Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private ... - Miljøstyrelsen

forsynes med en pejseindsats, hvor trækbehovet er større. Skorstene fra før det nuværende bygningsreglement fra 1998 antages generelt at overholde kravene ...

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private ... - Miljøstyrelsen- Relaterede dokumenter

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private ... - Miljøstyrelsen

forsynes med en pejseindsats, hvor trækbehovet er større. Skorstene fra før det nuværende bygningsreglement fra 1998 antages generelt at overholde kravene ...

Vurdering af omfanget af dårlige skorstene til private brændeovne ...

Bilag B. Standarder om brændeovne og skorstene og CE-mærkning. Bilag C. ... chef Lars Bracht, Varde Ovne, som aktivt har bidraget med materiale og input.

Kortlægning af omfanget af etablerede ... - Miljøstyrelsen

med storskrald. Kommunerne synes ... afhentes hos den enkelte husstand, fx i forbindelse med afhentning af storskrald (stillet frem i ... Rudersdal. 53.621. 240.

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV ... - Miljøstyrelsen

sikkerheden forbundet med nogle af de UV-filtre, der anvendes i solcreme og andre kosmetiske produkter, og for ... Migration tests showed no findings of photoinitiators above regulated levels. ... Dette forventes at blive afklaret i 2017. 6.2.18.

Vurdering af muligheder for forebyggelse og ... - Miljøstyrelsen

holdbarhedsmiddel til prydplanter, for at den enkelte blomst skal holde sig bedre. ... Gråskimmel kan inficere Pelargonie blomster og blade efter 4 timers fugt ved.

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af ... - Miljøstyrelsen

10. mar 2005 ... Hair Construction. Hennes & Mauritz. Lotus. Magasin. Matas. Stuhr ... Body Splash (kropsspray), forebyggende luseshampoo eller diverse ...

Økotoksikologisk vurdering af begroningshindrende ... - Miljøstyrelsen

det samme forsøg viste, at DCOI omdannes til forbindelser, der er mere polæ- re end udgangsstoffet, og at en betydelig del af den tilsatte radioaktivitet modstod ...

Kortlægning og eksponerings- vurdering af ... - Miljøstyrelsen

konserveringsmidler for at opnå den bedste konserverende effekt samt en synergieffekt imellem de anvendte ... Tekstilmaling, vinduesmaling, ... Forbrugersikkerhed (i ”The SCCS's Notes of Guidance for testing of cosmetic substances and ...

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i ... - Miljøstyrelsen

ved reduktiv elimination, hvor 2 chlor fjernes og en trippelbinding dannes /63-. 66/. ... ved at en C=C dobbeltbinding oxideres til en C-C enkeltbinding i første trin.

Vurdering af ozon i udeluft - Miljøstyrelsen

Værdierne er identiske med EU's værdier angivet i Rådets direktiv ... ambient ozone on peak expiratory flow of exercising children in the Netherlands. Arch.

Vurdering af nikkel i udeluft - Miljøstyrelsen

Hos sensibiliserede individer kan peroral indtagelse af nikkel med levneds- midler udløse allergiske symptomer. Der er set både udvikling af allergisk astma og ...

og miljømæssig vurdering af malingsystemer til ... - Miljøstyrelsen

CASE NR. 4; KRYDSFINER. 34. 4 TEKNISK YDEEVNE ... mæssig vurdering af malingsystemer til industriel overfladebehandling af me- tal og træ” er støttet af ...

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering (kun ... - Miljøstyrelsen

udvalgt i henhold til en ligelig fordeling mellem skokategori, skotype, pris og indhold af krom (i overlæderet). Der blev fokuseret på kromindholdet i overlæderet ...

Samfundsøkonomisk vurdering af miljøprojekter - Miljøstyrelsen

get fra oprindeligt x0 til den nye ligevægtsmængde x1. Staten modtager et skatteprovenu svarende til areal A. Dette kan benyttes til velfærdsskabende aktiviteter ...

Miljømæssig vurdering af AOX med indhold af ... - Miljøstyrelsen

fra et talgsmelteri, et opskæreri og Linds Kemiske fabrik på slagterigrunden. Fokusområde 3 er beliggende ved og nedstrøms den ved undersøgelsen eneste i ...

og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for ... - Miljøstyrelsen

dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/2012/sider/20120320stortfaldienergiforbrugogco2- ... og Eniro er inkluderet. ... http://www.oeko.de/service/gemis/en/index.htm.

Undersøgelse og vurdering af kemiske stoffer i ... - Miljøstyrelsen

phthalocyanine, containing heavy metal has been identified. None of the ... smeltepunkt vurderes det, at damptrykket vil være meget lavt ved stuetemperatur.

Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i ... - Miljøstyrelsen

Målte koncentrationer af tjærestof- fer i vandprøver fordelt på hovedgrupper er givet i tabel 2.2 i afsnit 2.3.3. I afsnit 3.1 er foretaget en vurdering af effektiv ...

Mikroplast i grundvand - En vurdering af potentialet ... - Miljøstyrelsen

3. apr 2018 ... [email protected] ... udvalgte lokaliteter i Danmark. ... for at holde filteret på plads, samt (C) en flowmåler (købt fra lavprisvvs.dk), og et rør til ...

Kortlægning samt sundhedsmæssig vurdering af ... - Miljøstyrelsen

5. feb 2010 ... Tasker, der fra detailhandlen, er mærket som skoletaske må og i flg. ... “LEGO® BAGS is a school and leisure time bag program for active girls ...

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom ... - Miljøstyrelsen

11. jul 2019 ... retning. Der kan tillige være tale om beregninger og vurdering af risiko for naboejendomme, hvor en ... Juli 2017. /12/ http://pure.au.dk/portal/da/[email protected] ... SAND, stærkt sandet, siltet, brun. SAND - " -.

Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske ... - Miljøstyrelsen

glimmer-, guld-, sølv- eller bronzespray. 8.2 Ventilation ... 194,19. Smeltepunkt: 2°C. Kogepunkt (1 atm): 282°C. Relativ massefylde (20°C): 1,193 (vand=1).

Organiske restprodukter - vurdering af potentiale og ... - Miljøstyrelsen

Ole Kaysen og BSc. Naturressourcer Julie Priess Hansen, Econet AS. Projektet er ... 9 Econet (2010). 10 Det er ingen dokumentation for valg af denne grænse.

Vurdering af metalholdigt affald til forbrænding - Miljøstyrelsen

Kortlægge metallernes fordeling mellem slagge, røggasrensningsrestprodukt og ... De ædle metaller øverst i spændingsrækken vil kun vaskeligt oxideres, mens ...

Metode til vurdering af areal- og afvan ... - Miljøstyrelsen

4. sep 2017 ... jævnt til det møder vandspejlet ved de eksisterende forhold ved det nye strygs afslutning. 4.6. Afvandingstilstand ved nuværende og fremtidige ...

Bilag 6: foreløbig vurdering af hurtigfærgen ... - Miljøstyrelsen

24. aug 2012 ... Mols-Linien A/S sejler med hurtigfærgen KatExpress1 mellem Sjællands Odde og Århus samt. Sjællands Odde og Ebeltoft. Det er et lovmæssigt ...

Terrestrisk risiko- vurdering af pro- blematiske stoffer ... - Miljøstyrelsen

3. feb 2019 ... (2006) fandt reproduktive EC20 for regnorm, enchytræer og springhale på henholdsvis 370,. 585 og 165 mg/kg og NOEC på 258, 433 og 211 ...

afgivelse og vurdering af flygtige kemiske stoffer i ... - Miljøstyrelsen

føres gennem en varmeovn, hvor varm luft blæses hen over papirbanen. Heatset rotation ... Silvan. Reklame. Offset, heatset. Graphx A/S. Illustreret Videnskab.

KatExpress 1 vurdering af lavfre- kvent støj - Miljøstyrelsen

1. aug 2012 ... Miljømåling – Ekstern Støj. August 2012. Rapportnr. 12.3495 rev. 3. Projektnr.: 11.450491. Kunde. Mols-Linien. Færgevejen 60. 8400 Ebeltoft.

Sundhedsmæssig vurdering af frit og bundet klor og ... - Miljøstyrelsen

Værdien for voksnes slugning af vand under svømning er estimeret i litteraturen til 50 ml/time og ... Erdinger L, Kirsch F, Sonntag H-G. Irritierende Wirkung von.

Økonomisk og teknisk vurdering af blyfri synkeliner - Miljøstyrelsen

MONOLINE (FRYDENDAHL NET). Anvendelsen af bly i fiskeriet er et miljømæssigt problem, hvis omfang i sagens natur afhænger af den mængde bly, som ...

Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private ... - Miljøstyrelsen

mængden af adresseløse tryksager, se afsnit 2.3. Dataindsamling. Der er samlet data fra Eniro Danmark, der udgiver Mostrups grønne Vejviser, Den Røde Lo-.

Syntetiske pyrethroider i private hjem - Miljøstyrelsen

væggelus, kakerlakker, møl, klannere med mere. Specielt to problemstillinger knytter sig til denne form for behandling med insekticider: 1) sundhedsrisikoen for de ...

Vaskemidler og kemikalier på offentlige og private ... - Miljøstyrelsen

fordi vasketiden på en industrivask er for kort til at ud- nytte den enzymatiske virkning tilstrækkeligt. 2.1.4 Vandforbrug. Undersøgelsen viste, at vaskerierne i ...

Salg af pesticider til brug i private haver 2018 - Miljøstyrelsen

Aktivstoffet Jern(II)sulfat var med 36,6 tons klart det mest solgte aktivstof. De næstmest solgte ... løsninger af midler, som ikke skal opblandes med vand. ... 0% cypermethrin. 1. 1. 1. 0,3. 0,3. 100% pyrethrin I og II. 2. 1. 1. 1,7. 0,8. 49% rapsolie. 2.

Salg af pesticider til brug i private haver 2017 - Miljøstyrelsen

28. jan 2019 ... Det danske salg af pesticider, der kan anvendes af ikke-professionelle brugere i private haver, er blevet opgjort årligt af Miljøstyrelsen siden ...