Peth-verdi Tolkning - Oslo universitetssykehus

Kartlegge forekomsten av problematisk alkohol-, rusgivende legemiddel-, og annen rusmiddelbruk assosiert med akutte somatiske sykdommer. • Klarlegge om ...

Peth-verdi Tolkning - Oslo universitetssykehus- Relaterede dokumenter

Peth-verdi Tolkning - Oslo universitetssykehus

Kartlegge forekomsten av problematisk alkohol-, rusgivende legemiddel-, og annen rusmiddelbruk assosiert med akutte somatiske sykdommer. • Klarlegge om ...

ADHD/ADD - Oslo universitetssykehus

«Begripelig om ADHD» Nils Morten Hagen, Kolofon forlag 2009. «ADHD ... Først i en alder av 59 år finner han svaret på mysteriet: Han ... Pernille, Damm.

Hormonlaboratoriet - Oslo universitetssykehus

Fra figur over er det åpenbart at man må etablere aldersbestemte ... reflekterer stort sett BMI og fettprosent som det finnes bedre kliniske metoder for å få.

MSUD - Oslo universitetssykehus

Ved risiko for død / hvis tvil om alle prøver er tatt: Frys: 0,5 mL EDTA plasma, 0,5 mL serum, 0,5-2. mL EDTA full blod for DNA, 5-10 mL urin. Fibroblastkultur (kan ...

GERD - Oslo universitetssykehus

9. nov 2018 ... Odynofagi. • Ekstraøsofagele symptomer: – Astma. – Aspirasjonspneumoni. – Kronisk bronkitt. – Emaljeskader. – Heshet. – Laryngitt. – Sår hals.

Sarkomregister - Oslo universitetssykehus

Kreftmelding «Histologisk undersøkelse av biopsimaterialet» . ... Patologisk-anatomisk undersøkelse som er konklusiv for histologisk diagnose .

Fakta om GHB - Oslo universitetssykehus

signalstoff i hjernen, i reguleringen av søvn (2). Historikk. GHB ble første gang framstilt i 1960 for medisinsk bruk (3). Virkestoffet for GHB i legemidler.

GMFM - Oslo universitetssykehus

Det er viktig å skille oppgaver med 0-skåre (barnet initierer ikke) fra oppgaver som ikke er testet (NT) hvis du er interessert i å bruke. GMFM-66 Ability Estimator ...

Hemodynamikk - Oslo universitetssykehus

Måling av blodtrykk ... Forholdet mellom økningen i CVP og minuttvolumet ... Respons på væsketilførsel. Informasjon v.hj.a. CVP: OS. Sirkulasjonsfysiologi 2020 ...

Informasjonsskriv - Oslo universitetssykehus

13910 utelukker arvelig laktasemangel som årsak til kliniske symptomer. ... OMIM #223100 (http://omim.org/entry/223100) (Lactose intolerance, adult type).

ESBL - Oslo universitetssykehus

ESBL er forkortelse for ”extended spectrum beta-laktamase”. Dee er en egenskap som bakterier i tarmen kan få, som gjør dem motstandsdykge (resistente) mot ...

Somali - Oslo universitetssykehus

Birgitte Lerche-Barlach 2014. WARBIXIN GAABAN OO KU SAABSAN BIYO-MADAX. KU FURANKA. Xannuunka biyo-madax ku furanka. (Hydrocephalus) waa ...

DNA- og kromosomanalyse - Oslo universitetssykehus

OFTALMOLOGI. Gastroschise. Omfalocele. Mb. Hirschprung. Obstipasjon. Pylorusstenose. Trakeoøsofagal fistel. Malrotasjon av tarm. Diafragmahernie. Annet:.

Sorggrupper - Oslo universitetssykehus

“Først var jeg veldig usikker på om jeg ville være med i sorg- gruppen. Jeg trodde ikke det ville hjelpe meg. Når jeg startet i gruppen fant jeg fort ut at dette.

Dialysepasienter ved Oslo Universitetssykehus - UiO - DUO

Jeg ønsker å rette en stor takk til pasientene ved dialyseavdelingene ved Oslo. Universitetssykehus som deltok i studien. Også en stor takk til leger og.

Sepsis UV 2 - Oslo universitetssykehus

Pneumokokk-Ag urin: Positiv. • Klokken er nå ... CRP, Procalcitonin( PCT) og Leukocytter ... C og G). – Gram negative bakterier: » E Coli , 32 % (stabilt over 5 år).

Syfilis - Oslo universitetssykehus

30. jan 2017 ... Serologi: HIV, evt. hepatitt B/C, og SOI sjekk (klamydia, gonoré og evt. Mycoplasma genitalium). 2. Evt. spinalpunksjon ved: nevrologiske ...

rusmiddelanalyser - Oslo universitetssykehus

5. feb 2017 ... metoder koblet med massespektrometri kan utføres i urin og serum. ... morfin kodein. 6-MAM (monoacetylmorfin) etylmorfin metadon.

Hva er autismespekterforstyrrelse? - Oslo universitetssykehus

Nyord/ ideosynkratisk språk. • Kan flippe med hendene, snurre eller rugge. Hva er autismespekterforstyrrelse? (ASF). ASF er en nevroutviklingsforstyrrelse.

Ammeveiledning - Oslo universitetssykehus

4.8 SMERTER I BRYSTENE I FORBINDELSE MED AMMING. 4.9 BRYSTSPRENG ... STUDIESPØRSMÅL. Amning – en håndbog for sundhedspersonale.

Metodevurdering - Oslo universitetssykehus

Omtrent 15 prosent av norske kvinner har en blodtype som er Rhesus D (RhD)- negativ. ... veste estimat er inkludert i standardanalysen og antatt å være den mest sannsynlige kostnaden hvis ... kvinne bærer av normal RHD exon 5 og 7 (n=5).

Narkolepsi - Oslo universitetssykehus

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi. Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi ...

autisme - Oslo universitetssykehus

vi imidlertid en situasjon hvor ingen kjenner årsakene til autisme, og hvor det er blitt stadig større ... Som baby var gutten sein og 'flegmatisk', han kunne ligge i ...

Flatlus - Oslo universitetssykehus

Hva skjer i kroppen? Lus er 2‐3 millimeter store insekter som verken kan fly eller hoppe. Lus får næring ved å suge blod. 4. Hvilke symptomer har sykdommen?

kvalitetssystem - Oslo universitetssykehus

KVALITETSSYSTEM. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering. Grunnkurs i dekontaminering 05.12.2019. Nasjonal kompetansetjeneste for ...

Matprovokasjoner - Oslo universitetssykehus

½ ts kakaopulver. ½ ts kakaopulver. Bland sammen til en røre og stek 1 vaffelplate ... g Elemental 028 eller Neocate. 7,5 g O'boy. 7,5 g O'boy. 1,5 g vaniljesukker.

Hva er autismespekterforstyrrelse? (ASF) - Oslo universitetssykehus

Nyord/ ideosynkratisk språk. • Kan flippe med hendene, snurre eller rugge. ©Oslo Universitetssyk ehus / R egional k ompetansetjeneste for autisme, ADHD. , T.

instrumentbehandling - Oslo universitetssykehus

Kirurgiske instrumenter. Mikrokirurgiske instrumenter. Dentalinstrumenter (tannlegeinstrumenter). Motorisert kirurgisk utstyr. MIS-instrumenter, stive endoskop og ...

Håndbok i NBC medisin - Oslo universitetssykehus

stadier: a. Prodromalperioden. Karakterisert først og fremst av kvalme, oppkast, hodepine og feber. Prodromalsymptomene skyldes sannsynligvis aktivering av ...

Komplementsystemet ny behandling - Oslo universitetssykehus

Tom Eirik Mollnes. Komplementsystemet. ------- ny behandling. Vårkonferanse i medisinsk immunologi. 27. april 2016 ...

Bioingeniøren 4, 2014 - Oslo universitetssykehus

ten få sitt eget stasebånd under sykehus- oppholdet. Blodbankene produserer ulike produk- ter som brukes i pasientbehandlingen. Selv om det er etablert gode ...

Myalgisk Encefalopati(CFS/ME) - Oslo universitetssykehus

... CFS/ME har problemer med magen: • Kvalme. • Oppkast. • Diaré. • Forstoppelse ... Omega 3 fra planter. • Chiafrø. • Hampfrø. • Linfrøolje. • Rapsolje. • Valnøtter ...

VELKOMMEN TIL Oslo universitetssykehus ... - Nakos

Kvalme og oppkast er den hyppigste årsaken til at pasientene ikke kan skrives ut, og til reinnleggelse etter dagkirurgi. • Generell antiemetisk profylakse ...

forsknings- håndboken - Oslo universitetssykehus

foreta en statistisk styrkeberegning for den planlagte studien. En studie som ikke ... Blant annet vil styrkeberegninger ofte ... utvalgsstørrelse/styrkeberegning (i.

kronisk koronarsyndrom - Oslo universitetssykehus

Ca. Ca. Ca. Ca. Plaque. Rupture. Thrombus. Ref: Berliner JA et al., Circulation 1995;91:2488-96. PLAQUERUPTUR MED TROMBEDANNELSE aterosklerose ...

Informasjon til gravide - Oslo universitetssykehus

Til deg som er blodtype RhD negativ. - RhD-profylakse i svangerskapet. Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus ...