O.15 - 40.11 Overenskomst for håndværkere

Overenskomst for håndværkere og IT- supportere m.fl. KL. Blik- og Rørarbejderforbundet. Dansk El-Forbund. Dansk Metal. Fagligt Fælles Forbund – 3F.

O.15 - 40.11 Overenskomst for håndværkere- Relaterede dokumenter

O.15 - 40.11 Overenskomst for håndværkere

Overenskomst for håndværkere og IT- supportere m.fl. KL. Blik- og Rørarbejderforbundet. Dansk El-Forbund. Dansk Metal. Fagligt Fælles Forbund – 3F.

Håndværkere, montører, elektronikteknikere mv., Overenskomst

ge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Friheden placeres i ... sør- og Kosmetikerforbund, Dansk Funktionærforbund, Dansk Metal, Forbundet.

Håndværkere 2017 - 2020 Overenskomst ... - Dansk El-Forbund

2017 - 2020. Overenskomst mellem ... Overenskomsten omfatter de i Haven ansatte håndværkere samt disses medhjælpere og ... pr. medarbejder for tømrere.

overenskomst mellem danske rederier overenskomst ii og metal ...

1. apr 2019 ... mindst én gang årligt tage individuelt aflønnede officerens løn op til ... henviser parterne til ”Juniormaskinistaftalen” mellem rederiet Esvagt og.

Instruks for håndværkere

6. mar 2007 ... optagelser og ved gennemførelse af større arrangementer. Slots- og. Ejendomsstyrelsen. Løngangstræde 21. 1468 København K. Tlf: 33 92 63 ...

Håndværkere og teknikere - Moderniseringsstyrelsen

4. jun 2019 ... Valgfrihed mellem pension og løn for ingeniørassistenter og forsknings- teknikere ved ... Dansk Metal og Teknisk Landsforbund m.fl. 6. 1. maj.

Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. - FOA

Dansk El-Forbund. Dansk Metal. Fagligt Fælles Forbund — 3F. FOA — Fag og Arbejde. Fødevareforbundet NNF. Malerforbundet i Danmark. Serviceforbundet ...

Håndværkere i Ballerup Kommune, der kan energirenovere

[email protected] Benny Johansen & Sønner. A/S. Kirkevej 8B, Ledøje. 2765 Smørum www.bjogs.dk. Tlf: 2814 7102. Fax: 4465 0696. Lasse Jensen [email protected]

Instruktion til fremmede håndværkere og entreprenører ... - NOE

19. aug 2016 ... Fax 97 40 44 02 [email protected] www.noe.dk. NOE Net er en del. Jysk Energi A.m.b.a. Vi har nemlig samlet alle vores selskaber under det navn,.

Det går godt for øens håndværkere - Orønyt

Lasse Busks Tømreren på Orø fra 1988, ... Jo, det går godt også for Tømreren på Orø. Lasse og Gitte Busk viser det gamle opslag ... www.spisestedet-orø.dk tlf.

Håndværkere der samarbejder med Alka om montering af Grohe ...

Pers VVS. Virkelyst 2. 4420 Regstrup. 59183330. VVS'er Vest. Agesen VVS ApS. Industrivej 39. 9690 Fjerritslev. 98211544. Hæstrup VVS. Hæstrupvej 114.

foretrækker kommuner lokale håndværkere? - Kfst.dk

18. jun 2018 ... I syv ud af otte kommuner på Fyn har virksomhederne overvejende udført kommunale opgaver for egen kommune. Samlet set har ca. to ...

Slægtsforskerdag 2018. ”Håndværkere i vor slægt” - Slægtshistorisk ...

3. nov 2018 ... håndværker- og handelslav, og som vi vil se, kan en enkelt ... Naver. Håndværkerlaugene opstod i middelalderen i takt med, at vi fik købstæder.

Arbejdsmiljøhæfte for eksterne håndværkere - Ikast-Brande ...

kloakbekendtgørelsen. Arbejdstøj hører til på arbejdspladsen og tages derfor ikke med hjem. Spiserum skal benyttes med omtanke evt. med skiftetøj. Håndvask ...

Organisationsaftale for håndværkere i staten - Regler, aftaler og ...

3. mar 2016 ... Tilsvarende gælder for lokalt aftalte tillæg i Banestyrelsen, jf. bilag 6, pkt. 9. 3. Arbejdstid mv. fra 1. oktober 2003. Samtidig med indførelsen af ...

Håndværkere og husmænd På Lolland - Leif Meyer Olsen

På Lolland. Kortudsnit fra Erich Pontoppidan's ”Den Danske Atlas” fra 1766 ... (ulæseligt) Niels Peitersens kone Christiane, begge af Rødby, og gårdmand Just.

Håndværkere og husmænd på Sydfyn - Leif Meyer Olsen

Jf. Nygaards sedler levede Kristiane Morville i 1801 som enke i Grenå af sine midler, 68 år gammel. Hun døde ….. i …

Signalhuset Akut-numre, håndværkere Emergency numbers ...

Signalhuset. Akut-numre, håndværkere. Emergency numbers, certified craftsmen. Ole Nielsen VVS (plummer). 32550355. Dahlberg Låse (locksmith). 32510004.

Overenskomst Overenskomst mellem mellem ... - Heilsutrygd

Guldkur i senere konsultation. Âreladning i senere konsultation. Tapning af led for blod eller vand i senere konsultation. Ved blokade, guldkur, Åreladning og ...

den grafiske overenskomst d den grafiske overenskomst - Grakom

Den grafiske overenskomst mellem. Grafisk Arbejdsgiverforening (GA). Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) og. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage).

OVERENSKOMST

1. jan 2018 ... rejsens påbegyndelse træffes skriftlig aftale om arbejdstid, løn og arbejds- vilkår, befordring, den valuta, hvori lønnen udbetales, eventuelle ...

overenskomst - IDA

3. okt 2017 ... I stedet for at implementere ovennævnte seniorfridage kan boligorgani- sationen efter en lokalaftale med medarbejderne omfattet af denne. Page ...

Overenskomst - FOA

Livsforsikring A/S, Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup. Pensionsbidraget ... Nedenstående numre i parentes henviser til KL's overenskomstnr. nr. Aftale og nr.

overenskomst - 3F

1. mar 2013 ... COOP DANMARK A/S vedrørende ... ger vedkommendes løn under ferie, udreder Coop denne diffe- rence sammen med første lønudbetaling ...

Overenskomst om løn - FOA

virkning kan indgå overenskomst om løn- og ansættelsesforhold. ... fraværet. (fx massage, fysioterapi, kiropraktor, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp ...

HK Overenskomst - GLS-A

1. jul 2018 ... HK Overenskomst. Mellem. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og. HK/Privat. 1. marts 2018. 2018 - 2021 ...

Overenskomst med SL - CFD

CFD, som en fællesaftale med SL, FOA, HK og DS. Endelig er der ... Løntrin og satser reguleres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende "Aftale om ...

Overenskomst - HK

FUNKTIONÆR-. OVERENSKOMST. FOR. HANDEL, TRANSPORT OG SERVICE. 2017-2020. Mellem. DI Overenskomst II og. HK nr. 4418010013. DI nr. 794534 ...

Overenskomst for - FOA

1. apr 2010 ... Aftale om lønanciennitet for (amts)kommunalt ansatte med aflønning ... Seniordagene afholdes efter tilsvarende regler som seniordage i pro-.

DIS-OVERENSKOMST - CO-SEA

Overenskomsten er gældende for tjeneste som skibsassistent eller skibsmekaniker ... overenskomstmæssig løn for kursus i de yderligere 2 uger, dog max.

DIS Overenskomst

TILMELDING TIL UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. ... Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger.

HK OVERENSKOMST

HK OVERENSKOMST. Overenskomst 2017 - 2020 ... og. HK/Privat. Udgivet juli 2017 ... I afstemning herom deltager opmanden og alle spørgsmål afgøres ved.

overenskomst del 2 - 3F

Overenskomsten finder anvendelse inden for hotel-, restaurant- og tu- risterhvervet ... Afholdelse af ferie meddeles overfor den (Feriefonden), der skal udbetale.

Overenskomst for

Landsforbund, Ledernes Hovedorganisation, Teknisk. Landsforbund ... dernes Hovedorganisation, Teknisk Landsforbund . ... Esbjerg Kommune. Randers ...

BUT overenskomst endelig

1. apr 2016 ... 12/2016. Side 1. Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger. KL. Tandlægeforeningen ...

Overenskomst Kiropraktik PDF, 307 KB

1. apr 2017 ... En kiropraktor, der tiltræder overenskomsten, har pligt til at udføre den af overenskomsten omfattede kiropraktorgerning, at følge den i ...