seværdigheder i danmark - Ni.dk

VIBORG. AABENRAA. ODENSE. Assens. Padborg. Bogense. Hobro. Skagen ... Zoo. Hobro Mini Zoo. Skandinavisk. Dyrepark. Fuglsang Vest. Fuglsang Øst.

seværdigheder i danmark - Ni.dk- Relaterede dokumenter

seværdigheder i danmark - Ni.dk

VIBORG. AABENRAA. ODENSE. Assens. Padborg. Bogense. Hobro. Skagen ... Zoo. Hobro Mini Zoo. Skandinavisk. Dyrepark. Fuglsang Vest. Fuglsang Øst.

seværdigheder in Dresden

sandstensklipperne i Saksisk Schweiz og de jævne bakker i bjerglandet Lausitz er byen ved Elben et ideelt udgangspunkt for mange udflugter: Vest for.

Danmarks geologiske seværdigheder

I denne bog har man dog lavet en blanding af deciderede lokalitetsbeskrivelser og gui- dede ture (lidt a la “Turen går til….” Fra. Politikens forlag) gennem ...

it-systemer til attraktioner, seværdigheder og museer - JCD

besøger Fårup Sommerland. ... desuden muligt at angive rabat-procent direkte fra kassebilledet i ... præcis det vi har brug for i driften af Djurs Sommerland.

med flere nationale seværdigheder - Nakskov Fjord

Gode ankerpladser i læ af Enehøje. I Nakskov Fjord er der også mange gode ankerpladser, hvor man kan finde læ for vind og bølger. De mest benyttede er på ...

Bangkoks seværdigheder og ferieliv i Hua Hin - Bravo Tours

Bangkoks seværdigheder og ferieliv i ... THAILAND – BANGKOKS SEVÆRDIGHEDER OG FERIELIV I HUA HIN. Rejs med ... Golden Mount-bjerget, hvor der er en uforglemmelig ... og derfor kan vi ikke garantere, at vi møder dem, men sand-.

Egnens seværdigheder - Historisk forening for Slangerup

I Slangerup blev cikorie og roer vasket, tørret og brændt. ... Slangerup Speedway Club og Aerodan Luftfoto, Kbh. ... Slangerup Motocross Klub, Fig 52. 34.

Seværdigheder i Kiel – byen til mennesker med og uden handicap

sisk marinestation og i 1871 til tysk rigskrigshavn. Efter ma- ... Således opstod allerede i 1956 en af de første gågader i Tyskland, ... Åbningstider: Dagligt kl.

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Andet Bind - DIS-Danmark

Cristianu s. 1. Frdg. angaaende en ny Landmaaling udi Danmark udgik 1768 9. ... tionen in Privatsachen, aber kein Membrum der Kammern hat. Antheil daran.

CAS Africa Papers Afrika i Danmark Danmark i Ghana Ole Justesen

29. jan 2010 ... Efter etableringen af de mange nye stater i Afrika og med ... som ikke var interesseret i en Asantehær på den østligste del af Guldkysten.72.

narkotika-relaterede dødsfald i danmark 2014 - Antidote Danmark

8. okt 2018 ... 91. Ikast-Brande. 0. 92. Ringkøbing-Skjern. 0. 93. Morsø. 0. 94. Skive. 0. 95. Brønderslev. 0. 96. Læsø. 0. 97. Rebild. 0. 98. Jammerbugt. 0 ...

Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930 - DIS-Danmark

Denne nye Udgave af «Familien Bonnevie i Danmark og Norge» er ført å ... Øgaard) «Astrid» Karen Lovise, d. av lærer Sivert Antonsen 0. og Laura Katrine.

Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1896 - 1900 - DIS-Danmark

Caroline Lo lise f. Rimestad, ... Børgesen, Fred. Chr. Emil, Cand. ... Broberg,. D. af Proprietair. — Herman Carl, Telegrafist, Cand. polyt., t 24 Dec. f. 4 Marts 1830. ... Arntzen, Lili Louise Mathilde, g. Garth-. Griiner. ... lotte Wiehe, f. Hansen, D.af ...

2020: have fokus på mission i danmark - Baptistkirken i Danmark

Ved at være økumenisk. • styrke det særlige fælleskab med Det Danske Missionsforbund. • fælles sommerstævne. • deltage aktivt i Himmelske Dage, de Danske ...

Slægten Hiort i Danmark og Norge : Stamtavle og ... - DIS-Danmark

1875, og barnet døbtes her Odette Camille Hiort (stam tavlen nr. 69). ... 78) - derudover fødtes et par tvillinger, som var dødfødte. Sammen ... Rosenberg, 126.

Dødsfald i Danmark 1761-90, samlede efter ... - DIS-Danmark

10. mar 2017 ... Guldsmed, 31.10.85, 34 Aar. Dolmer, Søren ... Georg, Guldsmed, 30. 1.83, 53 Aar. Hee, f. ... Lintrup, Frederikke Lovise, f. Scho- vert, g. m. Sgp.

Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem ... - DIS-Danmark

dog mangen en Gang har til en vis Grad omformet. Navnet efter sit eget sproglige Behov (Johannes, ita liensk Giovanni, spansk Juan, ungarsk Janos, russisk.

Det første fund i Danmark af en Havesyvsover Danmark har fået en ...

50 arter af pattedyr i Danmark (hvaler undtaget), så det er en begivenhed, når landet beriges med en ny art. Havesyvsoveren er aldrig før truffet i Danmark, ...

Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915 - DIS-Danmark

Magnus Lentz..................................................... 14,000 Rbdl. 6.3.1812 ... MEDICINSKE KARAMELLER er fabrikeret under farmacevtisk Kontrol, der garanterer.

Over-Danmark og under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk ...

dom 38 · velfærdsstat og omfordeling 41 · uddannelsesmæs sig polarisering? ... beskatningen af fast ejendom, fordi mobiliteten pr. definition er nul. 78 ...

Stiftamtmænd og Amtmænd i kongeriget Danmark ... - DIS-Danmark

og danske Ordner, der medførte Rang, altsaa Elefanten og det ældre Ridderkors, fra ... i danske Kancelli u/6 02), Stiftamtmand over Sjællands. Stift og Amtmand ...

Nordslesvigs aandelige genforening med Danmark - DIS-Danmark

Det største Navn i jysk (og dansk) Dialektdigtning er Steen. Steensen Blicher. ... industriel Fremstilling af Lampeskærme med Motiver bl. a. fra. H. C. Andersens ...

Danmark Adels Aarbog 1903 - DIS-Danmark

Medens Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog i det nu ... Bon aid Olaf Hambro, f. ... Hvetbo, Jerslev og Kjær Herreder af Hr. Iver Nielsen (Rosen-.

Landskabets udvikling i Danmark - Geocenter Danmark

Landskabets fremtræden på et givet tids- punkt er resultatet af et samspil mel- lem naturgrundlaget i bred forstand, klimaet, planter, dyr og ikke mindst men-.

Dødsfald i Danmark i Aaret 1969 - DIS-Danmark

Andresen, Leo B., Læge, Århus, o. 7.9. Andrä, Poul E. ... Ewald, Jesper, Forf., 30.8. — Knud, Politim. ... Wollesen, Ida, 15.1. Vollmond, Carl, Vekselerer, 24.6.

Dagligliv i Danmark i det Syttende og Attende ... - DIS-Danmark

bogsforfatteren Moth kaldte det „kransegilde“, fordi man pyntede tagspærene med en krans, når de var blevet rejst. Man kaldte også dette rejsegilde for „rejse.

Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse Bind 9 - DIS-Danmark

tige klosterkompleks. Markanteste bygværk, der rejste sig i dette årti, var vel fæstningen Krogen, Sundtoldens pansernæve, hvis ringmure senere gik op i Kron.

Dagligliv i Danmark i det Nittende og Tyvende ... - DIS-Danmark

tyr; det var ingenlunde altid tilfældet, skrev Harald Høffding. Egentlig var det ... Nyborg kørte så om til Odas forældre, hvor de fortsatte til et stykke ud på afte nen med ... eller - hvad der var allerbedst - fra små julelys i sidekulisserne. Med det ny ...

Våbenførende Slægter i Danmark Bind 2 - DIS-Danmark

Vaabenet, der er gengivet efter Tegning af G. C. Hjernøe er op taget i Heraldisk ... Mand er Asmus Jepsen, Borger i Flensborg, hvis Enke døde 1603. ... Fru Kaptajn Esther Camilla Kofoed-Jensen (f. 1889) ... Overlæge Folmer Teilmann <f. 1873), Vejen. ... 1711 oprettede til et Stamhus for sin Slægt. Hans Sønner, Oberst Jens.

Dødsfald i Danmark 1881-1923 - DIS-Danmark

25. jan 2004 ... 26. 8. i Kbh., M: A. Aarup, fabrikant., 1917 -. Jens Thomsen, 28. 5., H: Marie, f. ... 12., 1916 - Just Nielsen, købmand i Stouby, g. Trinitatis kirke 30. nov. m. ... Amstrup, Niels Elgaard, forpagter, 14. 3. på ... Baker, George Fell, fhv. distriktslæge, 15. 12. i. Grindsted., 1909 ... Aarhus, 51 år, H: Trine, f. Heiberg.

Skriftens historie i Danmark fra reformationen til ... - DIS-Danmark

21) er i øvrigt særlig. LFormerne, t er nu i Almindelighed højt Bogstav, det meste af 17. Aarhundrede har det som Regel Sløjfe foroven. Sammen med ff.

Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 K-Å - DIS-Danmark

Sommeren 1865 virksom i Egersund. Bonge, s. 289. Måske d.s.s. den S.G. Madsen ... indbrændte fotografier på porcelæn og emaille. De udst. i Malmö 1865.

Badminton Danmark - Team Danmark

3. dec 2018 ... Bestyrelsesmøde den 3.12.2018. Sportsmanager: Lars Balle Christensen. Danmarks Håndbold Forbund (DHF). 1. januar 2019 – 31. december ...

Hurtigvalgskatalog Danmark - TROX Danmark A/S

AWT Ventilationsrist, aluminium ... Siv-inn 1 består af sokkel, indblæsningsenhed, hoveddæksel med ... lofthøjder mellem 2,3 og 2,9 m (inkl. sokkel på 75 mm).

De seneste 150.000 år i Danmark - Geocenter Danmark

de af en randmoræne med smeltevandssletten foran og ... på en smeltevandsslette eller en ældre bund- ... Isen presser dele af smeltevandssletten op, og.

Slægten Hillers i Danmark - DIS-Danmark

g.2.m. pladesmed Charles Sørensen, ... Børge Hillers (Hillertz)' 2 børn med Ellen Frandsen. 158. ... Børge Immanuel Jensen's 2 sønner med Engla P. Lauritz en«.