20 slag for hjerterne - Danske Regioner

Med dette udspil vil Danske Regioner og Hjerteforeningen slå et slag for sunde hjerter til alle. Det er vores vi- sion at sikre ... I Skive ligger en hjerteklinik, der dri-.

20 slag for hjerterne - Danske Regioner- Relaterede dokumenter

20 slag for hjerterne - Danske Regioner

Med dette udspil vil Danske Regioner og Hjerteforeningen slå et slag for sunde hjerter til alle. Det er vores vi- sion at sikre ... I Skive ligger en hjerteklinik, der dri-.

OPI - Danske Regioner

18. iSpace. KnowledgeLab, Assens Kommune,. Play Alive, Socialt Leder Forum, ... Nordvestjysk Erhvervscenter samt. Væksthus Midtjylland. Interaktiv kegle, der ...

OK-Nyt – Løn nr. 004-10 - Danske Regioner

5. feb 2010 ... løn og feriepenge til de berørte læger i henhold ... hospitalssektoren, hvor hun begyndte som nyuddannet læge i 1980, fik speciale i kvindesyg-.

LUP - Danske Regioner

Dermed er det på overordnet niveau (land og region) muligt at se på, om der siden LUP 2014 er sket ændringer i patienter- nes vurdering over en toårig periode.

våd AMD - Danske Regioner

12. nov 2013 ... 12.000 øjne i et anti-VEGF behandlingsforløb for våd AMD i Danmark, men en fremskrivning af disse tal er usikre, da der stadig tages flere.

KOL - Danske Regioner

5. maj 2016 ... 4.1 Introduktion. KOL er en folkesygdom og en af de store kroniske sygdomme, hvor man i løbet af de sidste ... azithromycin forbedrede livskvalitetsnedsættelsen, som følge af hosten, efter 12 uger ... gange dgl., da de virker i.

NSLS - Danske Regioner

4. nov 2019 ... www.kraeftscreening.rm.dk (borger). Referat fra møde i den Nationale Styregruppe for. Livmoderhalskræftscreening (NSLS),. 17. september ...

smerter - Danske Regioner

Forside: Pia Bakmand Skovsen, efter original af René Descartes' model af ... ting and presentation of the total evidence for a given area including the granted ...

Carfilzomib - Danske Regioner

Skemaet er opdelt i en kort indledning og spørgsmål vedrørende teknologi, ... Overlæge Robert Schou Pedersen, Hæmatologisk afdeling, Holstebro Sygehus. Overlæge ... Overlæge Bo Amdi Jensen, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.

Bilag 6 - Danske Regioner

... 12: Budgettering af afledte driftsudgifter. 31. Bilag 13: Simpel model til vurdering af risiko. 32. Bilag 14: Successiv kalkulation. 32. Bilag 15: Risikoparametre.

Deltagerliste - Danske Regioner

11. apr 2019 ... Netværks- og innovationsredaktør. Ole Toft. Altinget. Sundhedsredaktør. Signe Løntoft. Altinget. Formand. Birgitte Vølund. Alzheimerforeningen.

Baggrundsnotat - Danske Regioner

15. apr 2015 ... Perikon synes at give færre bivirkninger end antidepressiva, men har en række vigtige interaktioner (se afsnit 6.8). Delkonklusion vedr. forskelle i ...

Nyhedsbrev - Danske Regioner

23. sep 2019 ... Diagnosen for prostatakræft stilles i dag på baggrund af forhøjet PSA-tal i blodet (Prostata. Specifikt Antigen) og/eller vandladningsforstyrrelser.

OK-18 køreplansaftaler med KL og Danske Regioner ...

Køreplansaftale. Forhandlingsfællesskabet er sammen med henholdsvis KL og Danske Regioner (RLTN) blevet enige om vedlagte aftaler om plan for ...

Ansøgningsskema (pdf) - Danske Regioner

Kort begrundelse for anmodningen: Bløddelskræft (STS) er en ... Anvendes Onkologisk Afd., Herlev samt Kræftafdelingen, AUH. Kort resumé af mini-MTV:.

Råstoffer - Danske Regioner

6. jun 2017 ... Sand, grus og sten udgør størstedelen af den samlede indvinding. • 77% af ... Transport Bispebjerg – Køge (46 km), 10.000 t. 600.000 kr.

Regionerne - Danske Regioner

1. Regionerne. - kort fortalt ... muligheder og infrastruktur. Hovedstaden. 1.702.388. 2.561. 665. Sjælland. 819.071. 7.273. 113 ... Region Sjælland. Region.

Pårørendeinddragelse - Danske Regioner

26. feb 2015 ... Inddragelse af pårørende foregår flere steder på forskellige hospitaler og i psykiatrien og kan opdeles i to dimensioner: Inddragelse i forhold til ...

næse - Danske Regioner

27. mar 2019 ... der i dag som hovedregel tilpasses i søvnklinikker på sygehusene. ... Andreas Peter Schjellerup Jørkov, Sjællands Universitetshospital, Køge.

OK-Nyt – Løn nr. 007-2013 - Danske Regioner

9. apr 2013 ... end den, den pågældende er ansat i, og som den ledende overlæge i den anden afdeling har det overordnede lægefaglige ansvar for, hvorved ...

Forhandlingsaftale - Danske Regioner

31. maj 2017 ... En fodterapeut med ydernummer kan via Danske Fodterapeuter ansøge samarbejdsudvalget om at dele sin kapacitet med en behandlende.

Afrapportering om medicin - Danske Regioner

Bilag 2 Organisation/forløb / proces af medicin fra apotek til hospitalsafdeling incl. administration af ... Region Midtjylland har sygehusapoteker i Viborg, Herning og Aarhus. De tre ... af kemokure ske tæt på et onkologisk center. Planlægning ...

SUU Alm.del - Bilag 40: Redegørelse fra Danske Regioner

26. sep 2019 ... Inddeling af kvinder på baggrund af symptomer og mistanke om kræft. Kvinder ... kvinder med mastalgi have tilbudt en mammografi som første.

fremtidens transport - Danske Regioner

31. mar 2017 ... Figur 2: Prognose for indfasning af selvkørende biler, 2015-2075. 20%. 30%. 0%. 10% ... I 2016 havde 34 procent af de danske virk- somheder med ... hurtigste rute ved trængsel ... Danmark internt og med resten af verden.

Carfilzomib (Kyprolis®) - Danske Regioner

vedkommende? Overlæge Niels Frost Andersen, Hæmatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Overlæge Henrik Gregersen, Hæmatologisk afdeling, ...

sundhedsdata i spil - Danske Regioner

Det er kun muligt, hvis der er adgang til at bringe sundhedsdata i spil. Page 5. DANSKE REGIONER 2015 / 5. SIKKER HÅNDTERING AF DATA.

strategi for det behandlende - Danske Regioner

de endelige fysiske rammer i brug, og at akutmodtagelsen er samlet ét fysisk sted ... 11,6. Regionshospitalet. Randers. 26. 33. 240. 240. 10,8. 13,8. Nordjylland.

denskabsetisk behandling af ... - Danske Regioner

13. dec 2018 ... ... vil følge lovforslagets fire hovedpunkter, som skitseret i høringsbrevet. Afslutningsvist vil der være anført enkelte supplerende bemærkninger.

Patientansvarlig læge - Danske Regioner

1. apr 2017 ... leve, at de har en patientansvarlig læge, og lægerne ... og Vejle og siden skal opereres i Odense. ... Lykkegaard Andersen, der har været ni.

Et kig ind i den digitale fremtid på ... - Danske Regioner

plan, der ned til mindste detalje er tilpasset kundens genprofil og livsmønster. ... på at udvikle kunstig intelligens til brug for billedgenkendelse, må menne- ...

vækstforum investeringer - Danske Regioner

Samlet har deltagervirksomhederne en meromsætning på 34 milliarder kroner. Det er bl.a. indsatserne inden for uddannelse og kompetenceudvikling, der ...

Råstofbranchen I Danmark - Danske Regioner

6. jun 2017 ... 77% af danske råstoffer indvindes på land. Heraf udgøres 84% af sand, grus og sten, svarende til i alt. 27,1 mio. m3 af den samlede indvinding ...

Fremtidens patientstue - Danske Regioner

Innovationsleder Pernille Weiss Terkildsen, Arkitema, Sundhedsfaglig ... Arkitema ved chef for Arkitema Sundhed Pernille Weiss Terkildsen og cand. scient. san.

Behandlingsvejledning for langtidsvirkende ... - Danske Regioner

1 Oct 2016 ... 3-5 mg/kg, iv og. 25 mg/kg x 4, po/iv. AmBisome iv og flucytosin (IRS)*. Overvej. (Svag anbefaling for). Liposomal amphotericin B og fluconazol.

Sikring af de nye hospitaler - Danske Regioner

På hospitalet i en mellemstor jysk by bruger man som det eneste sted i Danmark GPS-teknologi til at kunne lokalisere/spore materiel, der ikke længere befinder sig ...

ARF Notat sbabelon - Danske Regioner

18. apr 2016 ... 2 Jævnfør ”Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018” – april 2015. ”Ledelsen på alle niveauer i sundhedsvæsenet skal have ...