Bistrup Sogns Menighedsråd Referat fra ... - Bistrup Kirke

9-15 i Birkerød Sognegaard. Deltagere: MR-medlemmerne Alice Strøiman, Birgit Skovgaard, Charlotte Nørballe, Dorthe Steen, Else. Kjeldsen, Kim Ingemann ...

Bistrup Sogns Menighedsråd Referat fra ... - Bistrup Kirke- Relaterede dokumenter

Bistrup Sogns Menighedsråd Referat fra ... - Bistrup Kirke

9-15 i Birkerød Sognegaard. Deltagere: MR-medlemmerne Alice Strøiman, Birgit Skovgaard, Charlotte Nørballe, Dorthe Steen, Else. Kjeldsen, Kim Ingemann ...

koncerteri - Bistrup Kirke

17. jan 2020 ... Medvirkende: Holte Kirkes Børnekor i samarbejde med Nordsjællands Børnekor ... Lørdag den 22. februar kl. 15. Gladiators of the Golden Lime.

Forår 2017 - Bistrup Kirke

kirken og det danske samfund nærmest ikke kan overvurderes ... Fra begyndelsen var Bistrup Kirke altså noget helt ... Den Danske Kirke i Bruxelles havde ind til.

Forår 2015 - Bistrup Kirke

RV = Rikke Vanggaard. For yderligere detaljer til kalenderen, se kirkens hjemmeside: www.bistrupkirke.dk. Page 10. 10. Organistens initiativer. Bistrup Kirkes ...

Forår 2012 - Bistrup Kirke

Fra skuespiller Rikke … Jeg har været så heldig at få lov til at ... til pastor Weissfeld. Min bedste veninde Maj var den, der ... gerning som præst. Rikke Weissfeld ...

Efterår 2014 - Bistrup Kirke

»Forbandede yngel«. Hun er født 1974 i. Svendborg og er dansk sprogofficer, forfatter og foredragsholder. Hun er kendt for sit arbejde med undertrykte kvinder i ...

Forår 2020 - Bistrup Kirke

29. jan 2020 ... S. 29. Mariæ Bebudelsesdag (Frede Jørgensen) kl. 15: Koncert med Gladsaxe Kammerkor. Ti. 31. kl. 10: Kirkecafé på udflugt kl. 19: Folkekor.

Forår 2019 - Bistrup Kirke

Samtalerne foregår i Holte Kirkes sognegård,. Solbakken 56, 2840 Holte. Man kan tale ... Koncert med Birkerød Kammerorkester. Rytmisk korkoncert. Tirsdag d.

Årstidernes koncerter i Rudersdal 16 koncerter 8 kirker - Bistrup Kirke

26. maj 2019 ... land, Irland, Estland, Finland, Holland, Island, Italien, Tyskland, ... lagt i hænderne på Riis-rejser. ... og sender dem videre til Riis-Rejser,.

Årsberetning 2018 for Them Sogns Menighedsråd - Them Kirke

Aarhus for 7. klasser på Frisholm Skole. Desuden mødes lærere og præster for at aftale juleafslutninger i kirken. Der samarbejdes fra i år også med Mariehøj ...

Bistrup Parcelgård - Roskilde-Fugleskydning

Bistrup Parcelgård nuværende Parcelgård ligger i dag. Ved folketællingen i 1834 ... Andreas Bodenhoff har Parcelgården set fra Veddelev havn. Foto: Kasper ...

ferslev-vellerup sogns menighedsråd - Ferslev Kirke

20. feb 2018 ... Der indkøbes 15 alterbægre til Ferslev kirke og 20 til Vellerup kirke. 8. Udskiftning af maskinpark, kirkegårdene. I alt ca. 326.000 kr. - Forslag fra ...

Aktivitetsoversigt Birkerød/Bistrup - Birkerød Flygtningekontakt

26. sep 2019 ... Cykelkursus. Vi mødes i p-kælderen under Birkerød bibliotek. Adresse: Stationsvej 38, Birkerød. Tid: lørdag kl. 13-15 (forår og efterår). Kontakt: ...

Referat fra ordinært møde i Østbirk menighedsråd - Østbirk kirke

17. jan 2018 ... ”Genbrugsaften” vedr. konfirmandtøj, gentages i 2019. Programmet ... Vedr. regnskab, budgetformål 2017, tager folkevalgt kasserer og formand ...

Thorning Menighedsråd Dagsorden og referat af ... - Thorning Kirke

1. feb 2018 ... Birger Brødløs A/S har givet tilbud på installering af nye stik i koret til musikanlæg og på lysdæmpning. 11,500 kr. Sættes snarest i gang. JA ...

Vester Hassing Sogns Menighedsråd - Vester Hassing Kirke

20. aug 2019 ... Avis-samarbejdet. Kreditnota fra ... følge af manglende udgivelse af Hals Avis i Vester ... Hjallerup Kro, mandag den 25. november kl. 18.00.

Christians Sogns Menighedsråd - Christianskirken Lyngby

25. aug 2016 ... Kasseeftersyn-december-2015 a. Menighedsrådet har taget kvartalsrapporten til efterretning. b. Budget 2017. Der er budgetteret med 225000.

Samarbejdsaftale mellem Gudbjerg Sogns Menighedsråd og Oure ...

fra Oure-Vejstrup-Lundeborg Sognes Menighedsråd kan deltage i ansættelsesproceduren med udtaleret, men uden stemmeret. Tjenestetid, tjenestested og ...

Drejø Sogns Menighedsråd - Velkommen til Drejø Sogn

13: Besøg i Skarø kirke kl. 12.45. Efter samtale med orgelkonsulenten, som har leveret orglet er det blevet besluttet, at orglet beholder sin nuværende placering.

Referat Tved Menighedsråd, torsdag 1. november 2018 i ...

1. nov 2018 ... IT skrivebord. 5. Automatisk ringning. 6. Tagprojekt. 7. APV/Kirkegårdsvedtægt. 8. Konstituering af menighedsrådet. 9. Eventuelt/næste møde.

Referat Tved Menighedsråd, tirsdag 29. maj 2018 i konfirmandstuen ...

29. maj 2018 ... It Skrivebord. 6. ... Birthe har lavet databehandleraftaler med Folkekirkens IT samt ... menighedsrådets bemyndigelse til at indgå aftalerne. Ad 3.

Hulsig Menighedsråd - Skagen kirke

Side 1 af 2. Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 hos Frank Nielsen Kyk, Hulsigvej 31. Afbud: Henrik Bang-Møller og Per Rasmussen. Bilag: Kvartalsrapport 1. kvt.

nyt fra gurre menighedsråd nyt fra horserød ... - Tikøb kirke

gere, så den var nødt til at foregå i en stor dobbeltdækkerbus – og der var højt nok på færgen. Kirkeladen har ... Salg af anlæg mv. 0,00. 0,00. Ligningsbeløb til ...

nyt fra gurre menighedsråd baby/salmerytmik i tikøb kirke nyt fra ...

3. sep 2017 ... 10 i Gurre Kirke og kirken vil være pyntet i efterårets farver. Efter ... ting vi vil arbejde på i årene der kommer, herunder budget 2018. Der.

Konstituering i Ørbæk Kirkes nye Menighedsråd - Refsvindinge Kirke

9. dec 2012 ... Lundeborg, som min mand Steen. Thomsen og jeg købte for 1 ½ år siden og som vi har brugt et års tid på at sætte i stand og nu føler os godt ...

Fodby Menighedsråd Dato d.17.01.2017 V/Palle ... - Karrebæk kirke

14. mar 2017 ... Beslutningsprotokol for menighedsrådsmøde nr.1 – 2017. Sted. Sognegården, Fodbygade 37, Fodby 4700 Næstved. Dato: 17.01.2017.

EGEN SOGNS KIRKE

vi red bare med cowboy-bukser og gummistøvler. Ude på rideskolen måtte vi låne de ... konfirmation. De fik også lov at leje hestene, men de red en anden vej.

Vejlby Sogns Kirkeblad - Egeskov Kirke

6. feb 2018 ... konfirmationstøj til både drenge og pi- ger i et omfang, der gør, at vi kan tilby- de en stor del af de kommende konfirmander et bæredygtigt sæt ...

Side 1 af 1 Sottrup Menighedsråd Kirkeagervej 1C ... - Sottrup kirke

12. apr 2018 ... Kirkeagervej 1C. 6400 Sønderborg ... eller menighedsrådet. 5. Sognehusets lokaler kan udlånes i forbindelse med kirkelige handlinger f. eks.

Gylling-Alrø Menighedsråd Menighedsrådsmøde Nr ... - Gylling kirke

17. jan 2018 ... 19-22 i Alrø Forsamlingshus. 1. Tilstede: Marianne Lyst (ML) ... gravminder på kirkegårdene Gylling og Alrø godkendt iht. vedhæftede bilag 1.

Viskinge-Aunsø Menighedsråd - Viskinge Kirke

16. mar 2017 ... Til stede: Lotte Chorfixsen, Svetlana Nielsen, Jane Kristensen, Bent Christensen, Sanne B. Kristensen, Tina. Christiansen. Tilhørere: Pia ...

Harlev-Framlev Menighedsråd - Framlev Kirke

Harlev Kirke. Framlev Kirke. Harlev-Framlev Menighedsråd. Der indkaldes hermed til møde tirsdag, den 26. marts 2019, kl. 18.30 - kl. 21.00. Mødested: ...

nyt fra tikøb menighedsråd sogneeftermiddage i ... - Tikøb kirke

30. sep 2018 ... Tjalve er pens. lektor fra Helsingør Gymnasium og bor i Espergærde. FREDAG DEN ... fest i Tikøb. Vi begynder med gudstjeneste i Tikøb Kirke. Kirken vil være pyntet i ... de senere år har orkestret, som øver i Vestervang. Kirke ...

Referat af generalforsamlingen i Mårslet Sogns ... - Mårslet Egnsarkiv

29. mar 2016 ... om Mårslet Brændevinslaug, brændevin og brændevinsfremstilling krydret med sange og smagsprøver. Det gjorde os ondt i bestyrelsen at ...

Tinglev Menighedsråd - Tinglev Kirke

18. jun 2019 ... I denne uge sendes annonce til ugeavisen om koncert med Esther Brohus, som afholdes d. 15. august kl. 19 i. Tinglev Kirke. Det drøftedes, om ...

Engesvang Menighedsråd - Engesvang kirke

gravermedhjælper på Gødvad-Dybkær kirkegårde. Han tiltrådte 1. oktober. Til kordegn/kirkesanger ansattes Heidi Lystbech, Hammerum. Hun kan dog.