Sosialantropologisk institutt - UiO

Hva har Gows mestizer til felles med Comaroffs misjonærer? Hvordan kan en fokusering på slike posisjonerte personer gi et mer differensiert bilde av en ...

Sosialantropologisk institutt - UiO- Relaterede dokumenter

Sosialantropologisk institutt - UiO

Hva har Gows mestizer til felles med Comaroffs misjonærer? Hvordan kan en fokusering på slike posisjonerte personer gi et mer differensiert bilde av en ...

En sosialantropologisk analyse av backpackere i Nusa ... - Munin

29. okt 1998 ... hente fra, har Lonely Planet en meget sterk posisjon. ... (svensk, norsk og dansk utgave), «Reiser og Ferie - Magasinet for reiselystne».

50 år - Institutt for Psykoterapi

5. des 2012 ... uttrykk for en ødipal konflikt. Og det var nettopp dette Rank arbeidet videre med i. The Trauma of Birth. En traumatisk bursdagsgave. Den 6.

og logistikk - Transportøkonomisk institutt

stedet for et nasjonalt sentrallager (Elkjøp, Lefdal, Ikea, Clas Ohlson, Bauhaus,. Jysk) ... faller av pallen om pallen kommer skjevt inn i reol ved stabling i høyden) ... lll#id^#cd. Telefon: 22 57 38 00. Telefaks: 22 60 92 00. E"post: [email protected]

Parkering - Transportøkonomisk institutt

parkeringskostnaden. Lokalisering av parkering under bakken. Redusere arealbeslag. Redusere antall parkeringsplasser. Bedre sikkerheten på lokale veger.

Ulykker - Transportøkonomisk institutt

dødsfall, kr 10,59 mill for hard skade, kr 614 tusen for lettere skade, og kr 30 tusen for materiell ... publiserte Kahneman og Knetsch (1992) en berømt artikkel i.

Årgang 23. - Institutt for Psykoterapi

masturbering kunne gi organisk skade. Høsten 1897 skriver ... verden, og hos oss både ved Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt. Disse to.

institutt ved NtNu - Under Dusken

5. mar 2015 ... Blant annet skal det arrangeres Ølympiade, drikke-skirenn, gallamiddag og nachspiel-frokost. Under Dusken gratulerer med dagen!

Årsrapport fra Meteorologisk institutt - NSD

1. mai 2013 ... de vises på yr, og kvaliteten har økt jevnt siden 2008. Dette gjelder så vel ... Varslingstjenesten får tilgang til langtidsprognosene i sine systemer.

Mal til engelsk CV - Transportøkonomisk institutt

1. feb 2018 ... Språkferdigheter: Leseforståelse. Muntlig. Skriftlig. Engelsk. X x. X. Svensk og ... Innlegg på Natur og Ungdoms 'Kollektiv kunnskapskveld' på ...

Førerstøttesystemer - Transportøkonomisk institutt

Yrkesførere/yrkeskjøring. - Alle bilførere/biler (og potensielle passasjerer for enkelte systemer) ... reaksjonstid. Kraftigere bremsing for rødt lys med ISA kan skyldes at førerne ikke ... systemer vi spør om. Treffer man den riktige personen er det.

Institutt for lærerutdanning - Innsida

Trondheim: Tapir akademisk forlag. ... Matematik for lærerstuderende: Delta: ... Delta. Fagdidaktik. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Kapittel 1 - 10.

Rapport - Transportøkonomisk institutt

3. mar 2017 ... og døgnfordelingsmodeller for personreiser med tog i Norge. ... Oslo S til Ski stasjon, og hvordan ankomsttiden (på Ski stasjon) for disse arbeidsreisene fordeler ... Modellen er utviklet på oppdrag fra Jernbaneverket (fra 2017 ...

Ulv - Norsk institutt for naturforskning

kere rundt hvor stor bestanden av ulv i Skandinavia egentlig må være for å overleve ... ulike, dvs. det ene koder for rød farge og det andre for hvit farge. I det siste ...

mal rapporter - Transportøkonomisk institutt

trafikksikkerhet ved å bygge på Imre Lakatos' teori om ... fransk undersøkelse forsøkte man å unngå dette problemet ved å spørre om ulike ... tal w illin gn e ss to p ay. Risk reduction (per 100,000). Insensitivity to scope in contingent valuation study ... Blomquist (1982) stated the risk reduction for seat belt wearing as 1/10,000.

Sammendrag - Transportøkonomisk institutt

Kjørekostnader for lette biler, tunge biler og busser – herunder avgifter. • Indekser ... Tidsavhengige driftskostnader for tunge biler og busser, kr/time, eksklusive.

Løsningsforslag - Institutt for matematiske fag

a) Bestem A og B slik at f blir en kontinuerlig funksjon på hele R. Løsningsforslag: For at en funksjon skal være kontinuerlig i et punkt, må grensen fra både.

Transport- og klimaeffekter av ... - Transportøkonomisk institutt

fra caseområdets midtpunkt man kommer. ... Noen av disse utgjør små nisjebutikker som frisør, take-away restauranter ... Hørsholm: Forskningscenteret for skov.

Årsrapport 2016 - Institutt for mentalisering

Kurs i MBT veiledning. Instituttet arrangerte i 2015/2016 et kurs for erfarne MBT-terapeuter i Norge og Danmark med Anthony Bateman om. MBT-veiledning.

Kulturmøter - Norsk lokalhistorisk institutt

Dei reisande, Valentin Blomsterberg og Petter Vardal og ... (Kilder: Drake 1969; Historisk sta- ... 1960 ble Elvis supplert med nye idoler som Cliff Richard og The ...

1050 - Norsk institutt for naturforskning

1. apr 2015 ... og utfordringer NINA Rapport 544, 30 sider. ... NINA Rapport 862, 50 sider. ... Fordeling av registrerte store (grå søyler) og små (svarte søyler) ...

Oppfriskningskurs i matematikk – Dag 3 - Institutt for matematiske fag

8. aug 2018 ... Tema 5 – Eksponentialer og logaritmer: Potensregler, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner. Page 3. Polynomer. Polynomer er de “ ...

Trafikkstøy i boliger - Transportøkonomisk institutt

at de plages av støy fra veitrafikken når de oppholder seg utenfor sin bolig, mens rundt 60 ... 5,2. 18,3. 28,2. 25,4. 23,0. Etter (N=226). 6,8. 22,0. 21,5. 27,3. 22,4 ...

Detaljvarehandel i 20 bykommuner - Transportøkonomisk institutt

Det har lenge vært en tendens til at plasskrevende handel (møbel, ... Jysk, Jula, XXL, G-Sport, ToysRus, stor Rema 1000), og åpningen av flere store butikker ... gjennom etableringene av Bauhaus høsten 2008 og Norwegian Outlet sommeren.

universitetet i oslo økonomisk institutt - UiO

Multiplikatorvirkningen dempes ved at noe av inntektsøkningen tas i økte skatter, og ved at noe av økningen i etterspørselen fører til økt import, og dermed ikke ...

konomisk Institutt, september 2005 - UiO

Anta at monopolisten har mulighet til å splitte totalmarkedet i to delmarkeder. Lar vi grenseinntektene (marginalinntektene) i de to markedene være gitt ved og.

hval - Norsk institutt for naturforskning

90% av deltakerne på hvalsafari er utlendinger, med tyskerne som viktigste brukergruppe. ... fra ulike undersøkelseri Norge,tyder på at interessenfor å obser-.

610Opppi. - Norsk institutt for naturforskning

north-western part of South Norway, in a birch-dominated forest. ... 4.4 Korrelasjoner mellom DCA-akser ... omfatter bare 1.2 SD-enheter langs første akse.

DN-rapport ulv-elg - Norsk institutt for naturforskning

øst i Eurasia kan byttedyr som moskushjort ta over rollen til rådyret. I tillegg er villsvin et viktig byttedyr i enkelte områder. I områder uten større klauvdyr kan ...

Lepidoptera - Norsk institutt for naturforskning

sommerfugl i Sunndalen sammenliknet med andre be- stander i Norge? ... virveldyr med en levetid som er lengre enn undersøkelsen. Programmene gir ...

Årsrapport for Meteorologisk institutt 2018

15. mar 2019 ... MET har en egen værvarslingsmodell for Arktis og vi deltar i flere forskningsprosjekter med. Arktis i fokus. To viktige prosjekter er Arven etter ...

Synlige syklister - Transportøkonomisk institutt

Refleks. Sykkel. Sykkellys. Sykkelulykker. Andelen syklister som sykler med lovlig lys i ... lysbruken og at alle sykler selges med fastmontert lys fra 2016, er det estimert at det ... TØI-rapportene er gratis tilgjengelige på instituttets hjemmeside.

The Arctic fox - Norsk institutt for naturforskning

NOWEgIAN fjellrev, polarrev, blårev | SWEDISh fjällräv, polarräv, blåräv | SAmI svaale, sválla, njálla. FINNISh naali | DANISh fjeldræv, blåræv | ICElANDIC tófa.

Sandfuruskog og sandfuruskogsopper - Norsk institutt for ...

Lavdominert sandfuruskog: Voksested for mange sjeldne og rød- ... kantarell) er kjent for å fruktifisere særlig godt der jordsmonnet er forstyrret, som f.eks. i sti- og.

Nasjonal ferie - Transportøkonomisk institutt

Ferie. Forbruk. Norge. Reiseliv. Turisme. Ferie- og forbruksundersøkelsen omfattet et landsrepresentativt utvalg av feriereiser innenlands i Norge sommeren ...

Hele notatet - Transportøkonomisk institutt

for samferdselssektoren av endret tilbud i norsk kystfart”, finansiert av Norges ... Hurtigruten viser en synkende tendens, det samme er tilfellet for lokalrutene, ...