Erindringer fra Vejlby - Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening

kan ikke huske, at jeg har mdttet soge hialp fra den kant. I d,en kldsse, jeg ... slagter og kreaturhandler, uar det naturligt, at han labte eiendommen ef' ter sin far. ... Vejlby-drengenes fastelaunssang:, og de kommareherende og syngende ind.

Erindringer fra Vejlby - Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening- Relaterede dokumenter

Erindringer fra Vejlby - Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening

kan ikke huske, at jeg har mdttet soge hialp fra den kant. I d,en kldsse, jeg ... slagter og kreaturhandler, uar det naturligt, at han labte eiendommen ef' ter sin far. ... Vejlby-drengenes fastelaunssang:, og de kommareherende og syngende ind.

FORORD - Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening

forlanget, ford,i al ind- og udrejse fra Kabenhaun bleu forbudt, ieg husker iklce hvor lenge. Efter jeg kom ud af skolen og fik et lantoriob, fortsatte ieg med at.

Side 24-1 - Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening

de nyere kvarterer Fredensbjergparken, Vejlby Vænge, Kildehøjen og Vejlbytoften og berørte kun ved Kildehøjen, gården Theasminde og Tværmarksvej ...

Sognegrænser i Vejlby-Risskov - Vejlby-Risskov Lokalhistoriske ...

Mod Nord – Nordsiden af Langengevej (på den nordre side af Skejby Nordlandsvej) fra. Mollerupvej. Langs Langengevej (ulige numre) til Tværmarksvej. Langs ...

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2017

lenderåret 2017 har 12.670 brugere besøgt siden og foretaget 31.302 opslag. ... under indflydelse af alkohol fastelavnsmandag og beder herredsfogeden gribe ...

Byvandring Ellevang 26 - Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening

26. maj 2018 ... bebyggelser, som Boligforeningen af 1943 byggede i 1970'erne, Vejlby Vænge, Kildehøjen og senere Vejlby Toften, som vi skal se nærmere ...

Risskov Badehotel - Grundejerforeningen Vejlby Fed

købes en særlig cykelbillet, hvorfor der i begge ender af ... ge postkort, der kunne købes på hotellet og sendes ... der indtog det gamle badehotel. Der kom store ...

Historier fra Risskov - Grundejerforeningen Vejlby Fed

Hermed historien om hospitalet og dets tilknytning til Risskov sat i historisk sammenhæng: Jydske Asyl, Riis Skov og Risskov. Forstaden Risskov kan som sagt ...

Risskov i Hjertet - Grundejerforeningen Vejlby Fed

To gange om året udsendes “GVF-Avisen” med artik ler af lokal interesse, og de senere år har vi hvert efterår udgivet “Hi- storier fra Risskov” med lokalhistoriske ...

Historien om MARIE MØLLE og dens personer - Vejlby-Risskov ...

17. feb 2019 ... Århus med slagtervarer), havde man indtil nu ikke huset en eneste møllersvend. ... foran "MARIENLUND", som var en meget stor tårnprydet ...

Stier omkring Vejlby-Risskov, Skæring-Egå og Lystrup ... - 8520.dk

Vandre- og cykelruter. Udgivet af Fællesrådet i Vejlby-Risskov,. Lystrup-Elsted-Elev fællesråd,. Grøn Støtteforening i Vejlby-Risskov og. Grøn Guide Århus Nord i ...

Johanne Larsens erindringer 1939 - Højby Lokalhistoriske Forening ...

... heste og grise, - nu er der bl.a. Kattens Værn, ... De grise, der skulle på slagteriet i Odense, blev læsset på arbejdsvogne og kørt på Højby station, hvor de blev ...

FT 1921 Vejlby

Jensen husmoder. 162. 15-8. Andersen, Kirsten Marie f. Olesen husmoder. 152. 18-2 ... Hammer Sperling, William Hakon Viggo ... Monrad, Aage Christian.

FT 1901 Vejlby

Brøndum, Kristine Severine f. Larsen husmoder. 144. 1-2. Brøndum, Søren Peter søn. 144. 1-4. Brønnum, Ane datter. 363. 5. Brønnum, Ane Mette f. Laursen.

FT 1870 Vejlby

Voldum, Christine patient. 12. 243 von Bergen ... Andersen, Laurs svigerfader (daglejer). 37 71. Andersen, Laurs slagter. 60 66. Andersen, Laurs barn. 66 4.

Ladefogedgård Vejlby

har aner tilbage til Steen Stensen Blicher som jo har skrevet ”Præsten fra Vejlby”. Læs hele. PartnerPortrættet på turismepartner.dk hvor Poul fortæller. Djursland ...

NYT FRA VEJLBY SOGN2018

1. dec 2019 ... Asger Buur, John Frandsen og Paulo Bellinati. Fri entré ... Jeg er 49 år gammel, og bosat i Hadsten med min mand og vore tre store børn.

FT 1855 Vejlby

kone. 67. 3-2. Brun, Søren Knudsen tjenestefolk. 38. 6-9. Carlsen, Birthe Kirstine barn. 39. 4-6. Carlsen, Dorthe barn. 39. 4-5. Carlsen, Jacob barn. 48. 3-6.

NYT FRA VEJLBY SOGN

Distribuering: Lions Club Vejlby Risskov. Deadline for næste nummer. 1. februar 2016. FORSIDEN. Kirken i hvidt set fra syd. Foto: Gerhard Thiele. Kirkens logo: ...

in vejlby klit - Meer und Hus

NORDSEEURLAUB.DK. 1. HARBOØRE TANGE. Vom der Buhnen zwischen Thyborøn und Vejlby. Klit angelen man mit Pose, Grundangeln, Surf- casting oder ...

GVF-Avisen - Grundejerforeningen Vejlby Fed

Det er også Martin Busk, der står bag RISSKOV BY NIGHT- støttefesten for ... stranden i Risskov og særligt på det ... Borgerservice på 8940 2222 eller an-.

Navneregister FT 1916 Vejlby

Abild Ovesen, Jens Pedersen søn. 50. 16-58. Abild Ovesen, Niels gårdejer. 93. 4-1. Abild, Ane Jensen datter. 44. 3-9. Abild, Ane Kirstine f. Bomholt husmoder.

Vejlby Hus - Boligforeningen 10. marts 1943

27. nov 2018 ... 4. Gennemgang af overordnet tidsplan v. Birgitte Hansen, D.A.I.. 5. Gennemgang af genhusningspolitik, v. Bjarne Wissing, BF 10. marts 1943.

Spejderhytterne på Fortevej - Grundejerforeningen Vejlby Fed

tionel spejderarkitektur, et norsk bjælkehus. Her holder 1. Risskov ... ny norsk hytte, og til pigerne så man en mulighed i ... bjælkehytte. Da den blev ind- viet den ...

1A Kolt - Vejlby / Skejbyparken - Midttrafik

*AUH = Aarhus Universitetshospital. Listen kan både læses oppefra og nedefra. 1A Kolt - Vejlby / Skejbyparken. 6A. 15.

Prisliste - Vivild - Vejlby Sogne

12. feb 2020 ... Perlesten, dobbeltgravsted. Perlesten, trepersonersgravst. Perlesten, firepersonersgravs. Perlesten, urnegravsted. Trædesten i Ølandsbrud.

Boligforeningen Vejlby Toften - Om grundejerforeningen

21bu, 21 da, 21fb og 211t Vejlby By, Ellevang: Boligforeningen af 10. marts. 1943 - i det følgende kaldet Boligforeningen. Den i henhold til områdedeklarationen ...

Velkommen i Vejlby Hus - Boligforeningen 10. marts 1943

Det anbefales at slutte af med støvsugning og gulvvask – start fx i entré/toiletter, herefter køkken/1.sal og til sidst trappe og stueetage. KØKKEN: Bestik og service ...

A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold B: Gravsteder - Vivild - Vejlby ...

Vivild kirkegård. Norddjurs kommune. Norddjurs provsti. Århus stift. A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold. § 1. Kirkegården ejes af Vivild kirke og bestyres af Vivild ...

Vejlby Sogns Kirkeblad - Egeskov Kirke

6. feb 2018 ... konfirmationstøj til både drenge og pi- ger i et omfang, der gør, at vi kan tilby- de en stor del af de kommende konfirmander et bæredygtigt sæt ...

Hjortshøj - Lystrup - Vejlby - AUH Skejby 86 ... - Midttrafik

30. jan 2018 ... 302 AUH Skejby, indgang E,F d. 302 AUH Skejby, indgang G an. 302 AUH Skejby, indgang H. 05.12. 05.14. 05.17. 05.25. 05.25. 05.26. 05.26.

Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2019 - Lokalcentre

2. aug 2019 ... Arrangementer Lokalcenter Vejlby efterår 2019. August. Fredag d. ... Der skal være minimum 30 deltagere for at turen kan gennemføres. ... Underholdning med ”Harmonikavennerne Aarhus”, som denne dag kommer med en ...

Kirkebog Vejlby Sogn 1758-1813 Det er ikke muligt i kirkebogen at ...

Brodersen, Christen. Christensdatter, Anna Kirstine. 1799 65 ... Christensen Fiil, Peder. Pedersdatter, Anne ... Fiil, Christen Laursen dødfødt dreng. 1780 33.

45 NATBUS Park Allé - Aarhus Vest - Skejby - Vejlby ... - Midttrafik

Page 1. 45 NATBUS Park Allé - Aarhus Vest - Skejby - Vejlby - Lystrup.

Kirkebog Vejlby Sogn 1758-1813 Hvis intet tilhørssted er nævnt, er ...

Andersdatter Fiil, Kirsten trolovelse. 1789 147 venstre ... Nielsen, Peder fra Aarhus. Fiil, Kirsten Andersdatter ... Knudsdatter, Anne Kirstine trolovelse. 1805 156 ...

Konfirmation Vejlby - Strib - Røjleskov pastorat Kirkebladet - Strib Kirke

Hvad enten man er konfirmand, forælder, søskende ... arrangementer, nogle unge vælger at holde i stedet for en konfirmation. Nogle ... for, hvordan en dreng.