MILJØGODKENDELSE TIL AFSKAL - Aarhus Kommune

18. sep 2017 ... samt spraytørring af vegetabilsk slurry som fx ærteslurry. Godkendt: 18. september 2017. Birgitte Kloppenborg-Skrumsager. Lars Stenvang ...

MILJØGODKENDELSE TIL AFSKAL - Aarhus Kommune- Relaterede dokumenter

MILJØGODKENDELSE TIL AFSKAL - Aarhus Kommune

18. sep 2017 ... samt spraytørring af vegetabilsk slurry som fx ærteslurry. Godkendt: 18. september 2017. Birgitte Kloppenborg-Skrumsager. Lars Stenvang ...

12 miljøgodkendelse - Aarhus Kommune

27. feb 2013 ... Erik Bredholt ejer ejendommene Lindå Møllevej 14, Risvang 2, Kaløvej 36 og Bals Mark 5. Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er tale om ...

miljøgodkendelse - Aarhus Kommune

2. mar 2017 ... Døde dyr opbevares i fryser eller lukket container og bortskaffes til DAKA med afhentning ca. to gange om året. Placering af døde dyr er langt ...

§ 12 MILJØGODKENDELSE - Aarhus Kommune

7. mar 2018 ... Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Aarhus Kommune gennem Miljøstyrelsens ... Opbevares i lade Afhændes til skrothandler.

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG ... - Aarhus Kommune

9. jan 2018 ... Miljøgodkendelse af Nordic Seaplanes ApS,. Østhavnsvej 37, 8000 Aarhus C. Godkendelsen omfatter: Søflyveplads med udvidelse af fly-.

Revurdering MILJØGODKENDELSE - Aarhus Kommune

7. okt 2008 ... For AffaldVarmes varmecentral på Tværmarksvej i Risskov ... Risskov Varmecentral, tværmarksvej ... OF, som ikke anvendes til overnatning.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG ... - Aarhus Kommune

14. jan 2014 ... Nærværende afgørelse vedrører Stena Recycling A/S beliggende ... skrot. 20 01 40 Indendørs. 1.800. 25. Batterier. 16 06 01 /. 16 06 02.

MILJØGODKENDELSE Styromatic A/S ... - Aarhus Kommune

10. apr 2013 ... fremstillingen af polyurethan anvendes dels støbemasse og dels en reaktiv hær- der bestående af isocyanater, som kan medføre skader på ...

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE PS ... - Aarhus Kommune

29. aug 2019 ... Industrilakering A/S. Industrivej 22, 8260 Viby J. 29. august ... vindingsopland for Viby Vandværk og indsatsområde plan Stavtrup. Området er.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ... - Aarhus Kommune

4. mar 2016 ... Virksomhedens adresse: Skovbrynet 5 ... og Julemandens gang rundt i parken samt drift med udvalgte kørende forlystelser. Tivoli Friheden vil ...

Revurdering af miljøgodkendelse DSB ... - Aarhus Kommune

2. apr 2012 ... 300: Malerkabine (2 stk.), spor 9 og 10. Byg. 300: Karosseriværk- sted og sandblæsning. Page 36. 32.

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM ... - Aarhus Kommune

5. feb 2013 ... Søgsmålsfristen udløber den 13. august 2013. Sagsnr.: MIL-003646. Journalnr.: M/08/00329. Sagsbeh.: JTA. K.S.: LB. Claus Nickelsen.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL ... - Aarhus Kommune

10. aug 2017 ... TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL. ANVENDELSE AF LIQUID PETROL GAS. SOM BRÆNDSEL. Himmerlands Grovvarer A/S. 10. august ...

Miljøgodkendelse af økologisk kvægbrug ... - Aarhus Kommune

4. maj 2011 ... Karl Jørgensen, Baskærvej 11, 8370 Hadsten. Bortforpagtere af ... olien opsamlet og afskaffet på kommunal genbrugsstation. Klinisk affald.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Elopak ... - Aarhus Kommune

30. sep 2013 ... Hovmarken 8, 8520 Lystrup. Virksomhedens ... Matr. nr.: 1 bp m.fl., Lystrup By, Elsted ... genbrug af affald vil løbende blive udbygget. Som en ...

MILJØGODKENDELSE IBF Lystrup, Lægårdsvej ... - Aarhus Kommune

11. okt 2017 ... Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. ... hus Cementvarefabrik og skal dermed holdes indenfor godkendelsens ram- mer.

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke ... - Aarhus Kommune

15. jun 2011 ... dele affaldstræ, træer og grene til flis, hvor slutanvendelsen er ... matrialer bearbejdes ved knusning i en mobil knuser model Hammel VB 750 ...

Miljøgodkendelse og Afgørelse om ikke-VVM-pligt - Aarhus Kommune

19. apr 2010 ... forskellige leverandører af affaldstræ, fx Natur og Vej Service i Århus Kommune ... sker i perioder af 1 uge, 5 gange årligt, med en mobil knuser.

miljøgodkendelse stena averhoff & co. – tilst - Aarhus Kommune

6. apr 2011 ... Stena Averhoff i Tilst er en virksomhed, hvis hovedaktivitet er modtagelse ... genbrug. En mindre mængde leveres til forbrænding eller deponi.

Tillæg til miljøgodkendelse Tivoli Friheden - Aarhus Kommune

13. apr 2011 ... Klaus og Kirsten Skak. Gentoftevej 11. -. Camilla Bruun og Claus Mathorne. Gentoftevej 14 [email protected] Aase og Kaj Buch Andersen.

Læs miljøgodkendelse for Affaldscenter Aarhus - Miljøstyrelsen

28. nov 2018 ... Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N. Matrikel nr.: 15k samt dele af 14e og 15m, alle Lisbjerg, Århus ... Aarhus Nord Camping: [email protected]

16a, Miljøgodkendelse - Nordfyns Kommune

20. dec 2018 ... Damsbovej 11. 5492 Vissenbjerg [email protected] ... Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Konsulent Ejler ... Genbrugsplads. 16.05.04.

Miljøgodkendelse - Skive Kommune

30. mar 2017 ... Afstanden til nærmeste habitatområde 221 Risum Enge og Selde Vig ... relsen som et tillæg til godkendelsen af etablering af genbrugsplads på ...

Miljøgodkendelse - Halsnæs Kommune

12. sep 2018 ... 60 ø Frederiksværk arkjorder ... Vorskla Steel, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk. Sags nr. ... Stålvalseværk, 18. januar 1977. Nord for arealet ...

Miljøgodkendelse af - Roskilde Kommune

15. sep 2014 ... Der vil ikke være tale om en traditionel genbrugsplads, hvor størstedelen ... 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, som ligger mere end.

Miljøgodkendelse - Kalundborg Kommune

18. mar 2019 ... Heste - Dybstrøelse. -. Stald 2 ... Stald 1 Heste - Dybstrøelse ... dbA). Støj fra gylleudkørsel foregå kun i to højsæsoner; forår og sensommer.

Miljøgodkendelse - Syddjurs Kommune

27. okt 2009 ... 4/1991: "Retningslinier for grovvare- ... ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg 45 86 82 64 44/ 45 86 82 64 64 ...

HCS A/S ny miljøgodkendelse - Glostrup Kommune

14. feb 2018 ... støjberegningen fra januar 2017 inden knusning og neddeling må udføres. ... 7 km nordvest for nærmeste Natura 2000 område ”Vest- amager ...

Miljøgodkendelse - Esbjerg Kommune

27. aug 2019 ... Arealet på den nye ensilageplads må maksimalt være 1.350 m² (15 m x 90 m). Råvarer og ... 135 m². Al dybstrøelse leveres til Korskro Biogas.

Miljøgodkendelse - Jammerbugt Kommune

6. jul 2017 ... befæstet areal eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støv- dannelse minimeres. Der må ikke ske støv-/materialeflugt til ...

16 a MILJØGODKENDELSE - Thisted Kommune

HB Pels ApS v/ Poul Erik Bagger. Røde Anes Vej 15. 7700 Thisted ... hver 14. dag. Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. sendes til genbrug.

Miljøgodkendelse til - Odense Kommune

1. apr 2016 ... Denne godkendelse er givet til Motorsportscenter Fyn og omfatter etablering af en gokartbane på ejendommen Kærbygårdevej 15, 5220 ...

Miljøgodkendelse - Mariagerfjord Kommune

9. maj 2017 ... MARIAGER EJENDOMS- OG VIKARSERVICE ApS ... Friluftsrådet i Nordjylland, v/Børge Poulsen, [email protected]

miljøgodkendelse - Thisted Kommune

26. apr 2019 ... Bilag C – Vejledende retningslinjer for støjniveau og tilladt skydetider fra ... ledes, som det er forudsat i de støjberegninger, der er lagt til grund for ... indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og ...

Miljøgodkendelse - Vejen Kommune

Vejen Kommune godkender på vilkår etablering af Brørup-Holsted Biogas- anlæg, beliggende på del af matriklerne nr 5 a og 5 m Nr. Holsted By, Holsted,.

Miljøgodkendelse - Nordfyns Kommune

12. jul 2019 ... Kørsel med udlejnings karts må, udover som angivet i vilkår 2.6 i ... med de lokale baner, herunder også Odense Gokart Hal og andre inden-.