HjerteKost - RKKP

... af Lipidklinikken, Aalborg Universitetshospital, i samarbejde med Hjerteforeningen. ... OBS: 1 portion = pålæg på ½ skive brød / 35 g, 2 portioner = pålæg på.

HjerteKost - RKKP- Relaterede dokumenter

HjerteKost - RKKP

... af Lipidklinikken, Aalborg Universitetshospital, i samarbejde med Hjerteforeningen. ... OBS: 1 portion = pålæg på ½ skive brød / 35 g, 2 portioner = pålæg på.

DCR - RKKP

Andel af patienter diagnosticeret med søvnapnø som er behandlet med enten tandskinne, uvulopalatopharyngoplastik, adenotonsillektomi, fasttryk CPAP,.

klaringsrapport - RKKP

Periferiydelse: Den del af en sundhedsydelse, som ikke er en sundhedsfaglig kerneydelse. Proces: Det sundhedsfaglige arbejde i relation til selve tek- nologien ...

danarrest - RKKP

asystoli og pulsløs elektrisk aktivitet) rytmer og hermed den efterfølgende behandling (se behandlingsalgoritmen vedhæftet som bilag). Hos stødbare rytmer ...

Dokumentalistrapport - RKKP

der hos en vis andel af de meget for tidligt fødte børn i løbet af de første uger til ... Udfra dette er den samlede evidens graduret i hht skema i figur 2, hvor dette er ... Desuden er der oprettet procedurekoder for længde og hovedomfang i cm ved ...

SSS Score - RKKP

www.kcks-vest.dk marts 2012. DANSK APOPLEKSIREGISTER. BILAG 1: Scandinavian Stroke Scale - scoringssystem. Ben. 6: løfter ben med normal kraft.

Crohns sygdom - RKKP

Uveitis (regnbuehindebetændelse). □ Erythema nodosum (knuderosen). □ Pyoderma gangrenosum (dyb sårdannelse i huden). □ Aftøst ulcus (mundhulesår).

Kognitiv udredning - RKKP

test af bl.a. arbejdshukommelse og eksekutive funktioner. Kognitive ... regioner har peget på tests, der kan indgå i den kognitive udredning ved skizofreni, og.

Dansk Depressionsdatabase - RKKP

Dansk Depressionsdatabase • Dokumentalistrapport • v.2.0 • juni 2014. 1 ... Patten SB. An animated depiction af major depression epidemiology.

Afsluttende rapport - RKKP

21. feb 2013 ... KirPACS og DAK-E), som så indberetter til en fælles database. • Der nedsættes en styregruppe, som består af relevante fagpersoner. Der skal ...

Validering af Komplikationskoder i Dansk ... - RKKP

3. mar 2014 ... Lipotymi UNS. DR572. Septisk shock. DS365. Læsion af tyktarmen. DT810. Postoperativ blødning el hæmatom IKA. DT810E. Postoperativ ...

DATADEFINITIONER FOR Dansk Hjertesvigtdatabase - RKKP

4. mar 2017 ... I11.0 (Incompensatio cordis hypertensiva). ➢ I13.0 (Morbus cordis hypertensivus et morbus hypertensivus renalis med hjertesvigt).

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening ... - RKKP

Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening er Ilse Vejborg. Klinik - og ... danske brystkræftscreeningsprogram. Det vil ... Odds (95%. CI).

Screening for dysfagi - GUSS - RKKP

Direkte synketest (Materiale: sterilt vand, teske, fortykkelsesmiddel, brød). I den følgende rækkefølge: 1 →. 2 →. 3 →. Fortykket* Flydende** Fast***. SYNKNING:.

(Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport - RKKP

4. maj 2014 ... Present State Examination (PSE) er det semistrukturerede interview, der indgår i SCAN. For SCAN er der påvist god overensstemmelse imellem ...

1 Høringssvar fra medlemmer af følgegruppen modtaget ... - RKKP

4. nov 2019 ... Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen. Formænd ... Niels Bilenberg, formand ... Gitte Jørgensen, Region Syddanmark ... Diagnosen transseksualitet/transkønnet er taget ud af diagnoselisten, gruppen modtager.

Databasen for Biologisk Behandling af Inflammatoriske ... - RKKP

5. jan 2016 ... Patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa uden fast ... alternativ og simplere klinisk score baseret på 5 variable: Alment velbefindende, ...

Skema – Håndbog i klinisk kvalitetsudvikling - RKKP

2. sep 2016 ... Data er et afgørende element i kvalitetsudvikling – uden kendskab til kvalitetsniveau og variation er det ikke muligt at vurdere om kvaliteten ...

Vejledning for implementering og anvendelse af patient ... - RKKP

inddeles i subdomæner. Eksempel: kognitiv funktion, depression, rygsmerter. Skala. Metode til kvantitativ måling af tilstedeværelse af træk (traits) knyttet til.

Involvering af patienter i de kliniske kvalitetsdatabaser - RKKP

RKKP ønsker aktiv patientinvolvering i databasernes styring, herunder sikring af reel patientindflydelse på indikatorvalg samt i drøftelserne af ...

Overordnet plan for implementering af LPR3 i de ... - RKKP

31. okt 2019 ... SDS har i Uddataplan for faste LPR-baserede leverancer skitseret, hvornår RKKP kan forvente at modtage data. LPR3-implementering i ...

Mammografiscreening i Danmark Kliniske retningslinjer - RKKP

12. sep 2012 ... faktorer, herunder brystets indhold af kirtelvæv, kræftknudens ... behovet hos de kvinder, der genindkaldes i screeningsprogrammet til ...

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud ... - RKKP

13%, caputnekrose 13%, fjernelse af implantat 11%). Reoperation efter primær hemialloplastik. N=163: 6,4% (luksation 73%, infektion 21%, periprostetisk ...

Surgical delay is a critical determinant of survival in ... - RKKP

Another keystone in the treatment of sepsis is source control, which in PPU is synonymous with surgery11. Surgical delay in PPU is a well established neg- ative ...

Styregruppe for Tumorer i Øjne Databasen - DOOG - RKKP

Øvrige medlemmer. Overlæge ph.d. Steen Fiil Urbak. Øjenafdelingen, Århus Universitets Hospital. Overlæge, dr.med. Peter Bjerre Toft. Øjenafdeling ...

et Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk ... - RKKP

1. jan 2017 ... Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) ... in patients with chronic respiratory insufficiency: expectations deluded? Thorax.

Arbejdet med rkkp databaser i psykiatrien i region Nordjylland ...

Mainz J: Kvalitetsudviklingsprocessen. Kvalitetsudvikling og dokumentation. Nyt Nordisk Forlag, 2014. Mainz J, Bek T, Bartels P, Rhode P, Pedersen KM og Krøll ...

Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09 ... - RKKP

9. jul 2012 ... osteonekrose eller habituel patellaluxation eller fraktur. ▫ Patienten kan have flere grundlidelser. Tidligere operation i samme knæ. ▫ Angives ...

Data definition for Dansk Hoftealloplastik register Side 1; 23 ... - RKKP

23. mar 2006 ... Hvis patient var behandlet med hemialloplastik og efterfølgende med total hoftealloplastik i den same hofte skal operation registreres som ...

Dansk Blære Cancer Database (DaBlaCa-data) - RKKP

1. maj 2018 ... skyllebehandling ved overfladisk blærekræft (T1a) samt tilføjet en supplerende population non-invasive ... kendt tumor stadie efter 5 år.64.

Dansk Register for Akut Koronart Syndom (DanAKS ... - RKKP

25. sep 2019 ... myokardieiskæmi for at diagnosen AKS kan stilles. Kriterierne for AMI omfatter kliniske symptomer og/eller objektive tegn på myokardieiskæmi ...

AtrieFlimren i Danmark Dansk Atrieflimren Database ... - RKKP

25. jun 2015 ... events hos patienter med AFLI uafhængig af, om det er paroksystisk eller kronisk AFLI (18,19). I en undersøgelse af 254 AFLI patienter med og ...