kommunale biler som går på strøm - Transportøkonomisk institutt

18. sep 2018 ... sine biler som går på fossilt drivstoff med elbiler. Denne ... Sørensen har vært TØIs kvalitetssikringsansvarlige. Oslo, september 2018.

kommunale biler som går på strøm - Transportøkonomisk institutt- Relaterede dokumenter

kommunale biler som går på strøm - Transportøkonomisk institutt

18. sep 2018 ... sine biler som går på fossilt drivstoff med elbiler. Denne ... Sørensen har vært TØIs kvalitetssikringsansvarlige. Oslo, september 2018.

Mal til engelsk CV - Transportøkonomisk institutt

1. feb 2018 ... Språkferdigheter: Leseforståelse. Muntlig. Skriftlig. Engelsk. X x. X. Svensk og ... Innlegg på Natur og Ungdoms 'Kollektiv kunnskapskveld' på ...

Sammendrag - Transportøkonomisk institutt

Kjørekostnader for lette biler, tunge biler og busser – herunder avgifter. • Indekser ... Tidsavhengige driftskostnader for tunge biler og busser, kr/time, eksklusive.

Førerstøttesystemer - Transportøkonomisk institutt

Yrkesførere/yrkeskjøring. - Alle bilførere/biler (og potensielle passasjerer for enkelte systemer) ... reaksjonstid. Kraftigere bremsing for rødt lys med ISA kan skyldes at førerne ikke ... systemer vi spør om. Treffer man den riktige personen er det.

Parkering - Transportøkonomisk institutt

parkeringskostnaden. Lokalisering av parkering under bakken. Redusere arealbeslag. Redusere antall parkeringsplasser. Bedre sikkerheten på lokale veger.

Rapport - Transportøkonomisk institutt

3. mar 2017 ... og døgnfordelingsmodeller for personreiser med tog i Norge. ... Oslo S til Ski stasjon, og hvordan ankomsttiden (på Ski stasjon) for disse arbeidsreisene fordeler ... Modellen er utviklet på oppdrag fra Jernbaneverket (fra 2017 ...

mal rapporter - Transportøkonomisk institutt

trafikksikkerhet ved å bygge på Imre Lakatos' teori om ... fransk undersøkelse forsøkte man å unngå dette problemet ved å spørre om ulike ... tal w illin gn e ss to p ay. Risk reduction (per 100,000). Insensitivity to scope in contingent valuation study ... Blomquist (1982) stated the risk reduction for seat belt wearing as 1/10,000.

og logistikk - Transportøkonomisk institutt

stedet for et nasjonalt sentrallager (Elkjøp, Lefdal, Ikea, Clas Ohlson, Bauhaus,. Jysk) ... faller av pallen om pallen kommer skjevt inn i reol ved stabling i høyden) ... lll#id^#cd. Telefon: 22 57 38 00. Telefaks: 22 60 92 00. E"post: [email protected]

Ulykker - Transportøkonomisk institutt

dødsfall, kr 10,59 mill for hard skade, kr 614 tusen for lettere skade, og kr 30 tusen for materiell ... publiserte Kahneman og Knetsch (1992) en berømt artikkel i.

Electromobility in Norway - Transportøkonomisk institutt

6 Nov 2013 ... Gunnar Lindberg. Michael Wøhlk ... 9.6 Electric scooters . ... data on electric bicycles and electric scooters, which constitute a growing market in.

Hva skjer med ekspressbussene? - Transportøkonomisk institutt

noen fortsetter også videre til Malmö og København. Swebus Express opererer med cirka 43 ukentlige avganger fra Oslo retning Göteborg og cirka 29 retning.

Parkering i Sarpsborg - Transportøkonomisk institutt

Parkering i Sarpsborg - Grunnlag for avklaring av parkeringspolitikken. Copyright ... Arealbehov, struktur og utviklingsmønster. • Transportforhold. • Handels- og ...

Drosjer i Trondheim - Transportøkonomisk institutt

Drosjemarkedet er sammensatt og kan deles i flere delmarkeder med ulike vilkår for konkurranse. Kontraktsmarkedet innebærer at drosjesentralene konkurrerer ...

Kunnskapsgrunnlag: Areal - Transportøkonomisk institutt

Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer. Copyright ... Figur 66: Bilfritt areal og opphold i sentrum av København.

Trafikkstøy i boliger - Transportøkonomisk institutt

at de plages av støy fra veitrafikken når de oppholder seg utenfor sin bolig, mens rundt 60 ... 5,2. 18,3. 28,2. 25,4. 23,0. Etter (N=226). 6,8. 22,0. 21,5. 27,3. 22,4 ...

Detaljvarehandel i 20 bykommuner - Transportøkonomisk institutt

Det har lenge vært en tendens til at plasskrevende handel (møbel, ... Jysk, Jula, XXL, G-Sport, ToysRus, stor Rema 1000), og åpningen av flere store butikker ... gjennom etableringene av Bauhaus høsten 2008 og Norwegian Outlet sommeren.

Salg av elbiler - Transportøkonomisk institutt

Salg av elbiler – selgernes rolle og kundenes vurderinger. Forord. Transport ... Tabell S1: Insentiver for elbiler i Norge og Sverige Kilde: Figenbaum og Kolbenstvedt 2015a. ... PHEVs fra Volkswagen og Audi i 2016 (TNS Gallup 2016). De var ...

Hele rapporten - Transportøkonomisk institutt

The Norwegian bus industry has experienced a period of ... Det har forekommet en rekke ikke-økonomiske motiver for både kjøp og salg. Disse vil trolig få ...

Hele notatet - Transportøkonomisk institutt

for samferdselssektoren av endret tilbud i norsk kystfart”, finansiert av Norges ... Hurtigruten viser en synkende tendens, det samme er tilfellet for lokalrutene, ...

Reisevaner med fly 2005 - Transportøkonomisk institutt

Norwegian Air Shuttle var et mindre flyselskap som i flere år hadde operert ... Tilbakemeldinger fra intervjuerne tyder på at gjennomføringen stort sett gikk bra,.

Nasjonal ferie - Transportøkonomisk institutt

Ferie. Forbruk. Norge. Reiseliv. Turisme. Ferie- og forbruksundersøkelsen omfattet et landsrepresentativt utvalg av feriereiser innenlands i Norge sommeren ...

Systematiske, kunnskapsbaserte og ... - Transportøkonomisk institutt

7. des 2017 ... som bør gjennomføres i en by for at gitte målsettinger skal nås, eller med å ... feil (se Næss og Strand 2015 for interessante diskusjoner, eller ...

Klimaeffekten av elsykler - Transportøkonomisk institutt

safe passing in a bike lane and in bike fields in the road because e-bikes are on average ... I Trondheim kommune har tre sportsbutikker leid ut elsykler. I 2017 ...

Synlige syklister - Transportøkonomisk institutt

Refleks. Sykkel. Sykkellys. Sykkelulykker. Andelen syklister som sykler med lovlig lys i ... lysbruken og at alle sykler selges med fastmontert lys fra 2016, er det estimert at det ... TØI-rapportene er gratis tilgjengelige på instituttets hjemmeside.

Havner og nærsjøfart - Transportøkonomisk institutt

Aalborg, Kolding, Grenå, Vejle og Aabenraa (Institut for Transportstudier, 2000). De mest markante ... DFDS kjøper Nordsjø-linjen. Artikkel av Knut Viggen i Nr.

Transport- og klimaeffekter av ... - Transportøkonomisk institutt

fra caseområdets midtpunkt man kommer. ... Noen av disse utgjør små nisjebutikker som frisør, take-away restauranter ... Hørsholm: Forskningscenteret for skov.

Fart, følelser og risiko - Transportøkonomisk institutt

Näätänen og Summala bruker først risikomonitoren som synonym for subjektiv ... hvert kan gi uttrykk for hvilke kortbunker som gir gevinst, og hvilke ikke. Men til.

Statistisk analyse af færdselsuheld - Transportøkonomisk institutt

Uheldsanalysen er en fascinerende gesjæft. Uheldstallenes iboende natur giver ophav til et ualmindelig rigt og træfsikkert arsenal af statistiske metoder.

Busser, Euro VI og avgassutslipp - Transportøkonomisk institutt

Videre formidler rapporten ny kunnskap om utslipp fra busser med nye Euro VI-godkjente gassmotorer. Kunnskap om hva busser med forskjellig teknologi bidrar ...

Turistvägar i Sverige och utomlands - Transportøkonomisk institutt

däribland USA, Norge, Sverige och Tyskland. Konceptet omfattar bland ... sagoslott. Cirka 70 borgar, slott och ruiner kantar vägen. Det finns även cykelvägar.

Vegen mot klimavennlig transport - Transportøkonomisk institutt

Lasse Fridstrøm ved TØI har ledet arbeidspakke 6, som har omfattet syntetisering og formidling. Han har også ... virkning å stille trafikantene overfor 'riktige' priser, dvs. priser som dekker alle ... etablerte indikatorsett (Spangenberg 2007).

Fartsgrensereduksjon i tettbygd strøk - Transportøkonomisk institutt

av stilleveje i Danmark, synes fartsgrensesone også å ha effekt i disse områder. ... Jensen/ETSC: Bruk av humper ved fartsgrense 50 km/t (Danmark – 1995):.

Tekniske virkemidler for reduksjon av ... - Transportøkonomisk institutt

Fløysand ved Statoil PKS på Mongstad - 1. november 2005. 4.1 Status og ... vannfrie membraner der fosforsyre og ikke vann står for transporten av ioner i.

Cruisetrafikk til norske havner - Transportøkonomisk institutt

Flere relativt korte cruise (3-5 dager) i Skagerak/Nordsjøområdet i skuldersesonger. • Julecruise i Nordsjøområdet. • Vintercruise til Nord-Norge for nordlys og ...

Subjective and Objective Safety - Transportøkonomisk institutt

trafikksikkerhetstiltak og 125 varianter av disse tiltakene på ... Due to the quality and the quantity of the evaluation studies performed further evaluation is both ... of all lanes (through and auxiliary lanes) and medians of a cross street.

Modulvogntog i Norge. Status for ... - Transportøkonomisk institutt

1. okt 2009 ... Modulvogntog er vogntog med lengde inntil 25,25 meter og to- talvekt inntil 60 ... bruk av modulvogntog på definerte ruter. I oktober 2007 sa ...