Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed fra ... - DIS-Danmark

heller ikke, med hvem han var gift. Han ejede ... JOHANNE BARFOD var 1533 gift med Per Knudsen ... Paa Sneum Kirkes Prædikestol staar: Hr. Claus Barfod 1604. Ved ... Niels' til Dalby og Stubberup paa Hindsholm og Hustru Maren. Hun.

Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed fra ... - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed fra ... - DIS-Danmark

heller ikke, med hvem han var gift. Han ejede ... JOHANNE BARFOD var 1533 gift med Per Knudsen ... Paa Sneum Kirkes Prædikestol staar: Hr. Claus Barfod 1604. Ved ... Niels' til Dalby og Stubberup paa Hindsholm og Hustru Maren. Hun.

Stamtavle over slægten Lundsgaard - DIS-Danmark

Conrad Lundsgaard Nyboe Lauritsen f. i Herning 1—2. 2 ... Helene Frederikke. Schelde, Datter af Lærer S. i ... Datter af Guldsmed Fischer i Ringkøbing og ...

Stamtavle for slægten Lassen - DIS-Danmark

Mathias Jacob Nielsen Lassen. F. i Skophus 12/4 1701, „inddøbt“ 16/4 1701, hans Daab konf. Til sin Hustru Kirstine Bertelsdatter er han for mentlig viet omkring ...

Stamtavle over Slægten Ussing - DIS-Danmark

Tage Algreen-Ussing. STUD. ... 1784 Kjøbmand Jacob Christian Shcrødter, f. ... Tage Algreen-Ussing, f. i Lille Lyndby 11 Oct. 1797, f i Ny Taarbek 25 Juni 1872, ...

Slægten Kampmann Stamtavle - DIS-Danmark

Ane Cathrine Kampmann <z> i Elling Kirke. Ole Nikolaj Seidelin, Forpagter af Bannerslund. Denne boede senere i Sæby, hvor det gik ^tilbage for ham, saa at ...

Stamtavle over slægten Erslev - DIS-Danmark

ham, i Tanken, at smile need til mig fra sit salige Opholdssted, hvor jeg vente[r] at gjensee ham og dele hans Himmelfryd. Poul Christian var sat i Borgerskolen i ...

Stamtavle over slægten Zacho - DIS-Danmark

nævnes 1871 som arving efter dem ved siden af deres børn (skifteprotokol for. Rovsø-Sdr. Hald og 0. ... bopæl: Østerbrogade 85, København. KoM.e.kZcon tiZ ...

Stamtavle over slægten Bernsdorff - DIS-Danmark

1843 paa Lystrup m. Christiane U lric a Christine ... Juli 1817 paa Lystrup 24 Nov. 1874 paa Kattrup. ... W ilh e lm L u d o lfC o rd , f. 2 Jan. 1909 paa Kl. Pritz. 3.

Stamtavle over Bjerre-Slægten - DIS-Danmark

og i „Skive Folkeblad” s. D. oo Jebjerg 29- November 1904 med Ane Boel Pedersen, f. sst. 8. Juni 1879. (Datter af Gaardejer Mehlsen Pedersen og Marie Kir.

Stamtavle over Slægten Wolf - DIS-Danmark

nævnes som Medsamlere Lærerne N. G. Wolf-Jiirgensen og J. C. Balling. ... hos Pastor Christen Wolf paa Bogø. ... degn i Kolding, og Christine Sofie, f. Buntzen) ...

Stamtavle over Slægten Boesen - DIS-Danmark

3. jan 2019 ... som han siden atter solgte og oprettede en Fiskehandel i Los Angeles; g. 24. ... Postmester i Nykjøbing F. Mads Christian Dreyer, f. 16. Jan.

Slægten Hiort i Danmark og Norge : Stamtavle og ... - DIS-Danmark

1875, og barnet døbtes her Odette Camille Hiort (stam tavlen nr. 69). ... 78) - derudover fødtes et par tvillinger, som var dødfødte. Sammen ... Rosenberg, 126.

Stamtavle vedrørende Slægten Dreyer - DIS-Danmark

Henrik Rasmussen Kopp, d. ... Nicoline Cecilie Emilie Simonsen, f. ca. ... Dagny Emilie Barfoed. Søn: Mogens Dreyer Barf oed, f. 22/10 1926. (77) 11. Olga, f. ... Henrichsen anbefaler Jørgen Chr. Dreyer til en Portion af Frk. Ernsts Legat, 10.

Stamtavle over Haarslevgrenen af Slægten Balslev - DIS-Danmark

Byen Balslev en Mindesten for Bonden i Balslev Anders Rasmussen og hans Søn Amtsforvalter i Odense Rasmus Andersen, fra hvem Præste siægten Balslev ...

Stamtavle over Slægten Wolf fra Slesvig - DIS-Danmark

Wolf og vor Slægt, naar man nøje vilde eftergaa de ... Sognepræsten i Storehedinge Mads Pedersen og Inger ... Rækkefølge kan kun opgives omtrentlig):. 17.

Familien Lind : En Stamtavle over Slægten - DIS-Danmark

Siæg Isnavnet Lind, er hovedsagentlig skrevne afen af vedkommendes nær ... Datter af Gaardcjer Jens Peter Kristoffersen og. Hustru Mette ... Peter Nielsen. 456.

Stamtavle over Slægten Fischer fra Bryrup - DIS-Danmark

Faddere: Rasmus Nielsens Hustru af Aarhus. Melchior ... Forlovere: Laurs Bødker og Rasmus Thøgersen af Winding. Han var født ... Inger Merete Leck Fischer.

Stamtavle over de nulevende af Slægten Løgstrup - DIS-Danmark

Herning. 22. Tømrer og Mineejer, ugift. Alaska. 22. Gift m. Fodlæge Ryberg. St. Francisco. 20. Lokomotivfyrbøder, gift. Odense. 11. Maskinmester tilsøs, gift.

Stamtavle over slægten Ingemann fra Stege - DIS-Danmark

... kaldes han da også „kro fader“ i Skom agermester kroen i Adelgade (no. ... Gift 25. august 1962 i København (Lindevangs K.) Peer Engel Møller (F: Jørgen ...

Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af ... - DIS-Danmark

staar jeg, at Ordningen burde rettet sig efter hans Børns Alder; men ... Datter af Gaardejer Hans Lygum ... Datter af Partikulier Jakob Schou og Hustru, Sara.

Stamtavle over Slægten Lemvigh med de deri ... - DIS-Danmark

Jacob Christian Hendrik Lemvigh, Eier af Algistrup og. Kongens Mølle ... 16 Tdr. Htk. Arvefæstegods m. m. Rosenfeld Gaard og Gods kjøbtes 18. Dec. 1804 af ...

Stamtavle over den danske linie af slægten laCour - DIS-Danmark

1860. m. 6.) Johannes Kristian Karl laCour, 3 på Mariager gård 27. oktb' 1855, f ssteds ...

Stamtavle over Familien Gam - DIS-Danmark

Vind, død 1690 og som forinden havde været gift med Tage. Krabbe til ... 1) Helle Garn Thomsen, født København 14.3.1949. 2) Mikael Louis Garn Thomsen, ...

Stamtavle over de til Brødrene Petersens ... - DIS-Danmark

STAMTAVLE over de til. Brødrene Petersens Jomfrukloster ... III. i. Cathrine Marie Gantzel f. 1706 see Pag. D. 2. Anne Christine Gantzel. 3. Magdalene Gantzel f.

Stamtavle over familien Gram - DIS-Danmark

med Frederik Hansen Friis, f. | 1628 f -y- 1704, Præst i Gram. V 2. Ægidius Hansen Gram, f. 16 . . f 1707 ...

Stamtavle over Familien Haugsted - DIS-Danmark

Christiane Petrine Haugsted f. 9 Okt. 1834 Assens, f 6. Decbr. 1886 Kbhvn. g. 5 Nov. 1865 Kbhvn. (Trinit.). 5. Børn (el—e 5). Christoffer Larsen f. 16 Marts 1836 ...

Stamtavle over Familien Toxværd - DIS-Danmark

1698 Toksværd. Stud. 1637 Roskilde, Præst i ... 1. Ole Frantsen Togsværd, f. 29 Juli 1671 Toksværd f 29 Jan, ... Harald Regnar Arboe, f. 13 Maj 1872 Kbhvn. f 70.

Stamtavle over Familien Brenneche. - DIS-Danmark

begr. 5/1 1694,. var Kræ mmer i Nakskov, da han her "/, 1682 ægtede Enke efter Possementmager Hans Betke (begr. “/„ 1679) Anne Jørgensdatter, i “ /„ 1705-.

Stamtavle over en Familie Scheel - DIS-Danmark

Scheel og Generalmajor Hans Jacob Scheel optoge et andet Vaaben, hvis ... Holsteen og Norge, Ridder (Stork, af D.). ... 22/7 1748 Barthold Ulrich Knut zen, f 8/4 1763, Oberst, under 7/G ... j7 k 1843 Læge i Throndhjem Christian Frederik.

Stamtavle over Familien Conradsen - DIS-Danmark

Klaverstemmer. 1,5 Jens ... kontrollen i Aarhus, Søn af Arbejdsmand i Kbh. Christoffer. C. og Ane ... Jydsk Børnehave-Seminarium i Aarhus og fremdeles.

Stamtavle over Familien Hald - DIS-Danmark

1. Jacob Christian Hald, f. 10. Febr. 1798 i Kbh.,. 1817 exam, juris, 1836 Sekretær ved Landhushold ningsselskabet, ...

Stamtavle over Familien Frisch - DIS-Danmark

I, Georg Frederik Frisch, fedt '/t nss, død /w 1748. ... Frederikssund, gift med Nina Erikka Holten^ født ... B, Christian Frederik Schønheyder, født 'V9 1851, død.

Stamtavle over Familien Clausen - DIS-Danmark

med Oplysning om Slægterne. Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup,. Mejer, Neumann, Swane m. fl., samlet at. Henrik Nicolai Clausen Gad,.

Stamtavle over Familien Mygind - DIS-Danmark

af Mølleejer Peter G. og Elisa Krabbe. 12. VIII. 1. ... Peter Møller Mygind, f. 8/s 1745. ... Boets Formue, 6J/2 Rdlr., tilfaldt. Kongens ... Mads Mygind, døbt i Æbeltoft % 173 b begr. s. St. 2 ... Nautrup-Sæby-Vile 15/g 1832, til Lem Veiby 20/i. 1839, til ...

Stamtavle over Familien Götzsche - DIS-Danmark

Christian Viggo. Müller, f. 5/12 1855 ... Viggo. Eggertsen, f. 1870, Landmand,. Ejer af Krumstrup ved Ringe (Søn ... 1866 (Søn af Pastor Hannibal Storch i Husby*.

Stamtavle over Familien Holm - DIS-Danmark

Christine Sophie Kampmann, f. Mai 1739. f 5 Juli 1811, Kbhvn (Kb.) (Amdi Kampmann,.