To eventyrfortællere fra Thy - Arkiv Thy

Af de 36 eventyr hun fortalte Tang Kristensen er omtrent halvdelen såkaldte skæmteeventyr, der er et af typen ,,Store Claus og Lille. Claus”, et af typen ,,Goddag ...

To eventyrfortællere fra Thy - Arkiv Thy- Relaterede dokumenter

To eventyrfortællere fra Thy - Arkiv Thy

Af de 36 eventyr hun fortalte Tang Kristensen er omtrent halvdelen såkaldte skæmteeventyr, der er et af typen ,,Store Claus og Lille. Claus”, et af typen ,,Goddag ...

Beretning for Gribskov Arkiv 2018 Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv ...

21. feb 2019 ... Helsinge Kommune og Græsted-Gilleleje Kommune, der blev ... af november udgav arkivet i samarbejde med BLIK – Græsted Bibliotek.

Arkiv 3/2017 - Tidskriften Arkiv

Program- ledare var Kattis Ahlström och i en ... Kattis Ahlström i vita bomullsvantar ... gravid. Det var varken planerat eller önskat, så han fick bo hos en läkare.

Arkiv Nyt - Esbjerg Byhistoriske Arkiv

fået mælk, men så kom der bespisning på Øst- re Skole så børn ... morgenmad der, det var med mælk til, så vidt ... egentlig hed Frederikke til fornavn – der samti-.

Sydthy Egnshistoriske Arkiv - Arkiv Thy

ger på Hurup Bibliotek. Udstillingernes titler var henholdsvis »Da Hurup blev by« og. »Byhøje i ... Vestervig bibliotek en udstilling med titlen. »Slægten fra ...

Arkiv Nyt - Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Esbjerg Kommune

Gymnastiklærer Bertelsen: Sløjd og idræt. Jeg ved ikke ... mod enkelte uro- magere end en ... tanus og Kongens Fald, som gjorde et stort ind- tryk på de fleste, ...

RIBE BYHISTORISKE ARKIV ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV

til Sjællandsgade 26 og ødelagde den. Men hvad skete der egentlig dengang, ... sanne Høj, SuperBrugsen i Tjæreborg, tidligere cykelrytter Jørn Lund, arkitekt ...

ll Il Il Il - TAM-Arkiv

6. Strömmaskolan, Sätila. 7. Plönningeskolan, Harplinge. 8. Apelsryd lanthushållsskola, Båstad. 9. Svalövskolan, Kågeröd. 10. Lanthushållsskolan, Tollarp. 11.

Tørv - Arkiv Thy

Når strimle rne var hugget løs, kunne man skære dem i stykker, der gerne var kvadratiske, med en stikspade, men nogle kørte dem hjem og skar dem på en ...

1940-4-2 - Arkiv Thy

nItd'" h.h In'''11I1I fnr. ~t opr"he'~' E'h,,, .. ,,1't ... mange Bestillinger paa Biler til Narvik, men de har beskudt Byen. ... .b:ldrc Vinhandler fru Logstor gaae! ud OVCr.

95*-/959 - Silkeborg Arkiv

Silkeborg Cylinder Service '. Chr. den 8.s Vej 6. 0 ... 7 km fra Silkeborg efter Viborg. Hotel Færgegaarden ... 1623 Høgh Helge maskinsnedker Viborg- vej 14.

oversat - Arkiv Thy

Det er snart det vigtigste afdet. Hvordan drev i det i gamle dage? Ja, det var altså med store åleruser. Det var en ruse med fangarme og så en kort rad. Sådan en.

Skatte - Arkiv Thy

Chauffør Andreas Lundorf. 137 20. Reservebetj. Folmer A. Lauritzen 147 00. 10 Ing·eniØr Hans Mortensen Lønne 705 60. Køhm. Karl Kokholm Nielsen. 6889 40.

Brund by - Arkiv Thy

ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold. Kilder: amt: Ørum (Dueholm, ...

1940-8-2 - Arkiv Thy

al vi giver vore Felelser Udles | karsken Belg, saa Slovens Kroner sigelser ning i Sang. Men naar Misthodets svajer. Det kan man rerë kanske Sognera. Bassen.

Jens Søe - Arkiv Thy

Nogen hjemmefødning var han dog ingenlunde. Amerikaopholdet bl. a. gav ham en vid horisont og en interesse for det, der rørte sig uden for sognets og landets ...

Ginnerupgård - Arkiv Thy

inden Jens dør 78 år gammel. Han blev ... dør ret ung, kun 42 år gammel, og hans enke gifter sig med ... af 1800 tallet, dyrkede jorden med træplov trukket af ...

1944-7-1 - Arkiv Thy

A. Frandsen, M. Thomsen, Kristian. J. Sue, Chr. ... Maa- ingen. Moderne Cementstøberi i Hurup. Hurup har nu faaet sig et mo- derne Cementstøberi, idet En-.

Ove Sø og Madstedborg - Arkiv Thy

Ove Sø strækker sig fra Legind i nordvest til. Hassing i sydøst. Søen gennemskærer et meget smukt, kuperet landskab. Den har en ringe dybde; under to meter på ...

Side 1 - 3 - Arkiv Thy

Af Elly Mardal, Hurup. Erhardt ved sin ... skovrider Bruun i Dover og Hurup, hvor han havde en meget ... 2001 flyttede ind på Åbakken i Hurup, hvor han var glad ...

håndbog for - Arkiv Thy

10. nov 2016 ... [email protected] ... spice Forums hjemmeside: Hospiceforum.dk ... Røde Kors vågetjenester: www.mitrodekors.dk/aktiviteter/vaagetjenesten.

1 smudstitel - Arkiv Thy

fåreskind, kalveskind, hunde- og katteskind, som han så tog med til Nibe og lavede til læder ... Med vanlig jysk besindighed tolereres lejrens til- stedeværelse i ...

1944-10-2 - Arkiv Thy

-Stagstrup. Gymnastik· og Idrætsfqrening afholdel' ... K.lIUf>!'Dl· I'!la ,. ,,'h. Undet' del fDrbi"a .. nde bed,.. V.Jr i Gaa .. begyndt. dtl' allerede. Ildtiglom Morgenen I ...

1940-5-1 - Arkiv Thy

Tl,-..dng. Sl.a· tenll c",lle Lufh 'æl11 meddeler: Tid~p lln kt.e rn" for den daghge .Morklægnmgll Begyndel ... I(nupper, der mangler i mine Bukser,. Ved Siden.

Kjelstrup by - Arkiv Thy

ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster famileforhold. Kilder: amt: Ørum (Dueholm, ...

Vigsø - Arkiv Thy

02. |-Else~Lars Jensen, Hj,mål 1.3.3.2. 1716 K17. Thomas Pedersen Krog, barnløs. 1772/862. Christen Olesen † ægt. enken. ~Dorte ...

Folkeviser i Thy - Arkiv Thy

folkeviser som Svend Grundtvig begyndte i 1853, og som blev færdig i 1976, er der ... stor visedigters skarpsindige analyse af modsigelser i. Ebbe Skammelsen ...

1943-12-1 - Arkiv Thy

... er farlig og forbudt. Politimesteren I Thisted Købet.d m. v., den J. December I!H3. E. BRIX. Arbejdern •• Radioklub, Thisted, afholder sit slore aadlge. Andespil ...

Untitled - Arkiv Thy

Købmand Mads Hansen og ejer nu denne Forretning. Medlem af Sogneraadet siden 1907. Formand for samme 1911–1914. L. P. Madsen, Maler, f. 1875 i ...

og navneregister - Arkiv Thy

Boksning, II 303. Bollum , Agger, I 172. ... Grabow, Rudolph Günter, I 145. Gram, Hans, II 252. Gram ... Marcussen, Poul, I 113, 135, 137. Maren Spillemands, II ...

1945-2-2 - Arkiv Thy

Agurkefrø li~1lI!,. mindelilIt Bre,'. kommer normalt fra UlIPD. Under de nu':cren<le ForholJ. Holland _ i Fjor kneb de:. kan man i '·8~a Tilfælde ~paN op men jeg ...

50. årgang - Arkiv Thy

Forhandles uden for Thy, Han Herred og Mors af. Danske ... præg, så mange finder Thy næsten den skønneste ... En forårsdag kom præst og degn ud til det lille.

1945-6-6 - Arkiv Thy

Dc:dcm- ske SoJantcl' møder "i med 'Fdild jdct '1 nitid hal' set O)) til de dan~ ske SoIdaLer. ... dft,aarige Søstre i fjerritslev, hvor Dagsordene, de var rejst htn lor ...

Fra Skibstedgaard - Arkiv Thy

1720 ved Auktion solgte Gaarden for den Summa 751. Rigsdaler (!) til Andreas Fr. Opitz til Lydumgaard i. Vardeegnen. Han solgte Skibstedgaard 1729 og købte.

hjemståvnsfølelse - Arkiv Thy

Damperen nærmede sig Kronborg, fik den Tanke at skrive en dansk Parallel til ”Ja, vi elsker-”, en. Sang som Dansk-Amerikanerne og andre hjemvendende ...

Tordenkaffe - Arkiv Thy

storesøster, jeg delte seng med. To storesøstre hjalp os mindre med at finde vores tøj og blive klædt på, det var ikke vanskeligt, da rummet, hvor vi sov, uafbrudt ...