DETAILHANDELSANALYSE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

13. aug 2018 ... Antallet af butikker i Frederikshavn Kommune er faldet med 12 % fra 534 til 468 i perioden 1999-2018. ... også kommunens borgere et større udvalg af butikker. Vækst i detailhandlen fra ... Køkken og Bad x. Designers Market.

DETAILHANDELSANALYSE FREDERIKSHAVN KOMMUNE- Relaterede dokumenter

DETAILHANDELSANALYSE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

13. aug 2018 ... Antallet af butikker i Frederikshavn Kommune er faldet med 12 % fra 534 til 468 i perioden 1999-2018. ... også kommunens borgere et større udvalg af butikker. Vækst i detailhandlen fra ... Køkken og Bad x. Designers Market.

Detailhandelsanalyse for Frederikshavn Kommune - Skagen Byting

ring af lave priser igen er begyndt at efterspørge lidt dyrere dagligvarer og er ... Borgerne fra Hjørring, Aalborg og Göteborg handler i Frederikshavn. Kommune ...

Vindrapport Frederikshavn 20180806.pdf - Frederikshavn Kommune

6. aug 2018 ... Figur 3 Vindrose for Frederikshavn. Som det ses af vindroserne i Bilag 1, så forekommer vind fra øst primært om efteråret. Vind fra nord fo-.

Referat - Frederikshavn Stadsarkiv - Frederikshavn Kommune

16. aug 2016 ... til formidleren af udleje af feriehusene på Sæby Søbad (pt. Danland). Ansøger har igennem flere år forgæves forsøgt at drive restaurant med ...

Untitled - Frederikshavn Stadsarkiv - Frederikshavn Kommune

8. maj 2007 ... 14.000 . Ældre Sagen, Frhavn/Læsø: 37.000. • De Frivilliges Hus Frederikshavn: kr. 300.000. Indstilles til afslag: Aktivitetshuset, Lyngså.

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune

butikkerne. Langt hovedparten af butikkerne ligger i områ- det mellem havnen og Vestergade, hvor der er en større koncentration af butikker omkring Kirkestræ-.

Detailhandelsanalyse for Jammerbugt Kommune

13. mar 2019 ... Inden for dagligvarer er Fjerritslev og Aabybro gået frem i perioden 2008-2017. ... Hjermitslev bl.a. af Meny i Saltum og SuperBrugsen i Løkken.

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune

DETAILHANDELSANALYSE SVENDBORG / INDLEDNING ... Ollerup og Hesselager udvalgt ud over Svendborg, som byer ... 11220 Planteskoler (hvis butik) ...

Næstved Kommune Detailhandelsanalyse

27. feb 2018 ... ... kommune. • Understøtte fælles åbningstider i Næstved bymidte. ... borg og Helsingør Bykerne og i Holstebro er andelen 18 %, mens andelen er 15 % i ... sentligste butikker Elgiganten, Harald Nyborg, THansen og Jysk. Lidt.

Detailhandelsanalyse - Tønder Kommune

2. dec 2016 ... Butikkerne i Toftlund bymidte er koncentreret dels mod nord i bymidten, hvor. Fakta og Aldi ligger og mod syd ved Søndertorv, hvor SuperBrugsen ...

Svendborg Kommune Detailhandelsanalyse

og Odense bymidte kun godt 30 minutter og 42 km fra Svendborg også ... hele Fyn. Kombinationen af Rosengårdcentret, Bilka og storbutiksområdet med bl.a. ... nente aktiviteter som museer, teater og biograf, bibliotek og offentlig ser- vice som ...

Glostrup Kommune Detailhandelsanalyse

15. okt 2015 ... og tiltrækningskraft. Specielt caféer og frokostrestauranter er med til at give ... Nogle byer f.eks. Næstved, Helsingør og shoppingcentre f.eks.

Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse

13. dec 2016 ... mal, Tiger, Søstrene Grene, Westwind, samt butikker, der udnytter Nykø- ... Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, ...

DETAILHANDELSANALYSE NYBORG KOMMUNE

De foretrukne butikker uden for kommunen er store butikker i Odense som. Bilka, Ikea, Elgiganten, Magasin, Power, Bauhaus og Biltema. Det er svært at spå om ...

DETAILHANDELSANALYSE KØGE KOMMUNE 2017

1. sep 2017 ... Kørselsafstanden fra Køge bymidte til Ro's Torv er ca. 25 km. ... boghandel, en isenkræmmer og en guldsmed. Ved stationen ligger også et stort.

Detailhandelsanalyse 2019.pdf - Ballerup Kommune

22. mar 2019 ... Københavns City vil altid have stor tiltrækningskraft, som udviklingen af de- ... BabySam, Elgiganten, Harald Nyborg, Idemøbler, Jysk, Nike, Petworld, ... Måløv bymidte, der suppleres af området med større butikker syd for ...

DETAILHANDELSANALYSE IKAST-BRANDE KOMMUNE

af butikscentre såvel Bryggen og Mary's i Vejle som Bytorv Horsens i Horsens by. ... Matas), andre har fusioneret (eksempelvis Imerco og Inspiration) og at flere.

DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

på Viborgvej samt Randers, Holstebro, Herning og Silkeborg. Da Viborg ... Overordnet set vurderes butikkerne omkring Viborg Storcenter fortsat at fungere ... samt til bagsiderne af en række udvalgsvarebutikker, herunder Bog&Idé og Imerco.

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune - mitsvendborg

regionale konkurrence i detailhandlen. Det skønnes, at motorvejen vil få størst indvirkning på udvalgsva- rehandlen, hvor flere indbyggere i Svendborg Kom-.

DETAILHANDELSANALYSE ROSKILDE KOMMUNE RAPPORT

1. feb 2016 ... varebutikker umiddelbart nord for Café Breeze. Med to store ... De smukke, nye pavilloner fra Stændertorvet kan kopieres her. › Forbindelsen ...

Detailhandelsanalyse for Aalborg Kommune 2018

Aalborg Storcenter samt butikskoncentrationen Shoppen. Her udover lig- ger et bredt udvalg af store udvalgsvarebutikker og særligt pladskræ- vende butikker ...

DetAilhAnDelsAnAlyse FreDericiA kommune rApport

målt på antal indbyggere er Fredericia og viborg stort set ens, men viborg har ca. ... møbler. DuxiAnA møbler hästens møbler my home møbler. smAg & behAg.

Detailhandelsanalyse for Kolding Kommune 2015

butikker i Kolding Storcenter foruden en række store udvalgsvarebutikker omkring ... Helligkorsgade, Netto i Jernbanegade og Sinnerup i Søndergade.

BESTSELLER detailhandelsanalyse - Ikast-Brande Kommune

i blandt andet Silkeborg, Horsens, Kolding og Århus som er de øvrige større byer tæt på influensområdet. Konsekvenserne vil ikke være målbare i de enkelte ...

detailhandelsanalyse skanderborg kommune rapport - Kommuneplan

20 udvalgsvarebutikker dækker bredt over butikker som Sportigan, Imerco, og Bøger&Papir. Tilsammen omsatte udvalgsvarebutikkerne i Ry for ca. 100 mio.

Detailhandelsanalyse vedr. ny dagligvarebutik ... - Aalborg Kommune

18. jan 2016 ... Spar,. Holdensgaard Blomster og 2Tal er i BBR opgjort til et samlet bruttoetageareal på ca. 1.200 m². Dermed vil der være mulighed for at ...

detailhandelsanalyse roskilde kommune rapport - Erhvervsforum Roskilde

Roskilde Kommune igangsatte i efteråret 2015 en analyse af detailhandlen. Analysen omfatter en opdateret ... projektet ”Haslev Pas- sager”, der p.t. er under.

Frederikshavn Kommune

sundhedsplejerske Læsø kommune(11t). 2. ... og fritidstilbud, HR løn og personale samt borgerservice) ... Frederikshavn Kommune har en MED aftale som giver.

Vejle Detailhandelsanalyse 2018 - Vejle Kommune

Pop-up butikker kan også bruges for at teste et marked af før en egentlig butik åbnes. Dette benytter Nespresso butikkerne eksempelvis. Samtidig bruges pop-up ...

Frederikshavn Kommune - Niras

se blev etableret og udvidet, opstod Skagen og Højen/Gl. Skagen ... Skole (nu nedlagt), forsamlingshus (opført 1895, ombygget 1938), lystanlæg (i Bjergbæk) ...

Folkeoplysningsordning - Frederikshavn Kommune

Folkeoplysnings- ordningen er Frederikshavn Kommunes udmøntning af. Folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde.

Projektbeskrivelse - Frederikshavn Kommune

30. jun 2019 ... Voersaa Borgerforening har i samarbejde med Voersaa Fiskerleje og en række lokale lodsejere modtaget støtte fra ” Den Danske Naturfond” til ...

Referat - Frederikshavn Kommune

11. jun 2018 ... vej, omfatter vejforløbet over matr.nr. 25g, Lyngså By, Albæk, beliggende Engholmsvej ... en ejendom med vejret til vejen. I denne forbindelse ...

Nymølle Bæk - Frederikshavn Kommune

Nymølle Bæk udspringer i Pajhede Skov og løber i en stor bue mod nord, før den løber ud i Voer Å. Undervejs fødes bækken af talrige kilder og væld fra foden af ...

273 sider (pdf) - Frederikshavn Kommune

Gimle Drift og Vedligehold. 149. 149. 5200690753. Dagtilb. Gimle Indtægt. -242. -242. 5200690762. Bangsbo serviceareal Renhold. 73. 73. 5200690763.

Indsatskatalog - Frederikshavn Kommune

Gimle. Baldersvej 11. 9900 Frederikshavn. Projektafdelingen. Gl. Skagensvej 105. 9900 Frederikshavn. For at komme i beskyttet beskæftigelse skal borgeren ...