Kostfagligt uddannet personale - køkken - Regler, aftaler og cirkulærer

25. jan 2017 ... januar 2017. Samtidig ophæves cirkulære af 7. maj 2014 (Modst. nr. 023-14). Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen. Den 25.

Kostfagligt uddannet personale - køkken - Regler, aftaler og cirkulærer- Relaterede dokumenter

Kostfagligt uddannet personale - køkken - Regler, aftaler og cirkulærer

25. jan 2017 ... januar 2017. Samtidig ophæves cirkulære af 7. maj 2014 (Modst. nr. 023-14). Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen. Den 25.

032-19 - Regler, aftaler og cirkulærer

Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,. Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding under. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

008-97 - Regler, aftaler og cirkulærer

Såfremt den pågældende kommer fra en ingeniør- ansættelse eller tilsvarende, og derved har erhvervet hovedvægt af sine kvalifikationer ved udviklings- ...

025-16 - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

Cirkulære af 15. juni 2016 ... 2016 indgået den som bilag 1 vedlagte aftale om justering af tjenestemandsløn- ... Finansministeriets lønoversigt, tabel 1.1.2. § 3.

085-92 - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

Adresse: Bredgade 43. DK-1260 København K. Telefon 33 92 33 44. Telefax 33 15 01 ... Det bemærkes, at Det Kongelige Teater er opmærksom tilskadekomne ...

3F - Regler, aftaler og cirkulærer - Moderniseringsstyrelsen

1. apr 2014 ... tiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn- og ansæt- telsesvilkår for alle ... f) Lufthavnsoperatør med speciale ...

Skibsassistenter mv. - Regler, aftaler og cirkulærer

18. jun 2019 ... Ved ansættelse på nedsat tid ydes forholdsmæssig løn. § 3. Funktions- og kvalifikationstillæg. Der kan centralt og lokalt aftales tillæg for særlige ...

004-92 - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

Stedtillægsområde VI 6,37 kr. pr. måned. Stk. 6. Såfremt en ansat bebor en lejlighed eller et eller flere værelser uden selvstændigt køkken og toilet med bad, ...

Tekniske funktionærer - Regler, aftaler og cirkulærer

13. jun 2019 ... Finansministeriet og Teknisk Landsforbund har den 20. maj 2019 indgået medfølgende organisationsaftale for tekniske funktionærer. 2.

Sanitører - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

forbundets adresse er: Upsalagade 20, 2100 København Ø. 3. Der udleveres et ansættelsesbevis til den ansatte, jf. Personalestyrelsens cir- kulære af 22.

Bioanalytikere - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

... bioanalytiker er en forudsætning. Udover staten omfatter organisationsaftalen endvidere de selvejende institutio- ner, hvor Finansministeriet fastsætter løn- og ...

Kontorfunktionærer, laboranter og It ... - Regler, aftaler og cirkulærer

14. okt 2008 ... Dansk Laborant-Forening. Weidekampsgade 8. 0900 København C. Tlf.: 70 11 45 45. Fax: 33 30 44 95. Email: [email protected] · www.dl-f.dk.

Ledere og lærere ved produktionsskoler - Regler, aftaler og cirkulærer

Ledere aflønnes efter et decentralt intervallønssystem. Et interval, jf. stk. 2, angiver henholdsvis den minimale og maksimale løn, der kan aftales for en leder.

Socialrådgivere i staten - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening har den 20. marts 2003 ... 01-333/22-1. Pris kr. 25,00. Henvendelse vedrørende dette cirkulære rettes til.

Læger i staten - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

Protokollat om kliniske assistenter. Bilag 7: Protokollat om lægen på skoleskibet ”Danmark”. Bilag 8: Læger ved Forsvaret, der er i klinisk basis uddannelse (KBU).

overenskomst for akademikere i staten - Regler, aftaler og cirkulærer

Til heltidsansatte i stillinger som ledende tandlæge på skolen for klinikas- sistenter og tandplejere ydes et tillæg på 57.600 kr.* årligt. 6. Lektorer ved ...

Overenskomst for journalister i staten - Regler, aftaler og cirkulærer

16. maj 2019 ... Finansministeriet og Dansk Journalistforbund har den 10. maj 2018 ... der således kan tilbyde billigere kurser til ansatte på virksomheder.

Maskinmestre i land - Regler, aftaler og cirkulærer - Medarbejder

7. okt 2013 ... Hjemmeside. www.mmf.dk. I tilfælde af ... 5 Valgfrihed mellem pension og løn . ... ministeriet kan fastsætte løn - og ansættelsesvilkår for alle ...

Barsel, adoption og omsorgsdage - Regler, aftaler og cirkulærer

12. aug 2015 ... Ansatte, der har fået omsorgsdage efter den tidligere barselsaftale, har bevaret eventuelle resterende dage efter 1. oktober 2005. Der gælder ...

69.31 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige ...

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. FOA - Fag og ... Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin.

69.01 Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i ...

Københavns og Frederiksberg Kommune 32. Bilag C – Vejledende ... pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kom- mune indgået ...

Løn- og ansættelsesvilkår for bioanalytikere - Regler, aftaler og ...

Nye stillingsbetegnelser. Hospitalslaborant. Bioanalytiker. Afdelingslaborant. Afdelingsbioanalytiker. Ledende laborant. Ledende bioanalytiker ...

Orange Køkken - Regler - Johannes Fog Kollegiet

Hvert køkkenmedlem vil få en opgave og skal udføre den inden udgangen af den generelle rengøringsdag. Generel Rengøringsliste. 1. Køleskabe – indvendig ...

Rengøringsassistenter, sanitører, specialarbej - Regler, aftaler og ...

27. feb 2020 ... ... samlede overenskomstgrundlag. Løn og tillæg for sanitørerne er nu anført i grundbeløb pr. ... f) Lufthavnsoperatør med speciale. 3) Tekniske ...

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet - Regler, aftaler og ...

danmark og Dansk Magisterforening har indgået aftale om frit organisations- valg. Generelle bemærkninger. En række akademikerorganisationer har etableret ...

Organisationsaftale for håndværkere i staten - Regler, aftaler og ...

3. mar 2016 ... Tilsvarende gælder for lokalt aftalte tillæg i Banestyrelsen, jf. bilag 6, pkt. 9. 3. Arbejdstid mv. fra 1. oktober 2003. Samtidig med indførelsen af ...

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden - Regler, aftaler og ...

Cirkulære af 3. februar 2011. Perst. nr. 003-11. PKAT nr. 0136. J.nr. ... Peter Ipsens Allé 27 ... 3. Indholdsfortegnelse. Cirkulære. Generelle bemærkninger .

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste - Regler, aftaler og ...

kampsgade 8, postboks 470, 0900 København C. Prosa, Vester Farimagsgade. 37A, 1606 København V. 5. Konsekvenser af, at forhandlingsretten overgår til ...

Grafiske arbejdere ved en række institutioner - Regler, aftaler og ...

Organisationsaftalen dækker endvidere eksisterende stillinger, hvor par- terne er enige om, at der overvejende udføres grafisk arbejde, og hvor. HK/Stat yderligere ...

Overenskomst for socialrådgivere i statens tjeneste - Regler, aftaler ...

Udbetaling af løn og indbetaling af pensionsbidrag ......................... 13. § 8. ... er fyldt 70 år. Stk. 4. Ansættes en socialrådgiver til arbejdsopgaver, der ikke naturligt.

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser - Regler, aftaler ...

18. dec 2015 ... Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. ... Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2016 er i flere tilfælde ændret i op- el-.

Boligen Det blå køkken er lejlighedens ... - Kvänum Køkken

21. okt 2018 ... valget i lejligheden på Østerbro i København, har de til ... Pagunette-gardinerne fra Garant hænger ... Østerbro i København for cirka ét år siden.

Overenskomst for ledende personale, administrativt personale ... - HK

1. apr 2018 ... 6. De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: ”1 ...

Bliver der uddannet for mange ph.d.er?

En analyse af ph.d.ers relative løn i forhold til kandidater tyder på, at der i midten af. 1990'erne blev ... kan der specielt være ErhvervsPhD'er. De har en højere ...

Jeg er uddannet basbasunist og musikpædagog med en ...

Odense symfoniorkester, Sønderjyllands symfoniorkester og Prinsens Musikkorps. ... -Rolf Sandmark (Aarhus Symfoniorkester). • Jeg arbejder desuden som ...

O.18 - 69.01 Overenskomst for pædagogisk uddannet ... - BUPL

19. sep 2018 ... Københavns og Frederiksberg Kommune 29. Bilag C ... ning, bortset fra central pladsanvisning i Frederiksberg Kommune indgået mellem.