DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og ...

27. apr 2016 ... Kvalitet i genbrug og genanvendelse. 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V. Forurenende stoffer i knust beton (og tegl).

DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og ...- Relaterede dokumenter

DAKOFA-møde om bygge- og anlægsaffald Kvalitet i genbrug og ...

27. apr 2016 ... Kvalitet i genbrug og genanvendelse. 26. april 2016, BING, Vesterbrogade 149, 1620 København V. Forurenende stoffer i knust beton (og tegl).

notat om bygge- og anlægsaffald - DAKOFA

27. maj 2013 ... Knust tegl nyttiggøres oftest som flisegrus på gang- og stiarealer. Beton. Beton udgør omkring 25% af de affaldsmængder, der generes fra ...

DAKOFA Kursus om håndtering af bygge- og Anlægsaffald 5 ...

4. feb 2018 ... Omsmeltning til glas, emballageglas. ▫ Omsmeltning til isolering. (glasuld). 2/4/18. Nordeuropas største gartneri på Masnedø, nedrivning, 3000 t ...

Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald fra ...

... benyttelsespligt. Er ordningen en bringeordning til genbrugsplads, må standardregulativets formulering (i ... Dronninglund: 1.500 ton. Der er blevet udtaget tre ...

Vejledning til sortering af bygge- og anlægsaffald - Svendborg ...

21. jan 2019 ... Er der tvivlsspørgsmål, henvend dig til [email protected] Direkte genbrug: Genbruges til det oprindelige formål. • Vinduer og døre der ikke ...

Læs vores vejledning i anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og ...

Anmeldelse, screening og kortlægning af PCB og andre miljøfarlige stoffer og materialer skal indsendes via den digitale løsning Byg og Miljø til Horsens ...

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og ... - Greve Kommune

Stenuld. Asfalt. Blandinger af beton og asfalt. Pap. PVC, hård. Planglas. Plast. Kabler. Ubehandlet træ. Mursten ... Altankasser, uden brud. • Lignende udendørs ...

Læs mere i folder om bygge- og anlægsaffald - Vesthimmerlands ...

www.vesthimmerland.dk. Hvad er PCB? PCB (polychloreret biphe- nyl) er et organisk stof, som ikke forekommer naturligt i naturen. PCB blev anvendt i vid ud-.

Genbrug i Region Hovedstaden - DAKOFA

23. apr 2018 ... Region Hovedstaden. Eksternt genbrug - bortdonation. 7. Julie Pihl Lundgård Dalbøl. •Renoveringsværksted. •UM - Genbrug til Syd ...

Strategi for øget genbrug i Københavns Kommune - DAKOFA

28. okt 2019 ... Tekstiler. 150. Paller, mælkekasser. 175. I alt. 2.205. Københavns Kommune. Kulbanevej Genbrugsstation og Nordhavn Nærgenbrugsstation.

Møde i Droneforum - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

15. jun 2017 ... Online ”uddannelse” og test ved TBST ... Online ved TBST svarende til bydroner ... inden udstedelse af dronebevis og gældende for alle.

Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd - Genbrug til Syd

konsulenter, renoveringsværksteder og andre GTS aktører, samt på rejse til Gambia/Senegal og besøg hos syd-‐partnere september 2014. I det følgende ...

og Kvalitet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2019

Denne vejledning er justeret i henhold til BEK nr 1128 af 14/11/2019 ... også uden for normalsider, når det handler om f.eks. dokumentarfilm, pressefoto, ny- ... som sammen med det valgte prøveoplæg og årets opgivelser danner grund-.

og anlægsaffald - Miljøstyrelsen

undergrunden, i klippeformationer eller i saltminer. PCB-holdigt affald, som indeholder mindre end 50 mg PCB pr kg, bør også som udgangspunkt destrueres.

Prisliste Bygge & Anlæg BYGGE OG ANLÆG - bygogbolig

1. jun 2015 ... Ventilationdrør/fuglestop. 022020-01. 8283038. 10 stk. ø 62 mm. 4 m sort. 120,00. Sne & Fuglestop. B 6 fugleklods. 020906-B6. 1691522.

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15 ...

15. nov 2011 ... ”Projektkommunerne” indgår fuldt ud i Det store TTA-projekt i 2 år fra april ... Lægehuset Østermarken og Lægehuset Søndergade deltager som ...

REFERAT af møde om: 31. møde i GeoDanmark Produktionsforum Dagsorden

mark-produktionen, og det er derfor forventningen, at SDFE skal op- mande. Der produceres skråfotos i 2019. I Geodata kontoret er Bjarke Skjødt blevet ansat, ...

kvalitet kvalitet - VisKvalitet

6. Hos AMU-Vest benytter man sig af følgende rapporter fra. Viskvalitet.dk: • Gennemsnit af de 7 systemfælles spørgsmål for en periode på en måned, opdelt på ...

BYGGE NR. LISTE BYGGE NR. LISTE Bg.Nr. Bg.Nr. Bg.År Bådtype ...

A. Walsteds Bådev. DK. N. & P. Roos. 132. 1973. Compass 31 GRP. ”Lady of Vermont Hugenholtz. DK. Bjørn Jensen. 133. 1973. Compass 31 GRP. ”De huler”.

AVV - DAKOFA

29. maj 2017 ... AVV - et affaldsselskab for 100.000 vendelboer. • Administration og kommunikation. • Besøgscenter. • Genbrugsbutik genbrugsauktion.dk.

Bild 1 - DAKOFA

Forsøg i Halsnæs Kommune. 11. Forsøg med optisk posesortering. • Kommunepuljeprojekt. • Halsnæs Forsyning. • Econet. • Afrapporteres i november 2017.

Untitled - DAKOFA

24. jun 2019 ... Kompositter og bioplast ... Bioplast. Biobaseret. bionedbrydelig. ÷ genanvendelse ... måneder og fuldstændig nedbrydning på 6 måneder.

LCA af genbrug af mursten - DTU

9. okt 2013 ... Ved fremstilling af bagmursten, som ikke skal leve op til samme krav til styrke som facademursten, men gerne må have stor isoleringsevne, kan ...

EAK koder - DAKOFA

Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende ... 11 01 00 Flydende affald og slam fra overfladebehandling af jern og metal (f.eks. galvaniske processer, ...

Affaldsdatasystemet - DAKOFA

4. feb 2019 ... Kommune adviserer. MST. Virksomheden giver ikke længere udslag for tilsynet det pågældende år. Virksomheden tilskyndes til at indberette ...

Klassificeringsreglerne - DAKOFA

Klassificeringsreglerne. Temadag for klassificering af affald. Fuldmægtig Mikkel Clausen ... Mikkel Clausen. Tlf.: 45 72 54 42 35. E-mail: [email protected]

kulbrinter i affald - DAKOFA

11. maj 2015 ... Seminar: Nye regler for klassificering af affald som farligt affald, d.21/4/2015, Energiens Hus [email protected] www.danws.dk. Om projektet.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring GENBRUG OG ...

GENBRUG OG GENOPLÆGNING. AF GAMLE TEGLSTEN af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a.. Dato: Marts 2012. I enhver brænding af tagsten, er der altid et antal ...

Cirkulær økonomi - DAKOFA

28. okt 2019 ... Direkte genbrug og forberedelse til genbrug. MØBLER ... CYKLER – forberedelse til genbrug og gensalg ... presset af pladsen på Over Kæret.

Genbrug af asfalt - Arkil

genbrug? Med BSM-teknologien giver vi nyt liv til nedslidte veje med 100 % genbrug af asfalten, mindst 90 % ... Faaborg-Midtfyn Kommune har vi testet.

Sorteringsvejledning - Affald og genbrug

29. okt 2015 ... Sorteringsvejledning til genbrugspladsen. Genbrugspladserne åbningstider og adresser: www.Ikast-brande.dk/affald. • Sortér hjemmefra – det ...

Genbrug er blevet en livsstil (pdf)

LM's første genbrugsbutik i Agerskov i ... genbrugsbutik 20 kilometer fra hjemmet. ... Det fremgår af Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside, at hver dansker i ...

Genbrug af mursten - Miljøstyrelsen

En ETA udarbejdes på grundlag af en EAD (European As- sesment ... det er også en udfordring, som Gamle Mursten møder hver dag i de byggeprojekter, hvor.

Dias nummer 1 - DAKOFA

Modtagestation. - Rørføring fra modtagestation til rådnetank. - Hygiejniseringstank. - Biopulp fra KOD har et tørstofindhold på ~17 % TS. - Spildevandsslam som ...

Automatisk affaldssortering - DAKOFA

Genbrugsplads. Deponi. Affaldscenter. Nomi4s i/s ... Affaldscenter Rom. Lemvig. Bækmarksbro. Sdr. Nissum. Ulfborg. Holstebro. Kjærgårdsmølle. Vinderup.

Daka Denmark A/S - DAKOFA

21. maj 2019 ... Lugt hos Daka….. Løsning. Randers. Horsens. Håndtering. Slagteriaffald. Slagteriaffald døde dyr. Forbehandling af madaffald. Processere.