Knuthenlund - Åbne Samlinger

20. jun 2012 ... lollandske sukkerroeeventyr var nu også kommet til Knuthenlund. ... som ogsaa kaldes laalandske. Rosiner”. Kornmarkerne, græsningen,.

Knuthenlund - Åbne Samlinger- Relaterede dokumenter

Knuthenlund - Åbne Samlinger

20. jun 2012 ... lollandske sukkerroeeventyr var nu også kommet til Knuthenlund. ... som ogsaa kaldes laalandske. Rosiner”. Kornmarkerne, græsningen,.

én grube - Åbne Samlinger

TIDSLINJE FOR GRUBEN A326 ... i gruben kan kun dateres bredt til bronzealderen eller ... Især sidstnævnte var i en stor del af bronzealderen, helt.

Knuthenborg - Åbne Samlinger

20. jun 2012 ... lokal udvikling – Horslunde som energilandsby, Porten til Lolland og ... Bandholm, der ejedes af grevskabet og fungerede som den store port ... 1845 modtog greven på Knuthenborg som den første lensbesidder tilladelse til salg af fæstegodset, hvilket ... præg gjorde grevskabets ejerskab til disse huse.

Download PDF - Åbne Samlinger

flere af Struensees reformer. Deriblandt hoveriforordningen, som blev afløst af en delvis tilbagevenden til tidligere ti- ders forhold, skønt godsejerne aldrig fik.

Landsbykataloget - Åbne Samlinger

Lundehøje havn og husmands- koloni ligger på landsbyen Er- rindlevs jorder. Beslutningen om udstykning af husmandsstederne er taget i midten af 1800-tallet,.

Sydfalster - Åbne Samlinger

Der var også enighed om, at man ikke ønskede. “museumslandskaber”, men miljøer, hvor gammelt og nyt befrugter hinanden. Den statslige udmelding rummer ...

Stubbekøbing - Åbne Samlinger

391 - 1 AW Donnemose. "Donnemosehus" er et stråtækt og delvist stråklædt skovarbejderhus. Vestende i bin- dingsværk og røde sten. I skovkanten ...

24 kulturmiljøer - Åbne Samlinger

Forsidefoto: Klaus Bek Nielsen: Kystudkig, lodshus, fyr og skole på Albuen. ... Glasværket havde også en skole så børne- ... tjening af rejsende på Bøgestrøm-.

årsberetning 2013 - Åbne Samlinger

museet har bidraget med tekster til skiltning i både Marielyst og Nykøbing for Guldborgsund Kommune og ... 1 foredrag er afhold for pensionisthøjskolen.

kongeleddet i rødbyhavn - Åbne Samlinger

hvor jeg selv har mit faglige udspring. Designantro- pologien er en fremvoksende disciplin, som er bredt defineret og med flere forskellige retninger. Der er.

24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

Storstrøms Amt har med pilotprojektet på Falster påbegyndt en udpegning af bevaringsværdige kulturmiljø- er, som i resten ... de, trækul, havre, smør og ost, kom.

bØNNET SLOT - Åbne Samlinger

Stubbekøbing og resten af Lolland-Falster hørte i middelalderen under Odense Stift. I begyndelsen af 1500-tallet var det Odensebispen Jens Andersen.

ensemble storstrøm - Åbne Samlinger

Komponisten Gunner Møller Pedersen kom med sit forslag ”Storstrøms Ensemble” til at danne grundlag for det endelige valg ”Storstrøms Kammerensemble”, ...

I Nørre Alslev - Åbne Samlinger

“Brohallen” (Orehoved Langgade 37A-B) Udstillingsbygning i træ og glas. anvendt ved en gartneriudstilling i “Forum”, opstillet på sin nuværende plads 1936.

museum lolland-falster - Åbne Samlinger

i Nykøbing F. og Lolland-Falsters Stiftsmuseum ... i kirke, havde vi ikke hat på, som fruen altid selv havde. ... (1850-1931) på Nykøbing Nordre kirkegård. Der er ...

Herregårde i det lollandske landskab - Åbne Samlinger

Op igennem 1500- og 1600-tallet fortsatte gods- ... hvor stiftamtmand H. Lützow til Søholt satte et storslået ... gennem salg af bøndergodset og fra den voksende.

MuseuM LoLLand-FaLsters - Åbne Samlinger

i 2018 blev pejlemærkerne for samdriftsaftalen 2019-2022 udarbejdet. samdriftsaftalen for den ... nestens dannelsesrygsække og vores program for fjerdeklasser i den tidligere ... i 2020 springer vi deltagelse i døllefjelde-Musse Marked over.

åbne samlinger - Museum Lolland-Falster

anerkendte museer, Bevaringscenter Næstved,. Storstrøms Kammerensemble samt LASA, sammen- slutningen af Lokalhistoriske Arkiver i tidligere Stor-.

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo - Åbne Samlinger

med Arkiv, Bibliotek og Museum (ABM) under samme tag undersøges. Der er så- ... Nye gulve. 250.000,00. Malerarbejde 350 m². 100.000,00. Nye toiletter.

Fuglsang aktivitetskalender december 2019 - Åbne Samlinger

Fuglsang Kunstmuseum, Ensemble Storstrøm og Fuglsang Musikforening. Se mere på ... 4 Åbent til kl. 20. 18.30: Fuglsang AFTEN: ... Kunstmuseet er lukket.

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2012 - Åbne Samlinger

Fuglsang Kunstmuseums sponsorer. Desuden vil Fuglsang Kunstmuseum gerne takke årets sponsorer, som på forskellig vis har støttet kunstmuseet og bidraget ...

Fuglsang Kunstmuseum Årsberetning 2013 - Åbne Samlinger

19. dec 2013 ... Etatsraad Georg Bestle og hustrus Mindelegat. Havekulturfonden. Knud Højgaards Fond. Landsdommer V. Gieses Legat. Lolland-Falsters og ...

Museum Lolland-Falsters årsberetning 2014 - Åbne Samlinger

11. mar 2015 ... Krogsbølle i udkanten af Nakskov fortsatte i 2014 i samarbejde med ... Etablering af info-center for Naturpark Maribosøerne i Skovridergården.

Museum Lolland-Falsters årsberetning 2013 - Åbne Samlinger

Museum Lolland-Falster har drevet turistinformationen i Nykøbing Falster siden ... 100 og 130 veteranbiler og – motorcykler fra Lolland-Falsters Veteran Klub.

børn, voksne, en lille kop og den store verden - Åbne Samlinger

BØRN, VOKSNE, EN LILLE KOP OG DEN STORE VERDEN. En af keramikkens fortællinger fra jernalderbopladsen i Hoby. Af: Anders Jon Nielsen, arkæolog.

Museum Lolland-Falsters årsberetning 2012 - Åbne Samlinger

10. maj 2013 ... Hotel, Færgen, Guldbageren, Maribo Handelsstandsforening, KS Værktøj, Lolland Kommune, Lollands. Bank, Man Diesel & Turbo, Hotel ...

Museum Lolland-Falsters årsberetning 2015 - Åbne Samlinger

31. dec 2015 ... sjælland. I 2015 afsluttedes samarbejdet om feltkampagnerne i Hoby forud ... Vi har i 2015 valgt at deltage i Engestofte julemarked med en bod ...

Museum Lolland-Falsters årsberetning 2016 - Åbne Samlinger

skab med bl.a. den hvide dame, afskaffelsen af træhesten og den romantiske haves ... Således blev museets gamle bogsamling (160 bogkasser indeholdende ...

Årsberetningen 2017 museum lolland-falster - Åbne Samlinger

1700s through the 1900s on Lolland-. Falster. ... I 2017 lagde Reventlow-Museet Peder- strup ramme til ... Men nye tiltag har også set dagens lys. Heriblandt er ...

Museum Lolland-Falsters årsberetning 2011 - Åbne Samlinger

Ved slutningen af 2011 er der i Regin registreret cirka halvdelen af en protokol på ... Myretuen i Holeby, Kultur og Fritid Lolland kommune og Lollands Billedskole. ... spolitiets Kriminaltekniske Centers afdeling i drab- ssager. Det er museets ...

Dæk og dæk/væg samlinger - Ytong

kalksandsten eller porebeton, enten som limede blokke, plader eller etagehøje elementer. Formålet med denne anvisning er at klarlægge forhold omkring og ...

Nationalmuseets samlinger 2001

13. sep 2002 ... eks skibene fra Roskilde og Nydamfundene. ... gennem den danske og internationale kunst- og mønthandel og publiceres med illustrationer i.

Forslag til pakkeliste – samlinger på snø

Forslag til pakkeliste – samlinger på snø. - Toalettsaker (tannbørste, tannkrem, såpe, ... Ski og staver (alpint eller langrenn). Skisko/støvler. Smøring til eget bruk ...

Samlinger for alle - Liturgier.pdf

Leder: La oss prise Herren! Alle reiser seg og synger: Gud være lovet! Halleluja, halleluja, halleluja. Leder: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt.

de digitale samlinger - Det Kgl. Bibliotek

Bibliotek giver fri online adgang til tusindvis af digitale billeder, aviser, luftfotos, bøger og magasiner? Mediestream giver online adgang til. Det Kgl. Biblioteks ...

Nationalmuseets samlinger 2004

I 2004 er museets indsamlingspolitik revideret som følge af arbejdet med Samlingsmanualen. 2.1 Nationalmuseets indsamlingspolitik. Nationalmuseet søger at ...