Sundhedsplan for Region Nordjylland - Danske Regioner

Samme udvikling sker på landsplan, men ikke med samme vægt som i Nordjylland. Det er markant, at antallet af unge er væsentligt lavere i Regionen end i ...

Sundhedsplan for Region Nordjylland - Danske Regioner- Relaterede dokumenter

Sundhedsplan for Region Nordjylland - Danske Regioner

Samme udvikling sker på landsplan, men ikke med samme vægt som i Nordjylland. Det er markant, at antallet af unge er væsentligt lavere i Regionen end i ...

Deltagerliste regionerne Region Nordjylland ... - Danske Regioner

11. apr 2019 ... Per Bisgaard. Regionsrådsmedlem. Pernille Buhelt. Regionsrådsmedlem. Peter Therkildsen. Regionsrådsmedlem. Pia Buus Pinstrup.

Somatisk sygehusplan for Region Nordjylland - Danske Regioner

22. sep 2009 ... Der etableres tre fælles akutmodtagelser i Region Nordjylland på henholdsvis Aalborg. Sygehus Syd, Sygehus Vendsyssel, Hjørring samt ...

en Sundhedsplan for regionens samlede ... - Region Nordjylland

12. jan 2018 ... en af de første regioner, fri besøgstid på ... tre fødesteder i Aalborg, Hjørring og Thi- sted. Regionen ... ”Strukturplan for det somatiske sygehus-.

de danske regioner - Region Syddanmark

Flytninger. • Pendlingsoplande. • Arbejdsstyrke. • Ledighed. • Erhverv ... hænger det sammen med, at de primære erhverv udgør en større andel af den samlede ...

Indkøbspolitik for Region Sjælland - Danske Regioner

Det er derudover målsætningen, at den fælles strategiske indkøbsfunktion skal være ansvarlig for at gennemføre alle udbud og aftaleindgåelser i Region Sjælland ...

Anny Winther Regionsrådsmedlem Region ... - Danske Regioner

Regionsrådsmedlem. Region Midtjylland. A. Henrik Qvist. Regionsrådsmedlem. Region Midtjylland. Ø. Ib Bjerregaard. Regionsrådsmedlem. Region Midtjylland.

AKTIVITETSKALENDER REGION NORDJYLLAND - Danske Seniorer

countrysanger Ole Lindskov, Thisted og lyd- mand Mr. Jones. Tilmelding senest dagen før ml. kl. 10 og 14. 28. januar kl. 14: Ordinær generalforsamling.

Sundhedsplan for Region Sjælland

Region Sjælland har øget forskningen på sygehuse og i psykiatrien. ... Faktaboks: Oplysninger om ventetid på sygehuse kan ses på www.venteinfo.dk.

Årsberetning 2018 - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

7. mar 2019 ... Studieansvarlig overlæge/klinisk lektor ... Kardiologisk afsnit som læge i kombinationsstil- ... med Tina Horsted, som er indehaver af en.

Social ulighed i sundhed i Nordjylland - Region Nordjylland

9220 Aalborg Ø. Telefon 96 35 10 00. Udarbejdet af. Kvalitetskontoret. Sundhed og Sammenhæng. Layout: PRinfo Aalborg. Tryk: Vester Kopi. INDHOLD.

Projektbeskrivelse - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

28. jun 2018 ... teste produktet hos patienter og borgere, inden det sættes i produktion, så det der- med kan tilpasses efter deres ønsker. Figur 12.1 – Energitæt ...

Fødslen - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

20. apr 2016 ... blive hjemme, og hvad du skal være opmærksom på. Får du ikke spontane ... hjertelyd, kan man hjælpe ved at lægge et klip i mel- lemkødet.

Mobilitet i Nordjylland - Region Nordjylland

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har siden 2007 samarbejdet om ... Det betyder, at der sker sammenbrud i trafikken, at frekvensen af uheld i ...

turismen i nordjylland - Region Nordjylland

Tilsvarende fylder de små campingpladser kun 1 pct. af overnatninger på campingpladser i. Nordjylland og 2 pct. i resten af landet uden for Hovedstaden.

Det Maritime Nordjylland - Region Nordjylland

HubNorth. 102. Olie Gas Danmark. 11. Maritime Network Frederikshavn. 50. Hanstholm Service Netværk. 19. Service Team Skagen. 41. Hirtshals Servicegroup.

Region Nordjylland Region Midtjylland Region ... - MedCom

[email protected] Sundhedsdirektør Jens Elkjær, 76631340, [email protected] Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen,. 57875030, [email protected]

Region Nordjylland 2016 - Business Region North Denmark

Hjørring. Jammerbugt. Læsø. Mariagerfjord. Morsø. Rebild. Thisted. V. Himmerland. Aalborg ... Læsø er ikke vist i figuren, da tallene ... Sommerhus. Vandrehjem.

Alkoholisk leversygdom i Region Midtjylland og Region Nordjylland ...

Alkoholisk leversygdom omfatter tre sygdomme: alkoholisk steato- se (fedtlever) ... Figur 16: Incidensrate af levercirrose—på alkoholisk eller andet grundlag—.

Region Nordjylland Lægevagten: 70 150 300 Region Midtjylland ...

Region Midtjylland. Lægevagten: 70 11 31 31. Region Syddanmark. Lægevagten: 70 11 07 07. Region Hovedstaden. Akuttelefon: 1813. Region Sjælland.

Region Nordjyllands Personalepolitikker - Region Nordjylland

Det er de nøgleord, der kendetegner Region Nordjylland som en arbejdsplads I TOP. ... vikling, der sker med henblik på opgaveløsningen. Deltid/fuld tid:.

våd AMD - Danske Regioner

12. nov 2013 ... 12.000 øjne i et anti-VEGF behandlingsforløb for våd AMD i Danmark, men en fremskrivning af disse tal er usikre, da der stadig tages flere.

LUP - Danske Regioner

Dermed er det på overordnet niveau (land og region) muligt at se på, om der siden LUP 2014 er sket ændringer i patienter- nes vurdering over en toårig periode.

OPI - Danske Regioner

18. iSpace. KnowledgeLab, Assens Kommune,. Play Alive, Socialt Leder Forum, ... Nordvestjysk Erhvervscenter samt. Væksthus Midtjylland. Interaktiv kegle, der ...

OK-Nyt – Løn nr. 004-10 - Danske Regioner

5. feb 2010 ... løn og feriepenge til de berørte læger i henhold ... hospitalssektoren, hvor hun begyndte som nyuddannet læge i 1980, fik speciale i kvindesyg-.

KOL - Danske Regioner

5. maj 2016 ... 4.1 Introduktion. KOL er en folkesygdom og en af de store kroniske sygdomme, hvor man i løbet af de sidste ... azithromycin forbedrede livskvalitetsnedsættelsen, som følge af hosten, efter 12 uger ... gange dgl., da de virker i.

Regionerne - Danske Regioner

1. Regionerne. - kort fortalt ... muligheder og infrastruktur. Hovedstaden. 1.702.388. 2.561. 665. Sjælland. 819.071. 7.273. 113 ... Region Sjælland. Region.

Ansøgningsskema (pdf) - Danske Regioner

Kort begrundelse for anmodningen: Bløddelskræft (STS) er en ... Anvendes Onkologisk Afd., Herlev samt Kræftafdelingen, AUH. Kort resumé af mini-MTV:.

næse - Danske Regioner

27. mar 2019 ... der i dag som hovedregel tilpasses i søvnklinikker på sygehusene. ... Andreas Peter Schjellerup Jørkov, Sjællands Universitetshospital, Køge.

Carfilzomib - Danske Regioner

Skemaet er opdelt i en kort indledning og spørgsmål vedrørende teknologi, ... Overlæge Robert Schou Pedersen, Hæmatologisk afdeling, Holstebro Sygehus. Overlæge ... Overlæge Bo Amdi Jensen, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.

Pårørendeinddragelse - Danske Regioner

26. feb 2015 ... Inddragelse af pårørende foregår flere steder på forskellige hospitaler og i psykiatrien og kan opdeles i to dimensioner: Inddragelse i forhold til ...

Bilag 6 - Danske Regioner

... 12: Budgettering af afledte driftsudgifter. 31. Bilag 13: Simpel model til vurdering af risiko. 32. Bilag 14: Successiv kalkulation. 32. Bilag 15: Risikoparametre.

NSLS - Danske Regioner

4. nov 2019 ... www.kraeftscreening.rm.dk (borger). Referat fra møde i den Nationale Styregruppe for. Livmoderhalskræftscreening (NSLS),. 17. september ...

smerter - Danske Regioner

Forside: Pia Bakmand Skovsen, efter original af René Descartes' model af ... ting and presentation of the total evidence for a given area including the granted ...

Nyhedsbrev - Danske Regioner

23. sep 2019 ... Diagnosen for prostatakræft stilles i dag på baggrund af forhøjet PSA-tal i blodet (Prostata. Specifikt Antigen) og/eller vandladningsforstyrrelser.

OK-Nyt – Løn nr. 007-2013 - Danske Regioner

9. apr 2013 ... end den, den pågældende er ansat i, og som den ledende overlæge i den anden afdeling har det overordnede lægefaglige ansvar for, hvorved ...