne ...

HK PRIVAT - Danske Rederier

2017 – 2020 mellem. Færgerederierne og. HK/Privat. (DAS) ... af EF-direktiver af 1. juli 1996, er der indgået følgende supplerende aftale ... dagpenge. Endelig ...

3F Sømændene - Danske Rederier

Udbetaling af penge finder kun sted til de af skibsledelsen bestemte varskoede udbetalingstider og foregår almindeligvis i arbejdstiden. b. Kommer skibet til land ...

Metal Maritime på medsejlads og skibsbesøg - CO-SEA

1. apr 2018 ... Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime og CO-Søfart ... i Svendborg Bugser. Vi arbejder ... FAKTA HF SøFART i SVENDBORG OG MARSTAL.

Skibsfarten i tal Maj 2016 - Danske Rederier

8. maj 2016 ... 2.16 Verdens 25 største operatører. 11. 3. ... 2017. Værdien af den samlede ordrebog er ca. 35 mia. kroner. Historisk ... Containerskib (Panmax).

wage statistics dis - Danske Rederier

Udligningskontoret. Visit the Danish Shipping website to find the complete list of valid codes. The date at which the seafarer obtained the job position in question ...

Spørgsmål og svar - Danske Rederier

E-mail: [email protected] Spørgsmål og svar ... Svar: Du modtager dit Feriekort personligt fra din arbejdsgiver, når du afmønstrer. Hvordan får jeg et nyt ...

FærgeRederierne 2019 - Danske Rederier

4. sep 2018 ... ruten mellem Gedser og Rostock, der siden 14. maj 1963 ... Scandlines Gedser-Rostock ApS. Læsø- ... overfartstid fra to minutter på de korteste ...

Årsberetning 2018 - Danske Rederier

den Thorbjørn i Svendborg Havn, hvor. Trine Bramsen (S) ... thorbjørn. Isbryder. BT 2164. Byggeår 1980. noRtHeRn offSHoRe. SeRViCeS a/S accomplisher.

FærgeAnalyse 2019 - Danske Rederier

gør-Helsingborg (4,9 mio. ton) og Frederikshavn-Göteborg (2,0 mio. ton). 2.152 ... Det fremhæves, at fortsat lave priser på færgeafgangene er af- gørende for, at ...

Vejledning til fakturering - Danske Rederier

17. jul 2019 ... den www.sproom.net/da. Her er de første 5 fakturaer pr. måned gratis. Du er altid velkommen til at kontakte økonomifunktionen i Danske Rede-.

FærgeRederierne 2018 - Danske Rederier

12. jan 2018 ... Puttgarden og Gedser-Rostock en effektiv og pålidelig transport til ... overfartstid fra to minutter på de korteste ruter til to en halv time.

Flash analyse - Danske rederier og Ghana

Fald i BNP-væksten i. 2015 og 2016 forven- tes at være forbipas- serende, og væksten forventes at nå 7,7 pct. i 2018. Underskud på offentlige finanser og ...

Skibsfarten i Tal November 2016 - Danske Rederier

5. dec 2016 ... 2.15 Verdens 25 største rederier. 11. 2.16 Verdens 25 største operatører. 11. 3. ... 2017. 74. 3.743.459. 4.277.515. 25. 2018. 26. 1.285.287. 1.552.400. 10. 2019. 2. 78.000 ... Containerskib - Skib som fragter containere i fri fart ...

SKITSE (3) – 30 januar 2004 - Danske Rederier

1. mar 2017 ... INTERNATIONALT. SKIBSREGISTER. OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2016 mellem. DANMARKS REDERIFORENING og. DANSK METALS ...

3F SØM - 2017-2020 - UDKAST - Danske Rederier

forlænges med to uger, såfremt medarbejderen dokumenterer, at i alt fire ugers kursus ... Afvikling af løbende fridage påbegyndes med det første fulde kalender-.

Overenskomst navigatører Fjord Line & Metal Maritime ... - CO-SEA

1: ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE. Navigatøren, herefter benævnt officeren, ansættes i rederiet og skal gøre tjeneste efter dettes anvisning i rederiets DIS skibe.

HK PRIVAT - DIS OVERENSKOMST 2017-2020 - Danske Rederier

29. feb 2020 ... Organisationsoverenstkomst mellem Færgerederierne og HK/Privat . ... indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Skibsfartens betydning for dansk økonomi - Danske Rederier

Belyse Det Blå Danmarks økonomiske betydning for et større antal geografi- ... skabt rum for et marked, hvor danske underleverandører bidrager med innovative ... Sønderborg, Kolding, Aarhus, Silkeborg, Viborg, Randers, Aalborg, Hjørring og.

Danish Shipping's Annual Report 2017 - Danske Rederier

Claus V. Hemmingsen, Maersk Energy Division (Chairman). Niels Smedegaard, DFDS ... Martin Fruergaard, Ultragas. DIRECTOR GENERAL AND CEO.

Dansk maritim forskning 2008 – 2017 - Danske Rederier

10. apr 2019 ... den maritime sektor i Danmark. Analysen viser for eksempel, at de danske aktører er karakteriseret ved en håndfuld store rederier og en stor ...

Mere søfart i EU Mere EU i verden - Danske Rederier

for Danmark og Europa, når. USA og Kina lægger arm om handelspolitikken? Hvad betyder det for Danmark og Europa, når verdens lande de kommende.

Vækstfonden - Danske Maritime

Profilmetal A/S i Slagelse. Forhøjet engagement. 2. mio. til udvidelse af driftkredit. ... store danske virksomheder – internationale fyrtårne, der skaber jobs og ...

Vinderstrategi - Danske Maritime

udgangspunkt i bestselleren ”Strategi i vindervirksomheder”, skrevet af Mikael Vest, Vinderstrategi A/S, samt det unikke Vin- derstrategi® koncept, arbejder du ...

Det Blå Nordjylland - Danske Maritime

Det er i det hele taget vigtigt, at der sker en koordineret indsats i forhold til Norge. Region Nordjylland har taget initiativer til at sikre dette. 1.10 ...

Skibsmekanikere og skibsmekanikerlærlinge 2017-2020 - CO-SEA

1. mar 2018 ... Ansættelse, arbejdstid, løn og pension mv. §2. Ansættelse. På- og afmønstring som skibsmekaniker finder sted i henhold til de til enhver tid gæl ...