Om det gådefulde samspil mellem krop, sansning og ... - Livsverden.dk

De kan opleve fantomfølelse i de enkelte ikke eksisterende fingre, hvis de bliver berørt f.eks. med en vatpind bestemte steder på henholdsvis venstre kind og ...

Om det gådefulde samspil mellem krop, sansning og ... - Livsverden.dk- Relaterede dokumenter

Om det gådefulde samspil mellem krop, sansning og ... - Livsverden.dk

De kan opleve fantomfølelse i de enkelte ikke eksisterende fingre, hvis de bliver berørt f.eks. med en vatpind bestemte steder på henholdsvis venstre kind og ...

Sansning, følelser, krop og bevidsthed - Livsverden.dk

"Min egen krop er i verden - som hjertet i organismen: Den holder kon- ... læring, intelligent adfærd og handling kan beskrives og forklares, uden at bevidst-.

Den forstyrrende krop - Livsverden.dk

fordybede Ayres sig i hjernestammens funktion hvad angår hæmning og fremning eller arousal og inhibition i form af en central filterfunktion, hvor dagligdags og.

Eksistens og krop hos den tidlige Sartre - Livsverden.dk

fleksivt jeg, transcenderer bevidstheden sig selv, afdækker genstande og betydningsstrukturer og er altid allerede ud ved det værende i verden. Som refleksivt ...

Det homeriske menneske og den levede krop - Livsverden.dk

Williams rejser ligeledes den indvending mod Snell, at han ikke tillægger det homeriske menneske evne til selv at tage beslutninger og det derfor behøver hjælp ...

Fænomenologien mellem eksistensfilosofi og kritisk ... - Livsverden.dk

Fænomenologien mellem eksistensfilosofi og kritisk samfundsvidenskab: John. Mortensens fænomenologiske tekster. Birger Steen Nielsen. Nielsen, B. S. ...

Studier i mulige sammenhænge mellem ... - Livsverden.dk

artikulationssted og -måde via spejl og 'bogstavhus' kan støtte børns opmærksomhed for egen tale, selvom de ikke altid med det samme er i stand til at korrigere ...

Samspil – mellem skole og erhvervsliv

Etablering af HORSENS ALLIANCE task force – Spot et Job. • Erhvervsmentor-ordning. • Virksomheden i Centrum. • Fokus på CSR – HORSENS ALLIANCENs ...

Eksperimenter under program 2: Samspil mellem uddannelse og ...

Hospital og SoSUC. Transformativ hypotese ... besvarelsen af opgaven skal afleveres på fronter i begyndelsen af modul 2. • tilrettelæggelsen af den ...

Praksisnyt nr. 81: Samspil mellem servicelovens § 42 ... - DUKH

Efter barselslovens § 26 har forældre med alvorligt syge børn under 18 år ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis de i forbindelse med barnets sygdom helt ...

Et samspil mellem folkeskolerne og Ungdomsskolen i Esbjerg ...

FOLKESKOLERNE OG UNGDOMSSKOLEN. I ESBJERG KOMMUNE. Vision: • Esbjerg Ungdomsskole ønsker, som det er hensigten med skolereformen, fortsat ...

SAmSPil mellem læringSAKtiviteter Og FySiSKe rum - Winie Ricken

inden for 'rum til leg og læring' på institutions- og skoleområdet. Hun deltager løbende i forskelli- ge tænketanke og udviklingspro- jekter i forbindelse med udvik-.

KNX-løsninger sikrer samspil mellem systemer - Ecopti

varme, køling, ventilation, solafskærmning og mørklægning til alarm, adgangskontrol, musik og AV. Det medfører en energibesparende løsning og øget komfort ...

Projekt 8.11. Samspil mellem eksponentiel vækst og potensvækst ...

Introduktion: Eksperiment med eksponentiel vækst. Hvad sker der når man ... g) Hvilket punkt ligger nu med sikkerhed på grafen for sammenhængen mellem x og y? Hvilken ... Teori II: Kan vi udlede en formel for sammenhængen? (mest på ...

bedre samspil mellem den private og den offentlige sektor kan ...

1. feb 2019 ... gave at udarbejde anbefalinger til, hvordan Offentlige Private Partnerskaber i ... er foretaget totaløkonomiske vurderinger i sammenligning med ...

tværfaglige samspil mellem matematik og historie i ... - Core

20. feb 2010 ... matematik og historie i gymnasiets studieretningsprojekt. (SrP). Abstract. Artiklen undersøger i hvilken grad tværfaglige samspil mellem fagene ...

Projekt samspil mellem studenterv ksthuse og udd 060612 - UC Viden

'Sneboldmetoden' læner sig op ad KDA's begreber om intertekstualitet og interdiskursivitet, hvor tekstanalyserne netop søger deres validitet i teksternes indbyrdes ...

Øget samspil mellem skole og fritidsliv - Kommunernes Landsforening

Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) ... Danmarks Privatskoleforening. Foreningen ... danske tradition for deltagelse og engagement også bidra- ger til ...

For at sikre samspil mellem teori, lederens egen udvikling og praksis ...

Tilmelding på www.cok.dk/pl-odense. Herlev. Modul 1 5.-6. marts 2020. Modul 2 16.-17. april 2020. Modul 3 18.-19. maj 2020. Tilmelding på www.cok.dk/pl- ...

Den gådefulde mår

2. apr 2008 ... liste over truede dyr og har været fredet siden 1930'erne. Den lille mår er vanskelig at få at se i naturen, fordi den er aktiv om nat- ten og lever i ...

Antikkens gådefulde tandhjul - Kvant

med Meccano-byggesæt og fundet modellen ubruge- lig. Bromley instruerede en urmager i Sydney i at bygge en simplere model. En væsentlig ændring ved.

Istidens gådefulde klimaspring - Aktuel Naturvidenskab

dybvandsdannelse er sandsynlig- vis, at smeltevand fra smeltende isbjerge sænkede saltindholdet i overfladevandet og hindrede det i at blive tilstrækkelig tungt ...

Sansning og erkjennelse - UiO - DUO

30. apr 2012 ... Affekt og kiasme formulerer sansningens ontologiske forbindelser på to ulike vis som gir dem en viss konseptuel motstand mot hverandre. Å ...

Sansning - Københavns Universitet

Sansning: J.P. Jacobsens "Fru Fønss" og den fænomenologiske kritik. I M. R. Thomsen, D. Ringgaard, L. M. Rösing, P. Simonsen, D. Ringgaard, L. Møller, ...

fra uorganisk til organisk sansning - BORA - UiB - Universitetet i ...

de underliggende verdier vi legger i ord som «natur», i denne oppgavens tilfelle «organisk» og «uorganisk». Sett i en slik kontekst kan min posisjon overfor ...

48734: Børns motorik, sansning og bevægelse 1 - epos-amu.dk

Den amerikansk bevægelsesforsker David Gallahues (Gallahue & J.C Ozmun, 2006) timeglasmodel, illustrerer og forklarer den motoriske udvikling. Modellen ...

Hospice - Livsverden.dk

Boss og Kari Martinsen i analysen, og sidst præsenteres, hvordan åndelig om- sorg kan forstås på ... 10 Hospice som forskningsfelt udfoldes mere i kapitel 3. ... hvor åndelig omsorg har været anset som en af de fire dimensioner i en hel-.

I begyndelsen var bevægelsen - Livsverden.dk

synes trukket ud af samspillet med det visuelle og det auditive. Her kan Edith Norries (35) bogstavhus, hvor konsonanterne kategorise res efter artikulationssted ...

Sanseintegration og læsepædagogik - Livsverden.dk

Perceptionsforstyrrelser, som man kan opleve dem hos neurologisk skadede mennesker, er der ikke tale om. Det anes, at Dennis har problemer med at ...

Selvmordets filosofi - Livsverden.dk

Det eksistentielle selvmord hvor man dræber sig på grund af eksistentiel lidelse i en ulykkelig ... danske digter Michael Strunge. 8. Dødsdriften som motiv til ...

Intersubjektivitet i fænomenologien - Livsverden.dk

22 intersubjektiv status, som Husserl udtrykker det (citeret efter Merleau-Ponty 1960d, s. 106). Gennem sproget når du ind i mig og jeg ind i dig. Det betyder ...

om forudsætninger for læseindlæring - Livsverden.dk

bagtungelyd og lignende. Helt tydeligt et relationsproblem og ikke et sekventielt problem. En erfaring herudfra formuleret således: "Det synes muligt tidligt at ...

Perception, tid og rum i fænomenologien - Livsverden.dk

tale om den virkelige genstand i et virkeligt rum og i en virkelig tid – til genstanden som potentiel i en absolut tidsløs bevidsthed. Vi når så frem til en væren, der ...

Sindets fantastiske virkelighed - Livsverden.dk

I Oliver Sacks Manden der forvekslede sin kone med en hat og andre beretninger fra sindets fantastiske virkelighed fortælles om en underviser ved et.

Medard Boss' lægekunst - Livsverden.dk

Af Sune Frølund. Som bekendt går vi ikke rundt og føler os sunde, når vi er sunde, men vi mærker det, når vi er syge. Sygdommen er mere påtrængende end.

Fronesis og pædagogisk praksis. En ... - Livsverden.dk

Aristoteles begreb fronesis har i de senere år påkaldt sig en del opmærksomhed i ... aktivitetsformer har deres egen erkendelses – eller vidensformer, som er ...