Hjerterehabilitering - VIVE

Et politikpapir, som Hjerteforeningen udgiver i 2018. ... cinske del af Hjerterehabilitering Fase II fra Regionshospitalet Viborg til Skive og Viborg kommuner,.

Hjerterehabilitering - VIVE- Relaterede dokumenter

Hjerterehabilitering - VIVE

Et politikpapir, som Hjerteforeningen udgiver i 2018. ... cinske del af Hjerterehabilitering Fase II fra Regionshospitalet Viborg til Skive og Viborg kommuner,.

Funktionstest - Hjerterehabilitering

angina og anstrengelse (Borgs skala for anstrengelse og angina) ... Den estimerede V02-max omregnes til et kondital ved at dividere V02-max med vægten:.

arbejdsmetode - Hjerterehabilitering

Rabarberkage. Julemenu. Påskemenu. 3 Opskrifter udarbejdet og afprøvet af patienterne i Hjerterehabiliteringen udgives i en separat kogebog i løbet af foråret ...

Hjerterehabilitering - Arbejdsmedicin

ulighed og andre hjertesygdomme (rytmeforstyrrelser, hjerteklapsygdom, medfødte hjertesygdomme mm.); men formodentlig en tendens. Der er god evidens for ...

Ordliste og bilag - Hjerterehabilitering

Fysioterapeut. 1999 - 2003. John B. Kristensen. Fysioterapeut. 2002 - 2003. Diætister. Tine Bjerre Christensen. Klinisk diætist. 1999 - 2000. Inger Bols Jeppesen.

En plade på brystet - Hjerterehabilitering

falder først til ro, da hun lærer at kende forskel på hjertesymptomer og angst – og at være ... været så nervøs for at få en ny blodprop på pinlige steder. Hun har ...

Kommunikationsanalyse af patientundervisning - Hjerterehabilitering

2.3.5.4) og psykologen Carl Rogers teori, der pointerer, at vi handler i ... Reflekterende lytning, der også kaldes for aktiv lytning, handler ikke bare om at lytte til ...

Type 2 diabetes - Hjerterehabilitering

Hvad er normale blodsukkerværdier ? Ikke sukkersyge. Har type 2 sukkersyge. Tilfældigt BS. < 6,0 mmol/l. > 6,0 mmol/l. Faste BS. 3,6-6,0 mmol/l. > 6,0 mmol/l.

Socialdifferentieret hjerterehabilitering - Hjerteforeningen

16. Ringkøbing-Skjern. Stærkt samarbejde mellem sundhedscenter og lokale motionscentre ... Nielsen, sygeplejerske i Sundhedscenter Vest. Sundhedscentret ...

Hjerterehabilitering I Terapien - Sygehus Sønderjylland

Hjerte-rehabilitering er en del af et tilbud til patienter, der har gennemgået hjerteoperation, haft en blodprop eller lider af andre hjerteproblemer. Formål:.

Socialdifferentieret hjerterehabilitering i praksis - Rehpa

stent Henriette Knold Rossau og forskningsleder Morten Hulvej Rod. ... eller lav indkomst (hvilket dog på den anden ... Jeg kan ikke tåle at få nakken ned.

Særlige forhold hos PCI-patienter - Hjerterehabilitering

mg x 1(Hjertemagnyl®, Magnyl®). • Ved anlæggelse af stent suppleres ASA behandling med Plavix® i 28 dage. Dette for at forebygge de akutte (mindre end 4 ...

Hjerterehabilitering pá danske sygehuse - Dansk Cardiologisk ...

Lene Pilegaard Andreassen, sygeplejerske, Kolding og Fredericia Sygehuse. Lone Boysen ... Lisbeth Jensen, oversygeplejerske, Sygehus Fyn Svendborg.

FASE 2 hjerterehabilitering i kommunalt regi - Sundhedsaftalen

»Tænk hvis jeg nu stadig tog på løbeture ude i det fri, og så jeg pludse- lig ikke kom ... f.eks. udskiftning af Watt-max cykler. Derfor bør ... Hedensted. 1.888.698.

Hjerterehabilitering Et tilbud i de 6 vestlige ... - Lemvig Kommune

12. okt 2018 ... 8.00—10.00. Tlf. 9611 4850. Mail: [email protected] Lemvig Kommune. Forløbskoordinator træffes på: Tlf. 9663 1175 eller 2339 ...

Hvad gør vi, hvad gør vi? - Hjerterehabilitering

i mandens bryst. Selv om ... at slå ud efter unge piger, hvis de cykler på fortovet eller spærrer vejen for ham i ... Denne historie stammer fra kapitlet om depression i Mette Thorsens bog Fortællinger fra hjertet – hjertepatienter lægger livet om.

ICS - VIVE

sikring af barnets velfærd inden for barnets enkelte udviklingsområder (fordelt på en række forskellige forældrekompetencer). • Forældrenes baggrund, familiens ...

FIP - VIVE

bet mestringsforventning (på engelsk self-efficacy) er knyttet til identitet og vedrører en ... initiativrig i sin jobsøgning, og om borgeren deltager aktivt i aktiviteter ...

MS - VIVE

domsmodificerende behandling mod attakvis sclerose og symptombehandling mod forskellige symptomer. 1.3 Baggrund for undersøgelsen. 1.3.1 Det nye ...

Familieiværksætterne - VIVE

at de har fået gennem forløbet, hvad forløbet har betydet for deres måde at være forældre og par, samt hvad forløbet har ... Sparring med sundhedsplejerske og andre førstegangsforældre ........................... 34. 9 ... tjener to formål. For det første at ...

på vej mod ungdomskriminalitet - VIVE

PÅ VEJ MOD UNGDOMSKRIMINALITET. HVILKE FAKTORER I BARNDOMMEN GØR EN FORSKEL? Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk. Afdelingen for ...

En intErviEwundErsøgElsE - VIVE

ge bestemmer således selv, om de vil melde sig til HRU. Forsvaret har dog mulighed for at afvise en person, som gerne vil fortsætte, hvis per- sonen ikke menes ...

VIVE enkel EN

10 Tillidsreformen henviser til en aftale indgået i 2013 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, Akademikerne, FTF og OAO, som indeholder syv principper for ...

Når to bliver til én - VIVE

Derfor forventer vi måske ikke, at gamle mennesker, der mister en ægtefælle, ... Tegn på, hvor voldsomt et tab det er for nogle efterladte, når ægtefællen dør, er depressi- ... Inden for en kort årrække kan et ældre menneske opleve, at mange ...

Soldater - VIVE

får ind i hærens reaktionsstyrkeuddannelse, som forsvaret fik ind i den. Danske ... vælge befalingsmandssporet – og senere evt. officerssporet – ved at søge.

Skabelon A4 - VIVE

hold i op til tre måneder, lægeordineret rekreationsophold i op til 30 dage efter dækningsberettiget indlæggelse eller operation efter aftale med Codan Forsikring ...

Arbejdspapir 7 - VIVE

MØNSTERBRYDERE OG SOCIAL ARV I DANMARK ... I tabel 1 skelnes imellem ”push”- og ”pull”-faktorer, typen af forklaringsmodel, medierende faktorer og ...

HTC Vive - NASA

Abstract—HTC Vive has been gaining attention as a cost- effective, off-the-shelf tracking system for collecting ground truth pose data. We assess this system's ...

og sygepleje - VIVE

Skærmopkald i hjemme- og sygepleje – Videosamtalers betydning for pleje- og omsorgsarbejde ... Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K www.vive.dk.

partnerskaber - VIVE

Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave og. Valby. • Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen. • Den selvejende institution Lavuk Stjernen. • Statens Museum for ...

resultatbaseret - VIVE

Resultatbaseret styring har effekt på, hvordan man arbejder og prioriterer i den offentlige sektor. Men mange gange er de utilsigtede effekter større end de ...

Voksentandpleje i Danmark - VIVE

Dorthe Holst,. Tandlægeskolen i Oslo, og hos professor Kjeld Møller Pedersen, ... for patienterne, når de skal sammenligne priser på tandpleje- ydelser hos ...

Soldater før og under udsendelse - VIVE

Premierløjtnant. Sergent ... løn i forhold til fx de aldersvarende, der studerer. Samtidig ... ger danske soldater ud over deres normale løn et skattepligtigt FN-tillæg.

Uddannelsesmobilitet i Danmark - VIVE

SFI TEMA 03:2016: Uddannelsesmobilitet i Danmark (december 2016). SFI TEMA ... Note: Odds ratioer for at have gennemført en videregående uddannelse (VU) ift. ... relativt stor i USA, Irland og Italien (mindre uddannelsesmo- bilitet).

Børn i deleordninger - VIVE

SOFIe Stage. HaNNe SøNDergaarD JeNSeN. M.H. O tt. O sen, s . s ta ge, H.s . Jensen. B ... delse på, hvordan skilte forældre efterfølgende forvalter det praktiske.

Anbragt på en kostskole - VIVE

11. sep 2019 ... menlignes hver kostelev med én person i sammenligningsgruppen, der har den samme sand- synlighed for at have gået på en kostskole ...