Patientuddannelse til hjertepatienter - Rehpa

Hjerteforeningen er opmærksom på, at patientuddannelsen rettet mod ... kun Holstebro og Skive kommuner deler i undervisningen patienterne op på diagnoser.

Patientuddannelse til hjertepatienter - Rehpa- Relaterede dokumenter

Patientuddannelse til hjertepatienter - Rehpa

Hjerteforeningen er opmærksom på, at patientuddannelsen rettet mod ... kun Holstebro og Skive kommuner deler i undervisningen patienterne op på diagnoser.

Telerehabilitering af hjertepatienter - Teledialog

Denne publikation kan gratis downloades som Pdf-fil på www.teledialog.dk ... ret skridttæller til at holde øje med om han får gået det, han gerne vil. Patienter ...

Telerehabilitering af hjertepatienter - Laboratorie for Velfærdsteknologi

eget hjem med supervision fra fysioterapeut gennem video, m.v.. Baggrund for forskningsprojektet ... indstilling til hjerteklapoperation. I udredningsforløbet følges ...

Hjertepatienter genoptræner nu tæt på bopæl - Hospitalsenhed Midt

Nu kan de patienter få et individuelt tilbud om genoptræning i Skive Kommune, hvor de enten kan genoptræne lokalt i Skive. Sundhedscenter eller i eget hjem.

Instruktørsamling - Patientuddannelse

me på kurset. Sisse Fisker udtrykte stor glæde over at møde de mange engagerede frivillige, der – ligesom hun selv – lever med langvarig eller kronisk sygdom, ...

Motivationssamtalen - Patientuddannelse

udtrykker manglende villighed til at ændre sig, bebrejder og giver andre skylden. • Ignorering. – kursisten er uopmærksom, skifter retning, svarer ikke, svarer lavt ...

Robusthed basiskursus - Patientuddannelse

Det er fra denne gruppe, at næsten alle computernørder kommer. Page 5. - Og det var så ”løgn og latin” …

netværksgrupper: systematisk litteratursøgning - Patientuddannelse

18. jan 2010 ... Anvendelsen af PICO spørgsmål som baggrund for en søgestrategi er hensigtsmæssig som afgrænsning og i ... Figur X: KESI-modellen ...

Oversigt over patientuddannelse i RSD, KOL - Region Syddanmark

Undervisning i inhalationsmedicin, lungernes opbygning og funktion, kost ved sygdommen KOL, hvilke fødevarer vil i kombination med fysisk træning fremme ...

Digital Patientuddannelse - Syddansk Sundhedsinnovation

holder pause ved 12-tiden og der skal gerne 4-5 rundtenommer plus en ostemad til, at han føler sig mæt. Når der tankes på benzintanken, ryger der gerne en is ...

Lær at leve med kronisk sygdom - Patientuddannelse

Anders Brogaard Marthedal. Katrine Schepelern Johansen ... Projektleder Anders Brogaard Martedal, e-mail: [email protected], tlf. 35 29 84 01. Direktør, professor ...

Nationalt Netværk for sundhedspædagogik i patientuddannelse ...

Forskning, statistik og praktiske erfaringer viser, at der er særlige sundhedspædagogiske udfordringer i forhold til mænds sundhed. Det er derfor relevant at ...

sunDhEDspæDaGoGik i patiEntuDDannElsE - Region Syddanmark

sundhedspædagogisk forskning skal give et bud på, hvad dette såkaldte kvalificerede grundlag kan bestå af. Vigtige spørgsmål i denne sammenhæng er:.

Egenomsorg og patientuddannelse i grænsefladen mellem medicin ...

turreformen er blevet et meget udbredt tilbud, og da en lang række uddannelser ... et stillads, det skal have kalk, så vi kan holde skelettet sundt, raskt og rankt.

Patientuddannelse til personer med Type 2 diabetes i Aarhus ...

http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/medicinsk-endokrinologisk-afdeling-mea/pjecer-og-vejledninger/diabetesskolen/. 2. Et forløb i Folkesundhed Aarhus Midt, ...

Når to bliver til én - Rehpa

diamantbryllup. Jonna er selv 88 år, ... bestå af en sang eller en salme, et digt eller måske et Fadervor ... Oplæsning: et digt, et brev til eller fra den døde, ord fra ...

Bilagssamling - Rehpa

App – Svendborg Kommune . ... https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-dk/ ... Svendborg Kommune havde formuleret nogle spørgsmål i en samtaleguide til de ...

VELKOMMEN TIL REHPA

Du kan frit benytte Nyborg Sygehus' trådløse netværk; Gaestenet. Alkohol og tobak. REHPA er placeret på Nyborg Sygehus, som er et røgfrit og alkoholfrit.

årsrapport 2017 - Rehpa

1. apr 2018 ... ”Størstedelen af par på min alder er blevet forældre, og snakkene omkring bordet handler om ... Lærke Kjær Tolstrup. Graziella Zangger. Henriette ... Mogens Lytken Larsen, professor, klinisk overlæge,. Forskningsenhed for ...

En værdig død – modelkommuneprojekt - Rehpa

”En værdig død – modelkommuneprojekt” er et nationalt projekt støttet af ... hvorvidt borgere med især KOL, hjerte-kar-sygdomme og Alzheimers sygdom kunne ...

Kræftrehabilitering i Danmark - Rehpa

Eksterne testere af spørgeskemaerne: oversygeplejerske Merete Bech ... Sundhed, Københavns Kommune; konsulent Anne Hagen Nielsen, Kommunernes Landsforening og ... kræft og koordinering af rehabilitering og palliative indsatser (9).

Palliation i Grønland - Rehpa

palliative behov og palliativ indsats i Grønland er sparsom, og vi har derfor valgt kort at ... Baggrund. Grønland er verdens største ø og sparsomt befolket med ca.

Telemedicin og egenomsorgskompetence - Rehpa

Borgere med KOL i svær og meget svær grad bliver forpustede af at tale (taledyspnø), hvorfor jeg gør opmærksom på, at borgeren må styre samtalen og sige fra.

Sorg – når ægtefællen dør - Rehpa

2. Sorg, efter ægtefællens død. – om sorg som vilkår og reaktioner på sorg. 20. 3. Interview med Ellen ... af WHO's definition af lindrende indsats. På baggrund af ...

energi til livet - Rehpa

Løgumkloster Refugium ligger naturskønt med eng og å midt i Løgumkloster by. Fra Refugiet er der direkte adgang til den smukke nyrestaurerede klosterkirke og ...

systematisk litteratursøgning - Rehpa

11. jul 2019 ... Dette dokument indeholder søgestrategi og -historik for litteratursøgningen. Søgestrategi. Den systematiske søgning af litteraturen er foretaget i ...

mad, måltider & livskvalitet - Rehpa

at jeg har lært om mad og at lave maden af folk, der har faglig viden på feltet." ... borgere med kræft, der ønsker at spise sundere, og 'Synk-let er målrettet ... Og maden skal selvfølgelig være velsmagende, for sund mad er først sund, når den er ...

Når søvnen er et problem - Rehpa

7. apr 2018 ... Søvnrestriktion. Antal timer i sengen – antal timer med søvn = Sengetid / vågn op. Fx 9 timer i sengen – 5 timer med søvn = Sengetid kl.

Kræftsygdom og tilbagevenden til arbejde - Rehpa

Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) er et samarbejde mellem ... anden alvorlig kronisk sygdom, og til arbejdspladser, der ønsker inspiration til at sikre ... lederne skal sikre sig, at der tages hånd om kollegagruppen på arbejdspladsen ... Mange døjer med senfølger længe efter behandlingsophør, også når de ...

Download REHPA årsrapport 2018

Hver tredje person med kræft er i den erhvervsaktive alder. Trods sygdom ... Lærke Tolstrup. Lars Tang ... Mogens Lytken Larsen, professor, klinisk overlæge,.

Socialdifferentieret hjerterehabilitering i praksis - Rehpa

stent Henriette Knold Rossau og forskningsleder Morten Hulvej Rod. ... eller lav indkomst (hvilket dog på den anden ... Jeg kan ikke tåle at få nakken ned.

Palliativ indsats på Færøerne - Rehpa

med 5.000 indbyggere. Færøerne er en del af rigsfællesskabet med Dan- mark og Grønland og har haft hjemmestyre siden 1948. Lena Borghild Bjarnason.

Institutionel etnografi seminar - Rehpa

6. feb 2017 ... Institutionel etnografi(IE) er en etnografisk tilgang, der internationalt har etableret ... Hvad enten vi er ansatte eller brugere af velfærd, er vores ...

Dansk Cardiologisk Selskab - Rehpa

patienten har ønske om ICD inaktivering i livets sidste fase eller, hvor ... Sikring af at patient / pårørende forstår hvad inaktivering af ICD-enhed betyder samt.

Gammel og svækket i nye omgivelser - Rehpa

nogle også ældre mennesker, især ældre mænd, ikk', som har haft en lang ud- ... Det jeg bare kan – hm – jeg har jo noget erfaring omkring (Inger: Ja) det med ... og hygge med morgenkåbe og morgen-TV, indtil hjemmehjælpen kommer.

Program for Det Gode Hospice i Danmark - Rehpa

Rønde. Med støtte fra Realdania er Hospice. Djursland opført som et demon- strationsprojekt med udgangspunkt i “Program for Det Gode Hospice i. Danmark”.