Forslag Lov om ansættelsesklausuler - Folketingstidende

5) Konkurrenceklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver ... Et eksempel kan således være, at en arbejdsgiver anfører i aftalen, at det ...

Forslag Lov om ansættelsesklausuler - Folketingstidende- Relaterede dokumenter

Forslag Lov om ansættelsesklausuler - Folketingstidende

5) Konkurrenceklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver ... Et eksempel kan således være, at en arbejdsgiver anfører i aftalen, at det ...

Forslag Lov om ansættelsesklausuler - Folketinget

7. okt 2015 ... Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner. § 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler. Stk. 2. I denne lov forstås ved:.

Forslag til Lov - Folketingstidende

spærring og omadressering af skyldnerens post be- grænset mest muligt, såvel hvad angår forsinkelsen af den enkelte forsendelse, som kan videregives til.

431 ll 홢 ^ 432 11 Forslag 홢.- II til Lov om ... - Folketingstidende

til politivedtægt eller ariden lignende bestemmelse har pligt til at ... lokale politivedtægter, er søgt standardiseret og ... offentlige veje i politivedtægterne, der i vidt.

Betænkning Forslag til lov om ... - Folketingstidende

Det Sydslesvigske Samråd, Flensborg, og. Grænseforeningen og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Undervisningsministeren har over for udvalget kommen-.

121 122 Forslag til Lov om indfødsrets ... - Folketingstidende

tusch, af Vamdrup kommune under Ribe amt, født i Slesvig. 12) Einar Bjöen ... med., af Kø- benhavn, født i Frankrig. 16) Kirsti Birkeland, fysioterapeut, af Sølle-.

87 88 Betænkning I over forslag til lov om ... - Folketingstidende

Rohde, begge af Sakskøbing og født i. Tyskland. ... under Ringkøbing amt. 102) Maria, Pia Thygesen, af Sakskøbing, ... murer, og hustru Lisbeth Friederichsen,.

Forslag Lov om ændring af lov om ... - Folketingstidende

26. apr 2017 ... Fra 2019 opgør bestyrelsen for Arbejdsgivernes. Uddannelsesbidrag ... Mejerist. 0,97. Metalsmed. 0,98. Modelsnedker. 1,13. Murer. 0,98. Ortopædist. 1,15 ... givere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn.

Forslag Lov om net- og informationssikkerhed ... - Folketingstidende

7. feb 2018 ... Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner. § 1. Loven finder anvendelse på operatører af væsentlige tjenester inden for digital infrastruktur ...

299 300 Forslag til Lov om midler til ... - Folketingstidende

pligtige 홢 der udleveres mod dyrlæge- recept eller dispenseres eller ... segrise, muldvarpe, mus og rotter. Stic. 2. ... middel eksporteres til Norge, Sverige eller.

Forslag Lov om ejerlejligheder - Folketingstidende

15. jan 2020 ... 5) Opdeling: Oprettelse af ejerlejligheder i bygninger på en ejendom. 6) Videreopdeling: ... Normalvedtægten udstedes som bekendtgørelse med hjem- ... opdeles, men hvor der tillige ligger en beboelsesbygning i flere etager fra ... brandsikring og generelt krav om, at ingen beboelsesrum må være gjort ...

Forslag Lov om næring - Folketingstidende

over, mineralvand mv. samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges fra ... lagersalg, salg på markeder, udstillinger og messer foreslås indført skærpede ...

333 334 Forslag til Lov om omsætningsafgift af ... - Folketingstidende

afgiftsnedsættelse, at vognmandskørsel er den pågældendes hovederhverv. Fi- nansministeriet kan træffe bestemmelse om, at de pågældende køretøjer skal.

Forslag Lov om en ny fjordforbindelse ved ... - Folketingstidende

8. okt 2014 ... derover at passere Kronprins Frederiks Bro udover i forbin- delse med varetagelse ... priser), der afsættes fra Infrastrukturfonden. De foreløbige.

549 550 Forslag til Lov om ophævelse af lov om ... - Folketingstidende

krigstid. Hjemmelen for at idømme dødsstraf for borger- lige forbrydelser blev ophævet ved straffeloven af. 1930. Der henvises til straffelovsudkastene af 1917.

Forslag Taxilov - Folketingstidende

4. okt 2017 ... gangen af 2017, kan indtil den 1. marts 2018 imødekommes, ... leders fratræden, med henblik på at ansætte en ny ansvarlig leder. Det foreslås ...

Forslag til folketingsbeslutning om ... - Folketingstidende

9. okt 2019 ... lemmet Jakob Engel-Schmidt, der trådte ind i Folketinget den 3. marts ... Jakob En- gel-Schmidt ikke nedlagde sit mandat, optjente han en må-.

591 592 Betænkning over forslag til lov om ... - Folketingstidende

kommune under Præstø amt, født i. Tyskland. 27) Hanna Fredrikhe Dambæk, født Sem, af Buenos Aires i ... benhavn, født 1932 i Mölln i Tyskland som søn.

I . 홢II l 26' I Forslag til Lov om indfødsrets ... - Folketingstidende

Haderslev sogn under Hader- slev amt, og hustru Erna Katharine. Frerks, født Simonsen, født i Slesvig, begge af Haderslev. 110) Karoline Helene Freyberg, ...

Forslag Lov om anlæg af ... - Folketingstidende

7. okt 2009 ... leres motorvej på hele strækningen til Frederikssund og ... føring af motorvejen mod Frederikssund fra Motorring ... teter, hundetræning mv.

Forslag Lov om ændring af ... - Folketingstidende

22. nov 2016 ... En nedsættelse af registreringsafgiften ved forhøjelse af skalaknækket skønnes at medføre et mindreprovenu efter til- bageløb og adfærd på ca.

Forslag Lov om Visitdenmark - Folketingstidende

17. mar 2010 ... ge, Sverige og Finland med henblik på at fremme disse lande som turistmål ... et gourmetophold på kro kombineret med foredrag, rundture mv.

21 22 Betænkning over forslag til lov om ... - Folketingstidende

72-73) August Emil Langmaack, slagter- svend, og ... 51) Scheller, Jens-Werner Niels Johann, slagter- svend, af ... 138) Krauze, Asta Helene, født Nørskov, af.

905 906 Forslag til Lov om indfødsrets ... - Folketingstidende

født Hauguel, syerske, af Horsens, født i Frankrig. 8) Helge ... 14) Ingrid Charlotte Käthe Bayer, syerske, ... 110) John Christian Knoop, læge, af Slagelse,.

Forslag til vedtagelse - Folketingstidende

17. jan 2020 ... Forslag til vedtagelse. Af Katrine Robsøe (RV), Rosa Lund (EL) og Sikandar Siddique (ALT):. Folketinget konstaterer, at det store flertal af nye ...

Forslag Lov om forbrugeraftaler1 - Folketingstidende

9. okt 2013 ... bindelse med ferieboliger er omfattet af tjenesteydelser i form af logi. ... stitutankenævnet, Politiforbundet i Danmark, Post Danmark,.

83 84 Betænkning over forslag til lov om ... - Folketingstidende

ker, af Nørresundby, født i Rusland. 7) Marianne Doris Beth, født ... 2) Agnes Antik, født Lausten, håndvæver- ... Nørresundby, født 1924 i Zwardes i Letland, kom.

5 6 Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse ... - Folketingstidende

under Ribe amt, født i Tyskland. ... Tyskland. 34) Anne-Margrethe Fuglestad, af Svend- borg, født sammesteds. ... dige søn Heinz-Heinrich Pries, jfr. § 6 i lov nr.

Forslag Lov om afgifter af spil - Folketingstidende

Afgiften skal angives og indbetales se- ... Når man har valgt at afgiftsbelægge spil forskelligt, ... vundet i Landbrugslotteriet og Almindeligt Dansk Vare-.

Forslag Lov om Odense Letbane - Folketingstidende

5. nov 2014 ... Odense Kommune skal oprette et komplementar- selskab ved navn Odense Letbane Komplementar ApS. Stk. 3 ... Kort over Odense Letbane. 3 ...

Forslag Lov om ændring af færdselsloven og lov ... - Folketingstidende

hvervet kørekort til lille knallert, stor knallert, bil eller mo- torcykel. Føreren skal ... i 6 måneder (til vedkommende er 18½ år gammel), al- ternativt frakendes i 6 ... pens model – bør bibeholde den nuværende grænse for lille knallert på 30 km i ...

Forslag til folketingsbeslutning om pasningsloft ... - Folketingstidende

1. mar 2019 ... det dyreinternat, som dyret er anbragt på, videreformidle dy- ret til nye ejere. ... på deres internat i Rødovre, fordi deres ejer har siddet vare-.

Folketingsåret 1961-62. 466 Forslag til Lov om ... - Folketingstidende

58) Lene Friese, født Bahry, af Odense, født i Tyskland. 59) Inge Vibeke Frost, født ... 142) Antoni Memborg, rentier, af Mjolden kommune under Tønder amt, født.

Betænkning Forslag til lov om ændring af ... - Folketingstidende

23. jan 2020 ... rammerne til gavn for både forbrugerne og bilimportørerne. 3. Udvalgsarbejdet. Lovforslaget blev fremsat den 20. december 2019 og var.

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse ... - Folketingstidende

Finansministeriet bruger i dag en diskonteringsrente på 6 pct. Diskonteringsrenten bruges ensidigt til vurdering af alle statens investeringer, hvilke ifølge ...

Forslag Lov om ændring af landbrugsstøtteloven - Folketingstidende

3. okt 2019 ... stemer, særlige digitale formater og digital signatur eller lig- nende. Stk. 3. ... natur el. lign. ... nisk kommunikation via "Tast selv-service", er der således allerede ... lerne, Erhvervsstyrelsen Team Effektiv Regulering, Fersk-.