1760 Slægtsbøger - DIS-Danmark

Hedegaard i Kongens Tisted Sogn, død. 1887. ... gården Sommerlyst i Vebbestrup By og. Sogn ... Slægten Hedegaard fra Grønbæk Sogn. - om Chr. Pedersen ...

1760 Slægtsbøger - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

1760 Slægtsbøger - DIS-Danmark

Hedegaard i Kongens Tisted Sogn, død. 1887. ... gården Sommerlyst i Vebbestrup By og. Sogn ... Slægten Hedegaard fra Grønbæk Sogn. - om Chr. Pedersen ...

Danske slægtsbøger 1986-2001 - DIS-Danmark

1998 (99.9). 95. Bruun - Andersen, Finn: Slægten Bruun. ... Gerhard Sigurd Bruun og Thea Jensen. 1997 ... Bødker - Anearkivet: Slægtsbog for efter kommere ...

Slægtsbøger og anetavler på Morsø Lokalhistoriske ... - DIS-Danmark

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug. Page 2. Slægtsbøger og anetavler ...

Fredericia 1650-1760 : Studier og Omrids - DIS-Danmark

FREDERICIA. 1650—1760 ... Fordel, at aflede Vandet af Sumpene, og at den opgravede. Tørvejord ... en Besætning dertil, ja truede oven i Købet med i mod- ...

euler's 1760 paper on divergent series - ScienceDirect.com

And now, series are said to be convergent when their terms steadily become smaller and at length completely vanish [4], such as this one: 1 l/2 l/4 l/8 l/16  ...

1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle ... - Wadschier.dk

søster Sinder Nielsdatter ~ Anders Jokumsen, Brobyværk søster Karen ... 2 gårdmand Anders Madsen ... Iver Andersen 25 år fæster gård efter far, mor får aftægt.

opéra-comique, cultural politics and identity in scandinavia 1760 ...

the political and social implications of the fondness for French comic opera in Scandinavia between 1760 and 1800. The urban elites' interest in opéra-comique ...

Forfatter: Henrik Blicher Titel: Senklassicisme (1760-1800)

1758 (s. 11). Mere oplagte forbindelser har man set mellem Tullins "En ... en revolutionær bredside mod aristokraterne i P.A. Heibergs "Selskabs-Sang" med ... På det endnu eksisterende Hofteater på Christiansborg gav en fransk trup et fransk ...

Fæðingarhjálp á Íslandi 1760–1880 Erla Dóris ... - Opin vísindi

21 sept. 2018 ... ... Thomsen dæmd til að starfa þrjá mánuði við barnahúsið (børnehuset) í ... mundi hafa getað haldið út að ferðast út að Hámundarstöðum þá í ...

Fänad i helgade grifter svensk djurgravpoesi 1670–1760 Möller ...

mata igenom fjorton grundbegrepp i talekonsten med tillhörande övningar. ... Den trogen warit, är och blir, han winner sådan pris. Ett jägar-namn af Actæon gaf ...

Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930 - DIS-Danmark

Denne nye Udgave af «Familien Bonnevie i Danmark og Norge» er ført å ... Øgaard) «Astrid» Karen Lovise, d. av lærer Sivert Antonsen 0. og Laura Katrine.

CAS Africa Papers Afrika i Danmark Danmark i Ghana Ole Justesen

29. jan 2010 ... Efter etableringen af de mange nye stater i Afrika og med ... som ikke var interesseret i en Asantehær på den østligste del af Guldkysten.72.

narkotika-relaterede dødsfald i danmark 2014 - Antidote Danmark

8. okt 2018 ... 91. Ikast-Brande. 0. 92. Ringkøbing-Skjern. 0. 93. Morsø. 0. 94. Skive. 0. 95. Brønderslev. 0. 96. Læsø. 0. 97. Rebild. 0. 98. Jammerbugt. 0 ...

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Andet Bind - DIS-Danmark

Cristianu s. 1. Frdg. angaaende en ny Landmaaling udi Danmark udgik 1768 9. ... tionen in Privatsachen, aber kein Membrum der Kammern hat. Antheil daran.

Dødsfald i Danmark 1761-90, samlede efter ... - DIS-Danmark

10. mar 2017 ... Guldsmed, 31.10.85, 34 Aar. Dolmer, Søren ... Georg, Guldsmed, 30. 1.83, 53 Aar. Hee, f. ... Lintrup, Frederikke Lovise, f. Scho- vert, g. m. Sgp.

Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem ... - DIS-Danmark

dog mangen en Gang har til en vis Grad omformet. Navnet efter sit eget sproglige Behov (Johannes, ita liensk Giovanni, spansk Juan, ungarsk Janos, russisk.

Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1896 - 1900 - DIS-Danmark

Caroline Lo lise f. Rimestad, ... Børgesen, Fred. Chr. Emil, Cand. ... Broberg,. D. af Proprietair. — Herman Carl, Telegrafist, Cand. polyt., t 24 Dec. f. 4 Marts 1830. ... Arntzen, Lili Louise Mathilde, g. Garth-. Griiner. ... lotte Wiehe, f. Hansen, D.af ...

Slægten Hiort i Danmark og Norge : Stamtavle og ... - DIS-Danmark

1875, og barnet døbtes her Odette Camille Hiort (stam tavlen nr. 69). ... 78) - derudover fødtes et par tvillinger, som var dødfødte. Sammen ... Rosenberg, 126.

Det første fund i Danmark af en Havesyvsover Danmark har fået en ...

50 arter af pattedyr i Danmark (hvaler undtaget), så det er en begivenhed, når landet beriges med en ny art. Havesyvsoveren er aldrig før truffet i Danmark, ...

2020: have fokus på mission i danmark - Baptistkirken i Danmark

Ved at være økumenisk. • styrke det særlige fælleskab med Det Danske Missionsforbund. • fælles sommerstævne. • deltage aktivt i Himmelske Dage, de Danske ...

Nordslesvigs aandelige genforening med Danmark - DIS-Danmark

Det største Navn i jysk (og dansk) Dialektdigtning er Steen. Steensen Blicher. ... industriel Fremstilling af Lampeskærme med Motiver bl. a. fra. H. C. Andersens ...

Dagligliv i Danmark i det Nittende og Tyvende ... - DIS-Danmark

tyr; det var ingenlunde altid tilfældet, skrev Harald Høffding. Egentlig var det ... Nyborg kørte så om til Odas forældre, hvor de fortsatte til et stykke ud på afte nen med ... eller - hvad der var allerbedst - fra små julelys i sidekulisserne. Med det ny ...

Skriftens historie i Danmark fra reformationen til ... - DIS-Danmark

21) er i øvrigt særlig. LFormerne, t er nu i Almindelighed højt Bogstav, det meste af 17. Aarhundrede har det som Regel Sløjfe foroven. Sammen med ff.

Over-Danmark og under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk ...

dom 38 · velfærdsstat og omfordeling 41 · uddannelsesmæs sig polarisering? ... beskatningen af fast ejendom, fordi mobiliteten pr. definition er nul. 78 ...

Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915 - DIS-Danmark

Magnus Lentz..................................................... 14,000 Rbdl. 6.3.1812 ... MEDICINSKE KARAMELLER er fabrikeret under farmacevtisk Kontrol, der garanterer.

Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse Bind 9 - DIS-Danmark

tige klosterkompleks. Markanteste bygværk, der rejste sig i dette årti, var vel fæstningen Krogen, Sundtoldens pansernæve, hvis ringmure senere gik op i Kron.

Danmark Adels Aarbog 1903 - DIS-Danmark

Medens Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog i det nu ... Bon aid Olaf Hambro, f. ... Hvetbo, Jerslev og Kjær Herreder af Hr. Iver Nielsen (Rosen-.

Våbenførende Slægter i Danmark Bind 2 - DIS-Danmark

Vaabenet, der er gengivet efter Tegning af G. C. Hjernøe er op taget i Heraldisk ... Mand er Asmus Jepsen, Borger i Flensborg, hvis Enke døde 1603. ... Fru Kaptajn Esther Camilla Kofoed-Jensen (f. 1889) ... Overlæge Folmer Teilmann <f. 1873), Vejen. ... 1711 oprettede til et Stamhus for sin Slægt. Hans Sønner, Oberst Jens.

Landskabets udvikling i Danmark - Geocenter Danmark

Landskabets fremtræden på et givet tids- punkt er resultatet af et samspil mel- lem naturgrundlaget i bred forstand, klimaet, planter, dyr og ikke mindst men-.

Stiftamtmænd og Amtmænd i kongeriget Danmark ... - DIS-Danmark

og danske Ordner, der medførte Rang, altsaa Elefanten og det ældre Ridderkors, fra ... i danske Kancelli u/6 02), Stiftamtmand over Sjællands. Stift og Amtmand ...

Dagligliv i Danmark i det Syttende og Attende ... - DIS-Danmark

bogsforfatteren Moth kaldte det „kransegilde“, fordi man pyntede tagspærene med en krans, når de var blevet rejst. Man kaldte også dette rejsegilde for „rejse.

Dødsfald i Danmark i Aaret 1969 - DIS-Danmark

Andresen, Leo B., Læge, Århus, o. 7.9. Andrä, Poul E. ... Ewald, Jesper, Forf., 30.8. — Knud, Politim. ... Wollesen, Ida, 15.1. Vollmond, Carl, Vekselerer, 24.6.

Dødsfald i Danmark 1881-1923 - DIS-Danmark

25. jan 2004 ... 26. 8. i Kbh., M: A. Aarup, fabrikant., 1917 -. Jens Thomsen, 28. 5., H: Marie, f. ... 12., 1916 - Just Nielsen, købmand i Stouby, g. Trinitatis kirke 30. nov. m. ... Amstrup, Niels Elgaard, forpagter, 14. 3. på ... Baker, George Fell, fhv. distriktslæge, 15. 12. i. Grindsted., 1909 ... Aarhus, 51 år, H: Trine, f. Heiberg.

Danmark i arbejde Danmark på vækstsp

1. sep 2014 ... om vækst og konkurrenceevne sammenligner de danske vækstvilkår ... Engelsk er indført fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. o Ny tid til ...

Badminton Danmark - Team Danmark

3. dec 2018 ... Bestyrelsesmøde den 3.12.2018. Sportsmanager: Lars Balle Christensen. Danmarks Håndbold Forbund (DHF). 1. januar 2019 – 31. december ...

Cirkus i Danmark Bind I - DIS-Danmark

allierede han sig også med en velbeslået bogtrykker, Harald Mammen, der ... Ilden opstod i værkstedet, hvor en håndværkerarbejdede med en vinkelsliber. ... var: Johannes Marius Dines Petersen, født 5/8 1863 i Nyborg, død 10/3 1935 i.