Pensionist i Randers august 2016 - Randers Kommune

14.00 ”Den syngende Slagter”. 13. 10.00-15.00: Tøj og Sko. 20. 14.00 Banko. 27. 14.00 Kommer senere … november. 03.

Pensionist i Randers august 2016 - Randers Kommune- Relaterede dokumenter

Pensionist i Randers august 2016 - Randers Kommune

14.00 ”Den syngende Slagter”. 13. 10.00-15.00: Tøj og Sko. 20. 14.00 Banko. 27. 14.00 Kommer senere … november. 03.

Pensionist i Randers august 2012 - Randers Kommune

meget flot undersøgelse, så hviler vi på næste side. Ros til medarbejderne ... I løbet af de sidste par år har Randers Kommune oprettet 10 nye sundheds- klinikker, der alle ... TIRSDAGE Petanque hvis vejret tillader. Kl. 14.00. ... dage før. November. 12. kl. 11.30-14 Mortensaften med andesteg. December. Julehygge: dato ...

Pensionist i Randers august 2013 - Randers Kommune

20. aug 2013 ... 14.15: Julegudstjeneste i Asferg Kirke og. Luciaoptog på centret. Bussen kører fra Nørbæk kl. 13.50, Fårup kl. 13.55 og centret kl. 14.05,.

Pensionist i Randers august 2014 - Randers Kommune

20. aug 2014 ... styrke de sociale aktiviteter for såvel beboere på ældrecentre som ... på en sjov måde. ”Det er livsbekræftende og ... 12:00 Julefrokost i cafeen.

Pensionist i Randers august 2019 - Randers Kommune

23. aug 2019 ... både Mariager og på Grønvang, er det blevet til. ”Arven har givet os lidt frihed til at holde arrangementer, som er udgiftsneutrale for både centret ...

Pensionist i Randers februar 2014 - Randers Kommune

[email protected] Åbningstider i Borgerservice. UDGIVER: ... på Gjerlevcenteret. 29. 9.30 Tirsdagsklub. 16.00 Afgang til afslutning på bowling i Hobro ...

Pensionist i Randers februar 2018 - Randers Kommune

7. maj 2018 ... Hver mandag indtil 31. marts kl. 14.15 Spil (Wii, pool, bob m.v.) på Aldershvile. Aktivitetsudvalget. Hver tirsdag kl. 13.00 Kortspil og samvær.

Aftalekontrakt 2019-2022 - Randers Musikskole - Randers Kommune

Billede: Musikskolekoncert i Turbinen 2016 ... Målgruppen for Randers Musikskole er borgere i Randers Kommune ... Ved Musikkens Dag på Værket bidrager eleverne væsentligt til et flot program på flere timer, og ved ”Unge spiller Klassisk”.

Fladbro Skov Randers Dyrehave - Randers Kommune

Natur og Miljø. Laksetorvet. 8900 Randers C. Fladbro Skov. Randers Dyrehave. - To bynære udflugtsmål. 1. udgave 2013. Tekst og layout ...

Lille Skole for Voksne Randers - Randers Kommune

Kontortid: tirsdag-torsdag kl.10-14. Skoleleder Peter N. ... Windows 10, og basisopgaverne kom- mer rundt om ... Billedbehandling med et af de oven- stående ...

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde - Randers Kommune

14. jun 2018 ... Kirkegårdskontoret kan under særlige omstændigheder og med embedslægens tilladelse forlænge denne frist. Begravelse og kremering må ...

mellem Randers Kommune, Regionshospitalet i Randers og Region ...

kommunikation mellem Tryghedshotellet og hospitalets sygeplejersker og eventuelt læger et døgn efter udskrivelsen fra hospitalet. Vi ønsker borgeren i centrum ...

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C ... - Ankestyrelsen

19. mar 2019 ... 3. Vi beder byrådet i Randers Kommune om inden to måneder at oplyse, ... Til sidst oplyses, at [X] har en butik placeret på Mariagervej.

lokalplan nr. 359 randers kaserne - Randers Kommune

Røde Kors. Området er for nylig overtaget af private bygherrer. Planen går ud på at omdanne størstedelen af den tidligere. Randers kaserne, delområde I - By i ...

Nye affaldsvaner i Randers Nordby - Randers Kommune

2017 og blev udført af antropolog Cecilie Jakobsgaard fra Randers Kommunes affaldskontor. ”Generelt udsorteres mere madaffald pr. husstand pr. uge, når ...

Randers Affaldsterminal - Positivliste - Randers Kommune

En delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere pr.

Årsbudget 2016 - Randers Kommune

Årsagen til merudgiften i 2017 og 2019 skyldes hhv. kommunalvalg (2017) samt for- ventet folketingsvalg (2019). Børn og skole udvalget. Skoleområdet.

Exit 2016 - Randers Kommune

også købe mærkerne enkeltvis i Borgerservice. Hvis det sner eller ... åbningstider og alt det andet. ... 18 EXIT 2016 Randers Kommune ... Lærkevej, Gjerlev J. 1.

Randers Krisecenter - Randers Kommune

1. jan 2017 ... Randers Krisecenter er i henhold til Servicelovens § 109 et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder og deres børn op til 18 år. Krisecenteret er ...

RANDERS kuNStmuSEum - Randers Kommune

0. RANDERS. KULTURHUSET. poLiTiSK bESLUTningSgRUndLag - 02. aUgUST 2018. RandERS KoMMUnE - pLUSKonToRET aRKiTEKTER. RANDERS.

Kontaktmandsmøde i Randers - Randers Kommune

18. aug 2013 ... 19:00-21:00 Middag i goginsalen på Hotel Randers ... Randers Kommunes erfaringer fra Kom- ... Afslutningsmiddag på Restaurant Sejlklub-.

Kvalitetsrapport 2016-2017 - Randers Kommune

Munkholmskolen har den højeste andel, da alle elever på skolen opnåede et resultat med mindst 2 i dansk og matematik. Assen- toftskolen og Tirsdalens Skole ...

August-September 2018 - FDF Randers 2

20. sep 2018 ... Randers 2. Sct. Peders sogn ... vejret. I maj måned var vi over 4 fredage ude og sejle med elever ... Jeg er lige nu pilteleder (og ledernes le-.

randers i tal - Randers Kommune

Det er inden for dette område, at kommunen sikrer, at børn og unge, der virkelig har brug for hjælp, også får den. Døgnet rundt, året rundt står Familieafdelingen ...

Randers Social- og Sundheds- skole Årsrapport ... - SOSU Randers

25. mar 2019 ... Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Randers ... I samarbejde med Vestjysk Gymnasium i Tarm, Grenaa Gymnasium, Mercantec, ...

Beretning 2019 – Dansk Musiker Forbund Randers. - DMF Randers

Thomas Thomsen, DMF Hjørring og hovedbestyrelsen, blev valgt. ... Tak for endnu et år i DMF Randers. Da jeg ... Det har været en god mulighed for at støtte.

Carl August Lorentzen. Arresthuset i Randers

litiet i Randers at pågribe den fra Ribe Arrest flygtede storforbryder, boretyven Carl August. Lorentzen, der nu efter flugten havde været på fri fod i ca. 144 måned ...

42. Årgang 2017 August. Nr. 4 - Randers fugleforening

8. okt 2017 ... Kontakt angående dette skal ske til Dan H. Sørensen TLF: 2620 9030. Tilladelse til: Import tilladelse: Fødevareregion Nord, Sønderskovvej 5, ...

Aftale mellem Randers Byråd og - Randers Musikskole

Randers Musikskole har et meget tæt samarbejde med Randers Kammerorkester, da musi- kerne i Kammerorkesteret underviser i musikskolen som en del af ...

1 18. årgang Juni 2017 Nr. 2 Randers Byk - Randers Bykor

18. jun 2017 ... 10.30 ved vor årlige og traditionsrige ”Randers-uge-koncert” i Sct. Mortens Kirke i Randers, men denne gang med strygerorkester og harpe, ...

Ni nye Randers-Gazel ler Bilen&Bossen: Et genfødt ... - Randers Biz

10. dec 2014 ... vejene, når vejret er ekstra godt ... sætte produktionen i vejret. Vækst- ... Dage. Salgstid. Randers. Randers okt. 13 dec. 13 feb. 14 apr. 14 jun.

Stemannsgade 2 . 8900 Randers C . Tlf.: 8710 ... - Randers Bibliotek

8900 Randers C . Tlf.: 8710 6800 . www.randersbib.dk . [email protected] ... åbningstider skal tilpasses efter borgernes behov. Randers Bibliotek ...

Sig det til nogen i Din Avis Randers - Artikel - Randers Krisecenter

din avis randers. 11. Omkring 70.000 kvin- der er hvert år udsat for psykisk vold i nære rela- tioner, men de opsøger ikke professionel hjælp til at komme ud af ...

80 millioner kunder randers bruge arbejdsmiljø ... - Randers Biz

24. aug 2015 ... 20. Redoffice Kontorsupermarked · Toldbodgade 7 • 8900 Randers • Tlf.: 86 40 59 50 · www.kontorsupermarked.dk ... hedens anlæg i Odense.

Ansøgning om bådplads i Randers lystbådehavn - Fjorden Randers

Randers Sejlklub. Sejlklubben ”Fjorden” (sæt kryds) ansøger hermed om at blive optaget på ventelisten for bådpladser i. Randers lystbådehavn for følgende båd ...

juni – juli – august 2018 13. årgang nr. 3 - De fem sogne, Randers

16. mar 2018 ... Organist: Se Hornbæk. BORUP MENIGHEDSRÅD: Menighedsrådsformand. Karen Roed. Mobil: 28 87 77 82. E-mail: [email protected]