Vejledning i klausuler indgået før 2016

17. dec 2007 ... somhed. En konkurrenceklausul forhindrer dig ikke i efter fratræden at arbejde hos eller udføre ... eksempel på en typisk klausul ser sådan ud:.

Vejledning i klausuler indgået før 2016- Relaterede dokumenter

Vejledning i klausuler indgået før 2016

17. dec 2007 ... somhed. En konkurrenceklausul forhindrer dig ikke i efter fratræden at arbejde hos eller udføre ... eksempel på en typisk klausul ser sådan ud:.

Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer 2016, juli 2016

Via Tast selv-service o På siden ” Ansøgning om ny miljø- og økologitilsagn” i rubrik D – Ansøgning om nedsat græsningstryk for ordningen ”pleje af græs- og ...

Bilag A: Oversigt over klausuler i Aarhus Kommune :

1. Jf. Indkøb og Udbud på Medarbejderportalen. ... Det skal følge af arbejdsklausulen, at Aarhus Kommune til enhver kan tid udbede sig dokumentation for,.

Møt-konkurransen-klausuler i det norske sportsmarkedet - Beccle

Slike tilbud blir innenfor økonomisk teori omtalt som møt-konkurransen- klausuler. Til tross ... Intersport er for øvrig ikke innbefattet med MKK (Intersport,. 2015).

Nye regler om klausuler - Dansk Forening for Arbejdsret

29. apr 2015 ... Jobklausulloven. • Aftale mellem to virksomheder eller mellem en virksomhed og en medarbejder om ikke at ville rekruttere hinandens ...

Sociale klausuler er stadig relevante - Bus of the Year Award

25. sep 2018 ... Maack, kommunikationschef hos Mols- linjen, der står bag Kombardo ... udvidede køreplan frem til og med efterårsferien, hvorefter man vil ...

Indemnity- og hold harmless-klausuler i norsk rett - Det juridiske ...

15. jan 2008 ... I engelsk rett er en indemnity-klausul i Black's Law Dictionary definert som "[a] contractual ... Det ville lett kunne ”rokke ved den grunnleggende.

Oversigt over overenskomster indgået med organisationer, der er ...

21. mar 2002 ... Overenskomst for gasmekanikere ved de regionale naturgasselskaber mellem KL og. Dansk Metal, Blik og Rør og Dansk Elforbund af 13.

Vejhjælpsaftale. Vi har indgået en frivillig ... - GF / campervenner

20. apr 2016 ... Der vil hen over sommeren komme mere information fra GF. På kontoret hos GF Forsikring i Haderslev er det primært Eva Bank-Rasmussen.

SKABELON Partnerskabsaftale Baggrund Regeringen har indgået ...

SKABELON i Principper og fokusområder for partnerskaber om ... Modellen tager afsæt i, at reducere graden af magt og tvang til et absolut minimum, reducere ...

Se om din arbejdsgiver har indgået aftale om at følge regulativet

Eva Gilling-Fischbeck og Jesper Gilling - Tandlæger. Studiestræde 61 ... 2800 Kgs. Lyngby. Jesper Vollmond ... Læge Flytlies Privatklinik. Silkeborgvej 2.

rabataftale - frivillig personaleaftale indgået med ... - Finansforbundet

www.roomstore.dk massimo tæpper. 20% www.massimo.dk montana ... Vipp. 20% www.vipp.dk. Vitra. 20% www.vitra.com. Woodnotes. 20% www.woodnotes.fi ...

Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået ... - VitaePro

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (NutraQ ApS, Livjægergade 17 B, 2100 København. Ø, telefon 70 80 81 81, e-mail: ...

Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region ... - DSR

5. jan 2020 ... regionsdækkende vikarbureau Vikar Region Midt. 2. Indledning ... Hvis en sygeplejerske udelukkende ønsker at gøre vikartjeneste ved ét ...

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab - Folkekirken.dk

Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! ... Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede ... beder dig, velsign også disse to. ... dig, at du vil bevare denne ordning og velsignelse.

Imellem Holbæk kommune og Teatercentrum er indgået aftale om ...

Beløbet udbetales til Teatercentrum med kr. 300.000,- ultimo oktober 2019 og resten primo januar 2020. • Teatercentrum udarbejder budget i samarbejde med ...

Aftale om praktikplads indgået mellem praktiksted og elev/ung - UUO

Dette skema er en endelig aftale. UU-vejleder fremsender en bekræftelse før praktikperiodens start. Denne bekræftelse er garanti for, at eleven/den unges ...

aftale indgået mellem socialdemokraterne socialistisk folkeparti det ...

SOCIALISTISK FOLKEPARTI. DET RADIKALE VENSTRE ... skrøbelige økonomiske udvikling i Danmark og hovedstaden. For de der har været uheldige at blive.

Overenskomster indgået mellem Aller Media A/S og Dansk ...

Medarbejderne pensionsforsikres i overensstemmelse med de af Mediernes Pension (MP) indgåede aftaler. Stk. 2. Som bidrag betaler Aller Media A/S 8,8 % og ...

Vielse og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ... - Mølholm Kirke

Alle rejser sig. Brudeparret og vidner drejer sig, således de kikker op mod alteret. Således står der skrevet: Da Gud havde skabt himlen og jorden, ...

Mellem de i § l nævnte parter er der dags dato indgået aftale om ...

14. jun 2013 ... 29783691, c/o Nordea. Ejendomsinvestering A/S, Ejby Industrivej 38, 2600 Glostrup, som ejer af matr.nr. 35. Kongens Enghave, København. 6.

Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland ...

5. jan 2020 ... regionsdækkende vikarbureau Vikar Region Midt. 2. Indledning ... Hvis en sygeplejerske udelukkende ønsker at gøre vikartjeneste ved ét ...

Vejledning til indekstabeller 2016 - Borger.dk

For hver indekskontrakt, hvor udbetaling er startet som 67-årig skal der i 2016 minimum før skat udbetales 5.589 kr. pr. år (= den pristalsregulerede ydelse).

Vejledning om direkte arealstøtte 2016

31. dec 2015 ... Vejledning om direkte arealstøtte 2016. Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere. 2016 ...

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-19: VEJLEDNING TIL KLUBBERNE

Skønsmæssig regulering er en procedure til at regulere en spillers handicap ... Banen er rated af en nationalt forbund efter reglerne i USGA Course Rating Systemet ... uretfærdigt at påvirke handicappet kan en beregning kompensere for disse.

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2016/17 i pdf-format

31. jul 2017 ... 1.8.7 Lager ved ophør og overforbrug af gødning ved ophør . ... kæmpebjørneklo, brændenælder og tidsler. Hvis der på arealet er givet tilsagn ...

Denne vejledning er opdateret d. 4-2-2016 - SamirNepal

Klik på en lektion, fx Me – så folder undervisningsforløbet med aktiviteter ud. Når du går i gang med ... Sommerfugl: Makalu 1.400 meter. Dyr- og fuglefotos ... Opgave 1: Nepalesiske pengesedler – nepalesiske rupees. Fokus på dyr og fugle.

Vejledning til Pligtige efterafgrøder 2016 - Datalogisk

tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremad- rettet i markprogrammet. Kort om baggrunden for denne vejledning. NaturErhvervstyrelsen sendte ...

Opgørelse af bygningsskader vejledning 2016 ... - Sikringsguiden

Forsikring & Pension ønsker med denne vejledning for opgørelse af ... ningen regnes med et fundament af f.eks. fundablokke eller støbt fundament i samme ...

BYGST Vejledning i Tilgængelighed Januar 2016 - Bygningsstyrelsen

altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder. Eks. 1: Min 1,3 ...

Vejledning om forsikring af skibe, okt. 2016 - Focus Advokater

Vi fokuserer således ikke på den del af søassurancen, der vedrører forsikring af last eller passagerer. 2. Forsikringsformerne. I den almindelige forsikringsret ...

Vejledning Endelig Afregning 2016 - Udligningskontoret for dansk ...

Den Endelige Afregning fra Udligningskontoret viser opgørelsen af kompensation for. 2016, beregnet på grundlag af SKATs årsopgørelsesoplysninger. Der ...

Vejledning i opsætning af mail Outlook 2016 - skagen antennelaug

Server til indgående post: post.skagennet.dk. Port: 995. Marker ”Denne server kræver en krypteret forbindelse (SSL/TLS). Marker ”Kræv logon med godkendelse ...

Statusark Råstof Roskilde Der er indgået aftale mellem Råstof ...

9. maj 2017 ... Gartnergården, såfremt der træffes beslutning om at denne bygning skal fjernes i forbindelse med Kildegårdsprojektet. • sammen med ...

Pt vejledning PCOs vejledning Version 2, Aktuel 3-kopi ... - Tines Klinik

Tegn på overproduktion af mandligt kønshormon, enten vurderet ved øget hårvækst eller ... Det kan skyldes manglende ægløsning, forstyrrelser i ...

ova-easy advance - vejledning vejledning - america-thisted ...

kyllingemoder. HUSK der fra start skal være adgang til vand og startfoder i kyllingemoderen. 3. HUSK ikke at døren til maskinen oftere end nødvendigt, ...