Møde 26.4.19 KKR Nordjylland

26. apr 2019 ... Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 8. februar 2019 godkendes. Sagsfremstilling ... Bl.a. for at påvirke at der sker yderli-.

Møde 26.4.19 KKR Nordjylland- Relaterede dokumenter

Møde 26.4.19 KKR Nordjylland

26. apr 2019 ... Det indstilles, at referatet fra mødet i KKR Nordjylland den 8. februar 2019 godkendes. Sagsfremstilling ... Bl.a. for at påvirke at der sker yderli-.

Dagsordensbilag - Møde 24.04.15 KKR Nordjylland

Fremtidigt beredskab Nordjylland, økonomi - fordelt på kommuner ... varierer fra 3 på Læsø til 555 i Aalborg Kommune. I alt er der ... Busprioritet 50 lyskryds.

Dagsorden - Møde 23.06.17 KKR Nordjylland

for borgerne og samfundet. DAGSORDEN 2017. KKR NORDJYLLAND. Dato: 23-06-2017 10:00. Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro ...

Møde i Lægemiddelkomitéen - Region Nordjylland

18. jun 2017 ... sikres høring i LMK. LMK vil modtage særskilt høring af retningslinjerne. ... holdt sundhedsfaglig virksom- hed) og Sundhedsstyrelsens vej-.

Dagsordensbilag - Møde 12.02.16 KKR Nordjylland - Kommunernes ...

2. feb 2016 ... SOSU Nord skønner ikke at der bliver problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen i ...

Referat for møde i KKR Nordjylland den 8. november 2019.

8. nov 2019 ... Per Bach Laursen (V), Vesthimmerlands Kommune. Christina Lykke Eriksen (F), Frederikshavn Kommune. Karsten Frederiksen (C) ...

Referat fra møde i det Regionale Diabetesudvalg - Region Nordjylland

3. jun 2019 ... Referat fra møde i det Regionale. Diabetesudvalg ... (teknisk kaldet for. HbA1c) på eller over en bestemt værdi (konkret 70 mmol/mol).

Bridge i Nordjylland Minialmanak Sæson 2018 - Distrikt Nordjylland

Indbydelsen sendes også til klubberne til ophængning i spillelokalet. 2018: 11. nov. Senior Par, finale. Vodskov BK. 25.nov. Dame Par, finale.

årsberetning 2016 væksthus nordjylland - Erhvervshus Nordjylland

Nordjysk NewBizz er opdelt i fire faser, som iværksætterne i regionen grupperes efter. Er man helt ny, modtager man ty- pisk en Iværksætterafklaring, der giver ...

Årsberetning 2018 - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

7. mar 2019 ... Studieansvarlig overlæge/klinisk lektor ... Kardiologisk afsnit som læge i kombinationsstil- ... med Tina Horsted, som er indehaver af en.

Social ulighed i sundhed i Nordjylland - Region Nordjylland

9220 Aalborg Ø. Telefon 96 35 10 00. Udarbejdet af. Kvalitetskontoret. Sundhed og Sammenhæng. Layout: PRinfo Aalborg. Tryk: Vester Kopi. INDHOLD.

Fødslen - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

20. apr 2016 ... blive hjemme, og hvad du skal være opmærksom på. Får du ikke spontane ... hjertelyd, kan man hjælpe ved at lægge et klip i mel- lemkødet.

Projektbeskrivelse - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

28. jun 2018 ... teste produktet hos patienter og borgere, inden det sættes i produktion, så det der- med kan tilpasses efter deres ønsker. Figur 12.1 – Energitæt ...

Mobilitet i Nordjylland - Region Nordjylland

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har siden 2007 samarbejdet om ... Det betyder, at der sker sammenbrud i trafikken, at frekvensen af uheld i ...

turismen i nordjylland - Region Nordjylland

Tilsvarende fylder de små campingpladser kun 1 pct. af overnatninger på campingpladser i. Nordjylland og 2 pct. i resten af landet uden for Hovedstaden.

Det Maritime Nordjylland - Region Nordjylland

HubNorth. 102. Olie Gas Danmark. 11. Maritime Network Frederikshavn. 50. Hanstholm Service Netværk. 19. Service Team Skagen. 41. Hirtshals Servicegroup.

REFERAT af møde om: 31. møde i GeoDanmark Produktionsforum Dagsorden

mark-produktionen, og det er derfor forventningen, at SDFE skal op- mande. Der produceres skråfotos i 2019. I Geodata kontoret er Bjarke Skjødt blevet ansat, ...

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15 ...

15. nov 2011 ... ”Projektkommunerne” indgår fuldt ud i Det store TTA-projekt i 2 år fra april ... Lægehuset Østermarken og Lægehuset Søndergade deltager som ...

KKR NORDJYLLAND

21. jun 2019 ... Per Bach Laursen (V), Vesthimmerlands Kommune. Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune. Christina Lykke Eriksen (F), Frederikshavn ...

DGI Nordjylland

16. jan 2019 ... Idrætscenter Vendsyssel - Tlf.: 98 98 15 92 - 40 85 15 92. Vi starter som sædvanlig i cafeteriaet til en kop kaffe og et rundstykke, så vi er friske til ...

KUU Nordjylland

20. 6.01 Åbenhed og offentlighed ............................................................................................................. 21. Udmeldelse/afgang .

Nordjylland - Fødevareforbundet NNF

30. jun 2018 ... Gjøl Pølser, der i dag ejes af Tulip Food Company. – Jeg blev meldt ind med det samme, fortæller Lisbeth Chri- stensen, som er ét af de 35 ...

Midt- og Nordjylland - DSB

Midt- og Nordjylland. 15.12.2019-12.12.2020. AARHUS H. STRUER. HERNING. AALBORG ... Tog uden signatur foran tognummer er Regionaltog. ... RA Arriva.

Væksthus Nordjylland - UCN

30. maj 2017 ... Vi hjælper med at realisere vækstpotentialet. Væksthuset yder sparring og kortlægger vækstmuligheder for iværksættere og virksomheder.

KOL - Region Nordjylland

FYSISK INAKTIVITETS INDVIRKNING PÅ MUSKELMASSE ... Anbefalet 2½ g N3-fedtsyrer dagligt ... kvinder er 3,6% mod 0,64% hos mænd med KOL ...

Nordjylland - Skyggebørn

29. mar 2017 ... Han er død. Nu sidder ... i Aalborg, der er nomineret til Den. NORDJYSKE Initiativpris. De er her, fordi de ... bange for at glemme min mor og.

LMO udvider i Nordjylland

3. maj 2018 ... LMO har et stort fokus på at skabe en god bundlinje for vores kunder, og de flotte resul- tater i 2017 ... Om sidste års topscorer Ohio og Graham.

Folder - DOF Nordjylland

Mest markant er forekomsten af Rødben og Hvidklire med op til over 200 på en enkelt dag samt ryler. Af disse er det især Sandløber med op til 1000 fugle sidst i ...

Nordjylland - Naturvejleder

Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable. Nordjylland. Nordvest Safari Doverodde - Thisted Kommune. • Kassen lånes hos: ...

Væksthus Nordjylland

rådgivning på op til 20 timer pr. iværksætter via Nordjysk Iværksætter. Netværk og op til 100 timer via Vækst Iværksætter Programmet. Nordjysk Newbizz er et ...

AOF Fjellerad - AOF Nordjylland

Vaarst Fjellerad Skole, Hålsvej 4. Hold nr. 4104. HVOR DOVEN KAN DU FAKTISK VÆRE. OG STADIGVÆK REDDE VERDEN? Vil du være planetens dovneste ...

parkiposten nordjylland - parkinord

13. nov 2015 ... Det kan være svært at få sat ord på over for sin samlever, da man kan være bange for at såre ... Kort afslutning ved Parkinson Foreningens formand Lena Blicher. Klokken 14.00 ... GO' TUR til Montebello, Malaga, Solkysten.

På vej mod en ny ledelsesorganisation - Region Nordjylland

med fokus på afsnitsstrukturer og ledelsesmæssige kontrolspænd og referenceforhold, herunder afvigelser fra. FLOs generiske model (Koncern HR 07.10.2014) ...

Uddannelsesstrategi - Regionshospital Nordjylland

I Akutmodtagelsen i Hjørring er der stort fokus på trivsel og optimalt uddan- ... sted) samt de praktiserende læger, speciallæger og tandlæger i Vendsyssel.

Program - Region Nordjylland

Per Bach Laursen, Borgmester, Vesthimmerlands Kommune. • Anette Sloth, Psykiatridirektør. • Tine Curtis, Forskningschef, Aalborg Kommune, og adj. professor ...

Hjørring, den 18 - Boligselskabet Nordjylland

5. sep 2018 ... Arsenalvej 20 · 9800 Hjørring ... Afd. 20 Hjørring ... udgifter til offentlige og faste udgifter, regulering af priser på vand, renovation samt el i.