Årsrapport - NEXT Uddannelse København

Ole Heinager. Administrerende direktør. Kim Saastamoinen-Jakobsen. Ressourcedirektør. Page 5. Årsrapport 2018. NEXT Uddannelse Købenavn. Side 5 af 38.

Årsrapport - NEXT Uddannelse København- Relaterede dokumenter

Årsrapport - NEXT Uddannelse København

Ole Heinager. Administrerende direktør. Kim Saastamoinen-Jakobsen. Ressourcedirektør. Page 5. Årsrapport 2018. NEXT Uddannelse Købenavn. Side 5 af 38.

Eud - NEXT Uddannelse København

1.5. Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, ... Areal: arealberegninger af firkanter, trekanter, cirkler. ... materialeopmåling og mængdeberegning.

erhvervsuddannelser i tal - NEXT Uddannelse København

Kosmetiker. 0,52%. Laboratorietandtekniker. 0,25%. Mediegrafiker. 0,67%. Murer. 0,68%. Smed. 0,62% (2013). Snedker. 0,52%. Sundhedsservicesekretær.

erhvervsuddannelserne - NEXT Uddannelse København

FORRETNINGSSERVICE. Detailhandel. Eventkoordinator. Finansudd. (obl. eux). Handels assistent. Kontor assistent. OMSORG, SUNDHED OG. PÆDAGOGIK.

kosmetiker eux - NEXT Uddannelse København

Herefter fortsætter eleven på hoved- forløbet på samme måde, som andre elever. Virksomhedskonsulent for uddannelsen. Få yderligere information om. Next - ...

kosmetiker - NEXT Uddannelse København

KOSMETIKER. Kollektiv overenskomst indgået mellem. Dansk Frisør og Kosmetik forbund og DOFK. Lønsatser pr. 1. marts 2019. Satser pr. skoleuge i 2019.

hovedforløb - NEXT Uddannelse København

1. apr 2016 ... 10) Beslagsmed. Indledning. Den lokale ... Eleven kan anvende metoder, udstyr og værktøj i forbindelse med manuelle bearbejdnings- og.

tandtekniker - NEXT Uddannelse København

anciennnitet) kommer pension på 8% og frivalgskonto på 4% (over 20 år 2%). Lønsatser pr. 1. marts 2019 – DDL. Lønsatser pr. 1. marts 2019 – LKT. 1. års elever.

gymnasier i tal - NEXT Uddannelse København

hf: 33 hhx: 209 htx: 406 stx: 142. GENNEMSNITSKARAKTER (2017) hhx: 5,9 stx: 6,1. ALBERTSLUND GYMNASIUM. Antal studenter i 2017: 106 pers.

Engelsk - NEXT Uddannelse København

17. maj 2018 ... Grammatik: (Stifinderen og Fejlstøvsugeren egne materialer): Diverse gramma- tiske øvelser - Gennemgang af Terminsprøve. Kongruens ...

Virksomhedsøkonomi B - NEXT Uddannelse København

Jeanette Hassing, Marianne Poulsen og Gitte Størup, Forlaget Systime, kapitel ... At kunne redegøre for en virksomheds værdikæde og de tre styringsniveauer.

tømrer - NEXT Uddannelse København

TØMRER. Lærlinge i Træfagenes byggeuddannelse ved specialet tømrer aflønnes efter de følgende satser for ... i det rigtige job bidrager med opdateret viden,.

NEXT 2020 - NEXT Uddannelse København

29. nov 2016 ... Albertslund Gymnasium. Baltorp Gymnasium. Københavns Mediegymnasium. Sukkertoppen Gymnasium. Sydkysten Gymnasium. Vibenshus ...

Kulturforståelse - NEXT Uddannelse København

Neostammer og forbrugerstammer. • Undersøgelser af senmoderne forbrugeradfærd. • Produktudvikling, branding og markedsføring til den senmoderne ...

Læs mere - NEXT Uddannelse København

benhavn Vest, CPH WEST og Københavns Tekniske Skole, KTS. CPH WEST er ... mune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune og Herlev Kommune.

møbelsnedker - NEXT Uddannelse København

MØBELSNEDKER. Lærlinge i snedkeruddannelse ved specialet møbelsnedker aflønnes efter de følgende ... Next - Uddannelse København på: nextkbh.dk.

mediegrafiker - NEXT Uddannelse København

MEDIEGRAFIKER. Funktionæroverenskomst mellem Grafisk. Arbejdsgiverforening og HK/Privat. Lønsatser pr. 1. marts 2019. Satser pr. skoleuge i 2019.

frisør - NEXT Uddannelse København

FRISØR. Kollektiv overenskomst indgået mellem. Dansk Frisør og Kosmetik forbund og DOFK. Lønsatser ... uddannelsesaftale, og elever modtager løn efter de ...

Dansk - NEXT Uddannelse København

Ole Schulz Larsen: ”Håndbog til dansk” Systime 2015 p. 176 – 191 om kom- munikationsanalyse. Henrik Poulsen: ”Grundbog til dansk på de gymnasiale ...

EUD strategi - NEXT Uddannelse København

1 A future that works – the impact of automation in Denmark, Aarhus Universitet & Mckinsey, 2017. 2 Rapport om ... leres en ny frisørskole på Rentemestervej.

Eud - hovedforløb - NEXT Uddannelse København

Lokal undervisningsplan EUD business hovedforløbet Eventkoordinator. Indledning ... Da eleven modtager løn under hele uddannelsen, er fravær ikke tilladt.

Guldsmed - NEXT Uddannelse København

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN, guldsmed hovedforløb. 1 ... Alle elever som på starttidspunkt er over 25 år, vil blive indkaldt til kompetencevurdering på skolen.

FAQ på Albertslund Gymnasium - NEXT Uddannelse København

25. nov 2018 ... Ifht. vejledning om litteratursøgning henvises til web.nextkbh.dk, hvor der bl.a. ... Du får adgang til skolens internet, når du starter på gymnasiet.

lokal undervisningsplan - NEXT Uddannelse København

28. jan 2018 ... Grafisk oversigt over de fire projekter, deres sammenhæng og udviklingen i den merkantilt tonede ... Eventteori (DNA, oplevelsesdomæner).

struktør og brolægger - NEXT Uddannelse København

STRUKTØR OG BROLÆGGER. Lærlinge i ... Hovedforløb – struktør i alt 35 uger – brolægger i alt 30 uger. 10. 5. 5 ... løn, ferie, værktøj, bogpakke, svendeprøve,.

REFERAT NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Rentemestervej ...

17. sep 2018 ... Rentemestervej 17. Nørrebro. Tlf.: 35 86 35 86 ... Rentemestervej 17, Lokale T2. Start: 13:00. Slut: ... bliver behov for. Men grundlæggende ...

EUD-STRATEGI NEXT 2020 - NEXT Uddannelse København

en ny frisørskole på Rentemestervej. • Frederiksberg – Mediefagene indgår i ungemiljøet på Københavns Mediegymnasium. Page 18. 18.

lokal uddannelsesplan gf2 - NEXT Uddannelse København

27. jun 2018 ... Ronderende-/AP-vagt . ... 2.3.3 GF Ronderende og AP-vagt . ... Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og ... Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse.

lokal uddannelsesplan - NEXT Uddannelse København

1. jun 2018 ... Der er 4 skoleophold på ejendomsservicetekniker uddannelsen med hovedforløb 1 – 3 af 6 ugers varighed og hovedforløb. 4 på 7 uger.

Ansøgning om kedelpassercertifikat - NEXT Uddannelse København

... at få udstedt et kedelpasser-certifikat. Ansøgningen sendes til: E-mail: [email protected] NEXT Uddannelse København. Fabriksparken 31. 2600 Glostrup.

REFERAT NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN Baltorpvej 20A ...

11. dec 2018 ... Kl. 14.30 - 15.30 Introduktion til Ballerup og rundvisning. Slut: Kl. 15.30 ... enkelte gymnasier, samt de 4 gymnasieretninger, htx, stx, hhx og. HF.

Bestyrelsesmøde KTS-CPHWEST - NEXT Uddannelse København

Ole Heinager fra Københavns Tekniske Skole som direk- tør for den fusionerede skole. Det ønskes drøftet om bestyrelsen kan tiltræde, at Ole. Heinager er den ...

Valgholds- katalog - NEXT Uddannelse København

skole til NEXT i Ishøj. Desuden holder vi en forældreaften. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Med venlig hilsen. Institutions- og Skolecentret. Høje-Taastrup ...

Strategi 2020 - NEXT Uddannelse København

Vi vil skabe en fremtid for skoler og uddannelser, der gør en forskel for mange. ... Først og fremmest er den nye strategi for NEXT - Uddannelse København derfor i ... opmærksomhed på at få synliggjort både EUX business og teknisk EUX. ... i det allerede veletablerede praktikcenter i Herlev og dermed skabe et endnu mere ...

Teater-, Event- og AV-tekniker - NEXT Uddannelse København

1. aug 2018 ... eventtekniker (BEK nr 443 af 13/04/2015) beskriver kompetencerne forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet: § 3. For at kunne ...

stud 12_afslut_sommer 2018 - NEXT Uddannelse København

relle sammenhænge. Analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af fiktive tekster ... Caspar David Friedrich: ”Vandreren over tågehavet”, 1818 (maleri).