Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1998:2 - Samfundet for Dansk ...

... præster og lærere kan også findes i mere ubestemt form i de såkaldte skæmteeventyr: humoristiske beretninger, der gør tykt nar af bondesamfundets spidser.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1998:2 - Samfundet for Dansk ...- Relaterede dokumenter

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1 - Samfundet for Dansk ...

navn.1 Paludan-navnet var formodentlig i brug allerede før 1490'erne, som er fødselsårene for de ... Suenson (slægt), Ebbe S. (1920-97). Sukr, Th., d. 10.3.1997.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1998:2 - Samfundet for Dansk ...

... præster og lærere kan også findes i mere ubestemt form i de såkaldte skæmteeventyr: humoristiske beretninger, der gør tykt nar af bondesamfundets spidser.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1984:1 - Samfundet for Dansk ...

Puggaard havde datteren Annette Marie. Bolette P., * 1821, g.m. ... deraf, at hans søn, justitsråd Andreas Ulrik Oxholm Holck senerehen til minde om faderen ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1973:2 - Samfundet for Dansk ...

1728 i Tostrup, hjemmedøbt, i kirke 3. okt., t i Soderup 1774. - Gift 8. nov. 1764 med sognepræst til Sode- rup-Eskildstrup, Merløse herred, Peder Hansen ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1 - Samfundet for Dansk ...

31. jan 1991 ... gård-linien, som i 1536 var svend hos bispen i Ribe2 og i 1539 nævnes sammen ... Rytterbonde på Sønder Kvistgaard i Veirum sogn.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1999:1 - Samfundet for Dansk ...

21. jan 1999 ... bryllupsbog, hvor brylluppet beskrives fra først til sidst, med udførlige fortegnelser over gaver, udstyr og alle udgifter. En kopi af bryllupsbogen ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1995:1 - Samfundet for Dansk ...

for mest til den forklaring, at mor og datter bar så ivrigt, at præstefamili ens medlemmer i det hele taget ... Hr. Jacob Caspersen, Starup, som dog havde bedt hr. Claus Lauritsen, ... Odense i Svend Larsens, Anne Riisings og. G.L. Wacls sedler.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1926 - Samfundet for Dansk ...

14. mar 2018 ... Familien Orlov var utrøstelig herover og gjorde alt, hvad de kunde for ... Skouboe, Jens Christensen, Borgmester, 4-12-1719, bet. 30-11-1719.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1969:2 - Samfundet for Dansk ...

Om beboerne af øen Illum og deres efterslægt ....................... 143 ... gersønnen Jens Bagger og på den fraværende svigersøn, Johann ... Fr. Illum var 1763 bager.

Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65:3 - Samfundet for Dansk ...

Kbh. Johannes Bartholomæus Bluhme og Ida Amalie Georgs- datter Jønsius. ... 2 S. Datter af. Kæmner Lemkenhafen Georg Rieck og Anna Margrethe Kruse, se.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1982:2 - Samfundet for Dansk ...

mann og fru Frederikke Julie Benedicte Dannemann. ... Fra 1812 og i årene fremefter optræder Rikke og hendes ... Alfred Larsen, anf. sted, siger, at sogne.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1961 - Samfundet for Dansk ...

... af kammerherre, departe mentssekretær Sophus Immanuel Anton Bojesen og hustru komtesse. Louise Frederikke Charlotte SchafTalitzky de Muckadell.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2002:1 - Samfundet for Dansk ...

1. jan 2002 ... konge den 6. juli 1648 gjorde kongens halvsøster, Leonora Christina, ... var sindssyg; ifølge moderne psykiatri skal han have lidt af skizofreni.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1 - Samfundet for Dansk ...

hæfte af Personalhistorisk Tidsskrift. H. N. Clausen er født 1793 og er således den foreløbige alderspræsident blandt probanderne i Kendte danskeres anetavler ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1990:1 - Samfundet for Dansk ...

29. jan 1990 ... Som dette kortudsnit af egnen øst for Silkeborg viser, ligger Linå og Dallerup i Giern Herred. Den ... ren, der lige havde fået sig en ny hobby.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2002:2 - Samfundet for Dansk ...

15. feb 2002 ... Til forskel fra den klassiske dannelsesrejses skabelon var der i Chri ... anetavler, sognekort m.m. Der er tale om en overskuelig, informativ og.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1987:1 - Samfundet for Dansk ...

30. jan 1987 ... 1788,2 Men allerede ved forordningen angående nyind retningen af landmilitsen ... bohavet og dets værdi samt anførsel af arvingerne. ... Ledede. 1893 en opmåling af skærgården ved Julianehåb og foretog en vandring over ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1999:2 - Samfundet for Dansk ...

fra Snedsted Seminarium som nummer et i sin klasse med karakteren ... Ved sit gif termål 17079 opholder hun sig hos fasteren i Øsby præstegård. Aret.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift - Samfundet for Dansk Genealogi ...

med sagens akter fulgte en benådningsansøgning fra Emma. Prytz' på tegning på ... ville have et nyt efternavn. Han opsøgte ... 1663, død på Ormholt i Torslev sogn 2.12., begr 9.12.1744 0. Brønderslev ... Der er til årgang 2012 modtaget økonomisk støtte fra Kulturstyrelsens ... Stadager, Stephanie, stud.mag., 109. Steen ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1970:1 - Samfundet for Dansk ...

2. jan 1970 ... foruden lejligheden i byen har kolonihave og som hver søndag går i biografen og derfra hjem til ... Sandagergaard, 6.10. Berthold, C. A., 24.12.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2 - Samfundet for Dansk ...

1216-1636; Ole Færch: Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting ... Torkil Baumgarten udgav i 1911 bogen Familien Blichfeld / om Christen. Ottesen ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1989:1 - Samfundet for Dansk ...

28. jan 1989 ... Kirsten Ammentorp: Om nogle Beboere af Øgaard og Slægten Giersings. Oprindelse . ... Peter Gregorius Fürst. En fattig skoleholder af Gregers Hansen ...................... 86 ... Gorm den Gamle blev ude lukket og mulighederne for ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1972:2 - Samfundet for Dansk ...

Kristian Hvidt: Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark ... Kranz (1934), hvis skema dog adskiller sig så lidt fra Astels, at der ikke er tale ... Jens Errebo Busch blev student 1745, udnævntes 9.5.1749 til byskriver i ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1988:1 - Samfundet for Dansk ...

26. jan 1988 ... Erik J. Helm, Michael Helm og Morten Bang: Slægten Helm. Efterkommere af vinskænk ... 310; Edv. Egeberg: Silkeborg. Slot III, 1924, passim; ...

Personalhistorisk Tidsskrift 1966:1-2 - Samfundet for Dansk ...

Drachmann - Eva Drachmann: Vilhelmine, min mor, 1953. (H. Topsøe- ... Med disse linier beskriver Johannes Evald gratiernes optræden ved. Carolines fødsel i ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2005:2 - Samfundet for Dansk ...

arkiverne og brugen af slægtsprogrammer til registrering ... af et om end gratis password til at logge på siden med. ... muligt at hente en gratis hjemmesideskabe.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1976:2 - Samfundet for Dansk ...

Det er altså en svindler, der under falske forudsætninger er blevet anbragt i stolen som. Det kgl. Teaters chef. ... Japhet (Jeppe), sognepræst, 64. - Marie, g. Lichtenstein ... J. Teisen: Maanedslieutenanter i Søe-Etaten 1801-14. Persh T 1961.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2 - Samfundet for Dansk ...

I dag et forældet ord, der smager af klunkemøbler, tantefri surer og mærkelige ugifte eksistenser. Men i perioden 1915-1950 var der i gennemsnit ca.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1992:1 - Samfundet for Dansk ...

30. jan 1992 ... kammer rummede et maghonimøbel, feltseng og skab samt dragkiste. Rummet ... 18 Dec. 1767 fik tilladelse til at afstå bestillingen som Jysk og.

Personalhistorisk Tidsskrift 1963:1-2 - Samfundet for Dansk ...

C. J. E., Slagter*, KS. 3.8. — Erwin K., Ritm., NBS. ... Flindt, Thv., Slagter, 26.9. Flittner, Kristine, f. Olsen ... Knud, Organist, Vanløse, 2.3. — Leopold, Dir., Esbjerg ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2 - Samfundet for Dansk ...

Anmeldelser: Kjærgaard Birks Tingbøger... Vester Horne Herreds Tingbøger. ... Hus. Kongen var ogsaa tilstede.«14. Under den tid förhållandet till Kirsten Munk ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1994:1 - Samfundet for Dansk ...

1. jan 1994 ... fra ordinationen 13. maj 1692 i Ribe domkirke til sognepræst for. Nustrup sogn, til datteren ... Fru Pastorin. Hybschmann149. ... DK Ribe, 658-59.Korne rup II, 44-46 og 64-65 (NPT-MRH). Matthies sen et al 1929, 20-25 og 284.

Personalhistorisk Tidsskrift 1963:3-4 - Samfundet for Dansk ...

springer over Ilden i Adils Hal; Hagbard og Signe; Regnar Lodbrog o. fl. ... sen P. og Mette Maria Jensen), død 17/2 1900. ... Fru Karen Bøgelund-Jensen.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1982:1 - Samfundet for Dansk ...

31. jan 1982 ... Borup Jacobsen - Slægten Borup Jacobsen: om Niels Jacobsen (Borup)s ... Brygger i København Oluf Lauritsens børn med Lene Andersdatter:.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1997:1 - Samfundet for Dansk ...

14. jan 1997 ... gift med Iver Iversen Hemmet 19. november 15924 og vist ude overden fø dedygtige alder. ... Jørgen Serup. ... engang ved svømning havde tabt en strømpe, viste han hunden til søs, ... Marie Sophie Ruspini (født i London ca.

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1 - Samfundet for Dansk ...

medlemmer af adelsslægter som Moltke og Sehestedt Juul). Af enkelt personer, der hører til her, ... Nadia Bunosova to gange om dagen igen nem halvandet år.