TRU Alm.del - Bilag 121: Reform af pensionisttaksterne på Sjælland ...

I hovedstadsområdet har 17 pct. et pensionistkort, mens det for Vestsjælland er 3 ... produkt, fordi hun skal bruge to pensionistkort – et trezoners kort i Movia syd.

TRU Alm.del - Bilag 121: Reform af pensionisttaksterne på Sjælland ...- Relaterede dokumenter

TRU Alm.del - Bilag 121: Reform af pensionisttaksterne på Sjælland ...

I hovedstadsområdet har 17 pct. et pensionistkort, mens det for Vestsjælland er 3 ... produkt, fordi hun skal bruge to pensionistkort – et trezoners kort i Movia syd.

Bilag: Anlægsbevillinger I følgende bilag ... - Region Sjælland

I følgende bilag gennemgås den række af projekter hvortil der, i forbindelse med revision af investeringsoversigten pr. 31.3.2019, søges om anlægsbevilling.

Bilag (cowi) - Region Sjælland

den for 15 min, 30 min, 45 min, 60 ks sygehuse optegnet tematiske kort e dækning inden for rejsetider på 30 ande er udført for de ansatte, dog m hvert af de seks ...

Bilag 1: Ordforklaringsliste - Region Sjælland

Naja Wilborg Johansen. Dobbeltdiagnosesygeplejerske, Holbæk misbrugscenter Holbæk kommune. Katrine Linneboe. Afdelingsleder, Holbæk misbrugscenter.

karantæneplanen bilag 5 - Region Sjælland

skabsindsats. Sandsynligvis involveres medar- bejdere, der ikke normalt er en del af akutbe- redskabet og derfor har brug for en overskuelig vejledning for at ...

Bilag til møde i KKR Sjælland den 7. november 2019

7. nov 2019 ... 2.3 Beslutningssag: Resultatkontrakt 2020 mellem KKR Sjælland og ... on i form af Sommerland Sjælland og en geopark i sin vorden. Men.

Bilag a Aftale om løn- og arbejdsforhold for ... - Region Sjælland

29. jan 2020 ... timen (nutidskroner) svarende til 19,00 kr. i timen (31/3-18 niveau). Eksempel 1: Hvis den specialuddannede sygeplejerske også udfører ...

Bilag 6 Nuværende varetagelse af ... - Region Sjælland

Næstved Køge Slagelse Nykøbing F. ... Regionsfunktioner. Køge. Slagelse. Nyk.F. Patienter, som ikke umiddelbart ... kræver indlæggelse til intensiv hudpleje.

Bilag til Gigtforeningens brev af 11. september ... - Region Sjælland

7. sep 2012 ... Et varmtvandsbassin til babysvømning i Køge Svømmehal, men det ... Næstved. Bassinet er lukket. Det var et ældre bassin. Alle bassinhold ...

Bilag 2: Oversigt over funktioner i sundhedscentre i Region Sjælland ...

8. mar 2017 ... læger. - Tandlæge. - Ørelæge. - Kommunal tandpleje. - Sundhedspleje. Sundhedscenter. Vordingborg. Sankelmarksvej. 10, 4760. Vordingborg.

Bilag: Tiltag der allerede anvendes eller er blevet ... - Region Sjælland

Sundhedsloven giver mulighed for at en læge kan eje op til 6 ydernumre. Ved interviews med de yngre læger fremgik det, at muligheden for ydernummer på ...

Ubearbejdet liste over forslag til Sjælland baner ... - Region Sjælland

3. jan 2019 ... Nedsættelse af togtiderne mellem København og Nykøbing Falster ... Direkte tog til Københavns Lufthavn - Næstved via Roskilde (Ring Syd).

Sjælland baner vejen frem - Region Sjælland

Infrastruktur med stor fremkommelighed og et velfungerende transportsystem er afgørende for udvikling og vækst i region og kommuner i Region Sjælland.

Håndtering af forurenet jord på Sjælland - Region Sjælland

4180 Sorø. Thomas Jull Olsen tlf. 5783 1854 ... 9. V.A. Forlev Miljøanlæg. Vejlagervej 4. 4241 Vemmelev. KAVO. 58382 800. Niveau II i VA. 3. udgave juli 1993 ...

Ny driftsoverenskomst med Hospice Sjælland - Region Sjælland

Ophold på Hospice Sjælland er vederlagsfrit for patienterne. Hospice Sjælland har ... patienten skal have en livstruende sygdom med forventet kort levetid ... antal henviste, antal indlagte og gennemsnitlig indlæggelsestid. Desuden skal ...

Råstofscreening ved Avnsø på Sjælland - Region Sjælland

8. apr 2018 ... randmoræne. Bregninge Hedeslette ses på Figur 2.3 som Øvre Bjergsted magasin. Bjergsted Bakker var randmoræne på et tidspunkt hvor ...

Ungeindsatsen i KKR Sjælland - Region Sjælland

17. aug 2017 ... klasse på Campus Køge ift. inspiration for de unge til at tage en erhvervsuddannelse. 2.7. Stil tidstro data til rådighed for skolerne. 3.

Notat fra RAR Sjælland - Region Sjælland

18. feb 2016 ... Hvordan bliver asylansøgeren henvist til og modtaget i et asylcenter? ... RAR Fyn. RAR Nordjylland. RAR Hovedstaden. RAR Sydjylland.

ReForm

ReForm .. arkitektur med social vinkel. Stefan Rohde Clausen :: Ma4-Ark20 :: Aalborg ... ReForm - ReForm ... lille nedenunder, og et større badeværelse ovenpå,.

Reform i vor tid - MUEP

Lærerne: Danmarks Lærerforening og fagbladet Folkeskolen – fagblad for undervisere s. 17. ▫ Skolelederne: Skolelederforeningen og fagbladet Plenum –.

Barnets Reform

Med barnet i centrum sættes fokus på både den tidlige indsats og et tættere og mere virksomt samarbejde om barnet mellem de forskellige faggrupper i ...

Reform - Johanson Design

Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden. Tel 46 – 433 725 00 | www.johansondesign.se. Reform. Design—Alexander ...

Retteark HF B 2017-reform

Evt. fejltyper: ... Bedømmelseskriterier Engelsk B hf – skriftlig ... læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer af en vis længde om almene og ...

Min far - Reform – ressurssenter for menn

ting blir litt mer stabilt. Jeg ønsker å være en far som er der for barna sine, og jeg ønsker at de skal vite at jeg har valgt dem, og at de alltid kommer først. Jeg vil.

The Swedish Rail Reform

Infrastructure management. EuroMaint Rail. Bombardier. DSB Vedligehold. Midwaggon. Jernhusen. Train Alliance. (A-train, in-house). (SL, in-house). SJ. Veolia.

You can see all our linoleum colors here. - Reform

4181 | midnight blue NCS 5040 - R90B. LRV 9%. Furniture Linoleum brochure 2016 - Engels algemeen. Furniture Linoleum brochure 2016 - Engels algemeen.

Reform and opening-up - 通識教育科網上資源平台

Retrieved from http://ls.edb.hkedcity.net/ (Resources→L&T ... 2. Do the traditional Chinese festivals other than the Lunar New Year also reflect the emphasis on ...

FS_Environmental tax reform and competitiveness 01 02

ing countries does exist, it appears that the prevailing opinion within the pollution haven ... lop- re is the axes ntal al to. BOX 1: Impact of environmental tax reform on ... DG Research and DG Taxation and Customs Union (Roskilde, Denmark,.

Danish Tax Reform 2010

sugar content increases with 0.34 DKK per litre and sugar free soft drinks is reduced with 0.17. DKK per litre. A new tax on saturated fat is to be introduced.

L 43 Bilag 3: Bilag 1 - Hringssvar af 9. august 2017 p ... - Folketinget

Nord Stream 2på grundlag af gældende lovgivning, herunder reglerne i lov om ... udvide området for anvendelsen af singulær lovgivning i dansk ret. 2.3.

Folketingsbeslutning om reform af folkekirkens ... - Kirkeministeriet

Folketinget har pålagt regeringen inden udgangen af 2016 at fremlægge bereg- ... således at f.eks. præstelønninger finansieres fuldt ud af kirkeskatten eller af.

Electoral Reform and Parliamentary Debates

28 Aug 2017 ... rekrutskol vandfald vasdrag vandkraft koncession utbygning kraftkild hestekræft stat skog kraftanlæg konoession vasdragsdirektør bygdin vert.

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

undervisningstillæg efter det udvidede undervisningsbegreb. Med mindre der er tale om tilsyn, hvor absolut ingen elevkompetencer udvikles. Hvis man vil have ...

Notat om DOT's reform af pensionisttakster - Passagerpulsen

zoner eller alle zoner i de tidligere takstområder, henholdsvis hovedstadsområdet, ... Region Hovedstaden eller Region Sjælland deltog i undersøgelsen.

Reform af SU-systemet og rammerne for ... - Altinget

18. apr 2013 ... Aftalen omfatter ti initiativer til reform og målretning af SU-systemet: 1. SU i op til 12 ... videregående uddannelse efter 1. juli 2016. ... svarende til halvdelen af SU-stipendiet til udeboende på videregående uddannelser.

Pension Reform - Superintendencia de Pensiones

most important Reform made to the Chilean Pension System since it was set up ... 71 AFP Planvital is not included because its merger with AFP Magister in the ...