Satsblad pr. 1. marts 2019 – overenskomsten med DANSK METAL ...

Efterfølgende satser gælder alene for lærlinge og følger reglerne i Industriens Overenskomst. Voksne lærlinge: Voksne lærlinge, som gennemgår en faglig ...

Satsblad pr. 1. marts 2019 – overenskomsten med DANSK METAL ...- Relaterede dokumenter

Satsblad pr. 1. marts 2019 – overenskomsten med DANSK METAL ...

Efterfølgende satser gælder alene for lærlinge og følger reglerne i Industriens Overenskomst. Voksne lærlinge: Voksne lærlinge, som gennemgår en faglig ...

Satsblad pr. 1. marts 2016 – overenskomsten med DANSK METAL ...

Efterfølgende satser gælder alene for lærlinge og følger reglerne i Industriens Overenskomst. Voksne lærlinge: Voksne lærlinge, som gennemgår en faglig ...

metal-transport overenskomsten - Dansk Metal

Holddriftsaftalen er gældende for nærværende overenskomst, jf. bilag 3 om ... Ansættelsen sker i henhold til de mellem DIO I for ATL/ATV/AKT/JA/ATD og Dansk.

Satsblad pr. 1. marts 2019 - AutoBranchen Danmark

1. marts 2019– overenskomsten med MALERFORBUNDET I DANMARK. Det er alene satser, hvor der er en ændring pr. 1. marts 2019, der er omtalt. Garantiløn: ...

Satsblad pr. 1. marts 2016 - AutoBranchen Danmark

Fritvalgskonto: 2,0% af den ferieberettigede løn. Speciel Uddannelsesfond: 0,50 kr. pr. præsteret arbejdstime for medarbejdere omfattet af overenskomsten med ...

Satsblad pr. 1. marts 2018 - AutoBranchen Danmark

1. mar 2018 ... Fritvalgskonto: 3,4% af den ferieberettigede løn. Speciel Uddannelsesfond: 0,60 kr. pr. præsteret arbejdstime for medarbejdere omfattet af.

kursuskatalog 2019 - Dansk Metal

8. mar 2019 ... og startede i 2009 Powerkvinderne, som arbejder for at gi' kvinder styrke. Anne-Mette har man- ge års erfaring fra kommunikationsbranchen og.

speedway 2019 - Dansk Metal

KJÆRGAARD SPEEDWAY ARENA. Grindsted Speedway Elite. 01.05 kl. 18.00 Grindsted Speedway Elite-Slangerup Speedway Klub. 29.05 kl. 18.30 Grindsted ...

metalferie 2019 - Dansk Metal

Når du er på MetalFerie, er der 100 % tid til hygge og samvær med ... hvor vi tager på Bakken. HOLD 2: Ankomst ... serveres en lækker buffet morgen, frokost og ...

motor sport 2019 - Dansk Metal

NISSERINGEN (Næstved). 11.-12. maj. 9.-10. juni. 8. september. NØRLUNDBANEN (Ikast). 13.-14. april. 3.-4. maj. 13.-14. september. LØVELBANEN (Viborg).

kursus katalog 2019 - Dansk Metal

2. sep 2018 ... 37 EU og international fagbevægelse. 38 Kursusoversigt. 42 Ungdomskurser. 46 FIU Ligestilling. 48 A/S Bestyrelsesuddannelse. 50 MetalFerie.

Kursuskatalog 2019.indd - Dansk Metal

2. sep 2018 ... Alle kurser afvikles på. Metalskolen. Jørlunde. Her er 150 enkeltværel ser med bad/toilet og desuden en lang række faciliteter fx.

Protokol af 30. april 2019 om ... - Dansk Metal Tele Øst

30. apr 2019 ... Øvrige medarbejdere vil blive indplaceret på lokalaftale 4.A. Medarbejderne har før overdragelsen ikke haft betalt spisepause. I forbindelse med ...

Hent hele overenskomsten med Dansk ... - Dansk Journalistforbund

8 6 Løn. Kontor- og butiksmedarbejdere aflønnes i henhold til Finansministeriets overenskomst med HK. Indplaceringen sker i henhold til overenskomstens ...

Protokol af 25. januar 2019 om forståelsen af ... - Dansk Metal Tele Øst

25. jan 2019 ... 1 om tilkald for timelønnede under lokalaftale nr. 32.6. Parterne var enige om følgende: 1. Timelønnede, der tilkaldes modtager tilkaldevederlag ...

metal a-kasse målretter indsatsen - Dansk Metal

METAL JOBSERVICE. Dansk Metal har et stort virksomheds- netværk og viden om jobåbninger. Dansk. Metal og Metal A-kasse formidler job til med- lemmerne og ...

Flyttedag i Metal Odense - Dansk Metal

22. sep 2017 ... Tilmelding til spisning senest den 6. november 2017 på mail til [email protected] med emnet ... Kom og mød Metal Odense på Langeskov kræmmermarked, vi er på stand nr. Vo59 ... keltur rundt i Hamborg. De næste ...

Metal on Metal (MoM) - Dansk Ortopædisk Selskab

27. okt 2010 ... Nogle billeder kan få et uskarpt signal tab i kanterne af ... “Aseptic Lymphocytic Vasculitis and Associated Lesions” (ALVAL) er defineret af ...

RP-Nyt Nr. 1 Marts 2019 - Dansk Blindesamfund

1. mar 2019 ... Valg af stemmetællere: Grete. Asgård, Jette Seedorf og John ... fyres op i den lille brændeovn de har mit i teltet. Om natten må han op to.

el-overenskomsten 2017 - Dansk Byggeri

2017. 2017. EL-OVERENSKOMSTEN 2017. MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND ... Hvis virksomheden ikke fastsætter ferie mellem jul og nytår, skal ... sel, ophold i udlandet, indsættelse i en af fængselsvæsenets institu-.

tillægsoverenskomst til jernbane- overenskomsten - Dansk ...

over gældende løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere, der er ansat på tillægsover- ... Pr. 1. marts 2016 ændres den normale timeløn til kr. 130,18 pr. time.

Konjunkturanalyse marts 2019 - Dansk Byggeri

15. mar 2019 ... Dansk Byggeris konjunkturanalyse marts 2019 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og ... har ført til stigende aktivitet og priser på sommerhusmarkedet. Aftale om ny ... 1. januar 2018 for kunder med BroBizz eller.

Nr. 2 · Marts 2019 - Dansk Numismatisk Forening

Hafnia Coins | Finn Rasmussen. Gl. Kongevej ... “Viking Brooch Inset with Byzantine Coin”. Baksidan ... Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden.

PROGRAM DAG 1 Onsdag den 13. marts 2019 - Dansk IT

13. mar 2019 ... *Betina Hagerup, direktør,. KMD. Fra silo til samarbejde -. DevOps i. Skatteforvaltningen. *Aske Jørgensen kontorchef for DevOps, Udvikling- og.

Marts 2019 - Dansk komponist forening

2 Birgitte Øigaard. Dødens Købmand. 25.000 kr. 3 Jan Høgh Stricker. Organ Sound Art Festival 2019. 20.000 kr. 4 Jan Lippert, Sound21. SV-festival 2019.

Hent hele overenskomsten for Dansk Socialrådgiverforening som pdf.

Overenskomst mellem Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Dansk ... første i en måned. Samtidig hermed indbetales pensionsbidrag. § 4 Løn. Stk. 1.

For IT-overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK ...

it-support som ikke er en forudsætning for nødvendig drift ... og uddannelse. Hvis elev eller arbejdsgiver ønsker det, kan lønforholdet aftales under parternes ...

Hent hele overenskomsten for BUPL som pdf. - Dansk ...

28. apr 2016 ... Medarbejderens opsigelsesvarsel i prøvetiden er 1 dag. Medarbejderen skal skriftligt gøres bekendt med, at BUPL påtænker afskedigelse i ...

Hent hele overenskomsten for Dansk Magisterforening som pdf.

Si. DM. Dansk Magisterforening. 14.03.12. Overenskomst (lønaftale) mellem. DM - Dansk Magisterforening og. AC-klubben i DM. Gældende fra. 1. april 2011 ...

Hent hele overenskomsten for TV2/Regionerne som pdf. - Dansk ...

1. mar 2019 ... Ved opsigelse af funktionstillæg er det medarbejderens anciennitet i ... på udviklingsmål eksempelvis interviewteknik, storytelling, vinkling.

Her kan du læse overenskomsten for DRKK og ... - Dansk Korforbund

Overenskomsten omfatter sangere i: DR VokalEnsemblet (DRVE). • DR KoncertKoret (DRKK). Stk. 2. Kapitel 1 gælder for sangere, herunder vikarer/assistenter i ...

Hent hele overenskomsten for Politiforbundet som pdf. - Dansk ...

2 - LØN. Stk. 1. På ansættelsestidspunktet fastsættes lønnen af Politiforbundets ledelse efter aftale med medarbejderen, idet grundlønnen for fuldtidsansættelse ...

10. marts 2019 Hotel Legoland - Dansk Fertilitetsselskab

9. mar 2019 ... Mia Steengaard Olesen, PhD, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens. Klinisk Institut ... Fertilitet og børnenes helbred. Anja Pinborg ...

gfmateriale-marts-2019 - Dansk Neurologisk Selskab

23. mar 2019 ... Overlæge, Psykiatrisk Hospital Risskov, Århus Universitetshospital fra ... I Danmark er planen cirka een neurolog/12.500 befolkning hvilket ...

Referat generalforsamlingen 16. marts 2019 - Dansk Selskab for ...

9. apr 2019 ... Anne Karmisholt Grosen, læge ... Ida Marie Bruun Grønbæk, læge ... Sara Thønnings, Lisbeth Lützen og Nanna Skaarup Andersen var ikke på ...

metal / transport - Dansk Metal

30. dec 2019 ... December 2019 · Magasin for medlemmer af Dansk Metal ... Ønsker du et andet magasin, end det ... elkedel i – det sagde de nej til. Til.