Region Nordjyllands Personalepolitikker - Region Nordjylland

Det er de nøgleord, der kendetegner Region Nordjylland som en arbejdsplads I TOP. ... vikling, der sker med henblik på opgaveløsningen. Deltid/fuld tid:.

Region Nordjyllands Personalepolitikker - Region Nordjylland- Relaterede dokumenter

Region Nordjyllands Personalepolitikker - Region Nordjylland

Det er de nøgleord, der kendetegner Region Nordjylland som en arbejdsplads I TOP. ... vikling, der sker med henblik på opgaveløsningen. Deltid/fuld tid:.

Region Nordjyllands Personalepolitikker

Eget akut læge- og tandlægebesøg, der ikke kan finde sted uden for normal arbejdstid eller på fridage. Frihed i fornødent omfang. Eget ambulatoriebesøg eller ...

Vækstforum Nordjyllands årsrapport 2015 - Region Nordjylland

Nordjysk Newbizz. Med en investering på 30 mio. kr. fra EU's strukturfonde vedtog Vækstforum den 6. oktober 2015 at igangsætte projektet Nordjysk Newbizz i ...

Region Nordjylland Region Midtjylland Region ... - MedCom

[email protected] Sundhedsdirektør Jens Elkjær, 76631340, [email protected] Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen,. 57875030, [email protected]

Region Nordjylland 2016 - Business Region North Denmark

Hjørring. Jammerbugt. Læsø. Mariagerfjord. Morsø. Rebild. Thisted. V. Himmerland. Aalborg ... Læsø er ikke vist i figuren, da tallene ... Sommerhus. Vandrehjem.

Alkoholisk leversygdom i Region Midtjylland og Region Nordjylland ...

Alkoholisk leversygdom omfatter tre sygdomme: alkoholisk steato- se (fedtlever) ... Figur 16: Incidensrate af levercirrose—på alkoholisk eller andet grundlag—.

Region Nordjylland Lægevagten: 70 150 300 Region Midtjylland ...

Region Midtjylland. Lægevagten: 70 11 31 31. Region Syddanmark. Lægevagten: 70 11 07 07. Region Hovedstaden. Akuttelefon: 1813. Region Sjælland.

Social ulighed i sundhed i Nordjylland - Region Nordjylland

9220 Aalborg Ø. Telefon 96 35 10 00. Udarbejdet af. Kvalitetskontoret. Sundhed og Sammenhæng. Layout: PRinfo Aalborg. Tryk: Vester Kopi. INDHOLD.

Årsberetning 2018 - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

7. mar 2019 ... Studieansvarlig overlæge/klinisk lektor ... Kardiologisk afsnit som læge i kombinationsstil- ... med Tina Horsted, som er indehaver af en.

Projektbeskrivelse - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

28. jun 2018 ... teste produktet hos patienter og borgere, inden det sættes i produktion, så det der- med kan tilpasses efter deres ønsker. Figur 12.1 – Energitæt ...

Fødslen - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

20. apr 2016 ... blive hjemme, og hvad du skal være opmærksom på. Får du ikke spontane ... hjertelyd, kan man hjælpe ved at lægge et klip i mel- lemkødet.

turismen i nordjylland - Region Nordjylland

Tilsvarende fylder de små campingpladser kun 1 pct. af overnatninger på campingpladser i. Nordjylland og 2 pct. i resten af landet uden for Hovedstaden.

Det Maritime Nordjylland - Region Nordjylland

HubNorth. 102. Olie Gas Danmark. 11. Maritime Network Frederikshavn. 50. Hanstholm Service Netværk. 19. Service Team Skagen. 41. Hirtshals Servicegroup.

Mobilitet i Nordjylland - Region Nordjylland

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har siden 2007 samarbejdet om ... Det betyder, at der sker sammenbrud i trafikken, at frekvensen af uheld i ...

Kontaktpersoner i Region Nordjyllands kommuner

13. jan 2020 ... Taleundervisning, rehabilitering hos psykolog, ergo, fys, ... Vestre Boulevard 15 A, 9600 Aars, tlf. ... Pia Mohr Laursen, ledende psykolog, PPR.

Forslag til udmøntning af reduktion i Region Nordjyllands tilskud til ...

28. nov 2013 ... På rute 70, Aalborg – Thisted, udbydes kørslen med en bus mindre end i ... indgår, at udvidelsen af X Bus ruterne 918X og 960X, der tidlige-.

KOL - Region Nordjylland

FYSISK INAKTIVITETS INDVIRKNING PÅ MUSKELMASSE ... Anbefalet 2½ g N3-fedtsyrer dagligt ... kvinder er 3,6% mod 0,64% hos mænd med KOL ...

Hvidbog - Region Nordjylland

4. maj 2015 ... Morsø Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 1 med tilhørende ... 8-70-31-0003-07. Miljøministeriet ... som alene i anlæg vil indebære 2-cifrede millioninvesteringer. Rapporten ... [email protected] 12-06-2014.

Leveringsadresser Region Nordjylland

Højgårdsvej 11. 9640 Farsø. Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00. Sygehus Vendsyssel. Hjørring Sygehus. Bispensgade 37 9800 Hjørring. Mandag - torsdag kl.

Samarbejdsaftale om KOL - Region Nordjylland

(Lungeforeningen, 2016). 2. Stratificering og målgruppe. I Danmark er KOL den sygdom, som bidrager mest til social ulighed i sundhed, og det er en af de ...

Få hjælp til at - Region Nordjylland

Klageskema findes på www.tandklage.dk. Hvis du vil klage over frihedsberøvelse i. Psykiatrien. Der er særlige klageregler i forbindelse med klager over ...

Nordjylland - Region Hovedstaden

18. apr 2017 ... fra arbejdet med den kollektive transport i Region Nordjylland. ... end konventionelle store busser efter faste køreplaner. Med den nye Mobilitets ...

Tarmkræftscreeningstilbuddet i Region Nordjylland - AAU

7. jun 2017 ... En forskningsenhed tilknyttet Hvidovre Hospital ... dige litteratursøgning studier, der anvendte facetten ”Mass Screening” i stedet for blot ”Early ...

Psykiatriloven - Region Nordjylland PRI

Kapitel 9: Patientrådgivere - Bistandsværger . ... 9.3 Bistandsværge . ... har en bistandsværge i tilfælde af tvangsforanstaltninger efter psykiatriloven (bortset fra fri ...

udkast - Region Nordjylland

20. dec 2019 ... Aalborg Alliancen er en aftale mellem Aalborg By- ... holm-Skive-Herning med forbindelse til motorvejs- ... To tog i timen til Aalborg Lufthavn.

Børnebehandlere i Region Nordjylland

Østervrå. Ja, har kendskab til det og har foretaget måling af aktuel barn - afventer dog kursus, har mulighed for ... Jacob Thure Hedegaard. Sørensen. Hobrovej ...

Mestringsskema - Region Nordjylland

om en ny cigaret, medarbejderen hører det ikke, beboeren gentager sig selv med højere og mere irriteret stemme, medarbejderen bliver nu opmærksom på ...

På vej mod en ny ledelsesorganisation - Region Nordjylland

med fokus på afsnitsstrukturer og ledelsesmæssige kontrolspænd og referenceforhold, herunder afvigelser fra. FLOs generiske model (Koncern HR 07.10.2014) ...

Lær om hjernen - Region Nordjylland PRI

i hjernen, går der beskeder ud til kroppen om, hvad den nu skal gøre. Venstre ... Hjernen består af ufattelig mange hjerneceller, ca 100 milliarder. De danner ...

Brugerrådsmøde - Region Nordjylland

26. jun 2019 ... AAUH, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg ... Her tænkes der fx på: Diasend, apps til fx kulhydrattælling, CareLink (an- vendes til medtronics sensor ...

Kontaktudvalgsmøde - Region Nordjylland

Susanne Damgaard. √. Distriktsleder ... Inger Marie Grønborg. √ ... og infektion samt Marie Louise Spejlborg Hansen, klinisk diætist har været på studiebesøg.

Program - Region Nordjylland

Per Bach Laursen, Borgmester, Vesthimmerlands Kommune. • Anette Sloth, Psykiatridirektør. • Tine Curtis, Forskningschef, Aalborg Kommune, og adj. professor ...

Untitled - Region Nordjylland

27. jan 2017 ... Jeg har været apoteker i godt 16år og har netop bygget Apoteket om på ... også betyder at nabo apoteket - Hjørring Svane Apotek - låner ca.

Dagsorden for - Region Nordjylland

19. dec 2017 ... erhvervsskoler; Aalborg Handelsskole, TECH College, EUC Nord og ... Der er et uudnyttet potentiale i Danmark i forhold til at forbedre energieffektiviteten i SMV'er. ... Niveau 3 - Her etableres et større antal interessepunkter.

Casekatalog - Region Nordjylland

Hæmoridepude - anatomisk formet med udskæring omkring sædepartiet til aflastning ved hæmorider. Ansvarlig for instruktion i brug af behandlingsredskab.

Velkommen til CDH - Region Nordjylland

Brug af Bosted og eDoc. Afdelingsleder/ praktikvejleder ... net.rn.dk, og log ind med dit sædvanlige Windows-login. PersonaleNet er opbygget således, at du har ...