Affald

www.skidtergodt.dk. Du kan holde dig opdateret, få gode råd om sortering og genbrug på www.facebook.dk/skidtergodt. Mvh. Affald og Genbrug. Tak fordi du ...

Affald- Relaterede dokumenter

Alle virksomheder skal sortere deres affald - Affald og genbrug

Spørgsmål: Må vi nøjes med en container og lade vognmanden sørge for sortering? Svar: Nej, affaldet skal sorteres ”ved kilden” – det vil sige på virksomheden.

Affald i naturen og nedbrydningstider - Vand og Affald

Affald i naturen og nedbrydningstider. Nedbrydningstid er den tid, det tager for ting at blive nedbrudt. Der er stor forskel på, hvor hurtigt ting bliver nedbrudt i ...

affald skal genbruges - Vand og Affald

5700 Svendborg www.vandogaffald.dk. Lokale foto: D3- Reklame. Tryk: www.SvendborgTryk.dk. Tak til Vestermarkskolen 5. årgang/2012 for deres medvirken.

Takstblad 2019- Favrskov Affald Favrskov Affald ... - favrskov forsyning

25. okt 2018 ... Genbrug mv. Private hus- stande. Genbrugstakst pr. husstand. 1.450,00. 1.720,00. Håndværkere og anlægsgartnere. 1. mærkat. 7.000,00.

Affald

www.skidtergodt.dk. Du kan holde dig opdateret, få gode råd om sortering og genbrug på www.facebook.dk/skidtergodt. Mvh. Affald og Genbrug. Tak fordi du ...

MED AFFALD - Renosyd

Renosyd et affaldsenergianlæg, og i 1989 fik Renosyd sine første genbrugspladser, så nu kunne man ... www.renosyd.dk/40år. Renosyd · Norgesvej 13 · 8660 ...

Organisk affald

stærke baser, vand, carbondioxid, carbontetrachlorid og andre chlorerede kulbrinter. Aluminiumalkyler. Vand. Ammoniak (NH3). Kviksølv, halogener, hypochlorit ...

Fra elektronik til e-affald...

svarlige måde at skille den på. (Simon Rasmussen,. Prosabladet 5, 2008). ... FAIR) i Prosa-bladet, maj 2008. 53 Tidligere kaldet Told&Skat. 54 PlanMiljø (2006): ...

SIG JA TIL LAR - Vand og Affald

På vandogaffald.dk kan du få svar på, om dit regnvand løber sammen med dit spildevand - hvis det gør det, så bor du i et fælleskloakeret område, og så er et ...

Farligt affald

samtidig med storskrald. Farligt affald ... Genbrugsgård til storskrald og haveaffald. • Nuværende ... Spørgsmål rettes til Driftsbyen Team Affald på [email protected]

7. Affald med nyt liv - Naturvidenskabsfestival

Se klippet på kortlink.dk/wr47. Hvad er det lavet af? fx plastik, metal, papir, madrester, glas. Affald. Kan det genbruges? Ja/Nej. Til hvad? Kan det genanvendes?

Henkastet affald - ETK

af henkastet affald, der ligger på 12 udvalgte lokalitetsty- per (arealer) i ... der findes i ethvert stykke skrald på gaden, og danskerne har meget af sige om den.

og mellemaktivt affald

1. okt 2014 ... Munkebostien er en 20 km lang sammenhængende vandresti, der omkranser Munkebo fra Oden- se Fjord i nord til Kertinge Nor i syd.

Optalt affald

KØBENHAVN – AFFALD OG ADFÆRD. Kira Thume ... Når vi er usikre på hvad der er det rigtige at gøre, så ser vi på hvad ... 18. 51% mindre affald på gaden ...

affald - Itera

26. dec 2018 ... 10.000 ton kartoffelskræller, æggeskaller og andet bio- affald til genanvendelse. ... elektronisk legetøj, strygejern, mindre køkkenmaskiner.

36 39 36 39 www.hvidovre.dk/ affald

Hvidovre Kommune. Kultur, Miljø & Vækst. Vej- og Parkafdelingen. Høvedstensvej 19-21. 2650 Hvidovre [email protected] 36 39 36 39 www.hvidovre.dk/.

Listen over affald, jf. § 2, stk. 1

Glas. 20 01 08. Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald. 20 01 10. Tøj. 20 01 11. Tekstiler. 20 01 13. Opløsningsmidler. 20 01 14. Syrer. 20 01 15. Baser.

mit affald - Halsnæs Forsyning

30. sep 2016 ... Papiraffald: Du kan aflevere dit rene og tørre papiraffald på genbrugspladsen eller på en af de ... Genbrugspladsen: På genbrugspladserne i Hundested og. Frederiksværk ... ÅBNINGSTIDER ADMINISTRATION. Mandag til ...

kend dit affald - Skoletjenesten

Se mere på www.skoletjenesten.dk/gentofte-genbrugsstation-affald-og-genbrug. Bagerst i folderen ... Dåserydderen – en online læringsportal for 2.-4. klasse om ...

og organisk affald - Miljøstyrelsen

29. jun 2015 ... Priser er ikke medtaget, da det er et konkurrenceudsat marked, og prisen derfor typisk er til forhandling. I oversigten skelnes der mellem ”småt” ...

Affaldspyramiden - Vand og Affald

Genbrug betyder, at vi bruger tingene igen til det, de fra starten er skabt til at være. På den måde får vi ... på genbrugsstationen i Hesselager. Genanvendelse.

Affald - Tårnby Kommune

19. apr 2018 ... Det lokale Færdselssikkerhedsråd Tårnby Dragør. D) ... 3. at planen indeholder initiativer for direkte genbrug og cirkulær økonomi jf. fase 2,.

// KØBENHAVN – AFFALD OG ADFÆRD

KØBENHAVN – AFFALD OG ADFÆRD. Kira Thume - Center for Driftsudvikling – d. 12. januar 2017. Foto by Ursula Bach. 1 ...

kulbrinter i affald - DAKOFA

11. maj 2015 ... Seminar: Nye regler for klassificering af affald som farligt affald, d.21/4/2015, Energiens Hus [email protected] www.danws.dk. Om projektet.

affald - Forsyning Helsingør

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har, i samarbejde med medarbejdere på de lokale ... Vej den tomme digel med låg - noter data i skema. • Afvej 5 g ...

Affald er Guld - Miljøstyrelsen

Forfattet af: Anders Kastrup Christensen ... om affaldssortering og genbrug, på samme måde som man kommunikerer om ... var et centrum for genbrug af affald?

frederikshavn affald a/s - Forsyningen

i Frederikshavn kommune herunder administration af indsamlingsord- ninger, drift af ... ved Frederikshavn Kommune. ... delse med interne møder og via intranet.

om affald - Brøndby Kommune

14. jun 2016 ... Adresse. Adresse 2. BRØNDBY KOMMUNE, MILJØAFDELING – Park Allé 160 – 2605 Brøndby – Tlf.: 4328 2828 – E-mail: [email protected] ...

Sorteringsvejledning - Affald og genbrug

29. okt 2015 ... Sorteringsvejledning til genbrugspladsen. Genbrugspladserne åbningstider og adresser: www.Ikast-brande.dk/affald. • Sortér hjemmefra – det ...

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER. DU DIT AFFALD. Skidt er godt! ... www.skidtergodt.dk. Du kan holde dig opdateret, ... os på 46 31 36 21 eller [email protected]

Håndtering af affald i Dagligdagen

Direkte genbrug. 2. Oparbejdning. 3. Forbrænding. PUR. Polyurethan. Isolering. Anvendes i fjernvarmerør, kølerum, støbemasse, fugemasse og kernemateriale i.

Organisk affald - Biogas2020

8. nov 2017 ... Ulfborg. Sdr. Nissum. Genbrugsplads. Deponi. Affaldscenter. Affaldscenter. Rom. Kjærgårdsmølle. Lemvig. Kommune. Holstebro. Kommune.

Sorteringsguide - Næstved Affald

Sorteret emballage skal i beholderen, der har et rum til hård plast, glas og metal. Haveaffald skal på genbrugspladsen. Du kan også tilmelde dig vores indsamling ...

farligt affald - Renodjurs

DK. [email protected] >> 1/2. NOVEMBER 2016 FARLIGT AFFALD. FARLIGT AFFALD. Virksomheden skal altid sortere farligt affald fra det ...

kørsel med affald - Renodjurs

7. jun 2016 ... I/S Reno Syd, Norgesvej 13, 8660 Skanderborg ... Tømning af containere skal ske inden for modtageanlæggenes åbningstider og i øv-.

Affald fra udtjente køretøjer

danne køretøjer, herunder afmonterede dæk med fælge, er også omfattet af ... Hele brugte dæk uden fælge til nyttiggørelse, såfremt de ikke er bestemt til.