Overenskomst NCC og Metal Maritime - CO-SEA

Nærværende aftale mellem rederiet NCC Industry A/S og Metal Maritime er gældende for maskinchefer, maskinmænd, maskinister, skibsassistenter, ubefarne ...

Overenskomst NCC og Metal Maritime - CO-SEA- Relaterede dokumenter

Overenskomst NCC og Metal Maritime - CO-SEA

Nærværende aftale mellem rederiet NCC Industry A/S og Metal Maritime er gældende for maskinchefer, maskinmænd, maskinister, skibsassistenter, ubefarne ...

Overenskomst navigatører Fjord Line & Metal Maritime ... - CO-SEA

1: ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE. Navigatøren, herefter benævnt officeren, ansættes i rederiet og skal gøre tjeneste efter dettes anvisning i rederiets DIS skibe.

overenskomst mellem danske rederier overenskomst ii og metal ...

1. apr 2019 ... mindst én gang årligt tage individuelt aflønnede officerens løn op til ... henviser parterne til ”Juniormaskinistaftalen” mellem rederiet Esvagt og.

Metal Maritime på medsejlads og skibsbesøg - CO-SEA

1. apr 2018 ... Af Ole Philipsen, formand Metal Maritime og CO-Søfart ... i Svendborg Bugser. Vi arbejder ... FAKTA HF SøFART i SVENDBORG OG MARSTAL.

Metal Maritime - Danske Rederier

Navigatøren, herefter benævnt officeren ansættes i rederiet og skal gøre ... navigatører, under hensyntagen til det gældende arbejdsmønster om bord. Stk. 3.

overenskomst - Dansk Metal

1. jan 2018 ... Marts 2017-2020 ... 1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 ... Holdes en virksomhed lukket på hverdage mellem jul og nytår, har arbejds-.

DIS Skibsassistenter 2017-2020, Metal Maritime - CO-SEA

for Dansk Søfart udstedte kompensationskort. Beløbet udbetales af rederiet samtidig ... Bilfærgernes Rederiforening) og Metal Maritime (tidligere Metal Søfart):.

Metal Maritime - Skibsassistenter/Skibsmekanikere - Danske Rederier

DIS-OVERENSKOMST. (BASISOVERENSKOMSTEN). 2017-2020 mellem. Rederiforeningen af 2010 og. METAL MARITIME. (skibsassistenter/skibsmekanikere).

overenskomst 2017 – 2020 - Dansk Metal

Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund og Dansk El- ... Da teknikernes overenskomstmæssige normale arbejdstid ved holddriftsarbejde.

overenskomst 2017 for metal - Blik- og Rørarbejderforbundet

Overenskomst 2017 for metal- og blik- og rørarbejde mellem. Dansk Byggeri,. Dansk Metal og. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark ...

overenskomst 2014 – 2017 - Dansk Metal

14 SÆRLIG OPSPARING. 1. Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 1,3 % af den ferieberetti- gende løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 ...

overenskomst 2017 - 2020 - Dansk Metal

1/7-2017 skifter BOA navn til Energi- og olieforum (EOF)) ... Denne overenskomst er en funktionæroverenskomst mellem Energi- og Olieforum og Dansk Metal ... I afstemning herom deltager formanden, og alle spørgsmål afgøres ved simpelt.

Timelønnet under Industriens Overenskomst - Dansk Metal

Bestemmelserne om ansættelsesaftaler findes i Indu- striens Overenskomst § 37 og § 20, stk. 5. 1. Generelt om reglerne. 1.1 Hvem? Det er et krav, at ...

DIS-overenskomst mellem RF 2010 og Metal Maritme for ... - CO-SEA

Overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og Metal Maritime. Løn og an- sættelsesforhold for ufaglærte kokke på skibe registreret i Dansk Internationalt.

6378 Industriens Overenskomst - Dansk Metal Tele Øst

elektronikmekaniker. - datamekaniker. - kontormaskinmekaniker. - automatikmekaniker. Bilag III Anerkendelse som faglærte af personer, der har gennemgået ...

Overenskomst mellem Bandagist-Centret A/S og Dansk Metal og 3F ...

Overenskomst mellem. Bandagist-Centret A/S og. Dansk Metal og. 3F Fagligt Fælles Forbund gældende fra 1/3-2017 – 28/2-2020 ...

Endelig overenskomst 2017-2020 - Dansk Metal

marts 2019 2,0 pct. af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Ved beløbets udbetaling tillægges søgnehelligdagsgodtgørelse, feriegodtgørelse og ...

Overenskomst 2017 - Fastløn Mellem DR og Dansk Metal

Pasning af børn under 18 år med nedsat funktionsevne mv . ... Overenskomst mellem DR og Dansk Metal 2017 - 2020 ... Efter aftale med medarbejderen kan der benyttes en anden opgørelsesperiode, dag ikke længere end 12 måneder. ... 12.162,90. 12.369,67. 12.579,96. 2. år. 14.233,34. 14.475,31. 14.721,39. 3. år.

OVERENSKOMST mellem NorSea Group Denmark A ... - Dansk Metal

6. okt 2017 ... De i denne overenskomst anførte vilkår gælder alene for medarbejdere udlånt til eller ansat af NorSea Group Denmark A/S beskæftiget offshore ...

Aalborg Maritime Network styrker Aalborgs maritime virksomheder

Aalborg er dermed den kommune i Nordjylland med flest beskæftigede inden for den maritime sektor. 75% af de maritime virksomheder har opnået et positivt.

international maritime organization maritime knowledge centre - IMO

17 Sep 2019 ... according to Taiwan's authorities. Containership Collides with Ferry off Morocco's Tangier Med. World Maritime News. 2 August 2019. Available ...

The Danish Maritime Fund - Den Danske Maritime Fond

The Fund was established in 2005. • The Fund's objective is to offer financial support to initiatives that can serve to develop the Danish maritime industry.

vision for aau maritime (ocean) - Aalborg Maritime Network

EU BALTIC SEA INTERREG PROJEKT MED Ø-FÆRGERNE – SDU & AAU. MARCOD / NORDJYSKE & AAU INITIATIVER ? UNIVERSITETSGRUPPEN ØNSKER ...

Interface effects in magnetic metal/metal-oxide ... - Research Online

Dr. Tania Silver for her assistance in proof-reading the thesis. • Post-docs ... My family: Linda, Michael, Colin, Elizabeth, Steven, Yvonne and Julia for their.

Sensing ArsR Family Metal Sensor Protein with a Relaxed Metal ...

17 Sep 2008 ... UniVersity, ThoValdsensVej 40, DK-1871 Fredericksberg C, Denmark. ReceiVed July 11, 2008; ReVised Manuscript ReceiVed August 8, 2008.

Indian Metal and Metal-Related Artefacts as Cultural Signifiers - jstor

Central Provinces 1894), Madras (Holder 1894-5) and. Bombay Presidencies (Griffiths 1897) are available as well. Page 7. 122 Nayanjot Lahiri. Such articles, ...

Members of Danish Maritime - Danske Maritime

ScanTech Marine. Siemens Marine. SIMAC. Søby Værft. Thyborøn Shipyard. Tuco Marine. Vessel Performance Solutions. VIKING Life-Saving Equipment.

Maritime Denmark - Danish Maritime Authority

It is the result of an enduring ability to continuously evolve and set the agenda in a global maritime market in constant change. An ability rooted in Denmark's proud.

June issue of Metal Market Magazine - Metal Bulletin

3 Jun 2018 ... 4 | Metal Market Magazine | June 2018. June. News and analysis. 7. Comment. Top steelmakers. 9. Non-ferrous news review. A summary of ...

cable ties, each not of metal; hooks, not of metal; tool boxes (not of ...

9 Jul 2018 ... trolleys; doors with integrated insect protection of metal; hooks. Cl.7;Machines and ... Ibsvej 1 DK-6000 Kolding Denmark. Address for service in ...

metal a-kasse målretter indsatsen - Dansk Metal

METAL JOBSERVICE. Dansk Metal har et stort virksomheds- netværk og viden om jobåbninger. Dansk. Metal og Metal A-kasse formidler job til med- lemmerne og ...

Metal Mass Densities - Kenro Metal Services

11,325kg. Mild Steel. 7,850kg. Stainless Steel. 8,100kg. Metal Mass Densities. METAL MAUFACTURING SOLUTIONS DELIVERED ON TIME. P: (07) 4699 9888 ...

Metal on Metal (MoM) - Dansk Ortopædisk Selskab

27. okt 2010 ... Nogle billeder kan få et uskarpt signal tab i kanterne af ... “Aseptic Lymphocytic Vasculitis and Associated Lesions” (ALVAL) er defineret af ...

Beyond Metal-Hydrides: Non-Transition-Metal ... - ACS Publications

21 Jun 2016 ... ABSTRACT: A new pathway for homogeneous electro- catalytic H2 evolution and H2 oxidation has been developed using a redox active ...

Flyttedag i Metal Odense - Dansk Metal

22. sep 2017 ... Tilmelding til spisning senest den 6. november 2017 på mail til [email protected] med emnet ... Kom og mød Metal Odense på Langeskov kræmmermarked, vi er på stand nr. Vo59 ... keltur rundt i Hamborg. De næste ...

metal-transport overenskomsten - Dansk Metal

Holddriftsaftalen er gældende for nærværende overenskomst, jf. bilag 3 om ... Ansættelsen sker i henhold til de mellem DIO I for ATL/ATV/AKT/JA/ATD og Dansk.