Fremstilling af acetylsalicylsyre - Frividen

18. apr 2011 ... Zahra Salim Abd Al-Hassan. SRO-STUDIERETNINGSOPAGVE. Fremstilling af acetylsalicylsyre. Fagkombination: Kemi, Fysik & Matematik.

Fremstilling af acetylsalicylsyre - Frividen- Relaterede dokumenter

Fremstilling af acetylsalicylsyre - Frividen

18. apr 2011 ... Zahra Salim Abd Al-Hassan. SRO-STUDIERETNINGSOPAGVE. Fremstilling af acetylsalicylsyre. Fagkombination: Kemi, Fysik & Matematik.

Syntese af Aspirin (acetylsalicylsyre) Opdagelsen af ... - DTU Kemi

Hvis vi forudsætter at reaktionen forløber med et udbytte på 90%, beregn da mængden af dannet acetyl salicylsyre samt eddikesyre ud fra 5 g salicylsyre. • Beregn ...

Figur 97. De kemiske formler for acetylsalicylsyre ... - Biokemibogen

Figur 97. De kemiske formler for acetylsalicylsyre, ibuprofen og paracetamol. Biokemibogen – liv, funktion, molekyle. Tegning: Finn Petersen. © Nucleus Forlag.

Syntese af Aspirin (acetylsalicylsyre) Opdagelsen af Aspirin har ...

Syntese af Aspirin (acetylsalicylsyre). Opdagelsen af Aspirin har ændret livet for mange mennesker. Vi kan takke Felix Hoffmann fra firmaet Friedrich Bayer & Co.

Clopidogrel/Acetylsalicylsyre Zentiva, INN-clopidogrel ... - Europa EU

tegn på overfølsomhed tilrådes hos patienter med allergi over for thienopyridiner. Forsigtighed er påkrævet på grund af ASA. •. Hos patienter med astma eller ...

Matematik C, hf - Frividen

4. jun 2012 ... FriViden. HF - Matematik C. Side 1 af 6. Eksamen HFC 4. juni 2012. Opgave 1) a). Ligningen løses for K_0 vha. CAS-værktøjet WordMat.

SSO Historie 12-tal Romerriget - Frividen

Der kan på romernes mange fornøjelsesinstitutioner ses, at i hvert fald de rige romere havde en del fritid. Der bliver fx i ”den klagende nabo”4 beskrevet, ...

Rapport Halveringstid - Frividen

FriViden.dk. 1/2. Rapport: Halveringstid for Ba-137. Indledning: Radioaktive isotoper henfalder med forskellig hastighed. Problematikken er især interessant in-.

Hitlers Vej til Magten - Frividen

19. dec 2012 ... venheder kendes under navnene, ”ølstuekuppet” og ” Wall Street krakket”. Var det lykkedes Hitler med Ølstuekuppet, så er det ikke til og sige ...

SSO Psykologi B 12-tal Intelligens - Frividen

18. jan 2015 ... teori om den generelle intelligens var med til at skabe fundamentet for ... 6) Interpersonel intelligens: Det er evnen til at forstå andres ...

Copyright FriViden STX A 18 maj 2011 1

18. maj 2011 ... Copyright FriViden. STX A 18 maj 2011. Opgave 10 Pyramide a). Afstanden fra T til α bestemmes ved formlen: 4 ...

SSO Historie 12-tal Hekseforfølgelser - Frividen

Det danske samfund var sammen med resten af Europa et deocentrisk samfund styret af kristendommen. Efter reformationen var Danmark blevet protestantisk.

Matematik A, stx – 2012 den 25. maj - Frividen

Vejledende løsning: STX 25. maj 2012. Copyright FriViden 2013. 1 ... Altså er punktet B 3 meter over jorden. Opgave 4. Én løsning betyder at deskriminanten ...

Djævlespil og inertimoment - Frividen

22. dec 2015 ... Inertimoment fundet ved strukturen af diaboloen: . ... cirkulære legeme være π, idet en fuld cirkel er 2π, og rebet må blot være drejet om ...

Den økonomiske kris - Frividen

21. dec 2011 ... ... modellen) ................................................... 11. 5. Krisen på formel – kan den forudsiges? ... John Maynard Keynes' teori - Multiplikatoreffekten .

Rapport Ohms2 lov - Frividen

Den indre modstand i batteriet kan ændres undervejs hvis batteriet ændrer tempera- tur. Den ydre modstand kan afvige fra den anførte værdi, hvis denne udsættes ...

nazi – tyskland - Frividen

Organismetanken var meget vigtig i nazificeringsprocessen – alle skulle ofre sig for helheden, alle skulle tænke ens, alle skulle følge og adlyde føreren. Tyskernes ...

Rapport Halveringstykkelse - Frividen

strålingsintensiteten afbildet som funktion af tykkelsen af bly foran kilden kan beskrives som en eksponentielt aftagende funktion. Herpå bestemmes ...

organisk syntese - Frividen

1. feb 2011 ... Det er disse π-elektroner der normalt deltager i substitutionsreaktioner. Elektronerne siges også at være delokaliserede fordi de farer rundt og ...

Rapport Det absolutte nulpunkt - Frividen

Temp Tryk. 21,01 100,3. 28,1. 103,2. 38,0. 102. 49. 110. 60. 114. 69. 116. 82,8. 120. Indtegnet i et koordinatsystem: Absolut nulpunkt y = 0,3355x 92,685. -10.

Rapport Farvernes bølgelængde - Frividen

det består af et spektrum. Ved at måle på opstillingen herunder, kan vi bestemme bølgelængderne for de forskellige farver vha. af gitterligningen: sin n v n d. = ∙λ.

SRP BioteknologiA 12-tal Parasitten T. gondii og ... - Frividen

21. dec 2012 ... Alle antistoffer har dog en kvaternær struktur, og det er denne de har til fælles. Antistoffer er opbygget af fire aminosyrekæder, der er parvis ens.

Rapport Stående bølger - Frividen

kvensen ved fastholdt snorlængde og fastholdt snorspænding. Teori: Stående bølger optræder, når to ens harmoniske bølger sendes mod hinanden. Vibra-.

SRP Matematik_IT 12-tal Numeriske metoder - Frividen

13. dec 2010 ... Jeg vil benytte tre forskellige metoder hhv. sekant metoden, Newton's metode og ... Taylor's theorem er tilknyttet til teorien om numeriske metoder. ... Programmet starter med en lille introduktion hvor det fortæller, hvad det kan.

Afstemning af kemisk reaktionsligning - Frividen

Anvend pile i begge retninger ved reversible reaktioner (reaktion der kan gå begge veje). Ved afstemning med oxidationstrin skal samlet opgang være = samlet ...

Eksamen HFC 4. juni 2012 - Frividen

4. jun 2012 ... FriViden. HF - Matematik C. Side 1 af 6. Eksamen HFC 4. juni 2012. Opgave 1) a). Ligningen løses for K_0 vha. CAS-værktøjet WordMat.

Newtons afkølingslov og differentialligninger - Frividen

Monotonisætningen: Hvis f'(x) = 0 er det ensbetydende med at f(x) = k. 2. Differentialkvotienten for en funktion (h(x)), der er produktet af to funktioner (g(x) og f(x)) ...

Rapport Karakteristik for en konstantantråd - Frividen

hvor ρ svarer til resistivitet konstantan 490 x 10-9. Ohm·m. Afvigelse fra tabelværdi, under 1%. Fejlkilder: Tråden kan have været strækket så diameter er en ...

Rapport Vand fordampningsvarme - Frividen

Fejlkilder og usikkerheder: Usikkerheden på ... Den væsentligste fejlkilde har dog været, at der er et vist vandspild under kogningen. Betydningen af dette ...

Matematik A, stx – 2012 den 15. august - Frividen

15. aug 2012 ... 15. august 2012. Copyright FriViden 2013. 6. Opgave 11 Regression andengradspolynomium. Herefter benyttes andengradsregression.

AT-2012: Katastrofen på Tjernobylværket - Frividen

26. apr 1986 ... at se på ”gamle” ulykker, når både den politiske situation og kraftværktyperne er ... Efter at en ulykke på et svensk atomkraftværk var udeluk-.

SRP MatematikA HistorieA 4-tal Kryptering - Frividen

1. Indledning: Opgaven omhandler kryptering under 2. verdenskrig. ... være monoalfabetisk til at være polyalfabetisk, det skete altså ved ændringen af skivens.

SRP - Frit fald med luftmodstand. - Frividen

FRIT FALD MED LUFTMODSTAND, DER ER PROPORTIONAL MED KVADRATET PÅ ... Jespersgaard Paul og Østergaard Ove Grønbæk: ”Databog fysik kemi” ...

Jurassic Park og kaosteori - Frividen

Jurassic Park og kaosteori. Studieretningsprojekt 2014. 19-12-2014. Matematik A og Engelsk A. Vejledere: Søren Bo (Engelsk) og Trille Hertz Quist (Matematik) ...

Matematik A & IT B SRP 21. december 2017 3.4 HTX ... - Frividen

21. dec 2017 ... Furthermore, it is concluded that both the RSA and SHA algorithms have built in ways to counteract the growth of computing power. However, it ...

Syntese af lægemidler – Paracetamol og phenacetin. - Frividen

20. dec 2011 ... Tyndtlagschromatografi (TLC) . ... Tyndtlagschromatografi er en enkel og hurtig metode til renhedsbestemmelse af et produkt.