på cykel til - Københavns Kommune

METRO. Fra 1. juni til 1. september kan man have cykler med i metroen hele døgnet. I årets øvrige måneder må man ikke tage cykler med i ...

på cykel til - Københavns Kommune- Relaterede dokumenter

cykel - Københavns Kommune

*Tilsvarende beløb forventes i medfinansiering fra DSB. **Movia bidrager med yderligere 0,5 mio. TEMA 2: SUPERCYKELSTIER. Status/data: Tendensen er at ...

på cykel til - Københavns Kommune

METRO. Fra 1. juni til 1. september kan man have cykler med i metroen hele døgnet. I årets øvrige måneder må man ikke tage cykler med i ...

cykel- og gangbro over - Københavns Kommune

Der lægges vægt på, at trafikken til og fra broen for både gående og ... medvirkende til den store spredning i de afleverede koncepter. Fra forslag, der er i stand ...

Cykel - Hørsholm Kommune

Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015 indeholder tiltag, der skal gøre rekreativ cykling ... der mange gode cykelture i Nordsjælland lige uden for døren. Vi vil fortsat.

på cykel! - Albertslund Kommune

Danskerne har altid været glade for at cykle, også sammenlignet med andre lande. Cykeltraditionen skal ... Cykel. Politiregistrerede cyklistuheld i Albertslund Kommune har ligget relativt stabilt de ... Kystbanen og Metroen). Ørestad st. (med ...

Cykel- og stiplan - Randers Kommune

Planen beskriver, hvordan vi gør målsæt- ningerne i Cykel- og stipolitikken til virke- lighed. Randers Kommune har allerede gang i flere initiativer for at gøre cyklen ...

Lyngby-Taarbæk Kommune 3-hjulet cykel til voksne

23-01-2009. Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. Lovgrundlag for ydelse. § 112 i lov om social service. Hvem kan modtage ...

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune.

I ABC-projektet koncentreres indsatsen om bilisternes bolig-arbejde-ture på strækningen mellem Svenstrup syd for Aalborg og Lufthavnen i Nørresundby (i det ...

strategi for kobling af cykel og letbane - Albertslund Kommune

Dragør. FOKUSOMRÅDE: SUPERCYKELSTI. SIDE 5. PLAN FOR ANLÆGSPROJEKTER. Supercykelstien Ring 3-ruten skal etableres og fungere i samspil med ...

Ansøgning om (el-køretøj, 3-hjulet cykel) - Aabenraa Kommune

Ansøgning om (el-køretøj, 3-hjulet cykel) i henhold til Servicelovens § 112 og § 113. Når Aabenraa Kommune har modtaget ansøgningen og skema med ...

Skjolds Plads - Københavns Museum - Københavns Kommune

... stone culvert, pits. Key words: Copenhagen suburbs, Nørrebro, industrialization ... Vermundsgade 11 was built for the Balderskilde Soda Factory in 1937.

Københavns Statistiske Årbog 2005 - Københavns Kommune

Længde og areal af gader og veje. Length and area of streets ... I København har der fra gammel tid været anvendt en geo- grafisk opdeling af ... angivet i kursiv. Navnene på de københavnske sogne og provstier er anført i den nævnte tabel.

Københavns Statistiske Årbog 2001 - Københavns Kommune

København, Frederiksberg og samtlige kommuner i. Københavns ... Længde og areal af gader og veje. Length and ... Folketal i provstier og sogne. Population in ...

Kongens Nytorv - Københavns Museum - Københavns Kommune

renovated and converted into a house for cemetery officials (Nielsen 2010: 555). A further great change to ... 7) shows the final layout of the grave plots and the extent of outbuildings around the gravediggers' house. ... 0 Melchiorsen. 203854 ...

Københavns Kommune Kultur-og fritidsudvalg Københavns Rådhus ...

17. maj 2017 ... Siden 2009 har CPH Opera Festival fyldt hovedstadens gader, stræder, ... sted fra 29. juli til 12. august 2018 og fra 28. juli til 11. august 2019. ... ”Copenhagen Opera Festival er således den rette måde at tiltrække et nyt ...

Report template - Københavns Museum - Københavns Kommune

Museum of Copenhagen oversaw the work and carried out a ... For at oprette selve bermen graves den løse jord væk, der udlægges nedbrydelige ...

styrk borgerne - Københavns Biblioteker - Københavns Kommune

Med udviklingen af et digitalt bibliotek og digital betjening kan Københavns biblioteker tilbyde en endnu bedre service til flere københavnere. Borgerne kan få ...

københavns historie 1160 – i dag - Københavns Kommune

KØBENHAVNS HISTORIE. 1160 – I ... den store verden og omkring Danmark har også påvirket København. ... Begivenhederne får vidtrækkende konsekvenser.

Affaldsordning - Københavns Ejendomme - Københavns Kommune

Princippet for taksterne er, at det skal kunne betale sig at sortere sit affald, og derfor betaler man kun for vægten af restaffald og storskrald, mens der for de andre ...

1 Københavns Kommune Teknik- og ... - Københavns Museum

Nede ved trælageret findes en grøn oase, som grundet sine mange æbletræer blot kaldes Æblehaven. Haven står med sine mange æbletræer i kontrast til.

papirøen - københavns haller - Københavns Kommune

aktiviteter flytter ud når Papirøen bebygges, men der skal skabes plads og rum, således at nye lige ... 7. Madhallen - En ny ramme for Copenhagen Street Food ...

9 Kultorvet - Københavns Museum - Københavns Kommune

19. mar 2016 ... 8 - Generel information: Det middelalderlige kloster viet til Sankt Gertrud ... anlæg blev lagt ud på Københavns Museums hjemmeside som billeder eller små film. ... Gertruds kloster, men det har desværre ikke været muligt at.

Københavns Politi - Københavns Kommune

10. Mål nr. 4: Kontakt til unge under 18 år med relation til bandemiljøet . ... Status: Der er i dag etableret en tæt kontakt mellem politi og kommunale.

Københavns Kommune KØBENHAVNS SCENEKUNSTUDVALG ...

6. nov 2013 ... Derudover besluttede udvalget at se nærmere på projektet Seeatre.com samt at tage en drøftelse med folkene bag Seeatre.com, såfremt det ...

københavns boligkoMMission - Københavns Kommune

Vi har alle brug for en bolig, og vi har alle brug for, at den er i orden. Boligen skal ... Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard, efterfulgt af borgmester. Ayfer Baykal.

københavns bachkor - Københavns Kommune

opfører J.S. Bachs Juleoratorium, kantate 1, 2 og 3. Vi vil gerne benytte ... amatørkor oratorieværker af Bach med historiske instrumenter. Koncerten afholdes i.

På cykel i Holstebro Signaturforklaring - Holstebro Kommune

Mejdal Skolesti. Birk estien. Gennem stien. Ørred-. Åstien. Lunden. Sø vej. Snerlevejstien. Horn. Birkelundstien. Sortestien. Sortestien. Sortestien. Frøjk. Parksti.

Viborg Rundt på cykel - Viborg Kommune

Rute L800 Viborg Rundt nås nord for Nørresø og så kan man cykle videre med uret. Man kunne også have valgt at følge N3 langs Randersvej mellem søerne og ...

Københavns kommune Frederiksberg kommune Hvidovre kommune ...

Dato 10. april 2018. Side 1 af 7. Fo n d e n. Am a g e r Ba k k e c. /o. ARC. Vin d m ølle v e j 6. DK 2. 3. 0. 0. Co p ... Frederiksberg kommune. Hvidovre kommune.

Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Cityringen - Metro

Frederiksberg Centret og området omkring dette får i for- ... Peter von. Kaufmann. Linjeføringen. Foreslår en alternativ linjeføring på den østlige del af ringen, fra.

Borgmester Københavns Kommune - Aalborg Kommune

6. feb 2019 ... <[email protected]>; Herlev Kommune <[email protected]>; Jammerbugt Kommune ... Vesthimmerlands Kommune <[email protected]>; Vejle Kommune <[email protected]>; ... Jobcenter: Frederikshavn.

Frederiksberg Kommune - Københavns Kommune

8. maj 2019 ... Frederiksberg Kommune. Page 2. Frederiksberg Kommune ... Bispeengbuen, hvis der etableres en kort eller lang vejtunnel. Det er én ud af tre ...

Gladsaxe Kommune - Københavns Kommune

Kultur-, Fritids- og. Idrætsudvalget. Gladsaxe Kommune ... Lyngby Taarbæk Kommune. - Almindeligt udvalgsstyre ... Personale. Borgerservice og. Digitalisering ...

Aalborg Kommune - Københavns Kommune

4. sep 2018 ... Aalborg. Jesper Dahlgaard, job- og ydelseschef. Finn Karstenskov, jobcenterleder for. RessourceCenter Aalborg. Anne-Marie Bach ...

TÆT PÅ - Københavns Kommune

12. jan 2016 ... Netværkshuset. – Projekt Styrket Familie. Nørrebro Bibliotek (KFF). Nørrebrohallen (KFF). Kulturskaberne (KFF). Osramhuset (KFF). 2200 Kultur.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Korrigeret budget 2017. Regnskab 2017. Bevilling netto netto netto. 1.000 kr. ... 11 mio. kr. blev anvendt til øget åbningstid og diverse initiativer på klubberne, mens ... Brøndby. Tjenesteydelser. Udstedelse af CPR nr. Nej. 8.307. 8307. Dragør.