Miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

27. sep 2019 ... Novozymes har i marts 2019 søgt om kapacitetsudvidelse af spraytørring i bygning AC, som omfatter et nyt pulver doseringssystem for dosering af ...

Miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen- Relaterede dokumenter

Miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

27. sep 2019 ... Novozymes har i marts 2019 søgt om kapacitetsudvidelse af spraytørring i bygning AC, som omfatter et nyt pulver doseringssystem for dosering af ...

Miljøgodkendelse af - Miljøstyrelsen

28. okt 2011 ... Ugeavisen Møldrup Aalestrup. - Salling Avis ... Jørgen Olsson. Anna Mariesvej 10 9631 Gedsted ... Anne Mariesvej 5 9631 Gedsted. Thorkild ...

revurdering af miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

16. dec 2015 ... Revurderingen omfatter derfor også vilkår for miljøbehandling af udtjente køretøjer (standardvilkår for K209 Autoophug). H.J. Hansen Hadsund ...

revurdering og miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

Herning Varmforzinkning A/S, Vildbjerg Afd. ... 1de, Ejsingkær, Vildbjerg ... resulterer dog stadig et lille undertryk i hallen, således af syredampene ikke spredes.

revurdering miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

3. maj 2013 ... 07.00 til kl. 06.00 ifm. fastsættelse af støjgrænseværdier. For: Danipharm A/S. Skalhuse 3, 9240 Nibe. Matrikel nr.: 2i 2q Gelstrup By, Vokslev.

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på ... - Miljøstyrelsen

9. mar 2015 ... 2 i Husdyrloven husdyrbruget på Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager. ... Alt affald, der kan genbruges leveres til en genbrugsstation eller lign.

miljøgodkendelse vilkårsændring - Miljøstyrelsen

28. nov 2018 ... 15k samt dele af 14e og 15m, alle Lisbjerg, Århus. Jorder samt alle ... [email protected] Aarhus Nord Camping: [email protected]

Miljøgodkendelse Dolphin Jet - Miljøstyrelsen

21. dec 2012 ... 12.3529 Kattegatruten vers. 3, udarbejdet oktober 2012 af Lloyd,s Register. ODS. Rapporten er vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt den ...

12 Miljøgodkendelse af Besætning med ... - Miljøstyrelsen

21. aug 2014 ... 12 Miljøgodkendelse af. Besætning med æglæggende frilandshøns på. Herredsvejen 178 ... blive opført i samme materialer som det eksisterende hønsehus. Ejendommen ... EAK-kode. Mængder pr år. Asbestplader stablet på paller. 17 06 05. 0-50 kg ... Derfor fjernes vegetation omkring byg- ningerne og ...

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse af ... - Miljøstyrelsen

10. dec 2013 ... Beliggenheds adresse: Væggedalen 7, 9500 Hobro ... BILAG 5: KORT OVER AREALER I NITRATFØLSOMT INDVINDINGSOPLAND .

Miljøgodkendelse af 29. maj 2017 - Miljøstyrelsen

1. okt 2017 ... På Sjællands Odde-Ebeltoft sejles kun i dagtimerne og kun med tre afgange/ankomster ved hver havn. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, ...

udkast til miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

19. jan 2010 ... stede arealer, spildevand fra neutralisationsbassiner, og endelig overløbsvand fra 'Tykke Bertha' og sedimentations-bassinerne. Det forventes ...

læs miljøgodkendelse for AKV Langholt A.m.b.a. - Miljøstyrelsen

28. maj 2019 ... AKV Langholt har søgt om miljøgodkendelse til etablering af en tank til ... Perstrup elementtank på 317 m3, hvor betonelementerne er udført i.

Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ... - Miljøstyrelsen

2. dec 2014 ... Bedrift: Hohøjgård. Beliggenheds adresse: Nr. Onsildvej 4, 9500 Hobro ... 9500 Hobro. –. Anne-Mette Stenum Jensen ... Den samlede fosfor emission, som er opnåelig ve d anvendelse af BAT, bliver beregnet til. 8.615 kg P ab ...

Tillæg til MILJØGODKENDELSE ... - Miljøstyrelsen

23. okt 2015 ... INDLEDNING. AVV I/S, Mandøvej 4, 9800 Hjørring råder i Hjørring over et ... Tanken placeres udendørs i henhold til skitse i bilag 1 øst for selve ...

tillæg til miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

13. apr 2011 ... Etablering af tankanlæg til AdBlue (Urea). Dato: 13. april ... Der for- ventes et årligt forbrug af AdBlue på 60.000 – 80.000 liter svarende til 12 –.

miljøgodkendelse og revurdering - Miljøstyrelsen

10. dec 2015 ... ring af ikke-farligt affald samt K209: Autoophugning indført (standardvilkår for autoophug- ning er for de flestes vedkommende videreført fra ...

Trinol A/S Revurdering af miljøgodkendelse ... - Miljøstyrelsen

20. dec 2013 ... Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til Trinol A/S til fremstilling af pesticider ... Indendørs opbevaring skal ske på tæt gulv, og eventuelt spild må ikke kunne ... 810 Insektmiddel Original_da. (AcroExch.Document).

Miljøgodkendelse af Grønhøj Biogas ApS ... - Miljøstyrelsen

Grønhøj Biogas ApS. Mønstedvej 32A. 7470 Karup. Teknik & Miljø. Byggeri og Miljø. Prinsens Alle 5. 8800 Viborg. Tlf.: 87 87 87 87 [email protected]

Udkast til miljøgodkendelse final v3 - Miljøstyrelsen

6. feb 2014 ... På baggrund af manglende kapacitet til opbevaring og genbrug af regnvand sker der i dag med mellemrum udledning af urenset vand, ...

Miljøgodkendelse af Vesthimmerlands Skydecenter ... - Miljøstyrelsen

er det den, der er anvendt i støjberegningen) på riffelbane anlægget og våbenklasse 4 på hele flugtskydebanen. • Standpladser. På riffelbanen er der 100m ...

Miljøgodkendelse, 19. december 2014 - Miljøstyrelsen

19. dec 2014 ... Miljøstyrelsen Aarhus • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg. Tlf. 72 54 40 00 ... trykluft, og der er tilknyttet en alarm, som udløses, hvis filtrene skal tømmes. Der bli- ... Brev til JM vedr. sikkerhedsafstande for eksplosivstoffer. 03-06- ...

Bilag F: Ansøgning om miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

Dat-Schaub, Aabybro ønskes etableret i bygninger, som tidligere rummede et anlæg til forarbejdning af blod fra svin. Etablering af Dat-Schaub Aabybro, vil ikke ...

BAC Corrosion Control A/S Miljøgodkendelse til ... - Miljøstyrelsen

21. mar 2013 ... Samtidig bortfalder vilkår B1 om projektbeskrivelsen af malerkabine i virksomhedens godkendelse af 16. marts 2011. De planlagte ændringer ...

Miljøgodkendelse Udskiftning af valsestolen på ... - Miljøstyrelsen

3. nov 2011 ... NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk ... driften af Det Danske Stålvalseværk A/S) og Frederiksværk Bys fjernvarmeværk.

Revurdering af miljøgodkendelse Grødebølvej 17 ... - Miljøstyrelsen

20. dec 2013 ... Nr.Vilstrup Bygade 23. 6100 Haderslev. Frederik og Hanne Dyhrberg. Nr.Vilstrup Bygade 25. 6100 Haderslev. Hans Erik og Ulla Skøtt.

Ansøgninger om miljøgodkendelse Bilag B - Miljøstyrelsen

10. jul 2018 ... 7330 Brande. Formularfelt. Udfyldt værdi. Ansøgers navn. AKM ... af kartoffelstivelse på kartoffelmelsfabrikken AKM i Brande er stærkt nedslidt ...

Miljøgodkendelse Fragmentum ApS Transportcenter ... - Miljøstyrelsen

Industrivej Nord 11 (Bo Lyngsø). Hammershusvej 1,7400 ... Bo Lyngsø, Hammershusvej 1, 7400 Herning [[email protected]]. Rådgiver Ellen Marie ...

Miljøgodkendelse af hurtigfærgen Express 4 til ... - Miljøstyrelsen

10. mar 2019 ... Miljøstyrelsen har den 19. februar 2019 gennem Søfartsstyrelsen ... samt Max Mols, som i dag sejler mellem Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden,.

Ansøgning om miljøgodkendelse for lokation ... - Miljøstyrelsen

19. nov 2019 ... Se bilag 5 for tegninger over placering af bygninger nær sporgruppe 200. På nedenstående figur 4 er nabovirksomhederne Carlsberg, DSB's ...

Miljøgodkendelse for Horsens Kraftvarmeværk - Miljøstyrelsen

30. aug 2016 ... biomassefyret varmeværk ved affaldsforbrændingsanlægget i Horsens. Godkendelsen omfatter primært følgende bygningsmæssige udvidelser ...

2. tillæg til MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget ... - Miljøstyrelsen

13. maj 2016 ... Der er indgået sikringsaftale med rottebekæmpelsesfirmaet Rovfluen. Aftalen indebærer, at der opstilles rottekasser rundt om ejendommens ...

miljøgodkendelse af kajudvidelse og landindvinding ... - Miljøstyrelsen

13. okt 2016 ... Da anlægsperioden for hver enkelt boligø er relativt kort, er der stillet vilkår om ... det centrale Enghave Brygge, Engholmene – delområde E". 4.

Miljøgodkendelse digeforhøjelse Drastrup Kær - Miljøstyrelsen

15. jul 2016 ... Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 . ... Havbundssedimentdepot Drastrup Kær ligger ved Randers Fjord ved Kærvej.

Læs miljøgodkendelse for Affaldscenter Aarhus - Miljøstyrelsen

28. nov 2018 ... Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N. Matrikel nr.: 15k samt dele af 14e og 15m, alle Lisbjerg, Århus ... Aarhus Nord Camping: [email protected]

Tillæg 2 til miljøgodkendelse af husdyrproduktionen ... - Miljøstyrelsen

21. jun 2016 ... Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Nordjylland, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg, [email protected] ... Produkthandel. 16 01 18 Ikke jernholdigt ...